شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ANG/GBP - 0.4482 - 0.4482 0.4482 0.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۰۶
ARS/AED 0.0616 0.0616 - 0.0616 0.0617 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۸:۳۳
ARS/AUD 0.0245 0.0245 - 0.0243 0.0245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۷:۵۴
ARS/BBD 0.0335 0.0342 - 0.0342 0.0343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۸:۳۳
ARS/BHD 0.0063 0.0063 - 0.0063 0.0063 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۱۷:۱۵
ARS/BOB 0.1148 0.1173 - 0.1173 0.1175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۸:۳۳
ARS/BRL 0.0696 0.0698 0.0697 0.0697 0.0698 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۵۴
ARS/CAD 0.0222 0.0222 - 0.0221 0.0222 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۶:۵۴
ARS/CHF 0.0167 0.0167 - 0.0167 0.0168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۲:۵۴
ARS/CLP 12.73 12.74 - 12.57 12.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۵۴
ARS/CNY 0.1175 0.1175 0.1176 0.1175 0.1176 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۳۳
ARS/COP 55.94 56.11 - 56.01 56.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۱۵
ARS/CZK 0.3876 0.3881 0.388 0.3879 0.3883 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۵۴
ARS/DKK 0.1136 0.1136 0.1137 0.1136 0.1137 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۳۳
ARS/EGP 0.2701 0.2718 - 0.2713 0.2723 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۸:۳۳
ARS/EUR 0.0152 0.0152 - 0.0152 0.0153 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۲:۱۵
ARS/GBP 0.0131 0.0131 0.013 0.013 0.0131 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۴:۳۳
ARS/HKD 0.1311 0.1315 0.1316 0.1315 0.1316 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
ARS/HUF 5.08 5.08 - 5.08 5.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۱۵
ARS/IDR 235.79 235.82 235.91 235.82 235.99 0.22 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۳۳
ARS/INR 1.2 1.2 - 1.19 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۷:۳۳
ARS/ISK 2.09 2.1 - 2.09 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۷:۳۳
ARS/JMD 2.33 2.38 - 2.38 2.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۸:۳۳
ARS/JOD 0.0119 0.0119 - 0.0119 0.012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۱۶:۵۴
ARS/JPY 1.828 1.8346 1.8345 1.8326 1.835 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
ARS/KES 1.72 1.72 - 1.72 1.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
ARS/KRW 19.53 19.53 19.52 19.52 19.57 0.03 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۵۴
ARS/LBP 25.26 25.48 - 25.47 25.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۱۵
ARS/LKR 3.03 3.03 - 3.03 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۸:۳۳
ARS/LTL 0.1342 0.1342 - 0.134 0.1344 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
ARS/MAD 0.1621 0.1623 0.1624 0.1623 0.1625 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
ARS/MXN 0.3202 0.3215 0.3216 0.3212 0.3216 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
ARS/MYR 0.0695 0.0696 - 0.0696 0.0696 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۱۵
ARS/NAD 0.2497 0.25 - 0.2488 0.2512 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۱:۵۴
ARS/NOK 0.1532 0.1533 0.1532 0.1532 0.1535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۴:۵۴
ARS/NPR 1.92 1.92 - 1.92 1.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۸:۱۵
ARS/NZD 0.0265 0.0265 - 0.0265 0.0265 0.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۵:۵۴
ARS/OMR 0.0065 0.0065 - 0.0064 0.0065 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۷:۱۵
ARS/PAB 0.0168 0.0168 - 0.0167 0.0168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۷:۱۵
ARS/PEN 0.0564 0.0564 - 0.0564 0.0565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۱:۵۴