شاخص یاب
اوکراین اوکراین
اوکراین
اوکراین

هریونیا اوکراین / دلار

0.037
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 23:02:13
0 (1.65%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.21%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.54%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

851
قیمت روز
3 (0.35%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 08:02:07
63 (7.99%)
تغییر ۳ ماهه
63 (7.99%)
تغییر ۶ ماهه
851 (0.00%)
نوسان سالیانه

Ukraine UX

555
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 18:34:40
23 (4.01%)
تغییر ۳ ماهه
31 (5.93%)
تغییر ۶ ماهه
218 (64.50%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اوکراین

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/UAH 20.0957 20.4769 - 20.4732 20.5886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/UAH 20.9403 19.634 - 19.634 19.634 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
CHF/UAH 27.7423 28.2686 - 28.2658 28.387 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/UAH 3.9874 4.0631 - 4.0631 4.0819 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/UAH 4.2374 4.0712 - 4.0712 4.0718 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۱۵
EUR/UAH 31.605 30.379 - 30.379 30.383 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
GBP/UAH 35.236 34.984 - 34.984 35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
JPY/UAH 0.2479 0.2526 - 0.2526 0.2539 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/UAH 7.4269 7.439 - 7.4383 7.4806 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/UAH 0.4059 0.4136 - 0.4136 0.4155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TRY/UAH 4.5267 4.5423 - 4.5423 4.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
UAH/DKK 0.2316 0.2409 - 0.2408 0.2409 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۱۵
UAH/EUR - 0.0323 - 0.0323 0.0323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۰۹
UAH/KZT 12.9518 13.1397 - 13.1397 13.1397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
UAH/PLN 0.1333 0.1415 - 0.1415 0.1415 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۴۵
UAH/RUB 2.4406 2.4406 - 2.4282 2.4406 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
دلار / هریونیا اوکراین 26.9945 27.03 - 27.03 27.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
هریونیا اوکراین / دلار 0.037 0.037 - 0.037 0.037 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲