کالایاب
شاخص یاب
بنگلادش
بنگلادش

BDT/USD

0.0116
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 05:01:18
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.85%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.85%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,568
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:06
44 (1.68%)
تغییر ۳ ماهه
80 (3.22%)
تغییر ۶ ماهه
15 (0.59%)
نوسان سالیانه

DSE Broad

1,898
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:34:39
107 (5.34%)
تغییر ۳ ماهه
56 (3.06%)
تغییر ۶ ماهه
56 (2.88%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بنگلادش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Grameenphone 359.3 506.36B - 359.3 362.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳
Square Pharma 261 210.16B - 259.5 261 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳
British American Tobacco Bangladesh 1367.2 205.80B - 1367.2 1373.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳
United Power Generation & Distribution 372 111.83B - 365 372 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳
Investment Corp of Bangladesh 119.1 94.35B - 119.1 119.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳
Renata 1195.8 87.89B - 1184.6 1195.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳
Brac Bank 63 71.43B - 62.9 63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳
LafargeHolcim 39.6 62.71B - 39.6 39.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳
Berger Paints Bangladesh 1471 62.39B - 1442 1471 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳
Olympic Industries 231.7 43.73B - 231.4 231.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳
Islami Bank Bangladesh 24.5 40.62B - 24.5 24.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲:۰۴
Summit Power 41.4 39.62B - 40.7 41.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳
Titas Gas Transmission and Distribution 38.8 38.18B - 38.7 38.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳
Beximco Pharmaceuticals 78 36.34B - 78 78.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳
Marico Bangladesh 1501 36.29B - 1472 1501 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳
City Bank 27.4 31.75B - 27.4 27.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲:۰۴
MJL Bangladesh 86.5 30.32B - 86.5 87.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳
National Bank 8.9 25.75B - 8.9 8.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲:۰۴
Eastern Bank 37.3 24.80B - 36.8 37.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳
IFAD Autos 81 24.35B - 81 81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲:۰۴
BSRM Steels 56.8 23.99B - 56.8 57.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳
Idlc Finance 62.3 23.98B - 62.3 62.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳
Khulna Power 58.3 23.63B - 58.3 58.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳
Al Arafah Islami Bank 18 22.97B - 18 18.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳
Dutch Bangla Bank 68.2 22.90B - 68.2 68.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳
Pubali Bank 26.6 22.66B - 26.6 26.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲:۰۴
Padma Oil 224.4 22.19B - 224.4 226 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳
Power Grid of Bangladesh 58.9 21.39B - 58.4 58.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳
Bangladesh Export Import 22.6 21.37B - 22.6 22.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۰۲
Bangladesh Steel Re-Rolling Mills 71 20.60B - 70.9 71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳
ACME Laboratories 72.9 20.23B - 72.9 73.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳
Jamuna Oil 172.5 20.04B - 172.5 173.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳
Heidelberg Cement Bangladesh 248.3 19.87B - 248.3 250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳
Meghna Petroleum 193 19.83B - 193 195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳
Shahjalal Islami Bank 25.5 19.77B - 25.5 25.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳
Rak Ceramics Bangladesh 33.5 19.03B - 33.3 33.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳
Linde Bangladesh 1206 18.75B - 1206 1216 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳
Bank Asia 18.1 18.65B - 18.1 18.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳
United Commercial Bank 17.4 18.24B - 17.4 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳
Prime Bank 18.7 18.00B - 18.7 18.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲:۰۴