شاخص یاب

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BHD/PKR 324.44 368.9 - 368.9 368.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
BHD/USD - 2.6342 - 2.6342 2.6342 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۵۸
BIF/USD - 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 20.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۴۱
BMD/BBD - 1.942 1.9419 1.9386 1.942 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۶
BMD/CAD - 1.3217 1.322 1.3217 1.322 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۰۶
BMD/EUR - 0.8849 0.885 0.8849 0.885 0.00 0.48% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۱
BMD/GBP - 0.7728 0.7721 0.7721 0.7728 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۰۶
BMD/KYD - 0.8352 0.8356 0.8352 0.8356 0.01 0.82% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۶
BND/GBP 0.5673 0.5758 0.5771 0.5758 0.5783 0.00 0.50% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۴۲
BND/USD - 0.7401 0.74 0.74 0.7402 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۴۲
BOB/ARS 4.3587 4.3601 - 4.3382 4.3601 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BOB/BRL 0.5883 0.5893 - 0.5825 0.5893 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BOB/CLP 96.46 96.61 - 96.15 98.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
BOB/COP 432.8 433.38 - 431.34 433.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BOB/GBP - 0.1101 0.1102 0.1101 0.1102 0.00 0.82% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۲۴
BOB/MXN 2.7507 2.7515 - 2.732 2.754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BOB/PEN 0.4689 0.489 - 0.489 0.489 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BOB/PYG 819.91 852.56 - 852.56 852.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BOB/UYU 4.4969 4.6476 - 4.6476 4.6476 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BOB/VEF 11565.1336 11594.1189 - 11594.1189 11595.0431 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۸
BRL/AED 0.9067 0.9072 - 0.9069 0.9128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
BRL/ARS 7.4025 10.432 - 10.432 10.432 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱:۰۶
BRL/AUD 0.3352 0.378 - 0.378 0.3782 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
BRL/BBD 0.4813 0.5026 - 0.5026 0.5083 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
BRL/BHD 0.0925 0.0937 - 0.0937 0.0942 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/BOB 1.6557 1.7411 - 1.741 1.7607 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/CAD 0.3216 0.3575 - 0.3575 0.3576 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۱۵
BRL/CHF 0.2428 0.2713 0.2711 0.2696 0.2713 0.00 1.01% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۵۱
BRL/CLP 163.89 178.72 - 178.72 178.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۱۵
BRL/CNY 1.6905 1.691 - 1.6906 1.7018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/COP 735.07 846.4348 844.5401 843.6262 846.9395 4.26 0.51% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۵۱
BRL/CZK 5.48 5.49 - 5.49 5.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BRL/DKK 1.59 1.5913 - 1.5909 1.6024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/EGP 4.4045 4.4193 - 4.4166 4.448 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/EUR 0.2132 0.2391 - 0.2391 0.2391 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۱۲
BRL/GBP 0.1913 0.1913 - 0.1913 0.1926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
BRL/HKD 1.9368 2.1184 - 2.1182 2.1184 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۱۵
BRL/HUF 68.98 69.05 - 69.04 69.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/IDR 3589.67 3593.13 - 3593.09 3624.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/INR 17.24 17.24 - 17.23 17.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲