شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/ISK 85.37 85.56 85.53 85.45 85.62 0.05 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
AUD/JMD 95.13 97.23 97.19 97.02 97.29 0.08 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
AUD/JOD 0.4849 0.4863 0.4861 0.4852 0.4866 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
AUD/KES 70.07 70.2 70.18 70.05 70.24 0.04 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
AUD/KRW 796.9 797.48 797.13 796.05 799.39 1.37 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
AUD/LBP 1031.25 1040.16 1039.78 1037.96 1040.77 0.53 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
AUD/LFX - 1.3975 - 1.3975 1.3975 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۳:۰۶
AUD/LKR 123.62 123.73 123.68 123.47 123.79 0.06 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
AUD/LTL 2.2028 2.0083 - 2.0083 2.0083 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۳:۰۶
AUD/MAD 6.6154 6.625 6.6287 6.6184 6.6354 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
AUD/MXN 13.0919 13.106 13.0998 13.0811 13.1127 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
AUD/MYR 2.8364 2.84 2.8388 2.8339 2.8406 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
AUD/NAD 10.1891 10.2028 10.2013 10.1849 10.2117 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
AUD/NOK 6.2536 6.2574 6.2559 6.2465 6.2652 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
AUD/NPR 78.29 78.29 78.28 78.16 78.36 0.06 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
AUD/OMR 0.2636 0.2636 0.2635 0.2632 0.2639 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۳۳
AUD/PAB 0.6848 0.6848 0.6847 0.6836 0.6854 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
AUD/PGK - 2.3301 - 2.3301 2.3301 0.01 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۳:۰۶
AUD/PHP 34.82 34.83 34.82 34.76 34.85 0.02 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۳۳
AUD/PKR 106.4 107.53 107.48 107.37 107.61 0.06 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
AUD/PLN 2.6531 2.6554 2.6543 2.6507 2.6563 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
AUD/QAR 2.4929 2.4942 2.4931 2.4895 2.496 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
AUD/RON 2.955 2.9586 2.9573 2.9548 2.9606 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
AUD/RUB 43.75 43.75 43.73 43.67 43.79 0.03 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
AUD/SAR 2.5683 2.5684 2.5673 2.5635 2.5703 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
AUD/SEK 6.6392 6.6422 6.6417 6.6346 6.6477 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
AUD/SGD 0.9315 0.9318 0.9317 0.9309 0.9326 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
AUD/THB 20.78 20.8 20.78 20.76 20.8 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
AUD/TRY 3.9543 3.9557 3.952 3.947 3.9578 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
AUD/TWD 20.8159 20.8425 20.8341 20.7926 20.8541 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
AUD/UAH 16.7643 16.7854 16.7785 16.7538 16.798 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
AUD/VEF 18296.838 18342.6948 18333.3212 18309.2178 18354.7465 708.28 4.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
AUD/XAF 407.18 407.18 406.97 406.44 407.45 0.07 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
AUD/XCD 1.8492 1.8629 1.862 1.8595 1.8642 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
AUD/XOF 404.95 409.74 409.53 402.2 410.01 0.21 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
AUD/ZAR 10.1978 10.2056 10.2014 10.1892 10.211 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
AWG/GBP - 0.4314 - 0.4314 0.4314 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۳:۰۶
AWG/USD - 0.555 - 0.555 0.5554 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۸:۴۶
AZN/RUB 37.6904 37.708 37.7081 37.6477 37.7081 0.05 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
BAM/GBP - 0.4384 - 0.4384 0.4384 0.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۰۶