کالایاب
شاخص یاب

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CAD/QAR 2.7917 2.7932 - 2.7915 2.7939 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/RON 3.0723 3.08 - 3.0778 3.0819 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/RUB 51.59 48.242 - 48.145 48.242 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۵
CAD/SAR 2.8731 2.8398 - 2.8209 2.8411 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۵
CAD/SEK 6.9709 7.3116 - 7.3116 7.3307 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۵
CAD/SGD 1.0466 1.038 - 1.0369 1.038 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۵
CAD/THB 25.018 22.946 - 22.918 22.946 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۵
CAD/TRY 4.6533 4.3259 - 4.3236 4.3259 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۵
CAD/TWD 22.78 23.301 - 23.301 23.301 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۸:۱۵
CAD/UAH 20.9403 19.634 - 19.634 19.634 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
CAD/VEF 60049.6651 60200.1656 - 60082.6136 60295.4477 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
CAD/XAF 434.61 434.61 - 434.61 436.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/XCD 2.0616 2.0837 - 2.0828 2.0844 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/XOF 434.61 434.61 - 434.61 446.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/ZAR 11.039 11.2458 - 11.2458 11.2618 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۵
CDF/GBP - 0.00045 - 0.00045 0.00045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
CDF/USD - 0.00062 - 0.00062 0.00062 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
CHF/AED 3.7302 3.7 - 3.7 3.7034 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۱:۵۱
CHF/ARS 30.464 57.1807 - 57.1517 57.1807 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱۰:۱۲
CHF/AUD 1.3802 1.4909 - 1.4909 1.4911 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱۰:۱۲
CHF/BBD 1.9805 2.0683 - 2.0683 2.0777 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/BGN 1.7061 1.7914 - 1.7914 1.7914 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۳۰
CHF/BHD 0.3805 0.3858 - 0.3853 0.3859 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/BRL 4.1118 4.1843 - 4.1843 4.187 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۵
CHF/BWP - 11.0046 - 11.0046 11.0046 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۸:۱۵
CHF/BYN 2.0621 2.071 - 2.0706 2.0802 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/CAD 1.3247 1.338 - 1.3367 1.3392 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۵
CHF/CLP 674.15 724.1054 - 723.5413 724.1054 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۴:۳۶
CHF/CNH - 7.175 - 7.175 7.175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱:۱۲
CHF/CNY 6.9475 7.1478 - 7.1442 7.1478 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۴:۳۶
CHF/CZK 22.5628 23.665 - 23.665 23.667 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۵۱
CHF/DKK 6.5453 6.8373 - 6.8373 6.8379 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۴:۳۶
CHF/EGP 18.1279 18.1889 - 18.1563 18.1949 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/EUR 0.8774 0.9154 - 0.9154 0.9154 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۳۳
CHF/GBP 0.7872 0.8084 - 0.8069 0.8089 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۵
CHF/HKD 7.9748 7.9072 - 7.9072 7.908 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۵:۳۰
CHF/HUF 283.66 305.424 - 305.424 305.475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۵۱
CHF/IDR 14539.9 14163.9 - 14163.8 14163.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۵۱
CHF/INR 70.909 71.648 - 71.648 71.649 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۵۱
CHF/ISK 108.68 125.34 - 125.34 125.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۵۱