شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بوتسوانا
بوتسوانا

BWP/USD

0.0919
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:55:10
0 (2.80%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.43%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.29%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

378
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:01:33
18 (4.55%)
تغییر ۳ ماهه
52 (15.95%)
تغییر ۶ ماهه
78 (26.00%)
نوسان سالیانه

BSE Foreign Company

7,526
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 21:02:01
6 (0.07%)
تغییر ۳ ماهه
131 (1.71%)
تغییر ۶ ماهه
392 (4.95%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بوتسوانا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lucara Diamond Corp 13.29 6.64B - 13.29 13.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ساعت ۲۳:۰۲
First National Bank Botswana 2.85 5.66B - 2.85 2.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Botswana Insurance Holding 17.5 4.89B - 17.5 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ساعت ۰:۳۲
Barclays Bank of Botswana 5.5 4.74B - 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Letshego Holdings 0.76 3.93B - 0.76 0.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Choppies Enterprises 0.69 3.21B - 0.69 0.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Sechaba Brewery Holdings 22.02 2.57B - 22.02 22.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Sefalana Holding 8.95 2.23B - 8.95 8.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۲
New African Properties 3.24 1.93B - 3.24 3.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲۱:۰۲
Turnstar Holdings 2.82 1.76B - 2.82 2.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۲
Engen Botswana 10.38 1.67B - 10.38 10.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ساعت ۰:۳۲
Wilderness Holdings 6.25 1.40B - 6.25 6.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۳:۰۲
Botswana Telecom 1.05 1.28B - 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۱:۰۳
Standard Chartered Botswana 1.67 1.26B - 1.67 1.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
Chobe Holdings 10.72 894.40M - 10.72 10.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
RDC Properties 2.25 777.90M - 2.25 2.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۲۱:۰۳
PrimeTime Property Holdings 2.93 764.19M - 2.93 2.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۲۳:۰۳
Letlole La Rona 2.2 512.51M - 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
A-Cap Resources Ltd 0.39 361.50M - 0.39 0.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
FSG 2.8 337.39M - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Furnmart 0.65 325.77M - 0.65 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۵
G4S Botswana 3.5 294.46M - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۱
Cresta Marakanelo 1.33 226.36M - 1.33 1.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱