کالایاب
شاخص یاب

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/QAR 0.991 0.9915 - 0.9915 0.9916 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۵۷
AED/RON 1.0906 1.0933 - 1.0927 1.094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/RUB 18.3137 18.3137 - 18.3109 18.3198 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۵۷
AED/SAR 1.0199 1.0203 - 1.0203 1.0203 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۲
AED/SEK 2.4746 2.5331 - 2.5326 2.5331 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۰۰
AED/SGD 0.3714 0.372 - 0.372 0.3722 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AED/THB 8.8857 8.8917 - 8.8909 8.9145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/TRY 1.6518 1.6575 - 1.6544 1.6637 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AED/TWD 8.3391 8.3472 - 8.3447 8.3488 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AED/VEF 21725.8137 21780.2644 - 21779.0785 21780.6794 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
AED/XAF 154.28 154.28 - 154.28 155.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AED/XCD 0.7318 0.7397 - 0.7396 0.7397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۰۳
AED/XOF 154.28 154.28 - 154.28 158.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AED/ZAR 3.9179 3.8249 - 3.8195 3.8262 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
AFN/GBP - 0.0098 - 0.0098 0.0098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۵
ALL/EUR - 0.0079 - 0.0079 0.0079 0.00 1.28% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۱۶:۰۹
ALL/GBP - 0.0068 - 0.0068 0.0068 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۵:۲۱
ALL/USD - 0.0089 - 0.0089 0.0089 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۴:۴۱
AMD/GBP - 0.4393 - 0.4393 0.4393 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
ANG/GBP - 0.4025 - 0.4025 0.4025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۱
ARS/AED 0.1225 0.1225 - 0.1224 0.1226 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ARS/AUD 0.0453 0.0335 - 0.0334 0.0335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۵
ARS/BBD 0.065 0.0679 - 0.0679 0.0679 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
ARS/BHD 0.0125 0.0127 - 0.0127 0.0129 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۰:۵۱
ARS/BOB 0.2236 0.2351 - 0.2351 0.2363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/BRL 0.135 0.0939 - 0.0937 0.0939 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۱۵
ARS/CAD 0.0435 0.0321 - 0.0321 0.0321 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۱۵
ARS/CHF 0.0328 0.0243 - 0.0243 0.0244 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۱۵
ARS/CLP 22.13 15.606 - 15.606 15.606 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۵
ARS/CNY 0.2283 0.2284 - 0.2283 0.2284 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/COP 99.28 74.8 - 74.8 74.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۵
ARS/CZK 0.7405 0.7419 - 0.7418 0.7427 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/DKK 0.2147 0.2149 - 0.2149 0.2151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
ARS/EGP 0.5949 0.5969 - 0.5964 0.5971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/EUR 0.0288 0.0213 - 0.0213 0.0214 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۱۵
ARS/GBP 0.0258 0.0184 - 0.0184 0.0185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۱۵
ARS/HKD 0.2618 0.188 - 0.1874 0.188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۲:۱۵
ARS/HUF 9.32 7.172 - 7.172 7.172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۵۷
ARS/IDR 484.94 485.41 - 485.24 486.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/INR 2.33 2.33 - 2.33 2.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۰۹