شاخص یاب
ترینیداد و توباگو ترینیداد و توباگو
ترینیداد و توباگو
ترینیداد و توباگو

TTD/USD

0.1455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ آذر ۱۳۹۷
ساعت 16:24:12
0 (0.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.07%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی ترینیداد و توباگو

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/TTD 7.616 7.4896 - 7.4896 7.4896 0.04 0.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۴۵
GBP/TTD 8.491 8.291 - 8.291 8.291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۲۴
TTD/GBP - 0.116 - 0.116 0.116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۲۴
TTD/USD - 0.1455 - 0.1455 0.1455 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۲۴
دلار / دلار ترینیداد 6.6059 6.8702 6.852 6.852 6.8702 0.03 0.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۵۷