کالایاب
شاخص یاب
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,404
قیمت روز
5 (0.32%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 23:03:12
31 (2.27%)
تغییر ۳ ماهه
89 (5.93%)
تغییر ۶ ماهه
326 (18.87%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
3M 151.98 100.05B - 151.98 151.98 1.53 1.01% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Texas Instruments 116.4 92.46B - 116.4 116.4 0.74 0.64% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Altria 37.73 92.08B - 37.73 37.73 0.06 0.16% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Broadcom 259.05 89.73B - 259.05 259.05 4.70 1.81% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Salesforce.com 137.81 85.76B - 137.81 137.81 1.59 1.15% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
United Technologies 124.29 85.70B - 124.29 124.29 1.56 1.26% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Volkswagen VZO 155.7 84.76B - 155.7 155.7 2.16 1.39% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
PayPal Holdings Inc 97.07 84.70B - 97.07 97.07 0.30 0.31% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Booking Holdings 1876 83.66B - 1876 1876 13.30 0.71% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Gilead 59.54 78.91B - 59.54 59.54 0.43 0.72% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Fox Inc 45.31 78.58B - 45.31 45.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۳:۳۵
Twenty-First Century Fox A 45.51 78.58B - 45.51 45.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۳:۳۵
Costco 261.93 78.52B - 261.93 261.93 2.62 1.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Baidu 98.41 72.60B - 98.41 98.41 2.16 2.19% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Lockheed Martin 354.83 72.26B - 354.83 354.83 0.67 0.19% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
American Express 107.14 72.24B - 107.14 107.14 0.53 0.50% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Morgan Stanley 39.81 71.89B - 39.81 39.81 0.84 2.11% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Goldman Sachs 194.06 71.37B - 194.06 194.06 3.47 1.79% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Qualcomm 71.08 71.28B - 71.08 71.08 0.14 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Daimler 47.335 69.91B - 47.335 47.335 0.83 1.75% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Caterpillar 118.99 69.50B - 118.99 118.99 2.11 1.77% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Kraft Heinz 25.78 65.61B - 25.78 25.78 0.93 3.61% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Charter Communications 382.28 59.73B - 382.28 382.28 1.50 0.39% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Starbucks 82.24 57.75B - 82.24 82.24 0.57 0.70% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Vodafone Group ADR 17.7 55.48B - 17.7 17.7 0.40 2.26% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Biogen Inc 214.03 52.46B - 214.03 214.03 2.05 0.96% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Micron 45.6 52.10B - 45.6 45.6 0.04 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Mondelez 49.5 51.81B - 49.5 49.5 0.31 0.63% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Altaba 63.55 51.30B - 63.55 63.55 0.29 0.46% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Walgreens Boots Alliance 49.52 50.98B - 49.52 49.52 0.90 1.82% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
ADP 143.46 50.62B - 143.46 143.46 1.08 0.75% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Tesla 219.43 49.89B - 219.43 219.43 2.36 1.08% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Activision Blizzard 49.8 49.77B - 49.8 49.8 0.69 1.39% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Celgene 89.3 49.32B - 89.3 89.3 0.30 0.34% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Colgate-Palmolive 63.47 48.44B - 63.47 63.47 0.22 0.35% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Jd.Com Inc Adr 28.18 47.86B - 28.18 28.18 0.02 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
CSX 64.41 47.83B - 64.41 64.41 1.70 2.64% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
General Motors 33.96 47.56B - 33.96 33.96 0.31 0.91% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Intuitive Surgical 477.83 46.44B - 477.83 477.83 3.75 0.79% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Intuit 240.9 44.91B - 240.9 240.9 0.95 0.39% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲