شاخص یاب
زامبیا زامبیا
زامبیا
زامبیا

ZMW/USD

0.0836
قیمت روز
0 (0.24%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 04:09:14
0 (0.36%)
تغییر ۳ ماهه
0 (14.34%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

LSE EN

5,788
قیمت روز
22 (0.38%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 00:33:00
508 (9.61%)
تغییر ۳ ماهه
548 (10.47%)
تغییر ۶ ماهه
206 (3.69%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی زامبیا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/ZMK 11.61 11.71 - 11.71 11.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
EUR/ZMW - 13.394 - 13.394 13.394 0.09 0.66% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۰۹
GBP/ZMK 12.94 13.05 - 13.05 13.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
GBP/ZMW - 15.338 - 15.338 15.338 0.05 0.32% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۰۹
USD/ZMW - 11.91 - 11.91 11.91 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۰۹
ZMK/ZAR - 0.0026 - 0.0026 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
ZMW/USD - 0.0836 - 0.0836 0.0836 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۰۹
ZMW/ZAR - 1.1851 1.183 1.1771 1.1854 0.01 0.48% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۷:۲۷
دلار / کواچا زامبیا 11.91 11.96 12 11.96 12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۰۵