شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اوروگوئه اوروگوئه
اوروگوئه
اوروگوئه

پزو اروگوئه / دلار

0.0267
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ آبان ۱۳۹۸
ساعت 17:11:04
0 (5.65%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.32%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.03%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اوروگوئه

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/UYU 0.6276 0.6285 0.6284 0.6272 0.6289 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
BOB/UYU 5.4187 5.4259 - 5.4259 5.4259 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۳۳
BRL/UYU 9.01 9.02 8.99 8.97 9.05 0.04 0.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
CLP/UYU 0.048 0.0481 0.048 0.0472 0.0489 0.00 2.70% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۵۴
COP/UYU 0.011 0.011 0.0111 0.011 0.0111 0.00 1.82% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۵۴
EUR/UYU 41.247 41.317 41.343 41.291 41.426 0.09 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
GBP/UYU - 48.0828 - 48.0828 48.0828 0.15 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۵:۰۶
MXN/UYU 1.9458 1.9484 1.9467 1.9449 1.9641 0.02 0.82% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
PEN/UYU 11.076 11.0907 11.076 11.076 11.16 0.07 0.65% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
PYG/UYU 0.0058 0.0058 - 0.0058 0.0058 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۴
UYU/ARS 1.5921 1.5923 1.5925 1.5923 1.5975 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۳۳
UYU/BOB 0.1824 0.1864 - 0.1864 0.1868 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۵۴
UYU/BRL 0.111 0.111 0.1113 0.1105 0.1115 0.00 0.54% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
UYU/CLP 20.81 20.84 20.83 20.49 21.2 0.59 2.91% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۵۴
UYU/COP 90.87 90.97 90.93 89.45 90.97 1.81 2.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
UYU/EUR - 0.0239 - 0.0239 0.0239 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۵:۰۶
UYU/GBP - 0.0207 - 0.0207 0.0207 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۵:۰۶
UYU/MXN 0.5136 0.5136 0.5141 0.5095 0.5145 0.00 0.78% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
UYU/PEN 0.0902 0.0903 0.0904 0.0899 0.0904 0.00 0.67% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
UYU/PYG 172.23 172.52 - 172.52 172.72 0.20 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۱۵
UYU/VEF 712.4847 714.2703 714.0799 714.0799 714.2703 28.11 4.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۳۳
UYU/ZAR - 0.4615 - 0.4615 0.4615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
VEF/UYU 0.27 0.28 - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/UYU - 2.512 - 2.512 2.512 0.01 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۵:۰۶
پزو اروگوئه / دلار 0.0267 0.0267 - 0.0267 0.0268 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۷:۱۱
دلار / پزو اوروئوگه 37.47 37.52 - 37.52 37.52 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۱۵