شاخص یاب
زامبیا زامبیا
زامبیا
زامبیا

ZMW/USD

0.0829
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 17:09:13
0 (11.90%)
تغییر ۳ ماهه
0 (15.75%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

LSE EN

5,249
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 00:33:20
28 (0.52%)
تغییر ۳ ماهه
257 (4.66%)
تغییر ۶ ماهه
63 (1.19%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی زامبیا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/ZMK 11.61 11.71 - 11.71 11.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
EUR/ZMW - 13.5712 - 13.5712 13.576 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۹
GBP/ZMK 12.94 13.05 - 13.05 13.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
GBP/ZMW - 15.044 - 15.044 15.044 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۹
USD/ZMW - 11.9242 - 11.9242 11.9242 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۹
ZMW/USD - 0.0829 - 0.0829 0.0829 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۹
ZMW/ZAR - 1.1968 - 1.1967 1.1975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۷
دلار / کواچا زامبیا 12.01 12.03 - 11.98 12.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۸