شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اوکراین اوکراین
اوکراین
اوکراین

هریونیا اوکراین / دلار

0.0415
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آذر ۱۳۹۸
ساعت 13:55:04
0 (4.01%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.50%)
تغییر ۶ ماهه
0 (14.01%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

846
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آذر ۱۳۹۸
ساعت 17:03:10
47 (5.26%)
تغییر ۳ ماهه
47 (5.88%)
تغییر ۶ ماهه
58 (7.36%)
نوسان سالیانه

Ukraine UX

518
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آذر ۱۳۹۸
ساعت 17:31:45
9 (1.76%)
تغییر ۳ ماهه
56 (9.76%)
تغییر ۶ ماهه
60 (10.36%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اوکراین

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/UAH 16.3393 16.3732 16.3738 16.3732 16.3738 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۱:۳۳
CAD/UAH 18.1046 18.1422 18.1435 18.1422 18.1545 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۱:۳۳
CHF/UAH 24.144 24.1941 24.2014 24.1832 24.2038 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۱:۳۳
CNY/UAH 3.4205 3.4276 - 3.4267 3.4458 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۱۵
DKK/UAH 3.5505 3.5584 3.5591 3.5584 3.5594 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۱:۳۳
EUR/UAH 26.5386 26.6033 26.5961 26.5961 26.6033 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۱:۳۳
GBP/UAH 30.8946 30.966 30.9612 30.9612 30.9733 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۱:۳۳
JPY/UAH 0.2216 0.2221 - 0.2221 0.2222 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۱:۱۵
PLN/UAH 6.1778 6.1841 6.1816 6.1816 6.1841 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۱:۳۳
RUB/UAH 0.3771 0.3778 - 0.3778 0.3778 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۰:۱۵
TRY/UAH 4.2187 4.2201 4.2199 4.2198 4.2202 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۱:۳۳
UAH/DKK 0.281 0.2817 0.2816 0.2816 0.2817 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۱:۳۳
UAH/EUR - 0.0372 - 0.0372 0.0372 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۵:۰۶
UAH/KZT 16.0012 16.0066 - 15.9094 16.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۱۵
UAH/PLN 0.1616 0.162 0.1619 0.1619 0.162 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۱:۳۳
UAH/RUB 2.6493 2.6493 2.6495 2.6493 2.6495 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۰:۳۳
دلار / هریونیا اوکراین 24.08 24.13 - 24.12 24.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۵
هریونیا اوکراین / دلار 0.0414 0.0415 - 0.0413 0.0415 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۳:۵۵