شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,374
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ مهر ۱۳۹۸
ساعت 22:03:24
32 (2.29%)
تغییر ۳ ماهه
231 (14.39%)
تغییر ۶ ماهه
339 (19.77%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Agrana Beteiligungs AG 16.46 1.40B - 16.46 16.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۳
Leoni AG 11.87 1.38B - 11.87 11.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
VTG AG 53 1.38B - 53 53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
Duerr AG 25.77 1.34B - 25.77 25.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Indus Holding AG 35.4 1.28B - 35.4 35.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Pfeiffer 133.9 1.22B - 133.9 133.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
SMA Solar AG 26.24 1.20B - 26.24 26.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Palfinger AG 27.9 1.20B - 27 28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
S Immo Ag 15.7 1.15B - 15.52 15.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Zooplus AG 110 1.14B - 110 110 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
SGL Carbon SE 4.61 1.12B - 4.61 4.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
WashTec AG 48.1 1.05B - 48.1 48.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Hypoport AG 267 1.04B - 267 267 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Kloeckner SE 4.948 1.04B - 4.948 4.948 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Koenig&Bauer AG 37.24 1.02B - 37.24 37.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Baywa Vink AG 26.45 1.01B - 26.45 26.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Takkt AG 11.74 1.01B - 11.74 11.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Hornbach 55 992.00M - 55 55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
RIB Software AG 22.12 981.14M - 22.12 22.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Draegerwerk VZO 53.55 979.98M - 53.55 53.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Biotest AG VZ 21.9 970.49M - 21.9 21.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
Elringklinger AG 6.38 947.87M - 6.38 6.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Heidelberger Druckmaschinen 1.168 857.39M - 1.168 1.168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Adler Real Estate 11.48 838.55M - 11.48 11.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Porr AG 23.9 826.30M - 23.5 24.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Bertrandt AG 41.75 824.65M - 41.75 41.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
GoPro Inc 3.285 817.18M - 3.285 3.285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Nordex SE 11.47 814.26M - 11.47 11.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Capital Sta 8.82 798.63M - 8.82 8.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Deutz AG 5.215 792.25M - 5.215 5.215 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
Tele Columbus AG 1.754 772.99M - 1.754 1.754 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Grammer AG 30.9 754.54M - 30.9 30.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Facc AG 16.3 751.87M - 16.06 16.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
BKS Bank AG 15.7 732.34M - 15.7 15.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
BKS Bank 13.8 732.34M - 13.8 13.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
Hamborner AG 9.65 726.23M - 9.65 9.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Bank fuer Tirol 29 705.25M - 29 29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
Bank fuer Tirol und Vorarlberg 26.8 705.25M - 26.8 26.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۰۳
Vossloh AG 36.1 673.83M - 36.1 36.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
DIC Asset AG 11.68 665.77M - 11.68 11.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳