شاخص یاب
بحرین
بحرین

BHD/USD

2.6341
قیمت روز
0 (0.11%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 06:38:22
0 (0.01%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.45%)
تغییر ۶ ماهه
3 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

11
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ مهر ۱۳۹۷
ساعت 15:01:10
1 (10.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
11 (0.00%)
نوسان سالیانه

Bahrain All Share

1,318
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:31:26
25 (1.85%)
تغییر ۳ ماهه
37 (2.86%)
تغییر ۶ ماهه
53 (4.17%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بحرین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ahli United Bank 0.67 4.82B - 0.67 0.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۰:۳۱
Gulf Finance Group 0.3 1.33B - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۱
Arab Banking Corp 0.405 1.15B - 0.405 0.405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۰:۳۱
Aluminum Bahrain 0.59 894.60M - 0.59 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۱
National Bank Bahrain 0.6 841.80M - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۳۳
Investcorp Bank 9.6 744.00M - 9.6 9.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۰:۳۲
BBK 0.44 482.42M - 0.44 0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Bahrain Telecom Co 0.262 402.49M - 0.262 0.262 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۱
Al Baraka Banking 0.29 385.29M - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۱
Ithmaar 0.09 303.08M - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Al Salam Bank 0.083 244.07M - 0.083 0.083 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Bahrain Islamic Bank 0.128 138.33M - 0.128 0.128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Bahrain Commercial Facilities 0.77 123.33M - 0.77 0.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۰:۳۲
Gulf Hotel Group 0.43 118.62M - 0.43 0.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۲:۳۳
Seef Properties 0.206 107.64M - 0.206 0.206 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۰:۳۱
BMMI BSC 0.74 105.43M - 0.74 0.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Bahrain Duty Free 0.735 101.01M - 0.735 0.735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۰:۳۲
Bahrain Cinema 1 85.10M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۱۵:۰۳
Khaleeji Bank 0.08 84.00M - 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Arab Insurance 0.415 75.47M - 0.415 0.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
INOVEST BSC 0.285 68.12M - 0.285 0.285 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
Bahrain National Hld 0.35 52.44M - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۰:۳۲
Bahrain Kuwait Insurance 0.32 47.19M - 0.32 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۰:۳۲
Zain Bahrain Bsc 0.083 34.22M - 0.083 0.083 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۳۲
National Hotels Co 0.28 31.07M - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bah. Ship Repairing 1.4 27.36M - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴:۳۴
Alahlia Insurance 0.22 26.41M - 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۲
General Trading&Food 0.32 25.82M - 0.32 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Nass Corp BSC 0.102 22.88M - 0.102 0.102 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۱
United Gulf Invest 0.1 20.11M - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bahrain Middle East Bank 0.043 19.99M - 0.043 0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۴
Esterad Investment 0.108 15.26M - 0.108 0.108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Banader Hotels 0.051 11.70M - 0.051 0.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bahrain Car Park 0.135 9.49M - 0.135 0.135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bahrain Flour Mills 0.35 8.94M - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۱۸:۰۴
Delmon Poultry Co 0.28 8.74M - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Bahrain Family Leisure 0.081 3.24M - 0.081 0.081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Eskan Bank 0.094 109.38K - 0.094 0.094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵