کالایاب
شاخص یاب

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CAD/BYN 1.5565 1.5632 - 1.563 1.5711 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/CLP 508.86 495.35 494.77 494.63 496.1 0.10 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۲۴
CAD/CNH - 5.026 - 5.026 5.032 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۵:۲۱
CAD/CNY 5.2448 5.0107 5.0074 5.0019 5.0161 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۲۴
CAD/COP 2283.15 2286.22 - 2285.69 2291.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/CZK 17.03 17.073 17.062 16.998 17.073 0.06 0.32% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۲۴
CAD/DKK 4.942 4.9604 4.9602 4.9466 4.9615 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۲۴
CAD/EGP 13.6832 13.7292 - 13.7173 13.7338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/EUR 0.6623 0.6641 0.6645 0.6625 0.6646 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۹
CAD/GBP 0.5942 0.5741 0.5744 0.574 0.5748 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۲۱
CAD/HKD 6.0186 5.8626 5.8581 5.8581 5.8802 0.02 0.26% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۲۱
CAD/HRK - 4.9404 4.9402 4.9285 4.9438 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۲۴
CAD/HUF 214.25 212.47 212.63 211.58 212.84 0.69 0.33% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۲۱
CAD/IDR 10975.3 10430.5 10341.9 10341.9 10551.6 119.00 1.14% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۲۱
CAD/INR 53.524 51.838 51.778 51.778 52.004 0.14 0.27% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۲۱
CAD/ISK 82.03 89.902 89.8125 89.6544 89.902 0.20 0.22% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۲۱
CAD/JMD 103 105.38 - 105.37 105.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/JOD 0.5422 0.5461 - 0.546 0.5462 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/KES 76.65 79.416 - 79.416 79.416 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۳۰
CAD/KRW 856.77 848.8 848.9 847.41 850.68 0.86 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۹
CAD/KWD 0.2322 0.2264 0.2267 0.2263 0.2276 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۹
CAD/KYD - 0.6226 0.6222 0.6222 0.6248 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۲۱
CAD/LBP 1128.54 1181.53 - 1163.88 1181.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/LFX - 1.522 - 1.522 1.522 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۳:۲۱
CAD/LKR 120.29 124.93 - 123.18 124.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/LTL 2.2788 2.2788 - 2.2784 2.2843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
CAD/MAD 7.0638 7.4612 - 7.2579 7.4635 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/MXN 14.5081 14.035 14.049 14.035 14.126 0.07 0.51% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۲۱
CAD/MYR 3.1405 3.0966 3.1033 3.0947 3.1123 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۲۱
CAD/NAD 11.0361 11.1512 - 11.1443 11.1546 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/NOK 6.4402 6.3721 6.3796 6.3561 6.398 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۲۱
CAD/NPR 84.17 86.43 - 86.43 86.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/NZD 1.1434 1.1173 1.1166 1.1133 1.1173 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۲۱
CAD/OMR 0.2943 0.2963 - 0.296 0.2964 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/PAB 0.7469 0.78 - 0.78 0.784 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/PEN - 2.4628 2.4646 2.4628 2.4695 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۹
CAD/PHP 40.89 40.95 - 40.95 41.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/PKR 93.804 105.833 105.84 105.833 106.14 0.23 0.21% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۲۱
CAD/PLN 2.8427 2.8435 2.8427 2.829 2.8443 0.01 0.41% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۹
CAD/QAR 2.7917 2.7932 - 2.7915 2.7939 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷