شاخص یاب
اوکراین اوکراین
اوکراین
اوکراین

هریونیا اوکراین / دلار

0.0362
قیمت روز
0 (0.55%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:33:14
0 (0.84%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.70%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.69%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

788
قیمت روز
3 (0.38%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
16 (1.99%)
تغییر ۶ ماهه
788 (0.00%)
نوسان سالیانه

Ukraine UX

575
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 18:32:02
44 (8.31%)
تغییر ۳ ماهه
139 (31.75%)
تغییر ۶ ماهه
271 (89.28%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اوکراین

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/UAH 20.0957 20.4769 20.4838 20.4732 20.5886 0.11 0.52% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/UAH 20.9403 21.3375 21.3441 21.3375 21.44 0.08 0.39% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/UAH 27.7423 28.2686 28.2773 28.2658 28.387 0.09 0.33% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/UAH 3.9874 4.0631 4.0641 4.0631 4.0819 0.02 0.47% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/UAH 4.2374 4.1995 - 4.1995 4.1995 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۱۵
EUR/UAH 31.605 31.346 - 31.346 31.346 0.02 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۴۵
GBP/UAH 35.236 34.987 - 34.987 34.987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۴:۴۵
JPY/UAH 0.2479 0.2526 0.2527 0.2526 0.2539 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/UAH 7.4269 7.439 7.4392 7.4383 7.4806 0.04 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/UAH 0.4059 0.4136 0.4154 0.4136 0.4155 0.00 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TRY/UAH 4.5267 4.5423 4.5564 4.5423 4.595 0.05 1.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
UAH/DKK 0.2316 0.2337 - 0.2337 0.2337 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۱۵
UAH/EUR - 0.0313 - 0.0313 0.0313 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۴:۴۵
UAH/KZT 12.9518 13.1397 - 13.1397 13.1397 0.08 0.59% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
UAH/PLN 0.1333 0.1357 0.1356 0.1356 0.1357 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۳:۲۴
UAH/RUB 2.4406 2.4406 2.4288 2.4282 2.4406 0.01 0.53% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
دلار / هریونیا اوکراین 27.601 28.129 - 28.129 28.129 0.14 0.51% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۲
هریونیا اوکراین / دلار 0.0356 0.0362 - 0.0362 0.0362 0.00 0.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۳