کالایاب
شاخص یاب
زامبیا زامبیا
زامبیا
زامبیا

ZMW/USD

0.0765
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 08:30:10
0 (5.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.27%)
تغییر ۶ ماهه
0 (21.46%)
نوسان سالیانه

LSE EN

4,503
قیمت روز
4 (0.09%)
تغییر روزانه
۱۹ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 05:02:49
1,237 (21.55%)
تغییر ۳ ماهه
1,263 (21.91%)
تغییر ۶ ماهه
768 (14.57%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی زامبیا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/ZMK 11.61 11.71 - 11.71 11.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
EUR/ZMW - 14.355 - 14.355 14.355 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۱۹:۱۲
GBP/ZMK 12.94 13.05 - 13.05 13.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
GBP/ZMW - 15.633 - 15.633 15.633 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۱۹:۱۲
USD/ZMW - 12.8607 - 12.8607 12.8607 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۲۷
ZMK/ZAR - 0.0026 - 0.0026 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
ZMW/USD - 0.0765 - 0.0765 0.0765 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۸:۳۰
ZMW/ZAR - 1.1698 1.1736 1.1698 1.1742 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۰:۳۹
دلار / کواچا زامبیا 13.05 13.1 13.05 13.05 13.1 0.02 0.15% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲