شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.6787
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 01:39:11
0 (0.12%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.82%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

51
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:01:32
2 (3.77%)
تغییر ۳ ماهه
6 (13.33%)
تغییر ۶ ماهه
12 (30.77%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,841
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 09:01:42
350 (5.39%)
تغییر ۳ ماهه
470 (7.38%)
تغییر ۶ ماهه
1,016 (17.43%)
نوسان سالیانه

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BHP Billiton Ltd 36.81 168.66B - 36.81 36.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Commonwealth Bank Pref D 101 134.59B - 101 101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Commonwealth Bank Pref C 100.591 134.59B - 100.591 100.591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۳۲
Commonwealth Bank Pref E 106.38 134.59B - 106.38 106.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Commonwealth Bank Pref 104.45 134.59B - 104.45 104.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Commonwealth Bank Australia 79.77 130.18B - 79.77 79.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Rio Tinto Ltd 92.36 129.00B - 92.36 92.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Westpac Banking Corporation 26.57 100.61B - 26.57 26.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Westpac Banking Corp Pref E 102.3 99.62B - 102.3 102.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Westpac Banking Corp Pref F 102.77 99.62B - 102.77 102.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Westpac Banking Corp Pref G 106.2 99.62B - 106.2 106.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Westpac Banking Corp Pref D 99.701 99.62B - 99.701 99.701 0.08 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱۱:۰۵
CSL 269.67 89.50B - 269.67 269.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
ANZ Banking Group 25.32 81.27B - 25.32 25.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
NAB Pref 91.46 80.19B - 91.46 91.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
NAB Pref A 100.6 80.19B - 100.6 100.6 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱۱:۰۵
NAB Pref C 101.55 80.19B - 101.55 101.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
NAB Pref B 101.9 80.19B - 101.9 101.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
NAB Pref D 107.5 80.19B - 107.5 107.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
NAB Pref 101.4 80.19B - 101.4 101.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۱
Australia New Zealand Banking Pref 106.792 77.80B - 106.792 106.792 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
ANZ Banking Pref D 102.75 77.80B - 102.75 102.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
ANZ Banking Pref G 109.48 77.80B - 109.48 109.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
ANZ Banking Pref C 101.4 77.80B - 101.4 101.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
ANZ Banking Pref E 103.01 77.80B - 103.01 103.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
ANZ Banking Pref F 104.479 77.80B - 104.479 104.479 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
National Australia Bank 27.8 75.53B - 27.8 27.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Wesfarmers 41.16 56.30B - 41.16 41.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Macquarie Group 136.89 41.90B - 136.89 136.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Woolworths 38.72 40.19B - 38.72 38.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Macquarie Group Pref B 104.99 36.41B - 104.99 104.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Macquarie Group Pref A 102.05 36.41B - 102.05 102.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Woodside Petroleum 33.82 33.19B - 33.82 33.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Telstra Corporation. 3.58 31.99B - 3.58 3.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Transurban Group 15.01 27.14B - 15.01 15.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Scentre 3.9 23.51B - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Aristocrat Leisure 31.15 19.48B - 31.15 31.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Insurance Australia Group 7.83 19.39B - 7.83 7.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Suncorp 13.15 18.92B - 13.15 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
South32 Ltd 2.7 18.31B - 2.7 2.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۳:۰۱