کالایاب
شاخص یاب
بنگلادش
بنگلادش

BDT/USD

0.0116
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 18:31:17
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.85%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.85%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,014
قیمت روز
12 (0.4%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:04
455 (17.78%)
تغییر ۳ ماهه
376 (14.25%)
تغییر ۶ ماهه
629 (26.37%)
نوسان سالیانه

DSE Broad

1,851
قیمت روز
9 (0.51%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:55
21 (1.14%)
تغییر ۳ ماهه
151 (7.54%)
تغییر ۶ ماهه
97 (4.98%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بنگلادش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Grameenphone 322 506.36B - 322 324.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
Square Pharma 251 210.16B - 251 251.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
British American Tobacco Bangladesh 1210.3 205.80B - 1210.3 1215 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
United Power Generation & Distribution 403.8 111.83B - 393.5 403.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
Investment Corp of Bangladesh 106.2 94.35B - 105.5 106.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
Renata 1190.2 87.89B - 1190.2 1192 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
Brac Bank 62.3 71.43B - 62.3 62.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
LafargeHolcim 40.1 62.71B - 39.9 40.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
Berger Paints Bangladesh 1531.2 62.39B - 1531.2 1536.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
Olympic Industries 217.4 43.73B - 217.4 220 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
Islami Bank Bangladesh 22.8 40.62B - 22.8 22.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۳:۰۲
Summit Power 41.3 39.62B - 40.6 41.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
Titas Gas Transmission and Distribution 38.6 38.18B - 38.3 38.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
Beximco Pharmaceuticals 84.1 36.34B - 84.1 84.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
Marico Bangladesh 1770.2 36.29B - 1770.2 1786 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
City Bank 27.6 31.75B - 27.6 28.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
MJL Bangladesh 91.3 30.32B - 91.3 91.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
National Bank 8.1 25.75B - 8.1 8.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
Eastern Bank 37.6 24.80B - 37.6 37.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
IFAD Autos 72.9 24.35B - 72.9 73.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
BSRM Steels 55.5 23.99B - 55.1 55.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
Idlc Finance 53 23.98B - 53 53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
Khulna Power 57.9 23.63B - 57.9 58.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
Al Arafah Islami Bank 18.5 22.97B - 18.5 18.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Dutch Bangla Bank 69 22.90B - 69 70.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
Pubali Bank 26.6 22.66B - 26.2 26.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
Padma Oil 223 22.19B - 223 224.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
Power Grid of Bangladesh 59.8 21.39B - 59.1 59.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
Bangladesh Export Import 19.5 21.37B - 19.4 19.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
Bangladesh Steel Re-Rolling Mills 70.1 20.60B - 68.4 70.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
ACME Laboratories 76.2 20.23B - 76.2 76.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
Jamuna Oil 168.3 20.04B - 168.3 168.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۳:۰۲
Heidelberg Cement Bangladesh 224 19.87B - 224 225.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
Meghna Petroleum 198.5 19.83B - 198.5 200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
Shahjalal Islami Bank 24.5 19.77B - 24.5 24.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
Rak Ceramics Bangladesh 35.2 19.03B - 35.2 35.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۳:۰۲
Linde Bangladesh 1300 18.75B - 1295.1 1300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
Bank Asia 18.5 18.65B - 18.5 18.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۳:۰۲
United Commercial Bank 15.8 18.24B - 15.5 15.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
Prime Bank 19.1 18.00B - 19 19.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲