کالایاب
شاخص یاب

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ZAR/JPY 7.63 7.383 - 7.337 7.383 0.03 0.34% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۰
ZAR/KES 6.94 6.976 - 6.971 7.011 0.04 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۰
ZAR/KRW 77.585 80.8765 80.6631 80.6631 80.8765 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
ZAR/LBP 102.2 106.99 - 105.44 107 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/LKR 10.89 12.285 12.298 12.285 12.329 0.07 0.59% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۵۱
ZAR/LSL - 1.0078 1.0003 0.9913 1.0078 0.01 1.04% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۱۸
ZAR/LTL 0.2342 0.2342 - 0.2333 0.2349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
ZAR/MAD 0.6396 0.6584 0.662 0.6584 0.662 0.00 0.70% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۳۹
ZAR/MUR - 2.4558 2.4333 2.4333 2.4558 0.01 0.54% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۳۹
ZAR/MWK - 49.2788 49.2397 49.2397 49.2788 0.32 0.64% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
ZAR/MXN 1.314 1.3224 1.3267 1.3224 1.3276 0.01 0.57% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۳۹
ZAR/MYR 0.2844 0.29 0.28 0.28 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
ZAR/NAD 0.9993 0.9863 - 0.9863 0.9863 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
ZAR/NGN - 24.555 24.664 24.555 24.664 0.22 0.89% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۳۹
ZAR/NOK 0.5828 0.6108 0.6096 0.6096 0.6108 0.00 0.80% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۲:۴۲
ZAR/NPR 7.62 7.83 - 7.82 7.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/NZD 0.1035 0.1071 0.1068 0.1068 0.1071 0.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۳۹
ZAR/OMR 0.0267 0.0262 0.0263 0.0262 0.0263 0.00 0.76% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۳۹
ZAR/PAB 0.0676 0.0706 - 0.0706 0.0712 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ZAR/PHP 3.7049 3.5586 3.5656 3.5472 3.5656 0.01 0.16% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۴۵
ZAR/PKR 8.4564 10.628 10.711 10.628 10.711 0.11 1.02% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۳۹
ZAR/PLN 0.2573 0.2672 0.2664 0.2664 0.2672 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۴۵
ZAR/PYG - 431.1372 - 431.1372 431.1372 4.10 0.95% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۴۵
ZAR/QAR 0.2528 0.2529 - 0.2529 0.2535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ZAR/RON 0.2782 0.2922 0.2916 0.2916 0.2922 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۴۵
ZAR/RUB 4.6716 4.3561 4.3615 4.3561 4.3902 0.06 1.29% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۴۵
ZAR/RWF - 62.7554 - 62.7554 62.7554 0.65 1.03% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۴۵
ZAR/SAR 0.2602 0.2608 - 0.2607 0.2614 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/SEK 0.6312 0.6597 0.6585 0.6556 0.6597 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۵۱
ZAR/SGD 0.0947 0.0937 0.0936 0.0936 0.0938 0.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۵۱
ZAR/SZL - 0.999 - 0.999 0.999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۵:۵۱
ZAR/THB 2.2645 2.0762 2.0787 2.0762 2.0831 0.01 0.63% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۵۱
ZAR/TND - 0.1935 0.1947 0.1935 0.1947 0.00 0.98% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۵۱
ZAR/TRY 0.4214 0.3892 0.3897 0.3892 0.3916 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۵۱
ZAR/TWD 2.0621 2.1032 - 2.1032 2.1032 0.02 0.97% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۰۶
ZAR/UGX - 249.8415 - 249.8415 249.8415 2.87 1.15% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۰۶
ZAR/UYU - 2.4856 2.5014 2.4856 2.5014 0.02 0.96% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۰۶
ZAR/VEF 6886.0381 6900.42 - 6897.7415 6997.076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۲۴
ZAR/XAF 39.35 39.35 - 39.35 39.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ZAR/XCD 0.1867 0.1887 - 0.1887 0.1891 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲