شاخص یاب
اوروگوئه اوروگوئه
اوروگوئه
اوروگوئه

پزو اروگوئه / دلار

0.0315
قیمت روز
0 (0.96%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:33:14
0 (1.61%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.26%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.26%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اوروگوئه

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/UYU 1.0314 1.066 1.0661 1.0567 1.0662 0.01 0.88% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BOB/UYU 4.4969 4.6476 - 4.6476 4.6476 0.06 1.32% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BRL/UYU 7.64 7.89 7.83 7.83 7.89 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
CLP/UYU 0.0466 0.0481 0.048 0.0477 0.0481 0.00 0.63% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
COP/UYU 0.0104 0.0107 - 0.0107 0.0107 0.00 0.94% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
EUR/UYU 35.805 36.099 - 36.099 36.099 0.20 0.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۴۵
GBP/UYU - 40.053 - 40.053 40.053 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۴:۴۵
MXN/UYU 1.6346 1.6894 1.6898 1.6717 1.6898 0.01 0.60% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PEN/UYU 9.3898 9.7043 - 9.7043 9.7043 0.10 1.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PYG/UYU 0.0054 0.0056 - 0.0056 0.0056 0.00 1.82% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
UYU/ARS 0.9534 0.9537 0.9536 0.9489 0.9537 0.00 0.44% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
UYU/BOB 0.2132 0.2242 0.2251 0.2242 0.2251 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
UYU/BRL 0.1287 0.1289 0.1288 0.1274 0.1289 0.00 1.26% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
UYU/CLP 21.1 21.13 21.54 21.03 21.54 0.10 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
UYU/COP 94.66 94.79 94.34 94.34 94.79 0.24 0.25% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
UYU/EUR - 0.027 - 0.027 0.027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۲۴
UYU/GBP - 0.0242 - 0.0242 0.0242 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۴:۴۵
UYU/MXN 0.6016 0.6018 0.6019 0.5976 0.6021 0.00 0.70% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
UYU/PEN 0.1025 0.1069 - 0.1069 0.1069 0.00 2.30% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
UYU/PYG 179.32 186.46 186.8 186.46 186.8 0.52 0.28% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
UYU/VEF 2521.9246 2528.2452 - 2524.6548 2528.2452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۵:۵۳
VEF/UYU 0.27 0.28 - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/UYU - 2.2463 2.2458 2.2451 2.2486 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۲۴
پزو اروگوئه / دلار 0.0305 0.0315 - 0.0315 0.0315 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۳
دلار / پزو اوروئوگه 31.786 32.842 - 32.842 32.842 0.59 1.84% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۲