کالایاب
شاخص یاب
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.6791
قیمت روز
0 (0.46%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 06:29:03
0 (1.35%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.20%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.52%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

52
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:01:38
8 (18.18%)
تغییر ۳ ماهه
8 (18.18%)
تغییر ۶ ماهه
13 (33.33%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,833
قیمت روز
42 (0.62%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 06:02:51
105 (1.55%)
تغییر ۳ ماهه
556 (8.86%)
تغییر ۶ ماهه
536 (8.51%)
نوسان سالیانه

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JB Hi-Fi 34.36 2.61B 34.4 34.36 34.4 0.59 1.75% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Metcash 3 2.60B - 3 3 0.04 1.33% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
NIB Holdings 7.51 2.59B 7.515 7.51 7.515 0.04 0.54% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۳
Idp Education Ltd 14.95 2.58B 14.97 14.95 14.97 0.04 0.27% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۳
Nextdc 6.17 2.58B 6.19 6.17 6.19 0.03 0.49% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۳
New Hope Corporation 2.52 2.56B 2.515 2.515 2.52 0.07 2.86% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Costa Group Holdings Ltd 3.55 2.50B - 3.55 3.55 0.07 1.97% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Regis Resources 4.8 2.49B - 4.8 4.8 0.01 0.21% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Growthpoint Properties 4.34 2.46B 4.325 4.325 4.34 0.04 0.92% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۳
Blackmores 82.29 2.39B 82.03 82.03 82.29 0.35 0.43% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
St Barbara 3.03 2.38B 3.05 3.03 3.05 0.02 0.66% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
OceanaGold DRC 3.74 2.34B 3.75 3.74 3.75 0.08 2.19% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Brickworks 16.49 2.34B 16.495 16.49 16.495 0.30 1.82% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
SPDR S&P/ASX 200 Fund 62.71 2.33B 62.65 62.65 62.71 0.12 0.19% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
CSR 4.09 2.32B - 4.09 4.09 0.08 1.96% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Cromwell Property 1.27 2.24B 1.265 1.265 1.27 0.02 1.20% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Abacus Property 3.93 2.22B 3.92 3.92 3.93 0.02 0.51% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۰۴
Steadfast Group 3.57 2.22B 3.59 3.57 3.59 0.01 0.28% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۳
Nine Entertainment 2.03 2.13B - 2.03 2.03 0.01 0.49% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
BWP Trust 3.85 2.12B 3.845 3.845 3.85 0.02 0.52% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Event Hospitality 12.98 2.11B - 12.98 12.98 0.07 0.54% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Afterpay Touch 32.28 2.06B - 32.28 32.28 0.70 2.22% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Iress 11.82 2.04B 11.83 11.82 11.83 0.05 0.42% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Perpetual 36.67 2.02B 36.49 36.49 36.67 0.22 0.60% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Netwealth Group 8.91 1.99B - 8.91 8.91 0.27 3.13% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Trade Me Group 4.73 1.95B - 4.73 4.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰:۳۴
Shopping Centres Australasia 2.58 1.87B - 2.58 2.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
Bapcor 7.06 1.86B 7.07 7.06 7.07 0.09 1.27% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۳
Primary Health Care 3.22 1.85B - 3.22 3.22 0.06 1.86% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
ARB Corporation 19.47 1.84B 19.5 19.47 19.5 0.34 1.75% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Domain Australia 3.24 1.83B - 3.24 3.24 0.03 0.93% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
Virgin Australia 0.17 1.82B 0.16 0.16 0.17 0.01 3.03% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۳
Sirtex Medical 33.55 1.76B - 33.55 33.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ ساعت ۱۴:۳۲
Myob Group Ltd 3.33 1.74B - 3.33 3.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Graincorp 8.12 1.74B 8.14 8.12 8.14 0.12 1.48% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Saracen Mineral Holdings 3.56 1.74B 3.555 3.555 3.56 0.12 3.49% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۳
Pact Group Holdings 2.23 1.73B 2.245 2.23 2.245 0.04 1.79% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۳
Fairfax Media 0.66 1.72B - 0.66 0.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۰:۳۲
Bellamys Australia Ltd 12.92 1.70B 12.88 12.88 12.92 0.11 0.85% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۳
Charter Hall Retail Reit 4.23 1.70B 4.22 4.22 4.23 0.02 0.47% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۳