شاخص یاب
تایوان تایوان
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0324
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:36:12
0 (0.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.41%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.99%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

871
قیمت روز
2 (0.23%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
50 (5.43%)
تغییر ۶ ماهه
871 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

7,090
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 09:32:24
680 (8.75%)
تغییر ۳ ماهه
1,357 (16.06%)
تغییر ۶ ماهه
523 (6.87%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی تایوان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/TWD 8.3391 8.3472 8.3469 8.3447 8.3488 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ARS/TWD 1.0214 1.0224 1.0226 1.0218 1.0228 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/TWD 21.851 21.487 - 21.487 21.487 0.18 0.81% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۹
BRL/TWD 7.56 7.57 7.59 7.57 7.6 0.05 0.66% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
CAD/TWD 22.78 22.404 - 22.404 22.404 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
CHF/TWD 30.163 30.069 30.225 30.069 30.225 0.25 0.81% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۹
CNH/TWD - 4.47 - 4.47 4.47 0.01 0.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۵۴
CNY/TWD 4.4736 4.3588 4.3583 4.3583 4.3605 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۵۷
DKK/TWD 4.6084 4.566 4.5689 4.566 4.5689 0.01 0.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۹
EUR/TWD 34.372 34.087 34.108 34.087 34.108 0.11 0.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۹
GBP/TWD 39.534 38.822 38.817 38.817 38.822 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۴۵
HKD/TWD 3.783 3.8387 - 3.8387 3.8387 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۵۷
IDR/TWD 0.2046 0.2054 0.2057 0.2054 0.2068 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۴۸
INR/TWD 0.425 0.4168 - 0.4168 0.4168 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۵۷
JPY/TWD 0.2696 0.264 - 0.264 0.264 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۵۷
KRW/TWD 2.6542 2.644 2.6442 2.6434 2.6442 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۴۵
MXN/TWD 1.6184 1.62 1.6207 1.617 1.6243 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/TWD 7.2533 7.1632 - 7.1632 7.1632 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۵۴
NOK/TWD 3.6468 3.6503 3.6504 3.6468 3.6508 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/TWD 19.903 20.368 - 20.368 20.368 0.21 1.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۹
PLN/TWD 8.26 8.27 8.26 8.26 8.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
RUB/TWD 0.4553 0.4558 0.4559 0.4555 0.456 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
SAR/TWD 8.167 8.175 8.1753 8.1717 8.1769 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/TWD 3.369 3.3723 3.3726 3.3699 3.3736 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/TWD 22.372 22.387 - 22.387 22.387 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۲۴
THB/TWD 0.9095 0.9148 - 0.9148 0.9148 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۹
TRY/TWD 5.04 5.04 5.05 5.04 5.07 0.02 0.40% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
TWD/AED 0.1198 0.1199 0.1198 0.1198 0.1199 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
TWD/ARS 0.9784 0.9787 0.9785 0.9783 0.979 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/AUD 0.0443 0.0452 0.0449 0.0449 0.0452 0.00 0.89% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۹
TWD/BBD 0.0636 0.0664 - 0.0664 0.0664 0.00 0.45% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/BHD 0.0122 0.0124 0.0123 0.0123 0.0124 0.00 0.81% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۳۳
TWD/BRL 0.132 0.1323 0.1322 0.1313 0.1323 0.00 0.84% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/CAD 0.0425 0.0434 0.0433 0.0431 0.0434 0.00 0.46% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۵۱
TWD/CHF 0.0321 0.0323 - 0.0323 0.0323 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
TWD/CLP 21.65 21.68 22.11 21.68 22.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/CNY 0.2238 0.2238 - 0.2238 0.2238 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۵۴
TWD/CZK 0.7246 0.7259 0.726 0.7259 0.7268 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TWD/DKK 0.2101 0.2069 0.2068 0.2068 0.2069 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۹
TWD/EGP 0.582 0.584 0.5841 0.5837 0.5842 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/EUR 0.0282 0.0287 0.0285 0.0285 0.0287 0.00 0.70% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۵۴
TWD/GBP 0.0253 0.0258 0.0256 0.0255 0.0258 0.00 0.78% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۹
TWD/HKD 0.2561 0.2534 0.2533 0.2532 0.2534 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
TWD/HUF 9.1154 9.1252 9.1253 9.1163 9.1358 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/IDR 468.43 472.75 - 472.75 472.75 0.01 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۴۵
TWD/INR 2.2779 2.3322 2.3316 2.3303 2.3322 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
TWD/ISK 3.4903 3.5099 3.5104 3.5099 3.5131 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/JMD 4.3824 4.4839 4.4838 4.4838 4.5053 0.02 0.45% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/JOD 0.0231 0.0232 0.0231 0.0231 0.0232 0.00 0.43% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۸
TWD/JPY 3.6043 3.676 - 3.676 3.676 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۴۵
TWD/KES 3.2615 3.3268 3.3267 3.3254 3.3506 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/KRW 36.568 36.682 36.684 36.682 36.684 0.05 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۳
TWD/LBP 48.02 50.27 49.55 49.53 50.27 0.23 0.46% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/LKR 5.118 5.3154 5.3152 5.2422 5.3154 0.07 1.39% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/LTL 0.0984 0.0984 - 0.0983 0.0987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
TWD/MAD 0.3006 0.3175 0.3174 0.3088 0.3175 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/MXN 0.6174 0.6176 0.6174 0.616 0.619 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/MYR 0.1336 0.1356 0.1355 0.1355 0.1356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۴۵
TWD/NAD 0.4696 0.4745 0.4744 0.4744 0.4745 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
TWD/NOK 0.274 0.2741 0.2742 0.2741 0.2745 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/NPR 3.5812 3.6772 3.6773 3.6772 3.6947 0.02 0.44% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/NZD 0.0487 0.0477 - 0.0477 0.0477 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۴۵
TWD/OMR 0.0125 0.0126 0.0125 0.0125 0.0126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۴۸
TWD/PAB 0.0318 0.0332 0.0334 0.0332 0.0334 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/PHP 1.7399 1.7424 1.7464 1.742 1.7465 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/PKR 3.986 4.5017 4.5042 4.5017 4.5042 0.04 0.86% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۹
TWD/PLN 0.1209 0.1211 0.1212 0.121 0.1212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
TWD/QAR 0.1187 0.1188 0.1189 0.1188 0.1189 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/RON 0.1307 0.131 0.1311 0.131 0.1311 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/RUB 2.1951 2.1951 2.1952 2.1942 2.1954 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/SAR 0.1222 0.1225 0.1224 0.1224 0.1225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
TWD/SEK 0.2966 0.2938 0.294 0.2938 0.294 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
TWD/SGD 0.0445 0.0447 - 0.0447 0.0447 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۲۴
TWD/THB 1.0678 1.0639 1.0638 1.0638 1.0639 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۴۵
TWD/TRY 0.198 0.1987 0.1994 0.1978 0.1994 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/VEF 2625.2591 2631.8387 - 2629.5895 2638.6965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
TWD/XAF 18.49 18.49 18.58 18.49 18.58 0.08 0.43% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/XCD 0.0877 0.0887 0.0886 0.0886 0.0887 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۷
TWD/XOF 18.49 18.49 18.99 18.49 18.99 0.49 2.65% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/ZAR 0.4696 0.4668 0.4665 0.4665 0.4668 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
VEF/TWD 0.27 0.27 - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/TWD 2.0621 2.0845 - 2.0845 2.0845 0.03 1.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۹
دلار / دلار تایوان 30.841 30.871 30.875 30.86 30.877 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۱
دلار تایوان / دلار 0.0324 0.0324 - 0.0324 0.0326 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۳۶