شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
زامبیا زامبیا
زامبیا
زامبیا

ZMW/USD

0.0726
قیمت روز
0 (1.1%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 05:06:13
0 (6.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.56%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.78%)
نوسان سالیانه

LSE EN

4,311
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 01:31:40
192 (4.26%)
تغییر ۳ ماهه
1,102 (20.36%)
تغییر ۶ ماهه
939 (17.89%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی زامبیا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/ZMK 15.26 15.31 15.33 15.21 15.33 0.08 0.53% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
EUR/ZMW - 15.1908 - 15.1908 15.1908 0.16 1.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۵:۰۶
GBP/ZMK 17.82 17.89 17.9 17.69 17.9 0.16 0.90% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
GBP/ZMW - 17.7092 - 17.7092 17.7092 0.25 1.46% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۵:۰۶
USD/ZMW - 13.7648 - 13.7648 13.7648 0.14 1.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۵:۰۶
ZMK/ZAR - 0.0026 - 0.0026 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
ZMW/USD - 0.0726 - 0.0726 0.0726 0.00 1.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۵:۰۶
ZMW/ZAR - 1.0806 - 1.0806 1.0806 0.01 0.92% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۵:۰۶
دلار / کواچا زامبیا 13.86 13.91 13.9 13.8 13.91 0.11 0.80% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۸:۰۷