شاخص یاب
بنگلادش
بنگلادش

BDT/USD

0.0117
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۷
ساعت 15:45:11
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.86%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,470
قیمت روز
4 (0.16%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 12:01:19
63 (2.62%)
تغییر ۳ ماهه
135 (5.18%)
تغییر ۶ ماهه
2,470 (0.00%)
نوسان سالیانه

DSE Broad

1,844
قیمت روز
1 (0.05%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 13:34:19
76 (3.96%)
تغییر ۳ ماهه
114 (5.84%)
تغییر ۶ ماهه
408 (18.12%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بنگلادش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Grameenphone 357.4 506.36B - 357.4 357.4 2.40 0.68% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
Square Pharma 248.3 210.16B - 248.3 248.3 1.60 0.64% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
British American Tobacco Bangladesh 3434.4 205.80B - 3434.4 3434.4 39.60 1.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
United Power Generation & Distribution 292 111.83B - 292 292 3.00 1.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
Investment Corp of Bangladesh 112.4 94.35B - 112.4 112.4 0.40 0.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
Renata 1141 87.89B - 1141 1141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
Brac Bank 72.1 71.43B - 72.1 72.1 0.70 0.97% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
LafargeHolcim 43.9 62.71B - 43.9 43.9 0.10 0.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
Berger Paints Bangladesh 1341.2 62.39B - 1341.2 1341.2 12.00 0.89% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
Olympic Industries 219 43.73B - 219 219 4.00 1.86% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
Islami Bank Bangladesh 23.7 40.62B - 23.7 23.7 0.10 0.42% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
Summit Power 39 39.62B - 39 39 0.30 0.77% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
Titas Gas Transmission and Distribution 36.1 38.18B - 36.1 36.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۴:۳۲
Beximco Pharmaceuticals 74 36.34B - 74 74 0.80 1.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
Marico Bangladesh 1216.3 36.29B - 1216.3 1216.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۴:۳۲
City Bank 30.2 31.75B - 30.2 30.2 0.20 0.67% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
MJL Bangladesh 93.4 30.32B - 93.4 93.4 0.60 0.64% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
National Bank 8.8 25.75B - 8.8 8.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
Eastern Bank 35 24.80B - 35 35 0.20 0.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
IFAD Autos 108 24.35B - 108 108 1.00 0.93% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
BSRM Steels 60.2 23.99B - 60.2 60.2 0.40 0.67% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
Idlc Finance 69.4 23.98B - 69.4 69.4 0.40 0.58% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
Khulna Power 56.2 23.63B - 56.2 56.2 0.40 0.71% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
Al Arafah Islami Bank 18.8 22.97B - 18.8 18.8 0.10 0.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
Dutch Bangla Bank 130.2 22.90B - 130.2 130.2 1.40 1.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
Pubali Bank 24.9 22.66B - 24.9 24.9 0.20 0.80% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
Padma Oil 233 22.19B - 233 233 1.30 0.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
Power Grid of Bangladesh 47.6 21.39B - 47.6 47.6 0.20 0.42% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
Bangladesh Export Import 21.5 21.37B - 21.5 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
Bangladesh Steel Re-Rolling Mills 77.1 20.60B - 77.1 77.1 1.30 1.69% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
ACME Laboratories 79.1 20.23B - 79.1 79.1 0.10 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
Jamuna Oil 188.2 20.04B - 188.2 188.2 0.30 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
Heidelberg Cement Bangladesh 334.1 19.87B - 334.1 334.1 1.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
Meghna Petroleum 189 19.83B - 189 189 0.30 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
Shahjalal Islami Bank 27.9 19.77B - 27.9 27.9 0.20 0.72% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
Rak Ceramics Bangladesh 38.6 19.03B - 38.6 38.6 0.10 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
Linde Bangladesh 1214.9 18.75B - 1214.9 1214.9 10.90 0.91% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
Bank Asia 17.2 18.65B - 17.2 17.2 0.30 1.74% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
United Commercial Bank 16.9 18.24B - 16.9 16.9 0.10 0.60% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
Prime Bank 17 18.00B - 17 17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲