کالایاب
شاخص یاب
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.6795
قیمت روز
0 (0.06%)
تغییر روزانه
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 02:13:03
0 (1.29%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.54%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.83%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

52
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:01:38
8 (18.18%)
تغییر ۳ ماهه
8 (18.18%)
تغییر ۶ ماهه
13 (33.33%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,825
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 11:03:00
97 (1.44%)
تغییر ۳ ماهه
573 (9.17%)
تغییر ۶ ماهه
548 (8.74%)
نوسان سالیانه

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tabcorp Holdings 4.84 9.22B - 4.84 4.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
Crown Resorts Pref B 101.9 8.99B - 101.9 101.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
Crown Resorts Pref A 101.6 8.99B - 101.6 101.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ساعت ۱۲:۳۳
Aurizon Holdings 5.98 8.70B - 5.98 5.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
Caltex Australia 25.13 8.61B - 25.13 25.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Janus Henderson DRC 31.98 8.31B - 31.98 32.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۰۳
Mirvac Group 3.1 8.24B - 3.095 3.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۳
Medibank Private Ltd 3.48 8.12B - 3.48 3.48 0.01 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Alumina 2.41 7.98B - 2.41 2.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Challenger Pref A 101.04 7.84B - 101.04 101.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
Challenger Pref B 106.02 7.84B - 106.02 106.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
Boral 4.82 7.63B - 4.82 4.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
Seek 21.58 7.53B - 21.55 21.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۳
Challenger 7.54 7.34B - 7.44 7.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۰۲
Australian Foundation Invest 6.32 7.27B - 6.32 6.335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Reece 10.87 7.08B - 10.84 10.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۳
Coca-Cola Amatil 10.87 6.75B - 10.87 10.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
Orica 22.68 6.71B - 22.68 22.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
Spark New Zealand 4.13 6.46B - 4.12 4.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۳
Xero 49.96 6.37B - 49.96 50.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۴:۳۴
Flight Centre 46.77 6.25B - 46.77 46.905 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۳
Yancoal Australia 3.02 6.15B - 3.02 3.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۰۳
Mercury NZ 4.79 6.14B - 4.79 4.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۰۳
Contact Energy Ltd 7.9 6.14B - 7.9 7.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
Incitec Pivot 3.43 6.05B - 3.43 3.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
AusNet Services 1.77 5.96B - 1.77 1.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
Seven Group Holdings 17.9 5.95B - 17.9 17.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
Seven Group Pref 103.5 5.95B - 103.5 103.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۲:۳۳
Whitehaven Coal 3.32 5.90B - 3.32 3.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۳
Evolution Mining 4.64 5.75B - 4.64 4.665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۰۳
Argo Investments 8.15 5.64B - 8.15 8.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۳
Fletcher Building 4.62 5.50B - 4.62 4.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
Bendigo & Adelaide Bank 11.43 5.29B - 11.4 11.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۳
Bendigo Adelaide Bank Pref 104.5 5.29B - 104.5 104.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
Bendigo Bank Pref B 83.95 5.29B - 83.95 83.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
Bendigo Bank Pref E 102.76 5.29B - 102.76 102.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
Bendigo Bank Pref F 104.2 5.29B - 104.2 104.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
Washington H Soul Pattinson 22.78 4.99B - 22.78 22.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۳
Worleyparsons 13.71 4.89B - 13.7 13.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۳
TPG Telecom 6.95 4.80B - 6.95 6.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳