شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بنگلادش
بنگلادش

BDT/USD

0.0118
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:54:21
0 (1.72%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.72%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.85%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,927
قیمت روز
21 (0.72%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:01:38
83 (2.76%)
تغییر ۳ ماهه
353 (13.71%)
تغییر ۶ ماهه
521 (21.65%)
نوسان سالیانه

DSE Broad

1,664
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 12:31:25
173 (9.44%)
تغییر ۳ ماهه
182 (9.87%)
تغییر ۶ ماهه
200 (10.71%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بنگلادش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Grameenphone 316.7 506.36B - 316.7 316.7 2.80 0.89% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
Square Pharma 239.8 210.16B - 239.8 239.8 2.00 0.84% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
British American Tobacco Bangladesh 1117.2 205.80B - 1117.2 1117.2 9.80 0.88% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
United Power Generation & Distribution 270.9 111.83B - 270.9 270.9 10.30 3.95% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
Investment Corp of Bangladesh 90.2 94.35B - 90.2 90.2 3.80 4.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
Renata 1317.9 87.89B - 1317.9 1317.9 9.90 0.76% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
Brac Bank 58.8 71.43B - 58.8 58.8 0.50 0.85% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
LafargeHolcim 32.4 62.71B - 32.4 32.4 0.20 0.62% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
Berger Paints Bangladesh 1448 62.39B - 1448 1450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۴:۰۱
Olympic Industries 177.6 43.73B - 177.6 177.6 3.50 1.97% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
Islami Bank Bangladesh 19.5 40.62B - 19.5 19.5 0.20 1.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
Summit Power 37.9 39.62B - 37.9 37.9 0.30 0.80% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
Titas Gas Transmission and Distribution 37.2 38.18B - 37.2 37.2 1.50 4.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
Beximco Pharmaceuticals 78.2 36.34B - 78.2 78.2 0.50 0.64% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
Marico Bangladesh 1708 36.29B - 1706.2 1708 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۴:۰۱
City Bank 21.7 31.75B - 21.7 21.7 0.30 1.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
MJL Bangladesh 81.5 30.32B - 81.5 81.5 0.40 0.49% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
National Bank 8 25.75B - 8 8 0.10 1.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
Eastern Bank 35.7 24.80B - 35.7 35.7 0.20 0.56% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
IFAD Autos 45.1 24.35B - 45.1 45.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۴:۰۱
BSRM Steels 48.5 23.99B - 48.5 48.5 0.30 0.62% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
Idlc Finance 51 23.98B - 49.8 51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۴:۰۱
Khulna Power 49 23.63B - 47.8 49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۴:۰۱
Al Arafah Islami Bank 17 22.97B - 17 17 0.30 1.76% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
Dutch Bangla Bank 77.5 22.90B - 77.5 77.5 1.90 2.45% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
Pubali Bank 24.8 22.66B - 24.8 24.8 0.20 0.81% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
Padma Oil 224.2 22.19B - 224.2 224.2 1.90 0.85% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
Power Grid of Bangladesh 58.2 21.39B - 58.2 58.2 0.20 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
Bangladesh Export Import 15.6 21.37B - 15.6 15.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۴:۰۱
Bangladesh Steel Re-Rolling Mills 60.7 20.60B - 60.7 60.7 0.50 0.82% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
ACME Laboratories 62 20.23B - 62 62.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۴:۰۱
Jamuna Oil 166 20.04B - 166 166 0.30 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
Heidelberg Cement Bangladesh 163 19.87B - 163 164.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۴:۰۱
Meghna Petroleum 195 19.83B - 195 195 1.20 0.62% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
Shahjalal Islami Bank 24.8 19.77B - 24.8 24.8 0.10 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
Rak Ceramics Bangladesh 31.3 19.03B - 31.3 31.3 0.30 0.96% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
Linde Bangladesh 1362.1 18.75B - 1362.1 1362.1 15.20 1.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
Bank Asia 19.4 18.65B - 19.4 19.4 0.10 0.52% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
United Commercial Bank 14.7 18.24B - 14.7 14.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۴:۰۱
Prime Bank 19.2 18.00B - 19.2 19.2 0.10 0.52% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱