شاخص یاب

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CAD/BYN 1.5565 1.5632 - 1.563 1.5711 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/CLP 508.86 499.75 499.28 499.28 499.75 0.30 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۱
CAD/CNH - 5.105 - 5.105 5.105 0.02 0.29% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۲۷
CAD/CNY 5.2448 5.1121 5.1085 5.1048 5.1121 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۱
CAD/COP 2283.15 2286.22 - 2285.69 2291.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/CZK 17.03 17.168 17.158 17.128 17.168 0.02 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۱
CAD/DKK 4.942 4.9894 4.9855 4.9798 4.9894 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۱
CAD/EGP 13.6832 13.7292 - 13.7173 13.7338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/EUR 0.6623 0.6687 0.6682 0.6675 0.6687 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۱
CAD/GBP 0.5942 0.5853 0.5846 0.5838 0.5853 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۱
CAD/HKD 6.0186 5.9268 5.9216 5.9191 5.9268 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۱
CAD/HRK - 4.9547 4.9497 4.9482 4.9547 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۱
CAD/HUF 214.25 212.63 212.56 212.14 212.63 0.06 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۱
CAD/IDR 10975.3 10659.5 10651.4 10644.4 10659.5 4.30 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۱
CAD/INR 53.524 53.804 - 53.792 53.804 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۱۵
CAD/ISK 82.03 89.5281 89.5174 89.189 89.6473 0.34 0.38% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۴۸
CAD/JMD 103 105.38 - 105.37 105.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/JOD 0.5422 0.5461 - 0.546 0.5462 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/KES 76.65 79.416 - 79.416 79.416 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۳۰
CAD/KRW 856.77 849.89 849.31 848.74 849.89 0.91 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۱
CAD/KWD 0.2322 0.2294 0.2292 0.2292 0.2294 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۱
CAD/KYD - 0.6292 0.6285 0.6283 0.6292 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۱
CAD/LBP 1128.54 1181.53 - 1163.88 1181.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/LFX - 1.531 1.532 1.529 1.532 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۴۲
CAD/LKR 120.29 124.93 - 123.18 124.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/LTL 2.2788 2.2788 - 2.2784 2.2843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
CAD/MAD 7.0638 7.4612 - 7.2579 7.4635 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/MXN 14.5081 14.546 14.531 14.524 14.546 0.02 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۱
CAD/MYR 3.1405 3.0829 3.0801 3.0796 3.0829 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۱
CAD/NAD 11.0361 11.1512 - 11.1443 11.1546 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/NOK 6.4402 6.5229 6.5179 6.5074 6.5229 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۱
CAD/NPR 84.17 86.43 - 86.43 86.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/NZD 1.1434 1.1002 1.0998 1.0997 1.1002 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۱
CAD/OMR 0.2943 0.2963 - 0.296 0.2964 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/PAB 0.7469 0.78 - 0.78 0.784 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/PEN - 2.5068 2.5065 2.5036 2.5134 0.01 0.23% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۴۸
CAD/PHP 40.89 40.95 - 40.95 41.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/PKR 93.804 104.566 - 104.566 104.566 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۱۵
CAD/PLN 2.8427 2.8946 2.8925 2.8887 2.8946 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۱
CAD/QAR 2.7917 2.7932 - 2.7915 2.7939 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷