کالایاب
شاخص یاب
بحرین
بحرین

BHD/USD

2.6337
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 00:09:19
0 (0.47%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.02%)
تغییر ۶ ماهه
3 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

11
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:02:07
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
11 (0.00%)
نوسان سالیانه

Bahrain All Share

1,446
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:31:53
99 (7.31%)
تغییر ۳ ماهه
124 (9.39%)
تغییر ۶ ماهه
145 (11.12%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بحرین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ahli United Bank 0.84 4.82B - 0.84 0.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Gulf Finance Group 0.29 1.33B - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Arab Banking Corp 0.44 1.15B - 0.44 0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Aluminum Bahrain 0.444 894.60M - 0.444 0.444 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
National Bank Bahrain 0.635 841.80M - 0.635 0.635 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Investcorp Bank 10 744.00M - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
BBK 0.434 482.42M - 0.434 0.434 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Bahrain Telecom Co 0.314 402.49M - 0.314 0.314 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Al Baraka Banking 0.33 385.29M - 0.33 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Ithmaar 0.07 303.08M - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Al Salam Bank 0.085 244.07M - 0.085 0.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Bahrain Islamic Bank 0.12 138.33M - 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۱:۰۱
Bahrain Commercial Facilities 0.695 123.33M - 0.695 0.695 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Gulf Hotel Group 0.4 118.62M - 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۴:۰۱
Seef Properties 0.214 107.64M - 0.214 0.214 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
BMMI BSC 0.76 105.43M - 0.76 0.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Bahrain Duty Free 0.78 101.01M - 0.78 0.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Bahrain Cinema 0.975 85.10M - 0.975 0.975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۶
Khaleeji Bank 0.065 84.00M - 0.065 0.065 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Arab Insurance 0.29 75.47M - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
INOVEST BSC 0.26 68.12M - 0.26 0.26 0.01 3.85% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۱۱:۰۴
Bahrain National Hld 0.29 52.44M - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Bahrain Kuwait Insurance 0.32 47.19M - 0.32 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱۱:۰۵
Zain Bahrain Bsc 0.078 34.22M - 0.078 0.078 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۰۱
National Hotels Co 0.28 31.07M - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bah. Ship Repairing 1.3 27.36M - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۱۱:۰۲
Alahlia Insurance 0.22 26.41M - 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۲
General Trading&Food 0.316 25.82M - 0.316 0.316 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰:۳۵
Nass Corp BSC 0.095 22.88M - 0.095 0.095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
United Gulf Invest 0.1 20.11M - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bahrain Middle East Bank 0.043 19.99M - 0.043 0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۴
Esterad Investment 0.116 15.26M - 0.116 0.116 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Banader Hotels 0.037 11.70M - 0.037 0.037 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
Bahrain Car Park 0.122 9.49M - 0.122 0.122 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Bahrain Flour Mills 0.32 8.94M - 0.32 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۰۲
Delmon Poultry Co 0.252 8.74M - 0.252 0.252 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
Bahrain Family Leisure 0.081 3.24M - 0.081 0.081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Eskan Bank 0.094 109.38K - 0.094 0.094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۱:۳۵