کالایاب
شاخص یاب

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/BBD 1.4348 1.4984 - 1.4978 1.507 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/BGN - 1.2449 1.2443 1.2409 1.2455 0.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۱۵
AUD/BHD 0.2757 0.2949 - 0.2949 0.2949 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
AUD/BRL 2.9789 2.8123 2.8108 2.8108 2.8248 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۱۵
AUD/BYN 1.4938 1.5002 - 1.4997 1.5089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/CLP 488.4 474.628 474.523 473.74 476.306 0.78 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۱۵
AUD/CNH - 4.8007 4.7969 4.7868 4.8083 0.02 0.33% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۱۵
AUD/CNY 5.0339 4.8 4.7994 4.7905 4.8062 0.01 0.23% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۱۵
AUD/CZK 16.35 16.342 16.332 16.276 16.342 0.07 0.42% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۱۵
AUD/DKK 4.7409 4.7522 4.7511 4.7366 4.7532 0.02 0.33% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۱۵
AUD/EGP 13.1306 13.1747 - 13.1676 13.1866 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/EUR 0.6357 0.6365 0.6363 0.6347 0.6367 0.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۱۵
AUD/FJD 1.5365 1.5226 1.5235 1.517 1.5235 0.01 0.42% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۳:۱۵
AUD/GBP 0.5703 0.5501 0.5502 0.5498 0.5515 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۱۵
AUD/HKD 5.7773 5.6164 5.6127 5.6127 5.6444 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۱۵
AUD/HRK 4.7159 4.7335 4.7309 4.7201 4.7354 0.01 0.30% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۱۵
AUD/HUF 205.635 203.44 203.71 202.52 203.71 0.85 0.42% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۱۵
AUD/IDR 10533.9 10044.9 9911.6 10044.9 9995.2 48.10 0.48% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۱۵
AUD/INR 51.372 49.656 49.621 49.621 49.857 0.07 0.14% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۱۵
AUD/ISK 78.73 79.17 - 79.16 79.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/JMD 98.86 101.15 - 101.07 101.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/JOD 0.5204 0.5241 - 0.5237 0.5246 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/KES 73.57 75.05 - 74.99 75.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/KRW 822.33 813.18 813.16 811.66 816.06 1.84 0.23% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۱۵
AUD/LBP 1083.02 1133.88 - 1116.48 1134.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/LFX - 1.4571 1.4568 1.456 1.4591 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۱۵
AUD/LKR 115.43 119.89 - 118.16 119.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/LTL 2.2028 2.1 2.0986 2.0986 2.1104 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۱۵
AUD/MAD 6.7789 6.8811 6.8767 6.8755 6.9008 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۱۵
AUD/MXN 13.9207 13.4516 13.4829 13.4516 13.5454 0.04 0.32% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۱۵
AUD/MYR 3.0139 2.9683 2.9742 2.9634 2.979 0.01 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۱۵
AUD/NAD 10.591 10.7014 - 10.6956 10.7116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/NOK 6.1804 6.1035 6.1062 6.0883 6.1258 0.01 0.22% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۱۵
AUD/NPR 80.78 82.94 - 82.92 83.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/OMR 0.2824 0.2844 - 0.2839 0.2846 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/PAB 0.7168 0.7486 - 0.7484 0.7529 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/PGK - 2.3773 2.3779 2.3773 2.3779 0.01 0.61% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۲۴
AUD/PHP 39.24 36.955 36.954 36.954 37.042 0.05 0.13% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۱۵
AUD/PKR 89.997 101.358 101.364 101.358 101.49 0.17 0.17% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۱۵
AUD/PLN 2.7283 2.7229 2.7221 2.7096 2.7229 0.01 0.49% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۱۵