شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BOB/UYU 5.4201 5.4273 - 5.4158 5.4273 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۳:۵۴
BOB/VEF 3863.2845 3872.9669 - 3872.9669 3872.9669 151.45 4.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۱۵
BRL/AED 0.8843 0.8844 0.8846 0.8844 0.8869 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
BRL/ARS 14.327 14.3758 - 14.3758 14.4123 0.04 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۱۵
BRL/AUD 0.3516 0.3516 0.3518 0.3514 0.3522 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
BRL/BBD 0.4811 0.4912 - 0.4912 0.4918 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۱۵
BRL/BHD 0.0908 0.0908 0.0909 0.0908 0.0909 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۵۴
BRL/BOB 1.647 1.6832 - 1.6832 1.6849 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۱۵
BRL/CAD 0.3187 0.3188 0.3189 0.3186 0.3193 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
BRL/CHF 0.2394 0.2395 0.2394 0.2392 0.2396 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
BRL/CLP 182.639 182.913 - 182.913 183.376 0.52 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۱۵
BRL/CNY 1.6862 1.6865 1.6866 1.6865 1.6928 0.01 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
BRL/COP 802.81 805.22 - 805.22 807.37 2.19 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۱۵
BRL/CZK 5.56 5.57 - 5.57 5.57 0.01 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۳
BRL/DKK 1.6305 1.6307 1.6306 1.6303 1.6347 0.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
BRL/EGP 3.8768 3.9009 - 3.9009 3.9113 0.01 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۱۵
BRL/EUR 0.2182 0.2182 0.2183 0.2182 0.2185 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
BRL/GBP 0.1872 0.1872 0.1873 0.1872 0.1876 0.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۳۳
BRL/HKD 1.8845 1.8847 1.8848 1.8845 1.8893 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
BRL/HUF 72.87 72.94 72.95 72.94 73.02 0.15 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
BRL/IDR 3383.9 3384.38 3385.59 3384.38 3395.69 12.17 0.36% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۳۳
BRL/INR 17.24 17.24 17.26 17.24 17.26 0.04 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۵۴
BRL/ISK 30.02 30.08 30.09 30.08 30.12 0.08 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۳۳
BRL/JMD 33.44 34.18 - 34.18 34.23 0.10 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۱۵
BRL/JOD 0.1705 0.171 0.1712 0.171 0.1712 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۵۴
BRL/JPY 26.277 26.286 26.283 26.259 26.318 0.04 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
BRL/KES 24.63 24.68 24.67 24.67 24.74 0.07 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۳۳
BRL/KRW 280.24 280.33 - 280.09 281.56 1.11 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۱۵
BRL/LBP 362.57 365.7 365.65 365.65 366.58 0.97 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۴:۵۴
BRL/LKR 43.46 43.5 - 43.5 43.6 0.12 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۱۵
BRL/LTL 0.831 0.831 - 0.831 0.8314 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
BRL/MAD 2.3264 2.3297 2.3314 2.3295 2.337 0.01 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
BRL/MXN 4.6034 4.6072 4.6071 4.6051 4.6121 0.01 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
BRL/MYR 0.9974 0.9983 - 0.9974 1.0004 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۱۵
BRL/NAD 3.583 3.5879 - 3.5879 3.5963 0.01 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۱۵
BRL/NOK 2.199 2.2 2.2005 2.1989 2.2053 0.01 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۱۵
BRL/NPR 27.53 27.53 - 27.53 27.6 0.08 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۱۵
BRL/NZD 0.3799 0.3802 0.3803 0.3783 0.3806 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۳۳
BRL/OMR 0.0927 0.0927 0.0928 0.0927 0.0929 0.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۳:۳۳
BRL/PAB 0.2408 0.2408 - 0.2408 0.2414 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۱۵