کالایاب
شاخص یاب
تایوان تایوان
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0318
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 13:22:24
0 (2.15%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.85%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.07%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

952
قیمت روز
2 (0.21%)
تغییر روزانه
۱ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 17:02:04
14 (1.45%)
تغییر ۳ ماهه
81 (9.30%)
تغییر ۶ ماهه
34 (3.70%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

7,637
قیمت روز
13 (0.17%)
تغییر روزانه
۱ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 10:32:34
118 (1.57%)
تغییر ۳ ماهه
686 (9.87%)
تغییر ۶ ماهه
678 (8.15%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی تایوان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/TWD 8.3391 8.3472 - 8.3447 8.3488 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ARS/TWD 1.0214 1.0224 - 1.0218 1.0228 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/TWD 21.851 21.031 - 21.031 21.031 0.10 0.48% ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۵:۱۵
BRL/TWD 7.56 7.57 - 7.57 7.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
CAD/TWD 22.78 22.805 22.735 22.735 22.805 0.07 0.30% ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ساعت ۱۸:۲۱
CHF/TWD 30.163 30.273 - 30.273 30.273 0.02 0.05% ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۴۵
CNH/TWD - 4.516 - 4.516 4.516 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۱:۲۴
CNY/TWD 4.4736 4.426 - 4.426 4.426 0.01 0.24% ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/TWD 4.6084 4.5644 - 4.5644 4.5644 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ساعت ۲۰:۲۷
EUR/TWD 34.372 34.089 - 34.089 34.089 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ساعت ۱۸:۴۵
GBP/TWD 39.534 40.035 40.062 39.952 40.062 0.12 0.29% ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ساعت ۲۲:۴۵
HKD/TWD 3.783 3.8966 - 3.8966 3.8966 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ساعت ۱۶:۳۶
IDR/TWD 0.2046 0.2114 - 0.2114 0.2114 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ساعت ۵:۳۶
INR/TWD 0.425 0.4386 0.4385 0.4385 0.4386 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ساعت ۱۶:۳۶
JPY/TWD 0.2696 0.278 - 0.278 0.278 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ساعت ۱۷:۳۶
KRW/TWD 2.6542 2.5601 2.5606 2.5601 2.5606 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۳:۴۲
MXN/TWD 1.6184 1.62 - 1.617 1.6243 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/TWD 7.2533 7.3058 7.3074 7.3058 7.3074 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ساعت ۱۸:۴۵
NOK/TWD 3.6468 3.6503 - 3.6468 3.6508 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/TWD 19.903 19.965 - 19.879 19.965 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ساعت ۱۷:۴۲
PLN/TWD 8.26 8.27 - 8.26 8.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
RUB/TWD 0.4553 0.4558 - 0.4555 0.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
SAR/TWD 8.167 8.175 - 8.1717 8.1769 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/TWD 3.369 3.3723 - 3.3699 3.3736 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/TWD 22.372 22.816 22.823 22.816 22.823 0.03 0.14% ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۲:۴۲
THB/TWD 0.9095 0.9592 - 0.9592 0.9592 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ساعت ۲۰:۴۵
TRY/TWD 5.04 5.04 - 5.04 5.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
TWD/AED 0.1198 0.1199 - 0.1198 0.1199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
TWD/ARS 0.9784 0.9787 - 0.9783 0.979 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/AUD 0.0443 0.0462 0.0463 0.0462 0.0463 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ساعت ۲۲:۱۵
TWD/BBD 0.0636 0.0664 - 0.0664 0.0664 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/BHD 0.0122 0.0124 - 0.0123 0.0124 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۳۳
TWD/BRL 0.132 0.1323 - 0.1313 0.1323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/CAD 0.0425 0.0426 - 0.0426 0.0426 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۲:۲۱
TWD/CHF 0.0321 0.0322 - 0.0322 0.0322 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۴۵
TWD/CLP 21.65 21.68 - 21.68 22.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/CNY 0.2238 0.2193 - 0.2193 0.2193 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۳:۲۴
TWD/CZK 0.7246 0.7259 - 0.7259 0.7268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TWD/DKK 0.2101 0.207 - 0.207 0.207 0.00 0.48% ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ساعت ۶:۲۴
TWD/EGP 0.582 0.584 - 0.5837 0.5842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/EUR 0.0282 0.0285 - 0.0285 0.0285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ساعت ۲۱:۴۵
TWD/GBP 0.0253 0.025 - 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ساعت ۹:۴۵
TWD/HKD 0.2561 0.2497 - 0.2497 0.2497 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۳۶
TWD/HUF 9.1154 9.1252 - 9.1163 9.1358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/IDR 468.43 459.49 - 459.49 459.49 0.50 0.11% ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ساعت ۵:۳۶
TWD/INR 2.2779 2.2143 2.2134 2.2134 2.2143 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۱:۳۶
TWD/ISK 3.4903 3.5099 - 3.5099 3.5131 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/JMD 4.3824 4.4839 - 4.4838 4.5053 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/JOD 0.0231 0.0232 - 0.0231 0.0232 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۸
TWD/JPY 3.6043 3.517 3.515 3.515 3.517 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۳:۳۶
TWD/KES 3.2615 3.3268 - 3.3254 3.3506 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/KRW 36.568 37.887 37.889 37.887 37.925 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۳:۴۲
TWD/LBP 48.02 50.27 - 49.53 50.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/LKR 5.118 5.3154 - 5.2422 5.3154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/LTL 0.0984 0.0984 - 0.0983 0.0987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
TWD/MAD 0.3006 0.3175 - 0.3088 0.3175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/MXN 0.6174 0.6176 - 0.616 0.619 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/MYR 0.1336 0.133 0.1329 0.1329 0.133 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۲:۴۲
TWD/NAD 0.4696 0.4745 - 0.4744 0.4745 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
TWD/NOK 0.274 0.2741 - 0.2741 0.2745 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/NPR 3.5812 3.6772 - 3.6772 3.6947 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/NZD 0.0487 0.0488 - 0.0488 0.0488 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۳:۴۵
TWD/OMR 0.0125 0.0126 - 0.0125 0.0126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۴۸
TWD/PAB 0.0318 0.0332 - 0.0332 0.0334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/PHP 1.7399 1.7424 - 1.742 1.7465 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/PKR 3.986 4.7876 4.8395 4.6744 4.8395 0.11 2.35% ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ساعت ۲۱:۴۲
TWD/PLN 0.1209 0.1211 - 0.121 0.1212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
TWD/QAR 0.1188 0.1188 - 0.1188 0.1189 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/RON 0.1307 0.131 - 0.131 0.1311 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/RUB 2.1951 2.1951 - 2.1942 2.1954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/SAR 0.1222 0.1225 - 0.1224 0.1225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
TWD/SEK 0.2966 0.3069 - 0.3069 0.3069 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۴۵
TWD/SGD 0.0445 0.0438 - 0.0438 0.0438 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ساعت ۲۱:۴۵
TWD/THB 1.0678 1.0153 1.0158 1.013 1.0158 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ساعت ۲۲:۴۵
TWD/TRY 0.198 0.1987 - 0.1978 0.1994 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/VEF 2625.2591 2631.8387 - 2629.5895 2638.6965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
TWD/XAF 18.49 18.49 - 18.49 18.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/XCD 0.0877 0.0887 - 0.0886 0.0887 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۷
TWD/XOF 18.49 18.49 - 18.49 18.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/ZAR 0.4696 0.4578 0.4574 0.4574 0.4578 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۲:۴۲
VEF/TWD 0.27 0.27 - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/TWD 2.0621 2.1229 - 2.1229 2.1229 0.02 0.75% ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ساعت ۱۰:۴۵
دلار / دلار تایوان 31.491 31.521 31.505 31.459 31.521 0.05 0.14% ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۵:۴۶
دلار تایوان / دلار 0.0317 0.0318 - 0.0317 0.0319 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۲۲