کالایاب
شاخص یاب
اوگاندا اوگاندا
اوگاندا
اوگاندا

UGX/USD

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Uganda All Share

1,785
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:02:21
182 (11.35%)
تغییر ۳ ماهه
46 (2.63%)
تغییر ۶ ماهه
425 (19.25%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اوگاندا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/UGX 4290.2 4166.3 - 4166.3 4166.3 11.80 0.28% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۰۰
GBP/UGX 4783.1 4817 - 4817 4817 4.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۰۰
UGX/GBP - 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
UGX/USD - 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
UGX/ZAR - 0.0037 - 0.0037 0.0037 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۴۵
ZAR/UGX - 262.76 - 262.76 262.76 2.20 0.84% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۰۰
دلار / شیلینگ اوگانادا 3725 3735 - 3735 3735 9.85 0.26% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۱۳