شاخص یاب
ویتنام ویتنام
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23323
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 20:32:10
40 (0.17%)
تغییر ۳ ماهه
472 (2.07%)
تغییر ۶ ماهه
571 (2.51%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

748
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 12:32:05
366,279 (99.80%)
تغییر ۳ ماهه
52,712 (98.60%)
تغییر ۶ ماهه
563 (42.95%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی ویتنام

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/VND 26411 26079 - 26079 26098 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۹
GBP/VND 29445.8 28791 - 28791 28791 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۹
RUB/VND 339.18 349.46 - 346.33 349.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
VND/CAD - 0.0057 - 0.0057 0.0057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
VND/EUR - 0.0037 - 0.0037 0.0037 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۶:۳۴
VND/GBP - 0.0034 - 0.0034 0.0034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۹
VND/JPY - 0.0048 - 0.0048 0.0048 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ساعت ۱۶:۱۵
VND/XAF 0.0245 0.0248 - 0.0248 0.0248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۵:۳۰
دلار / دونگ ویتنام 23253 23323 - 23323 23676.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۲