کالایاب
شاخص یاب
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.6953
قیمت روز
0 (0.27%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 18:37:15
0 (1.84%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.40%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.63%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

44
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 17:01:52
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
5 (12.82%)
تغییر ۶ ماهه
3 (7.32%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,746
قیمت روز
11 (0.17%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 15:04:02
465 (7.40%)
تغییر ۳ ماهه
1,186 (21.33%)
تغییر ۶ ماهه
423 (6.70%)
نوسان سالیانه

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BHP Billiton Ltd 38.46 168.66B - 38.46 38.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
Commonwealth Bank Pref E 105.9 134.59B - 105.9 105.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
Commonwealth Bank Pref C 100.591 134.59B - 100.591 100.591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۳۲
Commonwealth Bank Pref 102.85 134.59B - 102.85 102.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
Commonwealth Bank Pref D 99 134.59B - 99 99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
Commonwealth Bank Australia 72.83 130.18B - 72.83 72.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
Rio Tinto Ltd 101.35 129.00B - 101.35 101.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
Westpac Banking Corporation 25.41 100.61B - 25.41 25.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
Westpac Banking Corp Pref F 103.061 99.62B - 103.061 103.061 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
Westpac Banking Corp Pref E 99.92 99.62B - 99.92 99.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
Westpac Banking Corp Pref D 99.701 99.62B - 99.701 99.701 0.08 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱۱:۰۵
Westpac Banking Corp Pref G 105.25 99.62B - 105.25 105.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
CSL 205.49 89.50B - 205.49 205.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
ANZ Banking Group 25.85 81.27B - 25.85 25.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
NAB Pref A 100.6 80.19B - 100.6 100.6 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱۱:۰۵
NAB Pref C 101.4 80.19B - 101.4 101.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
NAB Pref 102.2 80.19B - 102.2 102.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
NAB Pref 89.75 80.19B - 89.75 89.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
NAB Pref B 101.33 80.19B - 101.33 101.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
NAB Pref D 105.8 80.19B - 105.8 105.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
ANZ Banking Pref F 101.38 77.80B - 101.38 101.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
ANZ Banking Pref E 101 77.80B - 101 101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
ANZ Banking Pref G 105.58 77.80B - 105.58 105.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
ANZ Banking Pref D 102 77.80B - 102 102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
Australia New Zealand Banking Pref 102.1 77.80B - 102.1 102.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
ANZ Banking Pref C 101.4 77.80B - 101.4 101.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
National Australia Bank 23.92 75.53B - 23.92 23.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
Wesfarmers 36.36 56.30B - 36.36 36.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
Macquarie Group 119.93 41.90B - 119.93 119.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
Woolworths 34.18 40.19B - 34.18 34.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
Macquarie Group Pref A 102.05 36.41B - 102.05 102.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Macquarie Group Pref B 105.43 36.41B - 105.43 105.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
Woodside Petroleum 37.2 33.19B - 37.2 37.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
Telstra Corporation. 3.56 31.99B - 3.56 3.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
Transurban Group 13.95 27.14B - 13.95 13.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
Scentre 3.84 23.51B - 3.84 3.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
Aristocrat Leisure 27.09 19.48B - 27.09 27.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
Insurance Australia Group 8.03 19.39B - 8.03 8.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
Suncorp 13.82 18.92B - 13.82 13.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
South32 Ltd 3.52 18.31B - 3.52 3.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳