شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTN/USD - 0.0139 - 0.0138 0.0139 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۵:۴۵
BWP/CHF - 0.0909 - 0.0909 0.0909 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۷:۰۶
BWP/EUR - 0.0832 - 0.0832 0.0832 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۷:۰۶
BWP/GBP - 0.0709 - 0.0709 0.0709 0.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۷:۰۶
BWP/JPY - 10.644 - 10.644 10.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱:۴۱
BWP/USD - 0.0918 - 0.0918 0.0918 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۵:۴۷
BWP/ZAR 1.3533 1.3616 - 1.3568 1.3653 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
BYN/EUR 0.4414 0.4428 - 0.4422 0.4444 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
BYN/RUB 31.1966 31.2776 - 31.201 31.329 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
BYN/USD 0.4887 0.4901 - 0.4901 0.4901 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱:۳۳
BYR/GBP - 0.3742 - 0.3742 0.3742 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
BYR/USD - 0.4977 - 0.4977 0.4977 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۴:۴۸
BZD/USD - 0.4958 - 0.4958 0.4958 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۵:۴۷
CAD/AED 2.7771 2.7782 - 2.7778 2.7819 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
CAD/ARS 44.9815 45.1585 - 45.1482 45.2132 0.02 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
CAD/AUD 1.1102 1.111 - 1.1093 1.1119 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
CAD/BBD 1.5113 1.543 - 1.5428 1.5445 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
CAD/BDT - 64.616 - 64.616 64.616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
CAD/BGN - 1.3383 - 1.3383 1.3383 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۷:۰۶
CAD/BHD 0.2851 0.2852 0.2853 0.2851 0.2854 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
CAD/BMD - 0.7581 - 0.7581 0.7581 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۳:۰۶
CAD/BRL 3.1726 3.1743 - 3.1735 3.1781 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
CAD/BYN 1.5453 1.5495 - 1.5473 1.5536 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
CAD/CLP 579.11 579.9 - 569.35 584.54 6.32 1.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
CAD/CNH - 5.297 - 5.297 5.297 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۷:۰۶
CAD/CNY 5.3052 5.308 - 5.3002 5.3104 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
CAD/COP 2589.01 2594.31 - 2593.91 2596.76 0.68 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
CAD/CZK 17.5 17.5 - 17.5 17.52 0.03 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
CAD/DKK 5.1073 5.1098 - 5.1098 5.1174 0.01 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
CAD/EGP 12.2022 12.2363 - 12.2083 12.2478 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
CAD/EUR 0.6835 0.6837 - 0.6837 0.685 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
CAD/GBP 0.5831 0.5835 - 0.5834 0.5857 0.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
CAD/HKD 5.9204 5.9234 - 5.9178 5.928 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
CAD/HRK - 5.0901 - 5.0901 5.0901 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۷:۰۶
CAD/HUF 229.21 229.32 - 228.9 229.49 0.16 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
CAD/IDR 10639.75 10654.41 10653.6 10645.14 10658.59 0.56 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۵۴
CAD/INR 54.304 54.314 - 54.191 54.373 0.08 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
CAD/ISK 93.06 93.3 - 93.02 93.3 0.18 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
CAD/JMD 104.64 106.97 106.95 106.95 107.06 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۵۴
CAD/JOD 0.5355 0.5371 0.537 0.5369 0.5375 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۵۴