کالایاب
شاخص یاب
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.6742
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۴ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:07:04
0 (2.77%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.26%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.98%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

54
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:02:10
10 (22.73%)
تغییر ۳ ماهه
10 (22.73%)
تغییر ۶ ماهه
15 (38.46%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,614
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 11:02:11
69 (1.05%)
تغییر ۳ ماهه
405 (6.53%)
تغییر ۶ ماهه
256 (4.03%)
نوسان سالیانه

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BHP Billiton Ltd 35.42 168.66B - 35.42 35.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Commonwealth Bank Pref E 107.15 134.59B - 107.15 107.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
Commonwealth Bank Pref D 101.15 134.59B - 101.15 101.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
Commonwealth Bank Pref 104.46 134.59B - 104.46 104.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
Commonwealth Bank Pref C 100.591 134.59B - 100.591 100.591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۳۲
Commonwealth Bank Australia 77.4 130.18B - 77.23 77.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Rio Tinto Ltd 85 129.00B - 85 85.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Westpac Banking Corporation 27.81 100.61B - 27.78 27.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Westpac Banking Corp Pref E 102.2 99.62B - 102.2 102.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
Westpac Banking Corp Pref G 106.5 99.62B - 106.5 106.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
Westpac Banking Corp Pref D 99.701 99.62B - 99.701 99.701 0.08 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱۱:۰۵
Westpac Banking Corp Pref F 103.5 99.62B - 103.5 103.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
CSL 238.35 89.50B - 238.1 238.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۱
ANZ Banking Group 26.64 81.27B - 26.61 26.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
NAB Pref 92.45 80.19B - 92.45 92.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
NAB Pref C 102 80.19B - 102 102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
NAB Pref 103.4 80.19B - 103.4 103.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
NAB Pref B 102.11 80.19B - 102.11 102.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
NAB Pref A 100.6 80.19B - 100.6 100.6 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱۱:۰۵
NAB Pref D 108 80.19B - 108 108 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Australia New Zealand Banking Pref 106 77.80B - 106 106 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
ANZ Banking Pref D 102.94 77.80B - 102.94 102.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
ANZ Banking Pref G 109.05 77.80B - 109.05 109.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
ANZ Banking Pref C 101.4 77.80B - 101.4 101.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
ANZ Banking Pref F 105.31 77.80B - 105.31 105.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
ANZ Banking Pref E 104.15 77.80B - 104.15 104.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
National Australia Bank 27.34 75.53B - 27.27 27.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Wesfarmers 39.35 56.30B - 39.35 39.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Macquarie Group 124.79 41.90B - 124.79 124.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Woolworths 35.99 40.19B - 35.98 35.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Macquarie Group Pref A 102.05 36.41B - 102.05 102.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Macquarie Group Pref B 107.65 36.41B - 107.65 107.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
Woodside Petroleum 32.22 33.19B - 32.22 32.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
Telstra Corporation. 3.74 31.99B - 3.74 3.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
Transurban Group 14.97 27.14B - 14.97 14.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
Scentre 3.94 23.51B - 3.93 3.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Aristocrat Leisure 29.5 19.48B - 29.5 29.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
Insurance Australia Group 7.92 19.39B - 7.92 7.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
Suncorp 13.48 18.92B - 13.48 13.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
South32 Ltd 2.46 18.31B - 2.45 2.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲