کالایاب
شاخص یاب

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CAD/BRL 3.1039 2.8967 2.8928 2.8925 2.8967 0.01 0.26% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۲۱
CAD/BYN 1.5565 1.5632 - 1.563 1.5711 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/CLP 508.86 516 517.29 516 518.31 1.17 0.23% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۲۱
CAD/CNH - 5.195 - 5.195 5.195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۲۱
CAD/CNY 5.2448 5.2086 5.1914 5.1914 5.2086 0.02 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۲۱
CAD/COP 2283.15 2286.22 - 2285.69 2291.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/CZK 17.03 17.014 17.034 17.014 17.047 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۲۱
CAD/DKK 4.942 4.9698 4.9637 4.9637 4.9712 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۲۱
CAD/EGP 13.6832 13.7292 - 13.7173 13.7338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/EUR 0.6623 0.6656 0.6651 0.6651 0.666 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۲۱
CAD/GBP 0.5942 0.5952 0.5954 0.5941 0.5954 0.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۲۴
CAD/HKD 6.0186 5.9203 5.9139 5.9112 5.9244 0.01 0.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۲۱
CAD/HRK - 4.9252 4.924 4.924 4.9271 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۲۱
CAD/HUF 214.25 215.68 - 215.68 215.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۲۱
CAD/IDR 10975.3 10568.6 10565.6 10504.2 10708 81.60 0.77% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۲۱
CAD/INR 53.524 52.471 52.537 52.471 52.639 0.14 0.27% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۲۱
CAD/ISK 82.03 93.936 93.9131 93.9131 93.964 0.21 0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۲۱
CAD/JMD 103 105.38 - 105.37 105.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/JOD 0.5422 0.5461 - 0.546 0.5462 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/KES 76.65 79.416 - 79.416 79.416 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۳۰
CAD/KRW 856.77 876.01 875.45 875.45 877.43 0.71 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۲۱
CAD/KWD 0.2322 0.2297 0.2299 0.2292 0.2299 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۲۱
CAD/KYD - 0.6316 0.6273 0.6273 0.6316 0.00 0.48% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۲۱
CAD/LBP 1128.54 1181.53 - 1163.88 1181.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/LFX - 1.53 1.531 1.53 1.531 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
CAD/LKR 120.29 124.93 - 123.18 124.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/LTL 2.2788 2.2788 - 2.2784 2.2843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
CAD/MAD 7.0638 7.4612 - 7.2579 7.4635 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/MXN 14.5081 14.54 14.525 14.446 14.54 0.09 0.59% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۲۱
CAD/MYR 3.1405 3.1387 3.1344 3.1281 3.1395 0.01 0.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۲۱
CAD/NAD 11.0361 11.1512 - 11.1443 11.1546 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/NOK 6.4402 6.4324 6.4394 6.4293 6.4394 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۲۱
CAD/NPR 84.17 86.43 - 86.43 86.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/NZD 1.1434 1.1457 1.1475 1.1457 1.149 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۲۱
CAD/OMR 0.2943 0.2963 - 0.296 0.2964 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/PAB 0.7469 0.78 - 0.78 0.784 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/PEN - 2.5003 2.4992 2.4992 2.5042 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۲۱
CAD/PHP 40.89 40.95 - 40.95 41.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/PKR 93.804 119.11 119.12 119.11 119.12 0.24 0.20% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۲۱
CAD/PLN 2.8427 2.8299 2.8303 2.8298 2.8327 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۲۱