کالایاب
شاخص یاب
تایوان تایوان
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0319
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 22:54:22
0 (0.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.85%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.15%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,116
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 16:02:07
164 (17.23%)
تغییر ۳ ماهه
150 (15.53%)
تغییر ۶ ماهه
243 (27.84%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

7,893
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 10:32:28
256 (3.35%)
تغییر ۳ ماهه
374 (4.97%)
تغییر ۶ ماهه
60 (0.76%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی تایوان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/TWD 8.3391 8.3472 - 8.3447 8.3488 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ARS/TWD 1.0214 1.0224 - 1.0218 1.0228 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/TWD 21.851 20.593 - 20.593 20.593 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۸:۱۵
BRL/TWD 7.56 7.57 - 7.57 7.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
CAD/TWD 22.78 23.041 - 23.041 23.041 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۳۹
CHF/TWD 30.163 31.022 - 31.022 31.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۶:۴۲
CNH/TWD - 4.449 - 4.449 4.449 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۶:۳۶
CNY/TWD 4.4736 4.314 - 4.314 4.3241 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۳۶
DKK/TWD 4.6084 4.5728 - 4.5728 4.5728 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۶:۳۶
EUR/TWD 34.372 34.13 - 34.13 34.13 0.19 0.56% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۳۰
GBP/TWD 39.534 38.036 - 38.036 38.052 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۲۷
HKD/TWD 3.783 3.8873 - 3.8873 3.8873 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۸:۳۰
IDR/TWD 0.2046 0.2152 - 0.2152 0.2152 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۲۱:۳۶
INR/TWD 0.425 0.4297 - 0.4297 0.4297 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۶:۳۰
JPY/TWD 0.2696 0.2861 - 0.2861 0.2861 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۳۰
KRW/TWD 2.6542 2.5333 - 2.5333 2.5333 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۱۵
MXN/TWD 1.6184 1.62 - 1.617 1.6243 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/TWD 7.2533 7.3421 - 7.3421 7.3421 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ساعت ۰:۳۳
NOK/TWD 3.6468 3.6503 - 3.6468 3.6508 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/TWD 19.903 19.68 - 19.68 19.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۵:۲۱
PLN/TWD 8.26 8.27 - 8.26 8.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
RUB/TWD 0.4553 0.4558 - 0.4555 0.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
SAR/TWD 8.167 8.175 - 8.1717 8.1769 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/TWD 3.369 3.3723 - 3.3699 3.3736 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/TWD 22.372 22.689 - 22.587 22.689 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
THB/TWD 0.9095 0.9916 - 0.9916 0.9916 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ساعت ۱۶:۲۷
TRY/TWD 5.04 5.04 - 5.04 5.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
TWD/AED 0.1198 0.1199 - 0.1198 0.1199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
TWD/ARS 0.9784 0.9787 - 0.9783 0.979 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/AUD 0.0443 0.047 - 0.047 0.047 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۱۸
TWD/BBD 0.0636 0.0664 - 0.0664 0.0664 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/BHD 0.0122 0.0124 - 0.0123 0.0124 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۳۳
TWD/BRL 0.132 0.1323 - 0.1313 0.1323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/CAD 0.0425 0.0423 - 0.0423 0.0425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۶
TWD/CHF 0.0321 0.0313 - 0.0312 0.0313 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۹
TWD/CLP 21.65 21.68 - 21.68 22.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/CNY 0.2238 0.2249 - 0.2249 0.2249 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
TWD/CZK 0.7246 0.7259 - 0.7259 0.7268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TWD/DKK 0.2101 0.2066 - 0.2066 0.2066 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۳۶
TWD/EGP 0.582 0.584 - 0.5837 0.5842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/EUR 0.0282 0.0287 - 0.0287 0.0287 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۲۷
TWD/GBP 0.0253 0.0263 - 0.0263 0.0263 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۸:۲۷
TWD/HKD 0.2561 0.2499 - 0.2498 0.2505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۰
TWD/HUF 9.1154 9.1252 - 9.1163 9.1358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/IDR 468.43 446.14 - 446.14 446.14 4.70 1.05% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۳۰
TWD/INR 2.2779 2.279 - 2.2781 2.2908 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۰
TWD/ISK 3.4903 3.5099 - 3.5099 3.5131 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/JMD 4.3824 4.4839 - 4.4838 4.5053 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/JOD 0.0231 0.0232 - 0.0231 0.0232 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۸
TWD/JPY 3.6043 3.393 - 3.391 3.401 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۰
TWD/KES 3.2615 3.3268 - 3.3254 3.3506 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/KRW 36.568 38.329 - 38.329 38.329 0.02 0.06% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۱۵
TWD/LBP 48.02 50.27 - 49.53 50.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/LKR 5.118 5.3154 - 5.2422 5.3154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/LTL 0.0984 0.0984 - 0.0983 0.0987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
TWD/MAD 0.3006 0.3175 - 0.3088 0.3175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/MXN 0.6174 0.6176 - 0.616 0.619 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/MYR 0.1336 0.1331 - 0.1331 0.1334 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۱۲
TWD/NAD 0.4696 0.4745 - 0.4744 0.4745 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
TWD/NOK 0.274 0.2741 - 0.2741 0.2745 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/NPR 3.5812 3.6772 - 3.6772 3.6947 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/NZD 0.0487 0.0499 - 0.0499 0.0499 0.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
TWD/OMR 0.0125 0.0126 - 0.0125 0.0126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۴۸
TWD/PAB 0.0318 0.0332 - 0.0332 0.0334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/PHP 1.7399 1.7424 - 1.742 1.7465 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/PKR 3.986 5.1076 - 5.1076 5.1076 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
TWD/PLN 0.1209 0.1211 - 0.121 0.1212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
TWD/QAR 0.1188 0.1188 - 0.1188 0.1189 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/RON 0.1307 0.131 - 0.131 0.1311 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/RUB 2.1951 2.1951 - 2.1942 2.1954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/SAR 0.1222 0.1225 - 0.1224 0.1225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
TWD/SEK 0.2966 0.3063 - 0.3063 0.3063 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۱
TWD/SGD 0.0445 0.0441 - 0.0441 0.0443 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۶:۴۲
TWD/THB 1.0678 0.9801 - 0.9801 0.9824 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۲۷
TWD/TRY 0.198 0.1987 - 0.1978 0.1994 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/VEF 2625.2591 2631.8387 - 2629.5895 2638.6965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
TWD/XAF 18.49 18.49 - 18.49 18.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/XCD 0.0877 0.0887 - 0.0886 0.0887 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۷
TWD/XOF 18.49 18.49 - 18.49 18.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/ZAR 0.4696 0.4832 - 0.4832 0.4905 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
VEF/TWD 0.27 0.27 - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/TWD 2.0621 1.9971 - 1.9971 1.9971 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۶:۳۹
دلار / دلار تایوان 31.328 31.358 31.359 31.345 31.364 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۳
دلار تایوان / دلار 0.0319 0.0319 - 0.0319 0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۵۴