کالایاب
شاخص یاب
آرژانتین
آرژانتین

پزوی آرژانتین / دلار

0.0231
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 22:23:21
0 (5.71%)
تغییر ۳ ماهه
0 (12.17%)
تغییر ۶ ماهه
0 (36.01%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,348
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:09
93 (7.41%)
تغییر ۳ ماهه
496 (58.22%)
تغییر ۶ ماهه
508 (60.48%)
نوسان سالیانه

Bolsa G

40,687
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:31:55
5,997 (17.29%)
تغییر ۳ ماهه
11,666 (40.20%)
تغییر ۶ ماهه
11,569 (39.73%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آرژانتین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple DRC 863 25432.76B 860 860 863 5.00 0.58% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۰۲
MercadoLibre DRC 13950 21790.76B 13600 13600 13950 265.00 1.94% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Alphabet 1661.5 21790.76B 1663.5 1661.5 1663.5 4.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Microsoft DRC 1175 21178.31B 1164.5 1164.5 1175 8.00 0.68% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۰۲
JPMorgan Chase DRC 490 9917.17B - 490 490 7.00 1.45% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۰:۳۲
Johnson & Johnson DRC 1182 9097.30B - 1182 1182 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۰۲
Royal Dutch Shell A DRC 916 8245.93B - 916 916 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Bank of America DRC 635 7989.81B - 635 649 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۴:۱۱
Wal Mart Stores DRC 1608.5 7064.84B - 1608.5 1608.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰:۰۳
Chevron DRC 575 6753.44B - 575 575 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲:۰۵
AT&T DRC 470.5 6575.66B - 470.5 470.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۵:۰۴
Intel DRC 420 6475.31B - 420 420 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۴:۱۱
Home Depot DRC 2239.5 6291.10B - 2239.5 2239.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۸:۰۲
Pfizer DRC 961 5932.19B - 961 961 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۸:۰۲
Toyota Motor ADR 843 5919.33B - 843 843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Verizon DRC 1273.5 5810.87B - 1273.5 1273.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Cisco Systems DRC 500 5656.85B - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۴:۱۱
Coca-Cola DRC 442 5217.15B - 442 442 3.50 0.79% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۰:۳۲
Citigroup DRC 99.3 4769.90B 99 99 99.3 0.70 0.70% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Merck & Co DRC 373 4564.72B - 373 373 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۸:۰۲
Total CEDEAR DRC 789.5 4523.02B - 789.5 789.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۰۲
Unilever NV DRC 685.65 4516.82B - 685.65 685.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۳۳
Walt Disney DRC 770 4366.82B 764 764 770 3.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۰۲
PepsiCo DRC 960 4314.83B - 960 960 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
E I du Pont de Nemours 464.5 4276.53B - 464.5 464.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۰۱
SAP ADR 700.2 3969.89B - 700.2 700.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Nike DRC 1249 3590.00B - 1249 1249 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۰۲
IBM DRC 613 3584.69B - 613 613 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۸:۰۲
McDonald DRC 2226.5 3439.06B - 2226.5 2226.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
General Electric DRC 91 3304.32B - 91 91 1.00 1.11% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۰۲
BHP Billiton DRC 2401.5 3295.45B - 2401.5 2401.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۳:۰۲
3M DRC 1509 3264.63B - 1509 1509 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۰۲
Siemens CEDEAR 800 3042.87B - 800 800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۱
Santander 174.5 2900.27B - 174.5 174.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۱:۳۴
Rio Tinto ADR 254.5 2746.10B - 254.5 254.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bristol-Myers Squibb DRC 2120.5 2528.63B - 2120.5 2120.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۳۲
Lockheed Martin DRC 15223 2357.84B - 15223 15223 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۰۲
American Express DRC 524 2357.00B - 524 524 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۳۲
Caterpillar DRC 1131 2267.55B - 1131 1131 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۳۲
Gazprom 87.6 1993.84B - 87.6 87.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۳۲