شاخص یاب
بحرین
بحرین

BHD/USD

2.6342
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 00:58:10
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.03%)
تغییر ۶ ماهه
3 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

12
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 14:02:06
1 (9.09%)
تغییر ۳ ماهه
2 (20.00%)
تغییر ۶ ماهه
12 (0.00%)
نوسان سالیانه

Bahrain All Share

1,372
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 04:34:37
63 (4.80%)
تغییر ۳ ماهه
25 (1.82%)
تغییر ۶ ماهه
32 (2.41%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بحرین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ahli United Bank 0.8 4.82B - 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۵
Gulf Finance Group 0.25 1.33B - 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Arab Banking Corp 0.445 1.15B - 0.445 0.445 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۵
Aluminum Bahrain 0.398 894.60M - 0.398 0.398 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
National Bank Bahrain 0.68 841.80M - 0.68 0.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۱:۰۵
Investcorp Bank 9.7 744.00M - 9.7 9.7 0.10 1.04% ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۱۱:۰۴
BBK 0.458 482.42M - 0.458 0.458 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Bahrain Telecom Co 0.302 402.49M - 0.302 0.302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۵
Al Baraka Banking 0.315 385.29M - 0.315 0.315 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Ithmaar 0.085 303.08M - 0.085 0.085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
Al Salam Bank 0.094 244.07M - 0.094 0.094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Bahrain Islamic Bank 0.136 138.33M - 0.136 0.136 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Bahrain Commercial Facilities 0.78 123.33M - 0.78 0.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Gulf Hotel Group 0.45 118.62M - 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲:۳۴
Seef Properties 0.22 107.64M - 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
BMMI BSC 0.765 105.43M - 0.765 0.765 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۴
Bahrain Duty Free 0.76 101.01M - 0.76 0.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۴
Bahrain Cinema 0.93 85.10M - 0.93 0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۵
Khaleeji Bank 0.063 84.00M - 0.063 0.063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Arab Insurance 0.415 75.47M - 0.415 0.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
INOVEST BSC 0.26 68.12M - 0.26 0.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۵
Bahrain National Hld 0.36 52.44M - 0.36 0.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱۱:۰۴
Bahrain Kuwait Insurance 0.32 47.19M - 0.32 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۰:۳۲
Zain Bahrain Bsc 0.087 34.22M - 0.087 0.087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱:۳۴
National Hotels Co 0.28 31.07M - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bah. Ship Repairing 1.4 27.36M - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴:۳۴
Alahlia Insurance 0.22 26.41M - 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۲
General Trading&Food 0.316 25.82M - 0.316 0.316 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
Nass Corp BSC 0.101 22.88M - 0.101 0.101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۱:۰۵
United Gulf Invest 0.1 20.11M - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bahrain Middle East Bank 0.043 19.99M - 0.043 0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۴
Esterad Investment 0.11 15.26M - 0.11 0.11 0.00 1.82% ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۱۱:۰۴
Banader Hotels 0.051 11.70M - 0.051 0.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bahrain Car Park 0.135 9.49M - 0.135 0.135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bahrain Flour Mills 0.35 8.94M - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۱۸:۰۴
Delmon Poultry Co 0.252 8.74M - 0.252 0.252 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
Bahrain Family Leisure 0.081 3.24M - 0.081 0.081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Eskan Bank 0.095 109.38K - 0.095 0.095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱:۳۴