کالایاب
شاخص یاب
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,395
قیمت روز
24 (1.75%)
تغییر روزانه
۱ مهر ۱۳۹۸
ساعت 22:03:22
24 (1.75%)
تغییر ۳ ماهه
61 (4.17%)
تغییر ۶ ماهه
328 (19.06%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Viacom B 22.75 10.62B - 22.75 22.75 0.21 0.92% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
Hasbro 108.35 10.13B - 108.35 108.35 0.03 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
Telefonica Deutschland AG 2.493 10.07B - 2.493 2.493 0.01 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
United Internet AG 32.29 9.99B - 32.29 32.29 0.28 0.87% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
Macy’s Inc 14.17 9.83B - 14.17 14.17 0.07 0.49% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
Wirecard AG 145.85 9.72B - 145.85 145.85 2.40 1.65% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
Hochtief AG 103.6 9.63B - 103.6 103.6 3.50 3.38% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
Henry Schein 56.49 9.59B - 56.49 56.49 0.93 1.65% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
Uniper SE 30.17 9.33B - 30.17 30.17 0.04 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
Hologic 45.66 9.30B - 45.66 45.66 0.09 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
Norwegian Cruise Line 48.45 9.10B - 48.45 48.45 0.43 0.89% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
Sartorius AG VZO 168.6 9.02B - 168.6 168.6 7.70 4.57% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
Symrise AG 87.74 8.68B - 87.74 87.74 0.12 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
Raiffeisen Bank AG 24.52 8.54B - 23.93 24.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Qurate Retail A 9.7 8.53B - 9.7 9.7 0.03 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
Dentsply 47.39 8.52B - 47.39 47.39 1.27 2.75% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
Drillisch AG 28.42 8.52B - 28.42 28.42 0.34 1.20% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
Under Armour A 18.3 8.29B - 18.3 18.3 0.11 0.60% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
Tractor Supply 84.87 8.00B - 84.87 84.87 1.42 1.70% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
GEA Group AG 26.34 7.97B - 26.34 26.34 0.06 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
Wacker Chemie 65.14 7.86B - 65.14 65.14 2.60 3.99% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
Talanx AG 39.34 7.83B - 39.34 39.34 0.12 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
MTU Aero 236.7 7.70B - 236.7 236.7 0.90 0.38% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
Fraport AG 75.56 7.69B - 75.56 75.56 1.24 1.64% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
Brenntag AG 45.14 7.37B - 45.14 45.14 0.61 1.35% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
Kion Group AG 46.59 7.36B - 46.59 46.59 1.70 3.65% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
Axel Springer 63.45 7.35B - 63.45 63.45 0.05 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
Voestalpine 36.3 6.99B - 36.09 36.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
GVC Holdings 8.13 6.88B - 8.13 8.13 0.05 0.62% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
TripAdvisor 34.95 6.55B - 34.95 34.95 1.37 3.92% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
Qiagen 30.48 6.30B - 30.48 30.48 0.22 0.72% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
Puma SE 68.75 6.11B - 68.75 68.75 1.30 1.89% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
Harley-Davidson 32.14 6.00B - 32.14 32.14 0.37 1.15% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
Rational AG 657.5 5.95B - 657.5 657.5 4.00 0.61% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
LEG Immobilien AG 102.45 5.91B - 102.45 102.45 0.25 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
Fuchs Petrolub AG VZO Pref 33.68 5.87B - 33.68 33.68 0.68 2.02% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
Lanxess AG 53.96 5.75B - 53.96 53.96 0.76 1.41% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
Hugo Boss AG 50.68 5.45B - 50.68 50.68 0.64 1.26% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
AMS 42.7 5.40B - 42.7 42.7 1.18 2.76% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
Hella KGaA Hueck & Co 43.7 5.29B - 43.7 43.7 0.08 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳