کالایاب
شاخص یاب

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CLP/BOB 0.0101 0.0106 - 0.0106 0.0106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
CLP/BRL 0.0061 0.0057 - 0.0057 0.0057 0.00 1.75% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۱۵
CLP/CAD - 0.0019 - 0.0018 0.0019 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱:۲۱
CLP/CHF - 0.0014 - 0.0013 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ساعت ۲۲:۳۶
CLP/CNY - 0.0099 - 0.0099 0.0099 0.00 1.01% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۹
CLP/COP 4.4834 4.7146 - 4.7146 4.7146 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۶:۳۰
CLP/EUR - 0.0013 - 0.0013 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ساعت ۱۸:۴۵
CLP/GBP - 0.0011 - 0.0011 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ساعت ۱۵:۱۵
CLP/IDR 21.89 21.92 - 21.87 21.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CLP/KRW 1.6825 1.6855 - 1.6801 1.6855 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CLP/MXN 0.0285 0.027 - 0.0269 0.027 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۶:۳۰
CLP/PEN 0.0049 0.0046 - 0.0046 0.0046 0.00 2.17% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۶:۰۶
CLP/PYG 8.4935 8.8318 - 8.8126 8.8778 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CLP/UYU 0.0466 0.0481 - 0.0477 0.0481 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CLP/VEF 373.8071 374.747 - 373.9332 374.747 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CNH/HKD - 1.1029 - 1.1024 1.1029 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۵:۳۰
CNH/IDR - 1979 - 1979 1979 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱:۱۲
CNH/INR - 10.016 - 10.016 10.016 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱:۱۲
CNH/JPY - 15.1436 - 15.1436 15.1542 0.04 0.29% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۵:۳۰
CNH/KRW - 168.1 - 168.1 168.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱:۱۲
CNH/PHP - 7.3376 - 7.3376 7.3376 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱:۱۲
CNH/THB - 4.292 - 4.292 4.292 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۵۷
CNH/TWD - 4.36 - 4.36 4.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱:۱۲
CNY/AED 0.5363 0.5366 - 0.5364 0.5367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/ARS 4.3786 4.38 - 4.3789 4.3821 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/AUD 0.1984 0.2081 0.2082 0.2081 0.2082 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۶:۱۲
CNY/BBD 0.2847 0.2973 - 0.2973 0.2987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
CNY/BGN - 0.2505 - 0.2505 0.2506 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۵
CNY/BHD 0.0547 0.0555 - 0.0555 0.0555 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۰۹
CNY/BRL 0.591 0.592 - 0.5879 0.592 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/BYN 0.2964 0.2977 - 0.2976 0.2991 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CNY/CAD 0.1904 0.1872 - 0.1871 0.1872 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۶:۱۵
CNY/CHF 0.1437 0.1397 - 0.1397 0.1398 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۴:۳۶
CNY/CLP 96.9 101.0816 - 100.7802 101.0816 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۶:۳۰
CNY/CNH 0.9973 0.9978 - 0.9966 0.9983 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/CZK 3.2431 3.2491 - 3.249 3.2527 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/DKK 0.9396 0.95 0.9503 0.95 0.9546 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۸:۳۶
CNY/EGP 2.6055 2.6143 - 2.6117 2.6151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/EUR 0.1261 0.128 - 0.128 0.128 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱:۱۲
CNY/GBP 0.1131 0.113 - 0.113 0.113 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۳:۱۵