شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بحرین
بحرین

BHD/USD

2.6384
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 00:37:04
0 (0.17%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.16%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.17%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

13
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 13:01:35
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (18.18%)
تغییر ۶ ماهه
2 (18.18%)
نوسان سالیانه

Bahrain All Share

1,510
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 04:01:42
29 (1.90%)
تغییر ۳ ماهه
102 (7.21%)
تغییر ۶ ماهه
200 (15.24%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بحرین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ahli United Bank 0.87 4.82B - 0.87 0.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۱
Gulf Finance Group 0.232 1.33B - 0.232 0.232 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۱
Arab Banking Corp 0.47 1.15B - 0.47 0.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Aluminum Bahrain 0.426 894.60M - 0.426 0.426 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۰۱
National Bank Bahrain 0.709 841.80M - 0.709 0.709 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۱
Investcorp Bank 11.05 744.00M - 11.05 11.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
BBK 0.555 482.42M - 0.555 0.555 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Bahrain Telecom Co 0.388 402.49M - 0.388 0.388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Al Baraka Banking 0.294 385.29M - 0.294 0.294 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۱
Ithmaar 0.06 303.08M - 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Al Salam Bank 0.095 244.07M - 0.095 0.095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Bahrain Islamic Bank 0.12 138.33M - 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Bahrain Commercial Facilities 0.81 123.33M - 0.81 0.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Gulf Hotel Group 0.403 118.62M - 0.403 0.403 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Seef Properties 0.2 107.64M - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
BMMI BSC 0.79 105.43M - 0.79 0.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۱:۰۲
Bahrain Duty Free 0.785 101.01M - 0.785 0.785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Bahrain Cinema 0.72 85.10M - 0.72 0.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Khaleeji Bank 0.045 84.00M - 0.045 0.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۱:۰۱
Arab Insurance 0.28 75.47M - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
INOVEST BSC 0.235 68.12M - 0.235 0.235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۰۳
Bahrain National Hld 0.27 52.44M - 0.265 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Bahrain Kuwait Insurance 0.31 47.19M - 0.31 0.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۰:۰۲
Zain Bahrain Bsc 0.108 34.22M - 0.108 0.108 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
National Hotels Co 0.205 31.07M - 0.205 0.205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۰:۰۲
Bah. Ship Repairing 1.053 27.36M - 1.053 1.053 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۲
Alahlia Insurance 0.22 26.41M - 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
General Trading&Food 0.31 25.82M - 0.31 0.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۰۳
Nass Corp BSC 0.09 22.88M - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۱
United Gulf Invest 0.1 20.11M - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bahrain Middle East Bank 0.043 19.99M - 0.043 0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۴
Esterad Investment 0.162 15.26M - 0.162 0.162 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
Banader Hotels 0.034 11.70M - 0.034 0.034 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
Bahrain Car Park 0.122 9.49M - 0.122 0.122 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Bahrain Flour Mills 0.32 8.94M - 0.32 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۰۲
Delmon Poultry Co 0.24 8.74M - 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
Bahrain Family Leisure 0.081 3.24M - 0.081 0.081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Eskan Bank 0.091 109.38K - 0.091 0.091 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۷:۰۳
APM Terminal 1.25 - 1.25 1.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۷:۰۱