شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COP/BOB 0.0023 0.0024 - 0.0024 0.0024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
COP/BRL 0.0014 0.0012 - 0.0011 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۳۹
COP/CAD - 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۶:۵۱
COP/CLP 0.2227 0.2078 - 0.2078 0.2078 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۶
COP/DKK - 0.002 - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۸:۵۱
COP/MXN 0.0064 0.0056 - 0.0056 0.0056 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۸:۱۸
COP/PEN 0.0011 0.0011 - 0.0011 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۱۱:۴۲
COP/PLN - 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۸:۳۰
COP/PYG 1.8932 1.9685 - 1.9685 1.9779 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
COP/UYU 0.0104 0.0107 - 0.0107 0.0107 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
COP/VEF 83.3192 83.5287 - 83.5287 83.5287 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۵۷
COP/ZAR - 0.0043 - 0.0043 0.0043 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۵:۰۶
CRC/EUR - 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
CRC/GBP - 0.0014 - 0.0014 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ساعت ۱۸:۱۵
CRC/USD - 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ساعت ۱۵:۴۸
CUP/USD - 0.9994 - 0.9994 0.9994 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۴۴
CVE/GBP - 0.0079 - 0.0079 0.0079 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۶
CVE/USD - 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۴:۴۳
CYP/CHF - 0.0215 - 0.0215 0.0215 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۳:۴۸
CYP/GBP - 0.0175 - 0.0175 0.0175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۳:۴۸
CYP/USD - 0.02191 - 0.02191 0.02191 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
CYP/ZAR - 28.093 - 28.093 28.093 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۶
CZK/CAD - 0.0565 - 0.0565 0.0565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۷:۰۶
CZK/CHF - 0.0426 - 0.0426 0.0426 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۶
CZK/DKK - 0.2895 - 0.2895 0.2895 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۶
CZK/EUR - 0.0388 - 0.0388 0.0388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۶
CZK/HUF 12.5687 12.5822 - 12.5659 12.5845 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CZK/JPY 4.9517 4.6459 - 4.6459 4.6459 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۶
CZK/MXN - 0.8229 - 0.8229 0.8229 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۶
CZK/NOK - 0.3907 - 0.3907 0.3907 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۶
CZK/PLN 0.1667 0.1663 - 0.1663 0.1663 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۶
CZK/RUB 3.0238 3.0294 - 3.027 3.0296 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CZK/SEK 0.4088 0.4196 - 0.4196 0.4196 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۶
CZK/USD - 0.0433 0.0432 0.0429 0.0433 0.00 0.70% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۱۹
CZK/ZAR - 0.6371 - 0.6371 0.6371 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۶
DJF/GBP - 0.0044 - 0.0044 0.0044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۷:۰۶
DJF/USD - 0.00562 - 0.00562 0.00562 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
DKK/AED 0.5699 0.5419 - 0.5419 0.5419 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۶
DKK/ARS 4.6541 4.6556 - 4.6518 4.6563 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/AUD 0.2109 0.2188 - 0.2188 0.2188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۳:۰۶