کالایاب
شاخص یاب
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,419
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 23:02:56
48 (3.53%)
تغییر ۳ ماهه
36 (2.48%)
تغییر ۶ ماهه
304 (17.64%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dollar Tree 102.48 17.31B - 102.48 102.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۳
Newmont Mining 35.98 17.24B - 35.98 35.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۳
Cerner 61.74 17.00B - 61.74 61.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۳
Cintas 232.6 16.92B - 232.6 232.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۳
Coloplast 108.6 16.78B - 108.6 108.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۳
IDEXX Labs 250.88 16.22B - 250.88 250.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۳
Mylan 19.2 15.96B - 19.2 19.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۳
Covestro AG 44.88 15.48B - 44.88 44.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۳
Expedia 123.02 15.46B - 123.02 123.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۳
OMV AG 49.57 15.46B - 48.85 49.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Verisk 144.33 15.24B - 144.33 144.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۳
American Airlines 25.77 15.22B - 25.77 25.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۳
Erste Group Bank AG 36.34 15.19B - 36.15 36.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Skyworks 72.86 15.08B - 72.86 72.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۳
Deutsche Wohnen 32.16 14.79B - 32.16 32.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۳
Biomarin Pharma 69.23 14.26B - 69.23 69.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۳
Snap 15.41 14.11B - 15.41 15.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۳
Xilinx 88.82 14.08B - 88.82 88.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۳
Maxim 52.6 14.06B - 52.6 52.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۳
Seagate Technology 47.8 13.89B - 47.8 47.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۳
KLA-Tencor 143.62 13.69B - 143.62 143.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۳
Evonik 23.01 13.64B - 23.01 23.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۲
DISH Network 31.82 13.46B - 31.82 31.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۳
Check Point Software Tech 98.5 13.30B - 98.5 98.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۳
Hannover Rueckversicherung SE 151.7 12.78B - 151.7 151.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۳
CA 38.29 12.72B - 38.29 38.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۳:۰۶
AMD 27.3 12.45B - 27.3 27.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۳
Incyte 72.48 12.17B - 72.48 72.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۳
Citrix Systems 87.51 12.17B - 87.51 87.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۳
Ulta Beauty 208.45 12.04B - 208.45 208.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۳
Umicore 33.59 12.02B - 33.59 33.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۳
Zalando SE 39.65 11.86B - 39.65 39.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۳
Fastenal 29.5 11.86B - 29.5 29.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۳
Discovery Communications C 22.41 11.70B - 22.41 22.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۳
Discovery A 24.09 11.70B - 24.09 24.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۳
JB Hunt 104.02 11.43B - 104.02 104.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۳
Dropbox 19.25 11.12B - 19.25 19.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۳
Symantec 21.83 10.99B - 21.83 21.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۳
RTL Group 47.14 10.92B - 47.14 47.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Akamai 81.51 10.71B - 81.51 81.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۳