شاخص یاب
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.2553
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 01:30:15
0 (6.51%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.81%)
تغییر ۶ ماهه
0 (15.88%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

115
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (1.77%)
تغییر ۶ ماهه
115 (0.00%)
نوسان سالیانه

Tag Along

14,552
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 00:33:20
1,892 (14.94%)
تغییر ۳ ماهه
2,720 (22.98%)
تغییر ۶ ماهه
2,421 (19.96%)
نوسان سالیانه

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amazon.com Inc BDR 3202.08 3215.11B - 3202.08 3202.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Microsoft Corp BDR 417.57 2953.36B - 417.57 417.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Facebook Inc BDR 284.72 2192.60B - 284.72 284.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Berkshire Hathaway BDR 781.47 1801.39B - 781.47 781.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
JPMorgan Chase Co BDR 195.76 1382.97B - 195.76 195.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Exxon Mobil Corp BDR 73.32 1365.39B - 73.32 73.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Visa Inc BDR 529.37 1156.41B - 529.37 529.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Bank of America Corp BDR 95.65 1114.19B - 95.65 95.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Wells Fargo Co BDR 181.02 1053.07B - 181.02 181.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Wal Mart Stores Inc BDR 89.84 985.21B - 89.84 90.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
ATT Inc BDR 117.57 916.99B - 117.57 117.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Home Depot Inc BDR 337.85 877.31B - 337.85 337.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Pfizer Inc BDR 170.55 827.25B - 170.55 170.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Verizon Communications BDR 222.88 810.34B - 220.41 222.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Cisco Systems Inc BDR 180.96 788.86B - 180.96 183.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Procter Gamble Co BDR 377.57 765.16B - 377.57 377.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
The Coca Cola Co BDR 192.03 727.54B - 191.24 192.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Oracle Corp BDR 182.57 701.15B - 182.21 182.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Citigroup Inc BDR 215.07 665.17B - 215.07 215.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Merck Co Inc BDR 292.7 636.56B - 292.7 292.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Walt Disney Co BDR 438.9 608.96B - 438.9 438.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
PepsiCo Inc BDR 449.74 601.71B - 449.74 449.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Comcast Corp BDR 141.58 588.54B - 141.58 141.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
AbbVie DRC 341.92 573.10B - 341.92 341.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
McDonalds Corp BDR 180.34 479.58B - 179.97 180.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Amgen Inc BDR 760.9 476.11B - 760.9 760.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
General Electric Co BDR 27.48 460.79B - 27.48 27.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
3M Co BDR 196.02 455.26B - 194.03 196.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Union Pacific 141.38 428.32B - 140.47 141.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Texas Instruments Inc BDR 370.17 420.72B - 370.17 370.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Honeywell DRC 534.89 419.44B - 534.89 534.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Abbott Laboratories BDR 69.18 416.82B - 69.18 69.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Accenture PLC BDR 638.75 410.08B - 638.75 638.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۳۲
Eli Lilly and Co BDR 222.35 361.04B - 221.32 222.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Costco Wholesale DRC 203.01 357.26B - 203.01 203.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Bristol Myers Squibb Company BDR 205.6 352.62B - 205.6 206.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Lockheed Martin Corp BDR 1157.37 328.80B - 1157.37 1157.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۱
American Express Co BDR 410.55 328.69B - 410.55 410.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Goldman Sachs Group BDR 68.16 324.75B - 68.16 68.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Qualcomm Inc BDR 228.21 324.32B - 228.21 228.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳