کالایاب
شاخص یاب

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/QAR 2.6791 2.6806 - 2.6791 2.6831 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/RON 2.9484 2.9558 - 2.9548 2.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/RUB 49.51 43.637 - 43.637 43.771 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۱۸
AUD/SAR 2.7573 2.7636 - 2.7617 2.7659 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/SEK 6.6902 6.4661 - 6.4661 6.4817 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۱۸
AUD/SGD 1.0049 0.942 - 0.9393 0.9428 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۱۸
AUD/THB 24.01 21.336 - 21.309 21.369 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۱۸
AUD/TRY 4.4657 4.047 - 3.9697 4.047 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۱۸
AUD/TWD 21.851 20.938 - 20.835 20.938 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۲۱
AUD/UAH 20.0957 20.4769 - 20.4732 20.5886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/VEF 59203.62 59352 - 59328 59528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
AUD/XAF 417.14 417.14 - 417.03 419.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/XCD 1.9787 2 - 1.9986 2.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/XOF 417.14 417.14 - 417.03 428.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/ZAR 10.5944 10.0089 - 10.0089 9.9968 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۱۸
AWG/GBP - 0.4382 - 0.4382 0.4382 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۲۱
AWG/USD - 0.5526 - 0.5526 0.5526 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۲۱
AZN/RUB 39.5327 39.5738 - 39.5024 39.5804 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BAM/GBP - 0.4547 - 0.4531 0.4547 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۲۴
BAM/USD - 0.5797 - 0.5791 0.5797 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۴۸
BAT/USD - 0.3228 - 0.322 0.3261 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۱۵
BBD/EUR - 0.4344 - 0.4344 0.4344 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۶:۲۱
BBD/GBP - 0.3869 - 0.3869 0.3869 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۱۸
BBD/USD - 0.4946 - 0.4945 0.4946 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۱۳
BCH/EUR - 252.3167 - 252.3167 329.157 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۰
BCH/GBP - 327.5422 - 327.1461 343.4662 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۲۴
BCH/USD - 467.371 - 466.522 467.427 0.68 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۱۵
BDT/GBP - 0.0092 - 0.0092 0.0093 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۶:۲۱
BDT/JPY - 1.2562 - 1.2562 1.2562 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۱۸
BDT/USD - 0.0117 - 0.0116 0.0117 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۲۳
BGN/AUD - 0.8364 - 0.8364 0.8385 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۱۸
BGN/CAD - 0.768 - 0.768 0.7682 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۶:۱۸
BGN/CNY - 3.9963 - 3.9963 3.9963 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۲۱
BGN/DKK - 3.8068 - 3.8017 3.8091 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۲۱
BGN/PLN - 2.1685 - 2.1685 2.1749 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۲۱
BGN/RUB 39.8476 39.8522 - 39.7802 39.8522 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BGN/USD - 0.5807 - 0.5767 0.5821 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۴۲
BHD/AUD - 3.39 - 3.39 3.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
BHD/CAD - 3.3027 - 3.3027 3.3027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
BHD/EUR 2.2748 2.3162 - 2.3162 2.3208 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۱۸