کالایاب
شاخص یاب
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.2547
قیمت روز
0 (0.12%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:32:11
0 (4.50%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.42%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.75%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

119
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:07
5 (4.39%)
تغییر ۳ ماهه
4 (3.48%)
تغییر ۶ ماهه
119 (0.00%)
نوسان سالیانه

Tag Along

15,687
قیمت روز
5 (0.03%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:31:54
279 (1.75%)
تغییر ۳ ماهه
1,604 (11.39%)
تغییر ۶ ماهه
1,338 (9.32%)
نوسان سالیانه

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amazon.com Inc BDR 3663.01 3215.11B - 3663.01 3663.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Microsoft Corp BDR 470.73 2953.36B - 470.73 470.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Facebook Inc BDR 374.79 2192.60B - 374.79 374.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Berkshire Hathaway BDR 811.73 1801.39B - 811.73 811.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
JPMorgan Chase Co BDR 225.76 1382.97B - 225.76 225.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Exxon Mobil Corp BDR 80.47 1365.39B - 80.47 80.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Visa Inc BDR 626 1156.41B - 626 626 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Bank of America Corp BDR 118.61 1114.19B - 118.61 118.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Wells Fargo Co BDR 187.69 1053.07B - 187.69 187.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Wal Mart Stores Inc BDR 101.96 985.21B - 101.96 101.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
ATT Inc BDR 126.21 916.99B - 126.21 126.21 0.26 0.21% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲
Home Depot Inc BDR 405.4 877.31B - 405.4 405.4 8.70 2.19% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲
Pfizer Inc BDR 155.01 827.25B 155.55 155.01 155.55 2.34 1.51% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲
Verizon Communications BDR 228.66 810.34B - 228.66 228.66 0.16 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲
Cisco Systems Inc BDR 220.52 788.86B - 220.52 220.52 1.04 0.47% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲
Procter Gamble Co BDR 418.23 765.16B - 418.23 418.23 8.42 2.05% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲
The Coca Cola Co BDR 181.25 727.54B - 181.25 181.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۹:۰۱
Oracle Corp BDR 213.99 701.15B - 213.99 213.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Citigroup Inc BDR 274.83 665.17B - 274.83 274.83 4.58 1.69% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲
Merck Co Inc BDR 289.22 636.56B - 289.22 289.22 2.38 0.82% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲
Walt Disney Co BDR 525 608.96B - 525 525 1.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱
PepsiCo Inc BDR 499.01 601.71B - 499.01 499.01 2.50 0.50% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲
Comcast Corp BDR 167.02 588.54B - 167.02 167.02 0.99 0.59% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲
AbbVie DRC 304.79 573.10B - 304.79 304.79 7.92 2.67% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲
McDonalds Corp BDR 190.81 479.58B - 190.81 190.81 3.55 1.90% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲
Amgen Inc BDR 699.39 476.11B - 699.39 699.39 19.66 2.81% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲
General Electric Co BDR 36.8 460.79B - 36.8 36.8 0.68 1.88% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲
3M Co BDR 205.21 455.26B - 205.21 205.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
Union Pacific 174.4 428.32B - 174.4 174.4 8.21 4.94% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲
Texas Instruments Inc BDR 454.72 420.72B - 454.72 454.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Honeywell DRC 616.25 419.44B - 616.25 616.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱۵:۰۱
Abbott Laboratories BDR 76.9 416.82B - 76.9 76.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۹:۰۱
Accenture PLC BDR 686.16 410.08B - 686.16 686.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۳:۰۱
Eli Lilly and Co BDR 241 361.04B - 241 241 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Costco Wholesale DRC 239.08 357.26B - 239.08 239.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Bristol Myers Squibb Company BDR 178.87 352.62B 178.66 178.66 178.87 1.37 0.77% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲
Lockheed Martin Corp BDR 1174.01 328.80B - 1174.01 1174.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
American Express Co BDR 425.72 328.69B - 425.72 425.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۱
Goldman Sachs Group BDR 80.38 324.75B - 80.38 80.38 2.02 2.51% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲
Qualcomm Inc BDR 314.22 324.32B - 314.22 314.22 85.75 37.53% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲