کالایاب
شاخص یاب
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.7153
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:31:13
0 (0.35%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.48%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.70%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

42
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3 (7.69%)
تغییر ۶ ماهه
42 (0.00%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,350
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:02:08
409 (6.88%)
تغییر ۳ ماهه
307 (5.08%)
تغییر ۶ ماهه
386 (6.46%)
نوسان سالیانه

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BHP Billiton Ltd 37.13 168.66B - 37.13 37.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Commonwealth Bank Pref C 100.591 134.59B - 100.591 100.591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۳۲
Commonwealth Bank Pref E 105.65 134.59B - 105.65 105.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Commonwealth Bank Pref D 97.46 134.59B - 97.46 97.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Commonwealth Bank Pref 101.621 134.59B - 101.621 101.621 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Commonwealth Bank Australia 70.78 130.18B - 70.78 70.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Rio Tinto Ltd 93.13 129.00B - 93.13 93.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Westpac Banking Corporation 26.12 100.61B - 26.12 26.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Westpac Banking Corp Pref E 99.43 99.62B - 99.43 99.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Westpac Banking Corp Pref F 102.93 99.62B - 102.93 102.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Westpac Banking Corp Pref G 105.23 99.62B - 105.23 105.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Westpac Banking Corp Pref D 99.701 99.62B - 99.701 99.701 0.08 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱۱:۰۵
CSL 195.3 89.50B - 195.3 195.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
ANZ Banking Group 25.92 81.27B - 25.92 25.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
NAB Pref A 100.6 80.19B - 100.6 100.6 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱۱:۰۵
NAB Pref C 101.54 80.19B - 101.54 101.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
NAB Pref B 101.63 80.19B - 101.63 101.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
NAB Pref 102.3 80.19B - 102.3 102.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
NAB Pref D 106.018 80.19B - 106.018 106.018 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
NAB Pref 88.6 80.19B - 88.6 88.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
ANZ Banking Pref F 100.82 77.80B - 100.82 100.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
ANZ Banking Pref E 100 77.80B - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
ANZ Banking Pref C 101.4 77.80B - 101.4 101.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
ANZ Banking Pref G 104.8 77.80B - 104.8 104.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
ANZ Banking Pref D 101.75 77.80B - 101.75 101.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Australia New Zealand Banking Pref 100.44 77.80B - 100.44 100.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۵:۳۵
National Australia Bank 24.87 75.53B - 24.87 24.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Wesfarmers 35.03 56.30B - 35.03 35.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Macquarie Group 126.12 41.90B - 126.12 126.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Woolworths 30.4 40.19B - 30.4 30.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Macquarie Group Pref A 102.05 36.41B - 102.05 102.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Macquarie Group Pref B 105.05 36.41B - 105.05 105.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Woodside Petroleum 34.79 33.19B - 34.79 34.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Telstra Corporation. 3.3 31.99B - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Transurban Group 12.89 27.14B - 12.89 12.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Scentre 4.1 23.51B - 4.1 4.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Aristocrat Leisure 24.37 19.48B - 24.37 24.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Insurance Australia Group 7.71 19.39B - 7.71 7.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Suncorp 13.39 18.92B - 13.39 13.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
South32 Ltd 3.76 18.31B - 3.76 3.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵