کالایاب
شاخص یاب
ویتنام ویتنام
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23213
قیمت روز
9 (0.04%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 07:41:14
11 (0.05%)
تغییر ۳ ماهه
169 (0.72%)
تغییر ۶ ماهه
399 (1.75%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

10,319
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 12:06:55
4,483 (76.81%)
تغییر ۳ ماهه
356,731 (97.19%)
تغییر ۶ ماهه
13,791 (57.20%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی ویتنام

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/VND 26411 25714 - 25714 25714 112.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۰۰
GBP/VND 29445.8 29731 - 29731 29731 75.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۰۰
RUB/VND 339.18 349.46 - 346.33 349.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
VND/CAD - 0.0057 - 0.0056 0.0057 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۲۴
VND/EUR - 0.0038 - 0.0038 0.0038 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۵۴
VND/GBP - 0.0033 - 0.0032 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۰
VND/JPY - 0.0048 - 0.0048 0.0048 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۵:۱۲
VND/XAF 0.0245 0.0251 - 0.0251 0.0251 0.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۱
دلار / دونگ ویتنام 23208 23213 23205 23205 23215 9.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۴۱