شاخص یاب
بنگلادش
بنگلادش

BDT/USD

0.0117
قیمت روز
0 (0.85%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 03:41:10
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.86%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,635
قیمت روز
7 (0.27%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 07:02:04
219 (9.06%)
تغییر ۳ ماهه
256 (10.76%)
تغییر ۶ ماهه
2,635 (0.00%)
نوسان سالیانه

DSE Broad

1,999
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 13:05:38
143 (7.70%)
تغییر ۳ ماهه
84 (4.38%)
تغییر ۶ ماهه
232 (10.39%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بنگلادش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Grameenphone 387.1 506.36B - 387.1 392 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
Square Pharma 263.5 210.16B - 263.5 263.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
British American Tobacco Bangladesh 3664.5 205.80B - 3650 3664.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
United Power Generation & Distribution 389.5 111.83B - 386 389.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
Investment Corp of Bangladesh 119 94.35B - 119 119.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
Renata 1171.1 87.89B - 1171.1 1180 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
Brac Bank 79 71.43B - 79 79.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
LafargeHolcim 41.8 62.71B - 41.6 41.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
Berger Paints Bangladesh 1860 62.39B - 1860 1873.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
Olympic Industries 239.6 43.73B - 239 239.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
Islami Bank Bangladesh 25.6 40.62B - 25.3 25.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
Summit Power 42.8 39.62B - 42.5 42.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
Titas Gas Transmission and Distribution 39.4 38.18B - 39.4 39.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
Beximco Pharmaceuticals 89 36.34B - 88.5 89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
Marico Bangladesh 1329.9 36.29B - 1329.9 1342.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
City Bank 30.4 31.75B - 30.2 30.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
MJL Bangladesh 101.2 30.32B - 101.2 101.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۵
National Bank 10 25.75B - 10 10.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
Eastern Bank 39.4 24.80B - 39.4 39.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
IFAD Autos 100.3 24.35B - 100.3 100.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
BSRM Steels 62.7 23.99B - 62.5 62.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
Idlc Finance 70.9 23.98B - 70.6 70.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
Khulna Power 61.8 23.63B - 61.8 62.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
Al Arafah Islami Bank 21.6 22.97B - 21.6 21.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Dutch Bangla Bank 156 22.90B - 142.5 156 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
Pubali Bank 28.1 22.66B - 28.1 28.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
Padma Oil 233.3 22.19B - 233.3 235.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
Power Grid of Bangladesh 59 21.39B - 59 61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
Bangladesh Export Import 24.2 21.37B - 24.1 24.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
Bangladesh Steel Re-Rolling Mills 77.1 20.60B - 77.1 77.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
ACME Laboratories 95 20.23B - 93.8 95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
Jamuna Oil 192.7 20.04B - 192.7 194 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
Heidelberg Cement Bangladesh 355.8 19.87B - 355.8 359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
Meghna Petroleum 216.8 19.83B - 216.8 220 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
Shahjalal Islami Bank 26.8 19.77B - 26.8 26.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
Rak Ceramics Bangladesh 41.5 19.03B - 41.4 41.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
Linde Bangladesh 1282.8 18.75B - 1278.2 1282.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
Bank Asia 18.4 18.65B - 18.2 18.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
United Commercial Bank 18.1 18.24B - 18.1 18.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۵
Prime Bank 18.7 18.00B - 18.6 18.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵