شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRL/PEN 0.8093 0.8098 - 0.8098 0.8117 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۱۵
BRL/PHP 12.24 12.24 - 12.22 12.26 0.03 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۹:۱۵
BRL/PKR 37.41 37.8 - 37.8 37.89 0.11 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۱۵
BRL/PLN 0.9329 0.9334 0.9332 0.9322 0.9348 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۳۳
BRL/PYG 1552.41 1559.87 - 1559.87 1563.47 4.52 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۱۵
BRL/QAR 0.8765 0.877 - 0.877 0.879 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۱۵
BRL/RON 1.039 1.0402 - 1.04 1.0427 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۹:۱۵
BRL/RSD - 25.645 - 25.645 25.645 0.02 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۰۶
BRL/RUB 15.38 15.38 - 15.38 15.42 0.05 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۱۵
BRL/SAR 0.903 0.9031 - 0.9031 0.9051 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۱۵
BRL/SEK 2.3345 2.3352 - 2.3342 2.3405 0.01 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۹:۱۵
BRL/SGD 0.3276 0.3277 - 0.3276 0.3284 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۹:۱۵
BRL/THB 7.31 7.31 7.3 7.3 7.32 0.02 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۴:۵۴
BRL/TRY 1.3905 1.391 - 1.3895 1.3933 0.01 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۹:۱۵
BRL/TWD 7.32 7.32 - 7.31 7.34 0.03 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۹:۱۵
BRL/UYU 9.03 9.04 9.05 9.04 9.05 0.02 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۳
BRL/VEF 6432.7608 6448.883 - 6448.883 6460.9402 233.40 3.76% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۱۵
BRL/XAF 143.16 143.16 143.11 143.11 143.37 0.38 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۴:۳۳
BRL/XCD 0.6501 0.655 - 0.655 0.6562 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۱۵
BRL/XOF 142.37 144.06 141.4 141.4 144.33 0.43 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۴:۵۴
BRL/ZAR 3.5834 3.587 - 3.5859 3.5921 0.01 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۹:۱۵
BSD/GBP 0.7774 0.7775 - 0.7774 0.7783 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۹:۱۵
BSD/USD - 0.9998 - 0.9998 0.9998 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۴:۴۱
BTC/AUD - 12754.38 - 12754.38 12754.38 470.52 3.69% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۳:۰۶
BTC/BRL - 36789.96 - 36789.96 36789.96 15.15 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۰۶
BTC/CAD - 11530.48 - 11530.48 11530.48 1720.80 17.54% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۰۶
BTC/CZK - 172056 - 172056 172056 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۹:۰۶
BTC/GBP - 6809.16 - 6809.16 6809.16 981.45 16.84% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۰۶
BTC/IDR - 113316960 - 113316960 114092256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۱:۳۶
BTC/JPY - 953216.5 - 953216.5 953216.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۳:۰۶
BTC/MXN - 142907.7 - 142907.7 142907.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
BTC/MYR - 10899 - 10899 10899 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
BTC/NZD - 11749.18 - 11749.18 11749.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
BTC/PLN - 28901.44 - 28901.44 28901.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۰۶
BTC/RUB - 575759 - 575759 575759 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۲:۰۶
BTC/SEK - 98279.1 - 98279.1 98279.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
BTC/SGD - 12845.25 - 12845.25 12845.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۵:۰۶
BTC/TRY - 50596.92 - 50596.92 50596.92 1797.87 3.55% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۵:۰۶
BTG/EUR - 7.82 - 7.82 7.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۱:۰۶
BTN/GBP - 0.0109 - 0.0109 0.0109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۳:۰۶