کالایاب
شاخص یاب
تایوان تایوان
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0324
قیمت روز
0 (0.31%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:12:46
0 (0.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.61%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.54%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

957
قیمت روز
3 (0.31%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:01:56
86 (9.87%)
تغییر ۳ ماهه
86 (9.87%)
تغییر ۶ ماهه
957 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

7,819
قیمت روز
30 (0.39%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:35:15
915 (13.26%)
تغییر ۳ ماهه
19 (0.25%)
تغییر ۶ ماهه
190 (2.37%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی تایوان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/TWD 8.3391 8.3472 - 8.3447 8.3488 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ARS/TWD 1.0214 1.0224 - 1.0218 1.0228 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/TWD 21.851 21.198 - 21.194 21.198 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۱۸
BRL/TWD 7.56 7.57 - 7.57 7.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
CAD/TWD 22.78 22.53 - 22.53 22.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۲۱
CHF/TWD 30.163 29.904 - 29.904 29.904 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۴
CNH/TWD - 4.6 - 4.6 4.604 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۴:۲۴
CNY/TWD 4.4736 4.4659 - 4.4659 4.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۵۴
DKK/TWD 4.6084 4.5493 - 4.5491 4.5493 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۴:۰۹
EUR/TWD 34.372 33.947 - 33.937 33.947 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۳:۴۸
GBP/TWD 39.534 40.85 - 40.85 40.981 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۱۲
HKD/TWD 3.783 3.8272 - 3.8242 3.8272 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۲۷
IDR/TWD 0.2046 0.2106 - 0.2105 0.2106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۴:۰۹
INR/TWD 0.425 0.4328 - 0.4328 0.4328 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
JPY/TWD 0.2696 0.2693 - 0.2692 0.2693 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۵۴
KRW/TWD 2.6542 2.6377 - 2.6377 2.6377 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
MXN/TWD 1.6184 1.62 - 1.617 1.6243 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/TWD 7.2533 7.3415 - 7.3415 7.3415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
NOK/TWD 3.6468 3.6503 - 3.6468 3.6508 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/TWD 19.903 20.497 - 20.497 20.497 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۴:۱۲
PLN/TWD 8.26 8.27 - 8.26 8.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
RUB/TWD 0.4553 0.4558 - 0.4555 0.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
SAR/TWD 8.167 8.175 - 8.1717 8.1769 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/TWD 3.369 3.3723 - 3.3699 3.3736 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/TWD 22.372 22.796 - 22.796 22.816 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۲:۴۲
THB/TWD 0.9095 0.9456 - 0.9456 0.9496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۳:۴۸
TRY/TWD 5.04 5.04 - 5.04 5.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
TWD/AED 0.1198 0.1199 - 0.1198 0.1199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
TWD/ARS 0.9784 0.9787 - 0.9783 0.979 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/AUD 0.0443 0.0457 - 0.0457 0.0458 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۲۷
TWD/BBD 0.0636 0.0664 - 0.0664 0.0664 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/BHD 0.0122 0.0124 - 0.0123 0.0124 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۳۳
TWD/BRL 0.132 0.1323 - 0.1313 0.1323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/CAD 0.0425 0.0431 - 0.0431 0.0431 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۲۱
TWD/CHF 0.0321 0.0325 0.0326 0.0325 0.0326 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۳:۳۹
TWD/CLP 21.65 21.68 - 21.68 22.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/CNY 0.2238 0.2174 - 0.2172 0.2174 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۵۴
TWD/CZK 0.7246 0.7259 - 0.7259 0.7268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TWD/DKK 0.2101 0.2076 - 0.2076 0.2076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲:۳۰
TWD/EGP 0.582 0.584 - 0.5837 0.5842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/EUR 0.0282 0.0286 - 0.0286 0.0286 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۳:۰۶
TWD/GBP 0.0253 0.0245 - 0.0245 0.0245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۵:۴۵
TWD/HKD 0.2561 0.2543 - 0.2539 0.2543 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۲۷
TWD/HUF 9.1154 9.1252 - 9.1163 9.1358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/IDR 468.43 460.07 - 460.07 460.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۱۱:۵۱
TWD/INR 2.2779 2.2369 - 2.2335 2.2369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
TWD/ISK 3.4903 3.5099 - 3.5099 3.5131 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/JMD 4.3824 4.4839 - 4.4838 4.5053 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/JOD 0.0231 0.0232 - 0.0231 0.0232 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۸
TWD/JPY 3.6043 3.619 - 3.611 3.619 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۵۴
TWD/KES 3.2615 3.3268 - 3.3254 3.3506 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/KRW 36.568 36.756 - 36.756 36.756 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
TWD/LBP 48.02 50.27 - 49.53 50.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/LKR 5.118 5.3154 - 5.2422 5.3154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/LTL 0.0984 0.0984 - 0.0983 0.0987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
TWD/MAD 0.3006 0.3175 - 0.3088 0.3175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/MXN 0.6174 0.6176 - 0.616 0.619 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/MYR 0.1336 0.1324 - 0.1322 0.1324 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۸
TWD/NAD 0.4696 0.4745 - 0.4744 0.4745 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
TWD/NOK 0.274 0.2741 - 0.2741 0.2745 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/NPR 3.5812 3.6772 - 3.6772 3.6947 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/NZD 0.0487 0.0473 - 0.0473 0.0473 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱:۴۲
TWD/OMR 0.0125 0.0126 - 0.0125 0.0126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۴۸
TWD/PAB 0.0318 0.0332 - 0.0332 0.0334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/PHP 1.7399 1.7424 - 1.742 1.7465 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/PKR 3.986 4.5222 - 4.5222 4.5222 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۱۲
TWD/PLN 0.1209 0.1211 - 0.121 0.1212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
TWD/QAR 0.1188 0.1188 - 0.1188 0.1189 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/RON 0.1307 0.131 - 0.131 0.1311 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/RUB 2.1951 2.1951 - 2.1942 2.1954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/SAR 0.1222 0.1225 - 0.1224 0.1225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
TWD/SEK 0.2966 0.3009 - 0.3009 0.3009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
TWD/SGD 0.0445 0.0439 - 0.0438 0.0439 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۲:۴۲
TWD/THB 1.0678 1.0253 - 1.0253 1.0253 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۹:۴۲
TWD/TRY 0.198 0.1987 - 0.1978 0.1994 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/VEF 2625.2591 2631.8387 - 2629.5895 2638.6965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
TWD/XAF 18.49 18.49 - 18.49 18.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/XCD 0.0877 0.0887 - 0.0886 0.0887 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۷
TWD/XOF 18.49 18.49 - 18.49 18.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/ZAR 0.4696 0.4675 - 0.4675 0.4675 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۴
VEF/TWD 0.27 0.27 - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/TWD 2.0621 2.0749 - 2.0749 2.0956 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۳:۴۸
دلار / دلار تایوان 30.817 30.827 30.835 30.742 30.859 0.04 0.14% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۳:۱۲
دلار تایوان / دلار 0.0324 0.0324 0.0325 0.0324 0.0326 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۳:۱۲