کالایاب
شاخص یاب
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.6839
قیمت روز
0 (0.39%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 22:37:18
0 (0.54%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.74%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.21%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

52
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:01:38
8 (18.18%)
تغییر ۳ ماهه
8 (18.18%)
تغییر ۶ ماهه
13 (33.33%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,791
قیمت روز
11 (0.15%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 11:03:12
143 (2.16%)
تغییر ۳ ماهه
508 (8.08%)
تغییر ۶ ماهه
522 (8.32%)
نوسان سالیانه

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Insurance Australia Pref 107 17.76B - 107 107 0.55 0.51% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
Suncorp Group Pref D 101.05 17.57B - 101.05 101.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Suncorp Pref 104.6 17.57B - 104.6 104.6 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Suncorp Group Pref E 101.03 17.57B - 101.03 101.03 0.18 0.18% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Suncorp Pref 104.43 17.57B - 104.43 104.43 0.57 0.55% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Origin Energy 7.84 17.45B - 7.84 7.84 0.12 1.53% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Goodman Group 13.9 17.43B - 13.9 13.9 0.10 0.72% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Amcor 14.45 16.48B 14.48 14.45 14.48 0.17 1.19% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۳
Newcrest Mining 35.66 16.40B 35.7 35.66 35.7 0.71 2.03% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۳
Sydney Airport Ltd 7.97 16.40B - 7.97 7.97 0.04 0.50% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
AMP Pref 104 15.21B - 104 104 0.15 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
AGL Energy 18.79 14.88B 18.825 18.79 18.825 0.19 1.01% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
AGL Energy Pref 101.31 14.88B - 101.31 101.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Brambles 11.26 14.66B 11.27 11.26 11.27 0.03 0.27% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۳
Cimic Group 31.06 13.91B 31.035 31.035 31.06 0.83 2.67% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Oil Search 7.6 13.56B - 7.6 7.6 0.16 2.11% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Fortescue Metals 9.1 13.51B - 9.1 9.1 0.11 1.22% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Qbe Insurance Group 12.57 13.44B - 12.57 12.57 0.03 0.24% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Santos 7.71 12.96B 7.72 7.71 7.72 0.13 1.69% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۳
ASX 81.46 12.57B 81.19 81.19 81.46 0.12 0.15% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Treasury Wine Estates 18.81 12.50B - 18.81 18.81 0.34 1.84% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
News Corp DRC B 20.83 12.28B - 20.83 20.83 0.37 1.81% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
News Corp B DRC 21.28 12.28B 21.24 21.24 21.28 0.19 0.89% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۳
Rea Group 106.5 11.98B - 106.5 106.5 0.42 0.40% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
APA Group 11.36 11.68B - 11.36 11.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
Lend Lease Group 16.86 11.51B - 16.86 16.86 0.19 1.13% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Cochlear 208.77 11.48B 208.12 208.12 208.77 0.53 0.25% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Ramsay Health Care 63.21 10.88B 63.27 63.21 63.27 1.01 1.62% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Ramsay Health Care Pref 108.4 10.88B - 108.4 108.4 0.40 0.37% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
AMP 1.83 10.71B - 1.83 1.83 0.01 0.55% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Qantas Airways 6.28 10.68B - 6.28 6.28 0.11 1.78% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Sonic Healthcare 28.01 10.49B - 28.01 28.01 0.11 0.39% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Vicinity Centres 2.56 10.14B - 2.56 2.56 0.01 0.39% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Computershare 16.02 10.00B 16.04 16.02 16.04 0.06 0.38% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Dexus Property 12.31 10.00B - 12.31 12.31 0.11 0.89% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
James Hardie Industries 23.83 9.93B 23.74 23.74 23.83 0.19 0.80% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Stockland Corp 4.45 9.74B - 4.45 4.45 0.01 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Bluescope Steel 12.27 9.27B - 12.27 12.27 0.17 1.39% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Crown 12.33 9.23B - 12.33 12.33 0.07 0.57% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Tabcorp Holdings 4.83 9.22B - 4.83 4.83 0.05 1.05% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳