شاخص یاب
آرژانتین
آرژانتین

پزوی آرژانتین / دلار

0.0265
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 02:30:18
0 (5.16%)
تغییر ۳ ماهه
0 (25.98%)
تغییر ۶ ماهه
0 (53.83%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

852
قیمت روز
7 (0.82%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
39 (4.80%)
تغییر ۶ ماهه
852 (0.00%)
نوسان سالیانه

Bolsa G

31,020
قیمت روز
26 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 01:02:33
840 (2.78%)
تغییر ۳ ماهه
632 (2.08%)
تغییر ۶ ماهه
3,794 (13.94%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آرژانتین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple DRC 645 25432.76B - 645 645 4.00 0.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
MercadoLibre DRC 6500 21790.76B - 6500 6500 10.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Alphabet 1471 21790.76B - 1471 1471 69.50 4.96% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Microsoft DRC 830 21178.31B - 830 830 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
JPMorgan Chase DRC 412.2 9917.17B - 412.2 412.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۲
Johnson & Johnson DRC 1085 9097.30B - 1085 1085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۳۲
Royal Dutch Shell A DRC 916 8245.93B - 916 916 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Bank of America DRC 463.5 7989.81B - 463.5 463.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Wal Mart Stores DRC 1140.65 7064.84B - 1140.65 1140.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۲
Chevron DRC 547.25 6753.44B - 547.25 547.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
AT&T DRC 370 6575.66B - 370 370 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Intel DRC 358 6475.31B - 358 358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Home Depot DRC 1539.6 6291.10B - 1539.6 1539.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۲
Pfizer DRC 795.45 5932.19B - 795.45 795.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۲
Toyota Motor ADR 843 5919.33B - 843 843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Verizon DRC 1084 5810.87B - 1084 1084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۲
Cisco Systems DRC 323.55 5656.85B - 323.55 323.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۲
Coca-Cola DRC 372 5217.15B - 372 372 7.00 1.92% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Citigroup DRC 69 4769.90B - 69 69 1.00 1.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Merck & Co DRC 272.9 4564.72B - 272.9 272.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۲
Total CEDEAR DRC 790 4523.02B - 790 790 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۲:۳۳
Unilever NV DRC 685.65 4516.82B - 685.65 685.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۳۳
Walt Disney DRC 535.8 4366.82B - 535.8 535.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۳۲
PepsiCo DRC 960 4314.83B - 960 960 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
E I du Pont de Nemours 407.1 4276.53B - 407.1 407.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۲
SAP ADR 700.2 3969.89B - 700.2 700.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Nike DRC 838 3590.00B - 838 838 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۳۱
IBM DRC 462 3584.69B - 462 462 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
McDonald DRC 1673.85 3439.06B - 1673.85 1673.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۲
General Electric DRC 55.5 3304.32B - 55.5 55.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
BHP Billiton DRC 970.15 3295.45B - 970.15 970.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
3M DRC 1453.4 3264.63B - 1453.4 1453.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۲
Siemens CEDEAR 430.85 3042.87B - 430.85 430.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Santander 172 2900.27B - 168.1 173 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Rio Tinto ADR 254.5 2746.10B - 254.5 254.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bristol-Myers Squibb DRC 2269.8 2528.63B - 2269.8 2269.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۳۳
Lockheed Martin DRC 10900 2357.84B - 10900 10900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۲:۳۴
American Express DRC 384 2357.00B - 384 384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Caterpillar DRC 889.3 2267.55B - 889.3 889.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۲
Gazprom 87.6 1993.84B - 87.6 87.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۳۲