شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.6824
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 02:16:02
0 (0.68%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.17%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.48%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

51
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:01:32
2 (3.77%)
تغییر ۳ ماهه
7 (15.91%)
تغییر ۶ ماهه
12 (30.77%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,914
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 09:01:45
287 (4.33%)
تغییر ۳ ماهه
349 (5.32%)
تغییر ۶ ماهه
1,155 (20.05%)
نوسان سالیانه

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AP Eagers 10.3 1.64B - 10.3 10.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۱:۰۲
Viva Energy Reit 2.68 1.63B - 2.68 2.68 0.02 0.75% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Super Retail Group 10.18 1.63B - 10.18 10.18 0.08 0.79% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Navitas 5.82 1.61B - 5.82 5.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Wam Capital Ltd 2.22 1.59B - 2.22 2.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۳:۰۲
Freedom Foods 5.53 1.58B - 5.53 5.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۳:۰۲
Webjet 12.01 1.56B - 12.01 12.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۳:۰۲
Breville Group 17.33 1.54B - 17.33 17.33 0.17 0.98% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Pilbara Minerals Ltd 0.335 1.54B - 0.335 0.335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
Smartgroup Corporation Ltd 10.99 1.53B - 10.99 10.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۳:۰۲
Invocare 13.83 1.53B - 13.83 13.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
Lynas 2.32 1.51B - 2.32 2.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۳:۰۲
Vocus Group 3.4 1.47B - 3.4 3.4 0.02 0.59% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Inghams Group 3.24 1.46B - 3.24 3.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۳:۰۲
Speedcast International 0.875 1.44B - 0.875 0.875 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۶:۰۱
Sandfire Resources 6.23 1.43B - 6.23 6.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۹:۰۱
Monadelphous Group 15.7 1.42B - 15.7 15.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۳:۰۲
Aveo Group 2.14 1.42B - 2.14 2.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
Appen Ltd 26.27 1.42B - 26.27 26.27 2.96 12.70% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲:۰۱
MFF Capital 3.38 1.41B - 3.38 3.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۳:۰۲
Bega Cheese 3.95 1.37B - 3.95 3.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۹:۰۱
Orocobre 2.79 1.37B - 2.79 2.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۲:۰۲
Mayne Pharma 0.56 1.36B - 0.56 0.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۹:۰۱
Mcmillan Shakespeare 16.32 1.34B - 16.32 16.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۳:۰۲
Technology One 7.85 1.34B - 7.85 7.85 0.09 1.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Seven West Media 0.46 1.34B - 0.46 0.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۲:۰۲
Genworth Mortgage 3.89 1.24B - 3.89 3.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۳:۰۲
Galaxy Resources 1.095 1.23B - 1.095 1.095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۲:۰۲
Spotless Group 1.71 1.22B 1.7 1.7 1.71 0.03 1.79% ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ساعت ۱۵:۰۳
G.U.D. Holdings 11.33 1.21B - 11.33 11.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۹:۰۱
Lovisa Holdings Ltd 12.87 1.18B - 12.87 12.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۳:۰۲
Fonterra Shareholders Fund 3.65 1.16B - 3.65 3.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Emeco Holdings 1.8 1.14B - 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۲:۰۲
Mantra Group Ltd 3.95 1.13B - 3.95 3.955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bingo Industries 3.01 1.13B - 3.01 3.01 0.07 2.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Aventus Retail Property Fund 2.82 1.13B - 2.82 2.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۳:۰۲
G8 Education 2.58 1.09B - 2.58 2.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
Australian United Investment 9.75 1.07B - 9.75 9.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۳:۰۲
ALE Property Group 5.41 1.06B - 5.41 5.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۹:۰۱
APN Outdoor Group Ltd 6.69 1.05B - 6.69 6.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳