کالایاب
شاخص یاب
بنگلادش
بنگلادش

BDT/USD

0.0116
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:41:12
0 (0.85%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,558
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:01:58
3 (0.12%)
تغییر ۳ ماهه
96 (3.90%)
تغییر ۶ ماهه
2,558 (0.00%)
نوسان سالیانه

DSE Broad

1,893
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 12:01:47
133 (6.56%)
تغییر ۳ ماهه
34 (1.82%)
تغییر ۶ ماهه
294 (13.44%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بنگلادش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Grameenphone 371.8 506.36B - 371.8 371.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Square Pharma 259.5 210.16B - 259.5 259.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
British American Tobacco Bangladesh 1481 205.80B - 1481 1481 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
United Power Generation & Distribution 329.6 111.83B - 329.6 329.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Investment Corp of Bangladesh 109.8 94.35B - 109.8 109.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Renata 1166.6 87.89B - 1166.6 1166.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Brac Bank 64.3 71.43B - 64.3 64.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
LafargeHolcim 40.6 62.71B - 40.6 40.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Berger Paints Bangladesh 1759.8 62.39B - 1759.8 1759.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Olympic Industries 219 43.73B - 219 219 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Islami Bank Bangladesh 25.9 40.62B - 25.9 25.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Summit Power 40.1 39.62B - 40.1 40.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Titas Gas Transmission and Distribution 38.5 38.18B - 38.5 38.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Beximco Pharmaceuticals 83 36.34B - 83 83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Marico Bangladesh 1377 36.29B - 1377 1377 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
City Bank 24.1 31.75B - 24.1 24.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
MJL Bangladesh 92.6 30.32B - 92.6 92.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
National Bank 9 25.75B - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Eastern Bank 40.4 24.80B - 40.4 40.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
IFAD Autos 84 24.35B - 84 84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
BSRM Steels 59.7 23.99B - 59.7 59.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Idlc Finance 61.4 23.98B - 61.4 61.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Khulna Power 56.8 23.63B - 56.8 56.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Al Arafah Islami Bank 20.5 22.97B - 20.5 20.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Dutch Bangla Bank 78.6 22.90B - 78.6 78.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Pubali Bank 26 22.66B - 26 26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Padma Oil 230.5 22.19B - 230.5 230.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Power Grid of Bangladesh 58 21.39B - 58 58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Bangladesh Export Import 22.7 21.37B - 22.7 22.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Bangladesh Steel Re-Rolling Mills 67.5 20.60B - 67.5 67.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
ACME Laboratories 80.4 20.23B - 80.4 80.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Jamuna Oil 182.5 20.04B - 182.5 182.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Heidelberg Cement Bangladesh 266 19.87B - 266 266 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Meghna Petroleum 193.9 19.83B - 193.9 193.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Shahjalal Islami Bank 24.7 19.77B - 24.7 24.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Rak Ceramics Bangladesh 33.5 19.03B - 33.5 33.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Linde Bangladesh 1169.2 18.75B - 1169.2 1169.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Bank Asia 17.5 18.65B - 17.5 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
United Commercial Bank 18.1 18.24B - 18.1 18.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Prime Bank 17.3 18.00B - 17.3 17.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲