کالایاب
شاخص یاب
اوکراین اوکراین
اوکراین
اوکراین

هریونیا اوکراین / دلار

0.0379
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 00:03:31
0 (2.43%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.70%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.04%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

811
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:09
19 (2.29%)
تغییر ۳ ماهه
23 (2.92%)
تغییر ۶ ماهه
10 (1.25%)
نوسان سالیانه

Ukraine UX

553
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:08:15
11 (2.01%)
تغییر ۳ ماهه
13 (2.38%)
تغییر ۶ ماهه
90 (19.39%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اوکراین

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/UAH 20.0957 20.4769 - 20.4732 20.5886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/UAH 20.9403 19.634 - 19.634 19.634 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
CHF/UAH 27.7423 28.2686 - 28.2658 28.387 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/UAH 3.9874 4.0631 - 4.0631 4.0819 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/UAH 4.2374 3.9492 - 3.9492 3.9492 0.01 0.26% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۴:۳۶
EUR/UAH 31.605 29.568 - 29.568 29.568 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۶:۲۷
GBP/UAH 35.236 33.114 - 33.114 33.114 0.12 0.37% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۴:۳۶
JPY/UAH 0.2479 0.2526 - 0.2526 0.2539 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/UAH 7.4269 7.439 - 7.4383 7.4806 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/UAH 0.4059 0.4136 - 0.4136 0.4155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TRY/UAH 4.5267 4.5423 - 4.5423 4.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
UAH/DKK 0.2316 0.2492 - 0.2492 0.2492 0.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۴۵
UAH/EUR - 0.0334 - 0.0334 0.0334 0.00 0.60% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۳۳
UAH/KZT 12.9518 13.1397 - 13.1397 13.1397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
UAH/PLN 0.1333 0.1429 - 0.1424 0.1429 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۲۲:۳۶
UAH/RUB 2.4406 2.4406 - 2.4282 2.4406 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
دلار / هریونیا اوکراین 26.4195 26.4655 - 26.4655 26.4655 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۳
هریونیا اوکراین / دلار 0.0378 0.0379 - 0.0379 0.0379 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۳