شاخص یاب
استرالیا
استرالیا
دلار استرالیا / دلار
0.7405
قیمت روز
0 (0.57%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 22:23:34
7 (90.38%)
تغییر ۳ ماهه
7 (90.41%)
تغییر ۶ ماهه
7 (90.22%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
41
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 15:01:14
41 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
41 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
41 (0.00%)
نوسان سالیانه
ASX Small Ordinaries
6,309
قیمت روز
13 (0.21%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 11:04:34
52,981 (89.36%)
تغییر ۳ ماهه
55,364 (89.77%)
تغییر ۶ ماهه
51,237 (89.04%)
نوسان سالیانه

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Auckland Int Airport 6.36 6.37 6.36 6.37 0.07 1.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Skycity Entertainment 3.81 3.795 3.795 3.81 0.02 0.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Sky Network Television 2.35 2.34 2.34 2.35 0.06 2.62% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
HT&E 2.66 2.64 2.63 2.66 0.20 8.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Imdex 1.29 1.295 1.29 1.295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Iress 12.24 12.225 12.22 12.24 0.09 0.74% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Reece 12.5 12.49 12.49 12.5 0.05 0.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Austal 1.85 1.815 1.815 1.85 0.07 3.93% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Elders 8.98 8.985 8.91 8.985 0.18 2.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
ERM Power 1.41 1.403 1.403 1.41 0.06 4.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Funtastic 0.13 - 0.13 0.13 0.01 4.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Impedimed 0.44 0.425 0.425 0.44 0.06 13.64% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Infomedia 0.965 0.96 0.96 0.965 0.01 0.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Mesoblast 1.545 1.535 1.535 1.545 0.01 0.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Nick Scali 6.9 6.87 6.87 6.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
St Barbara 4.97 4.98 4.97 4.98 0.09 1.84% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
IMF Bentham 3.01 3.02 3.01 3.03 0.07 2.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
OM Holdings 1.19 1.18 1.175 1.19 0.02 1.68% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
OZ Minerals 9.87 9.89 9.86 9.89 0.14 1.44% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Villa World 2.25 2.26 2.25 2.26 0.06 2.74% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
OceanaGold DRC 3.67 - 3.67 3.67 0.01 0.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Cleanaway Waste 1.72 1.712 1.712 1.72 0.01 0.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Galaxy Resources 3.09 3.095 3.09 3.095 0.05 1.64% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Credit Corp Group 18.6 18.57 18.57 18.645 1.14 6.53% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Event Hospitality 13.5 13.38 13.36 13.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Jumbo Interactive 5.07 5.06 5.06 5.07 0.12 2.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
ALE Property Group 5.68 5.69 5.66 5.69 0.07 1.25% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Monadelphous Group 14.6 14.59 14.59 14.6 0.07 0.48% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Pacific Current Group 6.74 6.77 6.71 6.77 0.05 0.74% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Silver Lake Resources 0.59 0.588 0.588 0.59 0.01 0.85% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Sims Metal Management 17.02 17.01 17.01 17.025 0.07 0.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Clinuvel Pharmaceuticals 11.97 12 11.97 12 1.34 12.61% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Fisher&Paykel Healthcare 14.08 14.07 14.07 14.08 0.02 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Washington H Soul Pattinson 20.41 20.4 20.39 20.41 0.12 0.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Shopping Centres Australasia 2.54 2.52 2.52 2.54 0.02 0.79% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
RTG Mining Inc 0.115 0.125 0.115 0.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۳۴
Laramide Resources 0.27 0.3 0.27 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۳۴
DWS 1.255 1.26 1.255 1.26 0.06 4.78% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
SRG 1.825 1.82 1.82 1.825 0.02 0.83% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Maca 1.2 1.208 1.2 1.208 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
NZME 0.775 0.76 0.76 0.775 0.01 0.65% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Suda 0.007 0.008 0.007 0.008 0.00 28.57% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Chorus 3.96 3.955 3.955 3.96 0.01 0.25% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Data#3 1.59 1.6 1.59 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Reckon 0.955 0.95 0.95 0.955 0.01 1.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Watpac 0.715 0.73 0.715 0.73 0.02 2.80% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
8Common 0.047 0.049 0.047 0.049 0.00 2.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Admedus 0.23 0.225 0.225 0.23 0.01 2.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Ardiden 0.014 - 0.014 0.014 0.00 7.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
BC Iron 0.15 0.145 0.145 0.15 0.01 7.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
iSelect 0.805 0.81 0.805 0.81 0.01 0.63% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Mystate 4.85 4.83 4.83 4.85 0.25 5.43% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Respiri 0.1 - 0.1 0.1 0.01 5.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Titomic 2.42 2.41 2.41 2.42 0.06 2.48% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
TNG Ltd 0.13 0.125 0.125 0.13 0.01 8.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Birimian 0.55 - 0.55 0.55 0.01 0.92% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Doriemus 0.13 - 0.13 0.13 0.01 7.69% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
GetSwift 0.32 0.325 0.32 0.325 0.02 6.25% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Lepidico 0.035 0.036 0.035 0.036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
LiveHire 0.57 0.565 0.565 0.57 0.01 0.88% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
PainChek 0.055 0.053 0.053 0.055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
PayGroup 0.86 - 0.86 0.86 0.01 1.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Polynovo 0.54 0.545 0.54 0.545 0.02 2.78% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Servcorp 4.22 4.17 4.17 4.22 0.08 1.93% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Syntonic 0.013 0.014 0.013 0.014 0.00 8.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Terracom 0.39 - 0.39 0.39 0.01 2.63% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
AMCIL Ltd 0.945 - 0.945 0.945 0.01 0.53% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Bidenergy 0.054 0.055 0.054 0.055 0.00 7.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Bionomics 0.495 0.5 0.495 0.5 0.02 3.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Class Ltd 2.55 2.54 2.54 2.55 0.04 1.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Cokal Ltd 0.035 0.033 0.033 0.035 0.00 2.94% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Iron Road 0.088 0.09 0.088 0.09 0.00 3.53% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Livetiles 0.465 - 0.465 0.465 0.01 1.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
MNF Group 5.08 5.05 5.05 5.08 0.18 3.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Pharmaxis 0.295 - 0.295 0.295 0.01 3.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Vmoto Ltd 0.056 - 0.056 0.056 0.00 1.82% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Adairs Ltd 2.26 2.245 2.245 2.26 0.04 1.80% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Atrum Coal 0.079 0.077 0.077 0.079 0.00 1.28% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Avjennings 0.725 0.72 0.72 0.725 0.01 0.69% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Experience 0.64 0.63 0.63 0.64 0.01 0.78% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Freelancer 0.415 0.41 0.41 0.415 0.02 3.61% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Lycopodium 4.41 4.55 4.41 4.55 0.01 0.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Noni B Ltd 2.96 3 2.96 3 0.02 0.68% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Resmed DRC 14.49 14.46 14.46 14.49 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Strandline 0.125 0.12 0.12 0.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Vita Group 1.05 1.045 1.045 1.05 0.04 3.96% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Vivid Tech 0.048 - 0.048 0.048 0.00 2.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
1300 Smiles 6.28 6.22 6.22 6.28 0.19 3.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Agrimin Ltd 1 0.985 0.985 1 0.12 13.64% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Ausgold Ltd 0.031 - 0.031 0.031 0.00 3.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Axsesstoday 2.15 2.18 2.15 2.18 0.06 2.87% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Cobalt Blue 0.99 0.995 0.99 0.995 0.04 4.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Dubber Corp 0.405 0.44 0.405 0.44 0.02 5.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Micro X Ltd 0.295 0.29 0.29 0.295 0.02 5.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Money3 Corp 1.995 1.99 1.99 1.995 0.06 3.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Orecorp Ltd 0.185 0.19 0.185 0.19 0.01 2.78% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
RedFlow Ltd 0.095 0.094 0.094 0.095 0.00 2.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Reffind Ltd 0.011 0.012 0.011 0.012 0.00 18.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Silver Chef 3.95 3.87 3.87 3.95 0.22 5.90% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Thorn Group 0.625 0.627 0.625 0.627 0.01 0.81% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Weebit Nano 0.073 0.075 0.073 0.075 0.01 15.87% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Adherium Ltd 0.11 - 0.11 0.11 0.01 4.76% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Alchemia Ltd 0.012 0.011 0.011 0.012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Auswide Bank 5.5 5.44 5.44 5.5 0.02 0.36% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Crowd Mobile 0.051 0.052 0.051 0.052 0.01 11.76% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Decmil Group 0.91 0.915 0.91 0.915 0.05 4.95% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
EML Payments 1.4 1.405 1.4 1.405 0.05 3.70% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Melbourne It 3.4 3.39 3.39 3.4 0.07 2.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Pearl Global 0.2 0.22 0.2 0.22 0.01 5.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
RXP Services 0.49 0.495 0.49 0.495 0.01 2.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
SomnoMed Ltd 2.16 2.17 2.16 2.17 0.02 0.93% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Auscann Group 1.34 1.325 1.325 1.34 0.09 6.77% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Avita Medical 0.059 - 0.059 0.059 0.00 1.69% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
GBST Holdings 2.16 2.15 2.15 2.16 0.05 2.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Helios Energy 0.053 0.054 0.053 0.054 0.00 3.77% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
IPB Petroleum 0.021 0.02 0.02 0.021 0.00 16.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Iron Mountain 46.8 46.77 46.77 46.8 0.40 0.85% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Ive Group Ltd 2.26 2.3 2.26 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
MMJ Phytotech 0.36 - 0.36 0.36 0.01 1.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Myer Holdings 0.395 0.398 0.395 0.398 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Phosphagenics 0.015 0.016 0.015 0.016 0.00 13.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Probiotec Ltd 1.185 - 1.185 1.185 0.06 4.64% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
QMS Media Ltd 1.105 1.115 1.105 1.115 0.05 4.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
SKY and Space 0.082 0.083 0.082 0.083 0.00 2.44% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Symbol Mining 0.032 - 0.032 0.032 0.00 6.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
UUV Aquabotix 0.071 0.072 0.071 0.072 0.00 4.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
YPB Group Ltd 0.023 - 0.023 0.023 0.00 4.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Base Resources 0.295 0.3 0.295 0.3 0.01 1.72% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Doray Minerals 0.315 0.305 0.305 0.315 0.01 1.61% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Flinders Mines 0.083 0.079 0.079 0.083 0.00 1.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Focus Minerals 0.235 0.24 0.235 0.24 0.01 4.44% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Neurotech Intl 0.18 0.185 0.18 0.185 0.06 50.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Paladin Energy 0.175 - 0.175 0.175 0.01 2.86% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Troy Resources 0.145 0.15 0.145 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Zyber Holdings 0.005 0.006 0.005 0.006 0.00 40.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Air New Zealand 3 2.99 2.99 3 0.10 3.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Ardea Resources 0.9 0.88 0.88 0.9 0.03 3.45% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Bass Metals Ltd 0.03 0.031 0.03 0.031 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Berkeley Energy 0.73 0.72 0.72 0.73 0.03 4.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Compumedics Ltd 0.595 0.6 0.595 0.6 0.02 3.36% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Equity Trustees 20.55 20.405 20.405 20.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Firstwave Cloud 0.28 0.27 0.27 0.28 0.01 1.82% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Heron Resources 0.615 0.61 0.61 0.615 0.01 0.81% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Mortgage Choice 1.27 1.26 1.26 1.27 0.08 6.30% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Okapi Resources 0.33 - 0.33 0.33 0.01 3.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
QV Equities Ltd 1.14 1.145 1.14 1.145 0.02 1.75% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Shine Corporate 1.01 1 1 1.01 0.04 4.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
The Reject Shop 5.71 5.73 5.71 5.73 0.45 7.88% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Yowie Group Ltd 0.067 0.068 0.067 0.068 0.00 4.48% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
BBX Minerals Ltd 0.185 - 0.185 0.185 0.01 2.70% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Byron Energy Ltd 0.33 0.335 0.33 0.335 0.01 3.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Centuria Capital 1.41 1.405 1.405 1.41 0.02 1.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Collection House 1.54 - 1.54 1.54 0.01 0.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Grange Resources 0.175 - 0.175 0.175 0.01 2.86% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
HRL Holdings Ltd 0.19 0.185 0.185 0.19 0.01 5.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Mineral Deposits 1.65 1.66 1.65 1.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Mitula Group Ltd 0.69 0.695 0.69 0.695 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
New World Cobalt 0.064 0.065 0.064 0.065 0.00 1.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Orinoco Gold Ltd 0.059 0.06 0.059 0.06 0.01 13.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Paragon Care Ltd 0.86 0.855 0.855 0.86 0.01 1.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Peninsula Energy 0.26 - 0.26 0.26 0.01 1.92% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Perpetual Equity 1.145 - 1.145 1.145 0.01 0.44% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
PWR Holdings Ltd 2.68 2.66 2.66 2.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Ruralco Holdings 3.07 3.12 3.07 3.12 0.11 3.58% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Village Roadshow 2.23 2.26 2.23 2.26 0.01 0.45% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Alliance Aviation 1.985 1.99 1.985 1.99 0.09 4.47% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Anteo Diagnostics 0.012 0.011 0.011 0.012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Artemis Resources 0.18 0.185 0.18 0.185 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Central Petroleum 0.145 0.15 0.145 0.15 0.02 10.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Citadel Group Ltd 6.76 6.91 6.76 6.91 0.05 0.75% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Future Fibre Tech 0.125 - 0.125 0.125 0.01 4.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
FYI Resources Ltd 0.095 0.1 0.095 0.1 0.02 15.79% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Hexagon Resources 0.19 0.188 0.188 0.19 0.01 2.63% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
IDT Australia Ltd 0.084 0.082 0.082 0.084 0.01 6.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Key Petroleum Ltd 0.009 - 0.009 0.009 0.00 12.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Lithium Australia 0.105 0.1 0.1 0.105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
MainstreamBPO Ltd 0.845 - 0.845 0.845 0.05 5.62% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Prime Media Group 0.295 0.292 0.292 0.295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Quantum Resources 0.03 - 0.03 0.03 0.00 3.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Retail Food Group 0.5 0.502 0.5 0.502 0.04 7.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Yellow Brick Road 0.092 0.089 0.089 0.092 0.01 5.43% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Apn Property Group 0.46 0.445 0.445 0.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Austin Engineering 0.225 0.23 0.225 0.23 0.01 4.44% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Australian Vintage 0.58 0.57 0.57 0.58 0.01 0.87% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Bathurst Resources 0.145 0.14 0.14 0.145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Brain Resource Ltd 0.039 0.036 0.036 0.039 0.00 5.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Brainchip Holdings 0.115 0.117 0.115 0.117 0.01 4.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Convenience Retail 2.68 2.7 2.68 2.7 0.05 1.87% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Crusader Resources 0.03 0.031 0.03 0.031 0.00 6.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Fiducian Group Ltd 4.82 4.8 4.8 4.82 0.07 1.47% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Galilee Energy Ltd 0.355 0.345 0.345 0.355 0.07 22.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Generation Develop 1.21 1.2 1.2 1.21 0.03 2.48% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Genesis Energy Ltd 2.31 2.26 2.26 2.31 0.01 0.43% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Mayfield Childcare 0.915 0.92 0.915 0.92 0.02 1.64% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Odyssey Energy Ltd 0.056 - 0.056 0.056 0.00 1.82% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Oklo Resources Ltd 0.31 0.315 0.31 0.315 0.01 3.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Ramelius Resources 0.58 0.578 0.578 0.58 0.02 2.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Zenitas Healthcare 0.985 - 0.985 0.985 0.01 0.51% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
A2 Milk Company Ltd 10.89 10.9 10.89 10.9 0.08 0.73% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Alara Resources Ltd 0.029 0.027 0.027 0.029 0.01 20.83% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Cadence Capital Ltd 1.24 - 1.24 1.24 0.01 0.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Catalyst Metals Ltd 1.425 1.44 1.425 1.44 0.34 30.73% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
K2 Asset Management 0.155 0.16 0.155 0.16 0.01 3.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Medlab Clinical Ltd 0.505 0.5 0.5 0.505 0.01 0.99% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Meridian Energy Ltd 2.93 2.91 2.91 2.93 0.01 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Onevue Holdings Ltd 0.82 - 0.82 0.82 0.01 0.61% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Orbital Corporation 0.355 - 0.355 0.355 0.01 1.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Pacific Niugini Ltd 0.305 0.31 0.305 0.31 0.01 1.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Senetas Corporation 0.11 0.105 0.105 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Shriro Holdings Ltd 1.25 1.265 1.25 1.265 0.04 2.80% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Tempo Australia Ltd 0.145 0.147 0.145 0.147 0.01 3.57% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
TPI Enterprises Ltd 1.37 1.36 1.36 1.37 0.03 2.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Big River Industries 1.9 1.905 1.9 1.905 0.02 1.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Classic Minerals Ltd 0.003 - 0.003 0.003 0.00 33.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Core Exploration Ltd 0.042 - 0.042 0.042 0.00 2.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Dempsey Minerals Ltd 0.185 0.2 0.185 0.2 0.01 5.71% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Holista CollTech Ltd 0.074 0.075 0.074 0.075 0.01 17.46% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Medical Developments 5.83 5.86 5.83 5.86 0.07 1.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Monash IVF Group Ltd 1.105 1.115 1.105 1.115 0.04 3.62% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
NetComm Wireless Ltd 1.135 1.14 1.135 1.14 0.02 1.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Proteomics Intl Labs 0.195 - 0.195 0.195 0.01 2.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Tasman Resources Ltd 0.049 0.05 0.049 0.05 0.00 4.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Amaysim Australia Ltd 0.84 0.82 0.82 0.84 0.02 2.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Carbine Resources Ltd 0.03 - 0.03 0.03 0.00 3.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Fleetwood Corporation 2.35 - 2.35 2.35 0.02 0.85% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
G Medical Innovations 0.225 0.23 0.225 0.23 0.01 2.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
King River Copper Ltd 0.095 0.096 0.095 0.096 0.01 6.74% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Kip McGrath Education 0.595 0.6 0.595 0.6 0.01 0.85% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Lindsay Australia Ltd 0.395 0.385 0.385 0.395 0.01 1.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Baby Bunting Group Ltd 1.44 1.4 1.4 1.44 0.08 5.88% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Blackham Resources Ltd 0.069 - 0.069 0.069 0.00 1.45% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Cape Lambert Resources 0.031 - 0.031 0.031 0.00 3.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Clover Corporation Ltd 1.705 1.69 1.69 1.705 0.12 7.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Gascoyne Resources Ltd 0.51 0.515 0.51 0.515 0.01 2.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Mount Ridley Mines Ltd 0.004 - 0.004 0.004 0.00 25.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Quickstep Holdings Ltd 0.076 0.075 0.075 0.076 0.00 1.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Renascor Resources Ltd 0.023 - 0.023 0.023 0.00 4.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Australian Pacific Coal 0.73 0.725 0.725 0.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
High Peak Royalties Ltd 0.057 - 0.057 0.057 0.00 3.64% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Highfield Resources Ltd 0.785 0.78 0.78 0.785 0.02 2.55% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Red River Resources Ltd 0.26 0.263 0.26 0.263 0.01 1.92% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Sheffield Resources Ltd 0.715 0.72 0.715 0.72 0.02 2.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Anatara Lifesciences Ltd 0.68 0.7 0.68 0.7 0.01 1.49% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Blue Sky Alternative Inv 1.81 1.82 1.81 1.82 0.03 1.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Energy World Corporation 0.17 0.165 0.165 0.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Future Generation Global 1.355 - 1.355 1.355 0.01 0.37% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Minotaur Exploration Ltd 0.069 0.064 0.064 0.069 0.01 9.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Pacific Smiles Group Ltd 1.78 - 1.78 1.78 0.12 7.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Arowana International Ltd 0.255 0.25 0.25 0.255 0.02 7.84% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Greenland Minerals&Energy 0.079 0.08 0.079 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Managed Accounts Holdings 0.19 0.195 0.19 0.195 0.01 2.70% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Regional Express Holdings 1.475 1.455 1.455 1.475 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Southern Cross Electrical 0.68 0.7 0.68 0.7 0.03 4.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Westoz Investment Company 1.175 - 1.175 1.175 0.01 0.43% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Mayan Iron Corporation Ltd 0.037 0.038 0.037 0.038 0.00 5.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Michael Hill International 0.98 0.97 0.97 0.98 0.02 2.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
PM Cap Asian Opportunities 1.19 1.195 1.19 1.195 0.02 1.68% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Australian Leaders Fund Ltd 1.01 1.015 1.01 1.015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Broken Hill Prospecting Ltd 0.11 - 0.11 0.11 0.01 4.76% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
GR Engineering Services Ltd 1.38 1.395 1.38 1.395 0.02 1.45% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Aurora Dividend Income Trust 0.59 - 0.59 0.59 0.02 2.54% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Australian Finance Group Ltd 1.42 1.435 1.42 1.435 0.01 0.71% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Catapult Group International 1.285 1.29 1.285 1.29 0.02 1.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Lithium Consolidated Mineral 0.135 0.14 0.135 0.14 0.03 22.73% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
National Veterinary Care Ltd 2.6 2.61 2.6 2.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Anglo Australian Resources NL 0.094 0.093 0.093 0.094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Energy Resources Of Australia 0.42 0.425 0.42 0.425 0.02 3.57% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Platinum Asia Investments Ltd 1.295 - 1.295 1.295 0.01 0.78% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Electro Optic Systems Holdings 2.94 2.98 2.94 2.98 0.03 1.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Real Estate Investar Group Ltd 0.016 0.017 0.016 0.017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Global Construction Services Ltd 0.705 - 0.705 0.705 0.02 2.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
ALS 7.6 7.59 7.59 7.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
AMP 3.57 3.56 3.56 3.57 0.06 1.68% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
ASX 64.49 64.33 64.33 64.49 0.20 0.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
CSL 197.84 197.47 197.47 197.84 0.63 0.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
IPH 4.54 4.51 4.51 4.54 0.04 0.88% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
RCG 1.56 1.565 1.56 1.565 0.04 2.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Peet 1.28 1.285 1.28 1.285 0.04 3.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Seek 22.36 22.31 22.31 22.36 0.03 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Xero 46.04 45.94 45.94 46.04 0.13 0.28% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Amcor 14.39 14.38 14.38 14.39 0.06 0.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Codan 2.95 2.93 2.93 2.95 0.01 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Crown 13.63 13.64 13.63 13.64 0.03 0.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Lynas 2.37 2.38 2.37 2.38 0.02 0.84% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Orica 17.86 17.82 17.82 17.86 0.07 0.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Orora 3.58 3.56 3.56 3.58 0.03 0.85% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Tower 0.695 0.7 0.695 0.7 0.01 1.44% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Altium 24.19 24.1 24.1 24.19 0.08 0.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Ansell 27.66 27.52 27.52 27.66 0.37 1.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Bapcor 6.77 6.76 6.76 6.77 0.04 0.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Cardno 1.29 1.262 1.262 1.29 0.03 2.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Nextdc 7.83 7.78 7.78 7.83 0.13 1.66% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Webjet 14.07 14.06 14.06 14.07 0.07 0.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Alumina 2.8 2.81 2.8 2.81 0.04 1.45% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Metcash 2.85 2.83 2.83 2.85 0.06 2.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Navitas 4.55 4.54 4.54 4.55 0.05 1.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Nearmap 1.19 1.185 1.185 1.19 0.05 3.93% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Scentre 4.33 4.325 4.325 4.33 0.04 0.92% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Suncorp 14.69 14.65 14.65 14.69 0.05 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Wagners 4.3 4.32 4.3 4.32 0.06 1.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴