کالایاب
شاخص یاب

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BHD/PKR 324.44 375.39 375.37 374.6 375.39 0.95 0.25% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۱۵
BHD/USD - 2.6336 2.6335 2.6335 2.634 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۳۳
BIF/USD - 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 20.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۴۱
BMD/BBD - 1.9539 1.9535 1.9535 1.9539 0.01 0.48% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۲۴
BMD/CAD - 1.3351 1.3353 1.3305 1.3353 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۱۵
BMD/EUR - 0.8822 0.8818 0.8818 0.8822 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۲۴
BMD/GBP - 0.7667 0.767 0.7645 0.767 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۲۴
BMD/KYD - 0.8309 0.8305 0.8305 0.8309 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۲۴
BND/GBP 0.5673 0.5688 0.5694 0.5677 0.5694 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۲۱
BND/USD - 0.7401 0.74 0.74 0.7401 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۴۲
BOB/ARS 4.3587 4.3601 - 4.3382 4.3601 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BOB/BRL 0.5883 0.5893 - 0.5825 0.5893 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BOB/CLP 96.46 96.61 - 96.15 98.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
BOB/COP 432.8 433.38 - 431.34 433.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BOB/GBP - 0.1082 0.1081 0.1081 0.1082 0.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۲۴
BOB/MXN 2.7507 2.7515 - 2.732 2.754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BOB/PEN 0.4689 0.489 - 0.489 0.489 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BOB/PYG 819.91 852.56 - 852.56 852.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BOB/UYU 4.4969 4.6476 - 4.6476 4.6476 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BOB/VEF 11565.1336 11594.1189 - 11594.1189 11595.0431 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۸
BRL/AED 0.9067 0.9072 - 0.9069 0.9128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
BRL/ARS 7.4025 10.58 10.591 10.5663 10.591 0.06 0.53% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۱۵
BRL/AUD 0.3352 0.3548 0.3554 0.3532 0.3554 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۱۵
BRL/BBD 0.4813 0.5026 - 0.5026 0.5083 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
BRL/BHD 0.0925 0.0937 - 0.0937 0.0942 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/BOB 1.6557 1.7411 - 1.741 1.7607 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/CAD 0.3216 0.34 0.3403 0.3386 0.3403 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۲۱
BRL/CHF 0.2428 0.2574 0.2573 0.2562 0.2574 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۲۱
BRL/CLP 163.89 168.55 168.8 168.01 168.8 0.48 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۲۱
BRL/CNY 1.6905 1.691 - 1.6906 1.7018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/COP 735.07 802.6218 802.9073 801.895 803.0521 0.06 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۲۱
BRL/CZK 5.48 5.49 - 5.49 5.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BRL/DKK 1.59 1.5913 - 1.5909 1.6024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/EGP 4.4045 4.4193 - 4.4166 4.448 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/EUR 0.2132 0.2259 0.2261 0.2246 0.2261 0.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۲۱
BRL/GBP 0.1913 0.1913 - 0.1913 0.1926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
BRL/HKD 1.9368 1.9928 1.994 1.99 1.994 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۲۱
BRL/HUF 68.98 69.05 - 69.04 69.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/IDR 3589.67 3593.13 - 3593.09 3624.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/INR 17.24 17.24 - 17.23 17.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲