کالایاب
شاخص یاب
بحرین
بحرین

BHD/USD

2.6342
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:58:14
0 (0.01%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.92%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.55%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

12
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 15:01:50
1 (9.09%)
تغییر ۳ ماهه
1 (9.09%)
تغییر ۶ ماهه
1 (9.09%)
نوسان سالیانه

Bahrain All Share

1,450
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 05:50:22
24 (1.65%)
تغییر ۳ ماهه
136 (10.32%)
تغییر ۶ ماهه
143 (10.94%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بحرین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ahli United Bank 0.85 4.82B - 0.85 0.85 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۰۲
Gulf Finance Group 0.237 1.33B - 0.237 0.237 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۳۱
Arab Banking Corp 0.452 1.15B - 0.452 0.452 0.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۰۲
Aluminum Bahrain 0.42 894.60M - 0.42 0.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۲۰:۳۲
National Bank Bahrain 0.647 841.80M - 0.647 0.647 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۱:۰۳
Investcorp Bank 11 744.00M - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
BBK 0.452 482.42M - 0.452 0.452 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۰۲
Bahrain Telecom Co 0.352 402.49M - 0.352 0.352 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Al Baraka Banking 0.332 385.29M - 0.332 0.332 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
Ithmaar 0.064 303.08M - 0.064 0.064 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
Al Salam Bank 0.086 244.07M - 0.086 0.086 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۱:۰۳
Bahrain Islamic Bank 0.117 138.33M - 0.117 0.117 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Bahrain Commercial Facilities 0.776 123.33M - 0.776 0.776 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۳۱
Gulf Hotel Group 0.412 118.62M - 0.412 0.412 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۵
Seef Properties 0.206 107.64M - 0.206 0.206 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۳۱
BMMI BSC 0.81 105.43M - 0.81 0.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۳۱
Bahrain Duty Free 0.77 101.01M - 0.77 0.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۱:۰۳
Bahrain Cinema 0.75 85.10M - 0.75 0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
Khaleeji Bank 0.063 84.00M - 0.063 0.063 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Arab Insurance 0.285 75.47M - 0.285 0.285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۵
INOVEST BSC 0.27 68.12M - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Bahrain National Hld 0.266 52.44M - 0.266 0.266 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Bahrain Kuwait Insurance 0.318 47.19M - 0.318 0.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۳۱
Zain Bahrain Bsc 0.086 34.22M - 0.086 0.086 0.00 1.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۰۲
National Hotels Co 0.28 31.07M - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bah. Ship Repairing 1.3 27.36M - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Alahlia Insurance 0.22 26.41M - 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
General Trading&Food 0.3 25.82M - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Nass Corp BSC 0.1 22.88M - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۳۱
United Gulf Invest 0.1 20.11M - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bahrain Middle East Bank 0.043 19.99M - 0.043 0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۴
Esterad Investment 0.175 15.26M - 0.175 0.175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۳۱
Banader Hotels 0.037 11.70M - 0.037 0.037 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
Bahrain Car Park 0.122 9.49M - 0.122 0.122 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Bahrain Flour Mills 0.32 8.94M - 0.32 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۰۲
Delmon Poultry Co 0.252 8.74M - 0.252 0.252 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
Bahrain Family Leisure 0.081 3.24M - 0.081 0.081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Eskan Bank 0.091 109.38K - 0.091 0.091 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۴:۴۸