شاخص یاب
آرژانتین
آرژانتین

پزوی آرژانتین / دلار

0.0259
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 21:30:18
0 (6.83%)
تغییر ۳ ماهه
0 (23.15%)
تغییر ۶ ماهه
0 (48.81%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,210
قیمت روز
16 (1.34%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 07:02:04
358 (42.02%)
تغییر ۳ ماهه
372 (44.39%)
تغییر ۶ ماهه
1,210 (0.00%)
نوسان سالیانه

Bolsa G

37,470
قیمت روز
49 (0.13%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 01:02:59
6,329 (20.32%)
تغییر ۳ ماهه
10,809 (40.54%)
تغییر ۶ ماهه
4,802 (14.70%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آرژانتین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple DRC 653 25432.76B - 653 653 4.00 0.61% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
MercadoLibre DRC 7040 21790.76B - 7040 7040 90.00 1.29% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Alphabet 1500 21790.76B - 1500 1503 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Microsoft DRC 843 21178.31B - 843 843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
JPMorgan Chase DRC 383 9917.17B - 383 383 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱:۳۴
Johnson & Johnson DRC 1026 9097.30B - 1026 1026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱:۳۴
Royal Dutch Shell A DRC 916 8245.93B - 916 916 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Bank of America DRC 530 7989.81B - 530 530 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۹:۳۴
Wal Mart Stores DRC 1231.5 7064.84B - 1231.5 1231.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱:۳۴
Chevron DRC 553.5 6753.44B - 553.5 553.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱:۳۴
AT&T DRC 377.5 6575.66B - 377.5 377.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱:۳۴
Intel DRC 394 6475.31B - 394 394 2.00 0.51% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Home Depot DRC 1867 6291.10B - 1867 1867 96.50 5.45% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Pfizer DRC 820.5 5932.19B - 820.5 820.5 27.00 3.40% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Toyota Motor ADR 843 5919.33B - 843 843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Verizon DRC 1040 5810.87B - 1040 1040 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۳۴
Cisco Systems DRC 361.5 5656.85B - 361.5 361.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱:۳۴
Coca-Cola DRC 355 5217.15B - 354 355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Citigroup DRC 84 4769.90B - 84 84 3.00 3.70% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Merck & Co DRC 274.5 4564.72B - 274.5 274.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ساعت ۱:۳۴
Total CEDEAR DRC 790 4523.02B - 790 790 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۲:۳۳
Unilever NV DRC 685.65 4516.82B - 685.65 685.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۳۳
Walt Disney DRC 540.5 4366.82B - 540.5 540.5 2.50 0.46% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
PepsiCo DRC 960 4314.83B - 960 960 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
E I du Pont de Nemours 406 4276.53B - 406 406 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱:۳۴
SAP ADR 700.2 3969.89B - 700.2 700.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Nike DRC 1008 3590.00B - 1008 1008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ساعت ۱:۳۴
IBM DRC 522 3584.69B - 522 522 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱:۳۴
McDonald DRC 1659 3439.06B - 1659 1659 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱:۳۴
General Electric DRC 79.8 3304.32B - 79.8 79.8 0.20 0.25% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
BHP Billiton DRC 970.15 3295.45B - 970.15 970.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
3M DRC 1585 3264.63B - 1585 1585 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱:۳۴
Siemens CEDEAR 736.75 3042.87B - 736.75 736.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Santander 174.5 2900.27B - 174.5 174.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۱:۳۴
Rio Tinto ADR 254.5 2746.10B - 254.5 254.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bristol-Myers Squibb DRC 2269.8 2528.63B - 2269.8 2269.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۳۳
Lockheed Martin DRC 10693 2357.84B - 10693 10693 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۲۲:۳۳
American Express DRC 378 2357.00B - 378 378 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ ساعت ۲۲:۳۴
Caterpillar DRC 985.5 2267.55B - 985.5 985.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۲۲:۳۳
Gazprom 87.6 1993.84B - 87.6 87.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۳۲