کالایاب
شاخص یاب
زامبیا زامبیا
زامبیا
زامبیا

ZMW/USD

0.0771
قیمت روز
0 (0.65%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۸
ساعت 06:27:07
0 (7.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.33%)
تغییر ۶ ماهه
0 (22.12%)
نوسان سالیانه

LSE EN

4,563
قیمت روز
69 (1.51%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۸
ساعت 05:02:49
1,004 (18.03%)
تغییر ۳ ماهه
681 (12.99%)
تغییر ۶ ماهه
899 (16.46%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی زامبیا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/ZMK 11.61 11.71 - 11.71 11.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
EUR/ZMW - 14.787 - 14.787 14.787 0.22 1.52% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۲۷
GBP/ZMK 12.94 13.05 - 13.05 13.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
GBP/ZMW - 16.524 - 16.524 16.524 0.19 1.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۲۷
USD/ZMW - 12.972 - 12.972 12.972 0.09 0.71% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۲۷
ZMK/ZAR - 0.0026 - 0.0026 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
ZMW/USD - 0.0771 - 0.0771 0.0771 0.00 0.65% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۲۷
ZMW/ZAR - 1.1026 - 1.1026 1.1026 0.01 1.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۲۷
دلار / کواچا زامبیا 12.92 12.97 - 12.95 13.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۴۵