کالایاب
شاخص یاب
ترینیداد و توباگو ترینیداد و توباگو
ترینیداد و توباگو
ترینیداد و توباگو

TTD/USD

0.1446
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 06:03:15
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.69%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی ترینیداد و توباگو

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/TTD 7.616 7.4778 - 7.4778 7.4778 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۰۰
GBP/TTD 8.491 8.64 - 8.64 8.64 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۶:۰۳
TTD/GBP - 0.1113 - 0.1113 0.1113 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۶:۰۳
TTD/USD - 0.1446 - 0.1446 0.1446 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۶:۰۳
دلار / دلار ترینیداد 6.7345 6.826 6.8292 6.826 6.8505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۴۶