کالایاب
شاخص یاب

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TRYRUBFIX= 10.9588 10.9588 - 10.9588 10.9954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
UAHRUBFIX= 24.2609 24.2609 - 24.253 24.2609 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
USDRUBFIX= 63.8487 63.8487 - 63.8487 63.8487 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۲۵
UZSRUBFIX= 86.0844 86.0844 - 86.0844 86.2397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
XDRRUBFIX= 93.3254 93.3254 - 93.2475 93.3254 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
ZARRUBFIX= 46.7048 46.7048 - 46.442 46.7048 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
CHF/RUB RTS 68.2984 68.2984 - 68.2357 68.2984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
JPY/RUB RTS 0.6103 0.6103 - 0.6087 0.6104 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
USD/RUB TOM 63.995 64.025 - 63.9931 64.0625 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱:۳۳
پوند / دلار 1.2468 1.2472 - 1.2469 1.248 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱:۳۳
دلار / یورو 0.9074 0.9077 - 0.9074 0.9079 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱:۳۱
یورو / پوند 0.897 0.8827 - 0.8827 0.8832 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۵
یورو / دلار 1.1015 1.1019 - 1.1018 1.1023 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱:۳۳
پوند / ین ژاپن 142.13 134.129 - 134.129 135.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۵
دلار / سدی غنا 5.4521 5.5561 - 5.4475 5.5561 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۰۷
دلار / سول پرو 3.357 3.36 - 3.358 3.3703 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
دلار / ین ژاپن 107.55 107.58 - 107.54 107.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱:۳۱
دلار / ین ژاپن 107.86 107.86 - 107.86 107.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱:۳۲
سدی غنا / دلار 0.18 0.1834 - 0.1815 0.1852 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۰۷
سول پرو / دلار 0.2976 0.2979 - 0.2974 0.2985 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۰۵
یورو / ین ژاپن 127.51 118.459 - 118.459 118.572 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۴:۲۷
ین ژاپن / دلار 0.0093 0.0093 - 0.0093 0.0093 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۵:۵۹
بیت کوین / دلار - 10035 10036 10000 9999.8 6.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
بیت کوین / یورو 6997.6 8985.6 - 8985.6 8985.6 94.31 1.05% ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ساعت ۸:۳۶
پزو شیلی / دلار 0.0014 0.0014 - 0.0014 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
پوند مصر / دلار 0.0611 0.0615 - 0.0612 0.0616 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۴۳
دلار / پزو شیلی 717.38 717.68 - 716.56 718.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۰:۵۵
دلار / پزو کوبا 1 1 - 1 1.0272 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱۳:۰۲
دلار / پوند مصر 16.26 16.36 - 16.2625 16.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۴۳
دلار / ریال قطر 3.6415 3.642 - 3.6415 3.6634 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۶:۲۳
دلار / ریال یمن 249.05 249.35 - 249.3 250.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۱:۳۵
دلار / کرونا چک 23.461 23.477 - 23.468 23.488 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱:۳۱
دلار / یوان چین 7.0909 7.0923 - 7.0829 7.0987 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
دلار / یوان چین 7.1209 7.1259 - 7.1217 7.1259 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱:۳۳
یوان چین / دلار 0.141 0.141 - 0.1409 0.1412 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۶:۵۵
پزو مکزیک / دلار 0.0514 0.0514 - 0.0514 0.0515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱:۲۹
دلار / دلار بلیز 1.9982 2.0332 - 2.01 2.0332 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۵۷
دلار / دلار فیجی 2.1561 2.2134 - 2.1988 2.2341 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۷:۰۷
دلار / ریال عمان 0.385 0.385 - 0.385 0.385 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۰:۵۶
دلار / کرون سوئد 9.6975 9.7005 - 9.6984 9.7215 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱:۳۳