کالایاب
شاخص یاب
بحرین
بحرین

BHD/USD

2.636
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:35:04
0 (0.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.13%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

13
قیمت روز
1 (8.33%)
تغییر روزانه
۱۴ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 17:01:35
2 (18.18%)
تغییر ۳ ماهه
1 (8.33%)
تغییر ۶ ماهه
2 (18.18%)
نوسان سالیانه

Bahrain All Share

1,534
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 05:02:13
123 (8.74%)
تغییر ۳ ماهه
125 (8.91%)
تغییر ۶ ماهه
182 (13.46%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بحرین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ahli United Bank 0.92 4.82B - 0.92 0.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
Gulf Finance Group 0.238 1.33B - 0.238 0.238 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Arab Banking Corp 0.462 1.15B - 0.462 0.462 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۲
Aluminum Bahrain 0.435 894.60M - 0.435 0.435 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۱:۰۲
National Bank Bahrain 0.699 841.80M - 0.699 0.699 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Investcorp Bank 11.05 744.00M - 11.05 11.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
BBK 0.534 482.42M - 0.534 0.534 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Bahrain Telecom Co 0.385 402.49M - 0.385 0.385 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
Al Baraka Banking 0.29 385.29M - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۱:۰۳
Ithmaar 0.072 303.08M - 0.072 0.072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
Al Salam Bank 0.09 244.07M - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۰۲
Bahrain Islamic Bank 0.119 138.33M - 0.119 0.119 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
Bahrain Commercial Facilities 0.824 123.33M - 0.824 0.824 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
Gulf Hotel Group 0.407 118.62M - 0.407 0.407 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Seef Properties 0.2 107.64M - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
BMMI BSC 0.81 105.43M - 0.81 0.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ساعت ۱۱:۰۳
Bahrain Duty Free 0.781 101.01M - 0.781 0.781 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۲
Bahrain Cinema 0.75 85.10M - 0.75 0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
Khaleeji Bank 0.049 84.00M - 0.049 0.049 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Arab Insurance 0.285 75.47M - 0.285 0.285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۵
INOVEST BSC 0.235 68.12M - 0.235 0.235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۰۳
Bahrain National Hld 0.258 52.44M - 0.258 0.258 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Bahrain Kuwait Insurance 0.31 47.19M - 0.31 0.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ساعت ۱۱:۰۲
Zain Bahrain Bsc 0.103 34.22M - 0.103 0.103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
National Hotels Co 0.28 31.07M - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bah. Ship Repairing 1.3 27.36M - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Alahlia Insurance 0.22 26.41M - 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
General Trading&Food 0.314 25.82M - 0.314 0.314 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
Nass Corp BSC 0.095 22.88M - 0.095 0.095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
United Gulf Invest 0.1 20.11M - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bahrain Middle East Bank 0.043 19.99M - 0.043 0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۴
Esterad Investment 0.161 15.26M - 0.161 0.161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۱:۰۳
Banader Hotels 0.037 11.70M - 0.037 0.037 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
Bahrain Car Park 0.122 9.49M - 0.122 0.122 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Bahrain Flour Mills 0.32 8.94M - 0.32 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۰۲
Delmon Poultry Co 0.252 8.74M - 0.252 0.252 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
Bahrain Family Leisure 0.081 3.24M - 0.081 0.081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Eskan Bank 0.09 109.38K - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۰۲
APM Terminal 0.99 - 0.99 0.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲