کالایاب
شاخص یاب
ویتنام ویتنام
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23200
قیمت روز
3 (0.01%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 15:29:05
190 (0.81%)
تغییر ۳ ماهه
11 (0.05%)
تغییر ۶ ماهه
117 (0.50%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

44,677
قیمت روز
121 (0.27%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 02:32:08
28,939 (183.89%)
تغییر ۳ ماهه
37,710 (541.29%)
تغییر ۶ ماهه
410,264 (90.18%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی ویتنام

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/VND 26411 25617 - 25617 25617 303.00 1.20% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۵۴
GBP/VND 29445.8 28305 - 28305 28305 780.00 2.83% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۳۰
RUB/VND 339.18 349.46 - 346.33 349.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
VND/CAD - 0.0056 - 0.0056 0.0056 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۶
VND/EUR - 0.0039 - 0.0039 0.0039 0.00 2.63% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۳۰
VND/GBP - 0.0035 - 0.0035 0.0035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ساعت ۲۲:۳۶
VND/JPY - 0.0046 - 0.0046 0.0046 0.00 2.22% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۳۰
VND/XAF 0.0245 0.0255 - 0.0255 0.0255 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۰
دلار / دونگ ویتنام 23198 23200 - 23200 23200 3.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹