شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آرژانتین
آرژانتین

پزوی آرژانتین / دلار

0.0168
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ آبان ۱۳۹۸
ساعت 20:21:24
0 (12.50%)
تغییر ۳ ماهه
0 (25.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (40.21%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,060
قیمت روز
10 (0.49%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:01:38
446 (27.63%)
تغییر ۳ ماهه
693 (50.69%)
تغییر ۶ ماهه
1,208 (141.78%)
نوسان سالیانه

Bolsa G

33,661
قیمت روز
164 (0.49%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 01:31:40
4,846 (16.82%)
تغییر ۳ ماهه
267 (0.80%)
تغییر ۶ ماهه
5,417 (19.18%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آرژانتین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple DRC 2000 25432.76B - 2000 2000 20.00 1.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۰۱
Alphabet 1850 21790.76B - 1837 1850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۳:۰۲
MercadoLibre DRC 19099 21790.76B - 19099 19099 133.50 0.70% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۰۱
Microsoft DRC 2255.5 21178.31B - 2255.5 2255.5 0.50 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۰۱
JPMorgan Chase DRC 2061 9917.17B - 2061 2061 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۳:۰۱
Johnson & Johnson DRC 2031 9097.30B - 2031 2031 32.50 1.60% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۰۱
Royal Dutch Shell A DRC 1555 8245.93B - 1555 1555 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۲
Bank of America DRC 1283.5 7989.81B - 1283.5 1283.5 6.50 0.51% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۰۱
Wal Mart Stores DRC 3057 7064.84B - 3057 3057 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۳:۰۱
Chevron DRC 1167 6753.44B - 1167 1167 6.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۰۱
AT&T DRC 1013.5 6575.66B - 1013.5 1013.5 4.50 0.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۰۱
Intel DRC 893 6475.31B - 893 893 7.00 0.78% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۰۱
Home Depot DRC 4540 6291.10B - 4540 4540 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Pfizer DRC 1421.5 5932.19B - 1421.5 1421.5 8.00 0.56% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۰۱
Toyota Motor ADR 843 5919.33B - 843 843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Verizon DRC 2310 5810.87B - 2310 2310 3.50 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۰۱
Cisco Systems DRC 744.5 5656.85B - 744.5 744.5 5.50 0.74% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۰۱
Coca-Cola DRC 800.5 5217.15B - 800.5 800.5 3.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۰۱
Citigroup DRC 1940 4769.90B - 1940 1940 21.00 1.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۰۱
Merck & Co DRC 1333.5 4564.72B - 1333.5 1333.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Total CEDEAR DRC 1176 4523.02B - 1176 1176 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۰۲
Unilever NV DRC 685.65 4516.82B - 685.65 685.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۳۳
Walt Disney DRC 2683 4366.82B - 2683 2683 27.50 1.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۰۱
PepsiCo DRC 5178 4314.83B - 5178 5178 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۲:۰۲
E I du Pont de Nemours 1099 4276.53B - 1099 1099 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱:۰۱
SAP ADR 700.2 3969.89B - 700.2 700.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Nike DRC 2335 3590.00B - 2335 2335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۳:۰۱
IBM DRC 2152 3584.69B - 2152 2152 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۲:۰۲
McDonald DRC 3719 3439.06B - 3719 3719 18.00 0.48% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۰۱
General Electric DRC 877.5 3304.32B - 877.5 877.5 1.50 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۰۱
BHP Billiton DRC 4055 3295.45B - 4055 4055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
3M DRC 2745.5 3264.63B - 2745.5 2745.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۲۳:۰۱
Siemens CEDEAR 1198 3042.87B - 1198 1198 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۳
Santander 174.5 2900.27B - 174.5 174.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۱:۳۴
Rio Tinto ADR 254.5 2746.10B - 254.5 254.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bristol-Myers Squibb DRC 2640 2528.63B - 2640 2640 487.00 22.62% ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ساعت ۰:۳۲
Lockheed Martin DRC 30161 2357.84B - 30161 30161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۲۳:۰۱
American Express DRC 1865 2357.00B - 1865 1865 13.00 0.70% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۰۱
Caterpillar DRC 2289 2267.55B - 2289 2289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۳:۰۱
Gazprom 87.6 1993.84B - 87.6 87.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۳۲