کالایاب
شاخص یاب
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.2499
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:44:08
0 (2.42%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.17%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.34%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

143
قیمت روز
1 (0.7%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:09
19 (15.32%)
تغییر ۳ ماهه
25 (21.19%)
تغییر ۶ ماهه
33 (30.00%)
نوسان سالیانه

Tag Along

16,365
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:32:26
1,479 (9.93%)
تغییر ۳ ماهه
116 (0.72%)
تغییر ۶ ماهه
3,639 (28.59%)
نوسان سالیانه

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amazon.com Inc BDR 3601.48 3215.11B - 3538 3601.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۲
Microsoft Corp BDR 544.46 2953.36B - 544.46 544.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Facebook Inc BDR 368 2192.60B - 368 368 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Berkshire Hathaway BDR 797.55 1801.39B - 789.12 797.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۲
JPMorgan Chase Co BDR 214.91 1382.97B - 214.63 214.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Exxon Mobil Corp BDR 68.05 1365.39B - 68.05 68.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Visa Inc BDR 709.36 1156.41B - 709.36 709.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Bank of America Corp BDR 104.36 1114.19B - 104.36 104.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۲
Wells Fargo Co BDR 177.34 1053.07B - 177.34 177.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Wal Mart Stores Inc BDR 112.68 985.21B - 112.68 112.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۲
ATT Inc BDR 139.51 916.99B - 139.51 139.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Home Depot Inc BDR 407.49 877.31B - 407.49 407.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Pfizer Inc BDR 137.1 827.25B - 137.1 137.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۲
Verizon Communications BDR 225.82 810.34B - 225.82 225.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Cisco Systems Inc BDR 184.01 788.86B - 184.01 184.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۲
Procter Gamble Co BDR 468.71 765.16B - 468.71 468.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۲
The Coca Cola Co BDR 216.47 727.54B - 216.47 216.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Oracle Corp BDR 214.24 701.15B - 214.24 214.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Citigroup Inc BDR 243.72 665.17B - 243.72 243.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۲
Merck Co Inc BDR 341.06 636.56B - 341.06 341.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Walt Disney Co BDR 541.08 608.96B - 541.08 541.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۲
PepsiCo Inc BDR 526.5 601.71B - 526.5 526.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Comcast Corp BDR 172.2 588.54B - 172.2 172.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۲
AbbVie DRC 258.8 573.10B - 258.8 258.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ساعت ۲۱:۰۲
McDonalds Corp BDR 218.73 479.58B - 218.73 218.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Amgen Inc BDR 817.97 476.11B - 817 817.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۲
General Electric Co BDR 34.7 460.79B - 34.7 34.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۲
3M Co BDR 160.69 455.26B - 160.69 160.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Union Pacific 166.2 428.32B - 166.2 166.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۳:۰۲
Texas Instruments Inc BDR 490.51 420.72B - 490.51 490.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Honeywell DRC 658.27 419.44B - 658.27 658.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Abbott Laboratories BDR 83.41 416.82B - 83.41 83.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۳:۰۳
Accenture PLC BDR 737.01 410.08B - 737.01 737.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۳:۰۱
Eli Lilly and Co BDR 220.58 361.04B - 220.58 220.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۳:۰۳
Costco Wholesale DRC 274.58 357.26B - 274.58 274.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Bristol Myers Squibb Company BDR 187 352.62B - 187 187 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۰:۰۲
Lockheed Martin Corp BDR 1491.86 328.80B - 1491.86 1492 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۳:۰۲
American Express Co BDR 495.43 328.69B - 495.43 495.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Goldman Sachs Group BDR 78.31 324.75B - 78.31 78.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۲
Qualcomm Inc BDR 292 324.32B - 292 292 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۲