کالایاب
شاخص یاب

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/QAR 0.991 0.9915 - 0.9915 0.9916 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۵۷
AED/RON 1.0906 1.0933 - 1.0927 1.094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/RUB 18.3137 18.3137 - 18.3109 18.3198 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۵۷
AED/SAR 1.0199 1.0205 - 1.0205 1.0205 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۶:۲۷
AED/SEK 2.4746 2.5381 2.5378 2.5378 2.5481 0.01 0.49% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
AED/SGD 0.3714 0.372 - 0.372 0.3722 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AED/THB 8.8857 8.8917 - 8.8909 8.9145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/TRY 1.6518 1.6575 - 1.6544 1.6637 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AED/TWD 8.3391 8.3472 - 8.3447 8.3488 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AED/VEF 21725.8137 21780.2644 - 21779.0785 21780.6794 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
AED/XAF 154.28 154.28 - 154.28 155.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AED/XCD 0.7318 0.7397 - 0.7396 0.7397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۰۳
AED/XOF 154.28 154.28 - 154.28 158.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AED/ZAR 3.9179 3.9013 3.8943 3.8943 3.9013 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
AFN/GBP - 0.0098 - 0.0098 0.0098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۹:۳۹
ALL/EUR - 0.0081 - 0.0081 0.0081 0.00 1.25% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۶
ALL/GBP - 0.0072 - 0.0072 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۱۷:۲۱
ALL/USD - 0.0092 0.009 0.009 0.0092 0.00 1.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۲۳
AMD/GBP - 0.4393 - 0.4393 0.4393 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
ANG/GBP - 0.4121 - 0.4121 0.4121 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۲۷
ARS/AED 0.1225 0.1225 - 0.1224 0.1226 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ARS/AUD 0.0453 0.0336 - 0.0336 0.0336 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۱۸
ARS/BBD 0.065 0.0679 - 0.0679 0.0679 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
ARS/BHD 0.0125 0.0127 - 0.0127 0.0129 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۰:۵۱
ARS/BOB 0.2236 0.2351 - 0.2351 0.2363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/BRL 0.135 0.0893 - 0.0893 0.0893 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۰:۲۴
ARS/CAD 0.0435 0.0308 - 0.0308 0.0308 0.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۱۸
ARS/CHF 0.0328 0.0228 - 0.0228 0.0228 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۰:۲۴
ARS/CLP 22.13 15.6992 - 15.6992 15.6992 0.13 0.84% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۱۸
ARS/CNY 0.2283 0.2284 - 0.2283 0.2284 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/COP 99.28 74.64 - 74.64 74.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۶:۱۵
ARS/CZK 0.7405 0.7419 - 0.7418 0.7427 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/DKK 0.2147 0.2149 - 0.2149 0.2151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
ARS/EGP 0.5949 0.5969 - 0.5964 0.5971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/EUR 0.0288 0.0205 - 0.0205 0.0205 0.00 0.49% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۱۸
ARS/GBP 0.0258 0.0183 0.0184 0.0183 0.0184 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۱۸
ARS/HKD 0.2618 0.1826 0.1827 0.1826 0.1827 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۱۸
ARS/HUF 9.32 7.172 - 7.172 7.172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۵۷
ARS/IDR 484.94 485.41 - 485.24 486.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/INR 2.33 2.33 - 2.33 2.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۰۹