کالایاب
شاخص یاب
اوکراین اوکراین
اوکراین
اوکراین

هریونیا اوکراین / دلار

0.0399
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 18:33:19
0 (4.18%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.13%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.53%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

895
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 18:02:05
97 (12.16%)
تغییر ۳ ماهه
28 (3.23%)
تغییر ۶ ماهه
123 (15.93%)
نوسان سالیانه

Ukraine UX

535
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 17:32:24
36 (6.33%)
تغییر ۳ ماهه
20 (3.54%)
تغییر ۶ ماهه
15 (2.81%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اوکراین

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/UAH 20.0957 20.4769 - 20.4732 20.5886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/UAH 20.9403 19.634 - 19.634 19.634 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
CHF/UAH 27.7423 28.2686 - 28.2658 28.387 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/UAH 3.9874 4.0631 - 4.0631 4.0819 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/UAH 4.2374 3.7317 - 3.7317 3.7317 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۶:۳۶
EUR/UAH 31.605 28.418 - 28.418 28.418 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۴:۳۰
GBP/UAH 35.236 29.903 - 29.903 29.903 0.03 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۶:۲۷
JPY/UAH 0.2479 0.2526 - 0.2526 0.2539 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/UAH 7.4269 7.439 - 7.4383 7.4806 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/UAH 0.4059 0.4136 - 0.4136 0.4155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TRY/UAH 4.5267 4.5423 - 4.5423 4.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
UAH/DKK 0.2316 0.2623 - 0.2623 0.2623 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۶:۳۶
UAH/EUR - 0.0351 - 0.0351 0.0351 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۶:۳۰
UAH/KZT 12.9518 13.1397 - 13.1397 13.1397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
UAH/PLN 0.1333 0.1485 - 0.1485 0.1485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۴:۳۳
UAH/RUB 2.4406 2.4406 - 2.4282 2.4406 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
دلار / هریونیا اوکراین 25.0925 25.1425 - 25.1425 25.245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
هریونیا اوکراین / دلار 0.0398 0.0399 - 0.0397 0.0399 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳