کالایاب
شاخص یاب
آرژانتین
آرژانتین

پزوی آرژانتین / دلار

0.0182
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 21:00:37
0 (18.39%)
تغییر ۳ ماهه
0 (28.63%)
تغییر ۶ ماهه
0 (45.02%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,960
قیمت روز
13 (0.67%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:05
604 (44.54%)
تغییر ۳ ماهه
719 (57.94%)
تغییر ۶ ماهه
1,101 (128.17%)
نوسان سالیانه

Bolsa G

27,978
قیمت روز
42 (0.15%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 02:02:17
6,623 (19.14%)
تغییر ۳ ماهه
8,706 (23.73%)
تغییر ۶ ماهه
1,346 (5.05%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آرژانتین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple DRC 1170 25432.76B 1178 1170 1178 12.00 1.03% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۲
Alphabet 1850 21790.76B - 1837 1850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۳:۰۲
MercadoLibre DRC 17410 21790.76B 17320 17320 17410 190.00 1.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۲
Microsoft DRC 1532 21178.31B 1537 1532 1537 31.00 2.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۲
JPMorgan Chase DRC 634.5 9917.17B - 634.5 634.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۳:۰۲
Johnson & Johnson DRC 1450 9097.30B - 1450 1450 23.00 1.61% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۲
Royal Dutch Shell A DRC 1555 8245.93B - 1555 1555 244.00 18.61% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۲
Bank of America DRC 735.5 7989.81B - 735.5 735.5 3.00 0.41% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Wal Mart Stores DRC 2080 7064.84B - 2080 2080 85.00 4.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Chevron DRC 885 6753.44B - 885 885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۳:۰۲
AT&T DRC 652 6575.66B - 652 652 1.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Intel DRC 517.5 6475.31B - 517.5 517.5 3.50 0.68% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۲
Home Depot DRC 2204 6291.10B - 2204 2204 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۴:۰۱
Pfizer DRC 970.5 5932.19B 974 970.5 974 129.50 13.34% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۲
Toyota Motor ADR 843 5919.33B - 843 843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Verizon DRC 1640 5810.87B - 1640 1640 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۰۲
Cisco Systems DRC 554.5 5656.85B - 554.5 554.5 0.50 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۲
Coca-Cola DRC 599 5217.15B 595 595 599 6.00 1.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۲
Citigroup DRC 114.5 4769.90B 116 114.5 116 1.75 1.53% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۲
Merck & Co DRC 514.5 4564.72B - 514.5 514.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۵:۰۲
Total CEDEAR DRC 781 4523.02B - 781 781 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۸:۰۲
Unilever NV DRC 685.65 4516.82B - 685.65 685.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۳۳
Walt Disney DRC 940.5 4366.82B 941 940.5 941 17.00 1.84% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۲
PepsiCo DRC 3672.5 4314.83B - 3672.5 3672.5 13.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
E I du Pont de Nemours 464.5 4276.53B - 464.5 464.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۰۱
SAP ADR 700.2 3969.89B - 700.2 700.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Nike DRC 1265 3590.00B - 1265 1265 20.00 1.61% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۴:۰۲
IBM DRC 738 3584.69B - 738 738 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۰:۰۲
McDonald DRC 3056.5 3439.06B 3059 3056.5 3059 77.50 2.60% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۲
General Electric DRC 88.4 3304.32B 89.8 88.4 89.8 4.30 4.86% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۲
BHP Billiton DRC 2305.5 3295.45B - 2305.5 2305.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۲
3M DRC 1900 3264.63B - 1900 1900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Siemens CEDEAR 950 3042.87B - 950 950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۳:۰۲
Santander 174.5 2900.27B - 174.5 174.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۱:۳۴
Rio Tinto ADR 254.5 2746.10B - 254.5 254.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bristol-Myers Squibb DRC 2153 2528.63B - 2153 2153 67.00 3.21% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۰:۰۳
Lockheed Martin DRC 15900 2357.84B - 15900 15900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۲۲:۰۳
American Express DRC 674 2357.00B - 674 674 104.00 15.43% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Caterpillar DRC 1360 2267.55B - 1360 1360 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Gazprom 87.6 1993.84B - 87.6 87.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۳۲