شاخص یاب
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.7201
قیمت روز
0 (0.21%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 06:39:27
0 (1.38%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.31%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.39%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

39
قیمت روز
1 (2.56%)
تغییر روزانه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
ساعت 08:01:29
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (4.88%)
تغییر ۶ ماهه
39 (0.00%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

5,631
قیمت روز
3 (0.06%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 06:37:38
657 (10.45%)
تغییر ۳ ماهه
526 (8.55%)
تغییر ۶ ماهه
451 (7.42%)
نوسان سالیانه

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BHP Billiton Ltd 31.29 168.66B - 31.29 31.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Commonwealth Bank Pref 100.15 134.59B - 100.15 100.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Commonwealth Bank Pref E 104.33 134.59B - 104.33 104.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Commonwealth Bank Pref C 100.591 134.59B - 100.591 100.591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۳۲
Commonwealth Bank Pref D 96.15 134.59B - 96.15 96.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Commonwealth Bank Australia 68.27 130.18B - 68.27 68.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Rio Tinto Ltd 71.95 129.00B - 71.95 71.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Westpac Banking Corporation 24.86 100.61B - 24.86 24.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Westpac Banking Corp Pref D 100 99.62B - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۱
Westpac Banking Corp Pref F 102.32 99.62B - 102.32 102.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Westpac Banking Corp Pref E 98.748 99.62B - 98.748 98.748 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Westpac Banking Corp Pref G 104.35 99.62B - 104.35 104.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
CSL 176.64 89.50B - 176.64 176.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
ANZ Banking Group 24.64 81.27B - 24.64 24.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
NAB Pref 83 80.19B - 83 83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
NAB Pref A 100.42 80.19B - 100.42 100.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
NAB Pref B 99.85 80.19B - 99.85 99.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
NAB Pref 102.8 80.19B - 102.8 102.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
NAB Pref C 101.7 80.19B - 101.7 101.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۱
NAB Pref D 105.09 80.19B - 105.09 105.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
ANZ Banking Pref E 99.35 77.80B - 99.35 99.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
ANZ Banking Pref C 101.4 77.80B - 101.4 101.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
ANZ Banking Pref D 100.8 77.80B - 100.8 100.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
ANZ Banking Pref F 100.101 77.80B - 100.101 100.101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
ANZ Banking Pref G 105.083 77.80B - 105.083 105.083 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Australia New Zealand Banking Pref 100.95 77.80B - 100.95 100.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
National Australia Bank 23.39 75.53B - 23.39 23.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Wesfarmers 31 56.30B - 31 31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Macquarie Group 109.89 41.90B - 109.89 109.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Woolworths 28.74 40.19B - 28.74 28.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Macquarie Group Pref B 105.3 36.41B - 105.3 105.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Macquarie Group Pref A 102.05 36.41B - 102.05 102.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Woodside Petroleum 31.1 33.19B - 31.1 31.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Telstra Corporation. 3.04 31.99B - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Transurban Group 11.77 27.14B - 11.77 11.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Scentre 4.07 23.51B - 4.07 4.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Aristocrat Leisure 21.91 19.48B - 21.91 21.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Insurance Australia Group 6.89 19.39B - 6.89 6.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Suncorp 12.99 18.92B - 12.99 12.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
South32 Ltd 3.04 18.31B - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱