شاخص یاب
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.2685
قیمت روز
0 (0.26%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 02:02:14
0 (0.86%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.92%)
تغییر ۶ ماهه
0 (12.54%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

118
قیمت روز
1 (0.85%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 17:02:09
3 (2.61%)
تغییر ۳ ماهه
8 (7.27%)
تغییر ۶ ماهه
118 (0.00%)
نوسان سالیانه

Tag Along

16,208
قیمت روز
40 (0.25%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 01:35:11
1,525 (10.38%)
تغییر ۳ ماهه
3,453 (27.07%)
تغییر ۶ ماهه
1,965 (13.80%)
نوسان سالیانه

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amazon.com Inc BDR 3024.58 3215.11B - 3024.58 3024.58 1.20 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۳۴
Microsoft Corp BDR 402.08 2953.36B - 402.08 402.08 0.71 0.18% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۳۴
Facebook Inc BDR 302.22 2192.60B - 302.22 302.22 2.85 0.95% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۳۴
Berkshire Hathaway BDR 763.76 1801.39B - 763.76 763.76 2.94 0.39% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۳۴
JPMorgan Chase Co BDR 194.98 1382.97B - 194.98 194.98 0.28 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۳۴
Exxon Mobil Corp BDR 72.28 1365.39B - 72.28 72.28 0.98 1.37% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۳۴
Visa Inc BDR 536.92 1156.41B - 536.92 536.92 2.18 0.41% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۳۴
Bank of America Corp BDR 108.21 1114.19B - 108.21 108.21 0.43 0.40% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۳۴
Wells Fargo Co BDR 183.5 1053.07B - 183.5 183.5 0.89 0.49% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۳۴
Wal Mart Stores Inc BDR 95.22 985.21B - 95.22 95.22 3.32 3.61% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۳۴
ATT Inc BDR 113.39 916.99B - 113.39 113.39 1.37 1.22% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۳۴
Home Depot Inc BDR 357.55 877.31B - 357.55 357.55 0.15 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۳۴
Pfizer Inc BDR 158.59 827.25B - 158.59 158.59 1.61 1.03% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۳۴
Verizon Communications BDR 206.03 810.34B - 206.03 206.03 3.59 1.77% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۳۴
Cisco Systems Inc BDR 184.52 788.86B - 184.52 184.52 1.48 0.81% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۳۴
Procter Gamble Co BDR 370.14 765.16B - 370.14 370.14 6.48 1.78% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۳۴
The Coca Cola Co BDR 169.28 727.54B - 169.28 169.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Oracle Corp BDR 192.66 701.15B - 192.66 192.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۵
Citigroup Inc BDR 239.2 665.17B - 239.2 239.2 1.78 0.75% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۳۴
Merck Co Inc BDR 297.03 636.56B - 297.03 297.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Walt Disney Co BDR 420.99 608.96B - 420.99 420.99 0.99 0.24% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۳۴
PepsiCo Inc BDR 431.37 601.71B - 431.37 431.37 2.70 0.63% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۳۴
Comcast Corp BDR 139.67 588.54B - 139.67 139.67 0.42 0.30% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۳۴
AbbVie DRC 299.85 573.10B - 299.85 299.85 15.20 5.34% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۳۴
McDonalds Corp BDR 166.7 479.58B - 166.7 166.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Amgen Inc BDR 696.78 476.11B - 696.78 696.78 3.97 0.57% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۳۴
General Electric Co BDR 37.96 460.79B - 37.96 37.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
3M Co BDR 192.8 455.26B - 192.8 192.8 0.02 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۳۴
Union Pacific 159.46 428.32B - 159.46 159.46 1.05 0.66% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۳۴
Texas Instruments Inc BDR 397.04 420.72B - 397.04 397.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Honeywell DRC 531.23 419.44B - 531.23 531.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۴
Abbott Laboratories BDR 69.62 416.82B - 69.62 69.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Accenture PLC BDR 580.22 410.08B - 580.22 580.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱:۳۴
Eli Lilly and Co BDR 227.96 361.04B - 227.96 227.96 0.23 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۳۴
Costco Wholesale DRC 202.47 357.26B - 202.47 202.47 0.60 0.30% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۳۴
Bristol Myers Squibb Company BDR 182.06 352.62B - 182.06 182.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ساعت ۲:۳۴
Lockheed Martin Corp BDR 1137.5 328.80B - 1137.5 1137.5 9.47 0.84% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۳۴
American Express Co BDR 375.88 328.69B - 375.88 375.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ساعت ۲:۳۴
Goldman Sachs Group BDR 73.48 324.75B - 73.48 73.48 0.33 0.45% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۳۴
Qualcomm Inc BDR 190.21 324.32B - 190.21 190.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۲:۳۴