شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.238
قیمت روز
0 (0.13%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:28:09
0 (3.17%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.46%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.63%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

147
قیمت روز
2 (1.38%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:02:37
4 (2.80%)
تغییر ۳ ماهه
23 (18.55%)
تغییر ۶ ماهه
32 (27.83%)
نوسان سالیانه

Tag Along

17,400
قیمت روز
44 (0.25%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 09:01:45
1,063 (6.51%)
تغییر ۳ ماهه
2,514 (16.89%)
تغییر ۶ ماهه
2,766 (18.90%)
نوسان سالیانه

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amazon.com Inc BDR 3654.31 3215.11B - 3654.31 3654.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۳:۰۱
Microsoft Corp BDR 620.98 2953.36B - 620.98 620.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۸:۰۱
Facebook Inc BDR 410.25 2192.60B - 410.25 410.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۳:۰۱
Berkshire Hathaway BDR 919.96 1801.39B - 919.96 919.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۳:۰۱
JPMorgan Chase Co BDR 273.84 1382.97B - 273.84 273.84 1.14 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲:۰۱
Exxon Mobil Corp BDR 72.39 1365.39B - 72.39 72.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲:۰۱
Visa Inc BDR 757.36 1156.41B - 757.36 757.36 8.60 1.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲:۰۱
Bank of America Corp BDR 137.54 1114.19B - 137.54 137.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲:۰۱
Wells Fargo Co BDR 226.5 1053.07B - 226.5 226.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۳:۰۱
Wal Mart Stores Inc BDR 125.15 985.21B - 125.15 125.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۳:۰۱
ATT Inc BDR 164.39 916.99B - 164.39 164.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲:۰۱
Home Depot Inc BDR 500.56 877.31B - 500.56 500.56 0.32 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲:۰۱
Pfizer Inc BDR 153.93 827.25B - 153.93 153.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۷:۰۱
Verizon Communications BDR 248.22 810.34B - 246.18 248.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
Cisco Systems Inc BDR 200.55 788.86B - 200.55 200.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۳:۰۱
Procter Gamble Co BDR 507.05 765.16B - 507.05 507.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۷:۰۱
The Coca Cola Co BDR 214.02 727.54B - 214.02 214.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۲۳:۰۱
Oracle Corp BDR 235.83 701.15B - 235.83 235.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۳:۰۱
Citigroup Inc BDR 315.02 665.17B - 315.02 315.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۳:۰۱
Merck Co Inc BDR 340.6 636.56B - 340.6 340.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۴:۰۱
Walt Disney Co BDR 622.15 608.96B - 622.15 622.15 0.46 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲:۰۱
PepsiCo Inc BDR 564.7 601.71B - 564.7 564.7 5.23 0.93% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲:۰۱
Comcast Corp BDR 187.61 588.54B - 187.61 187.61 2.74 1.46% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲:۰۱
AbbVie DRC 310 573.10B - 310 310 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۲:۰۲
McDonalds Corp BDR 204.87 479.58B - 204.87 204.87 0.11 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲:۰۱
Amgen Inc BDR 915.68 476.11B - 915.68 915.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۸:۰۱
General Electric Co BDR 47.53 460.79B - 47.53 47.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲:۰۱
3M Co BDR 178.77 455.26B - 178.77 178.77 0.58 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲:۰۱
Union Pacific 183.55 428.32B - 183.55 183.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۳:۰۱
Texas Instruments Inc BDR 495.44 420.72B - 495.44 495.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۳:۰۱
Honeywell DRC 756.88 419.44B - 756.88 756.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۳:۰۱
Abbott Laboratories BDR 86.86 416.82B - 86.86 86.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۳:۰۱
Accenture PLC BDR 770.08 410.08B - 770.08 770.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Eli Lilly and Co BDR 232.1 361.04B - 232.1 232.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۳:۰۱
Costco Wholesale DRC 321.1 357.26B - 321.1 321.1 0.72 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲:۰۱
Bristol Myers Squibb Company BDR 229.12 352.62B - 229.12 229.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۱۸:۰۲
Lockheed Martin Corp BDR 1585 328.80B - 1585 1585 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۲:۰۲
American Express Co BDR 503.13 328.69B - 503.13 503.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۳:۰۱
Goldman Sachs Group BDR 91 324.75B - 91 91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Qualcomm Inc BDR 382.2 324.32B - 382.2 382.2 4.69 1.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲:۰۱