کالایاب
شاخص یاب
اوکراین اوکراین
اوکراین
اوکراین

هریونیا اوکراین / دلار

0.0373
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:06:20
0 (4.19%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.19%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.12%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

809
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:02:07
41 (4.82%)
تغییر ۳ ماهه
21 (2.66%)
تغییر ۶ ماهه
809 (0.00%)
نوسان سالیانه

Ukraine UX

534
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 18:02:01
20 (3.64%)
تغییر ۳ ماهه
25 (4.55%)
تغییر ۶ ماهه
164 (44.22%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اوکراین

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/UAH 20.0957 20.4769 - 20.4732 20.5886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/UAH 20.9403 19.634 - 19.634 19.634 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
CHF/UAH 27.7423 28.2686 - 28.2658 28.387 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/UAH 3.9874 4.0631 - 4.0631 4.0819 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/UAH 4.2374 4.0039 - 4.0036 4.0057 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۲۷
EUR/UAH 31.605 29.8889 - 29.886 29.8889 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۰
GBP/UAH 35.236 34.494 - 34.485 34.598 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۰
JPY/UAH 0.2479 0.2526 - 0.2526 0.2539 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/UAH 7.4269 7.439 - 7.4383 7.4806 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/UAH 0.4059 0.4136 - 0.4136 0.4155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TRY/UAH 4.5267 4.5423 - 4.5423 4.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
UAH/DKK 0.2316 0.2448 - 0.2447 0.2449 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۲۷
UAH/EUR - 0.0328 - 0.0328 0.0328 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۵:۰۰
UAH/KZT 12.9518 13.1397 - 13.1397 13.1397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
UAH/PLN 0.1333 0.1416 0.1415 0.1415 0.1416 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۹
UAH/RUB 2.4406 2.4406 - 2.4282 2.4406 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
دلار / هریونیا اوکراین 26.8375 26.8725 - 26.72 26.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۱۱
هریونیا اوکراین / دلار 0.0372 0.0373 - 0.0372 0.0375 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۶