کالایاب
شاخص یاب
تایلند تایلند
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0326
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۸
ساعت 08:51:07
0 (2.84%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.19%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.59%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

965
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:08
25 (2.53%)
تغییر ۳ ماهه
38 (4.10%)
تغییر ۶ ماهه
26 (2.62%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,984
قیمت روز
1 (0.04%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۸
ساعت 09:02:44
87 (4.60%)
تغییر ۳ ماهه
172 (9.48%)
تغییر ۶ ماهه
112 (5.95%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی تایلند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/THB 8.8857 8.8917 - 8.8909 8.9145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/THB 1.0884 1.0891 - 1.0888 1.092 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/THB 24.01 21.338 - 21.338 21.338 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۳۰
BRL/THB 8.06 8.06 - 8.06 8.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CAD/THB 25.018 23.255 23.256 23.255 23.256 0.03 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۲۱
CHF/THB 33.145 31.533 31.527 31.527 31.533 0.04 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۴۲
CNH/THB - 4.471 - 4.471 4.471 0.02 0.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۲۷
CNY/THB 4.7677 4.7717 - 4.7697 4.781 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/THB 5.0682 4.6801 4.6799 4.6799 4.6819 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۳۶
EUR/THB 37.799 34.955 - 34.955 34.955 0.06 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۲۷
GBP/THB 42.138 39 - 39 39 0.20 0.51% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۲۷
HKD/THB 4.1557 3.9196 3.9188 3.9188 3.9196 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۳۳
HUF/THB 0.1168 0.1169 - 0.1168 0.1171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
IDR/THB 0.2248 0.2009 0.2005 0.1987 0.2009 0.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۳۳
INR/THB 0.4671 0.4417 0.4418 0.4417 0.4424 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۳۳
ISK/THB 0.3043 0.3046 - 0.3042 0.3052 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/THB 0.2962 0.2856 - 0.2856 0.2856 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۴۵
KRW/THB 2.9166 2.6576 2.6521 2.6521 2.6576 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۱۲
MXN/THB 1.7255 1.7263 - 1.7222 1.7319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/THB 8.0001 7.4188 7.412 7.412 7.4223 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۱۲
NOK/THB 3.8881 3.8898 - 3.886 3.8979 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/THB 21.8981 20.343 20.334 20.334 20.343 0.07 0.35% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۳۰
PHP/THB 0.612 0.6123 - 0.6115 0.613 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/THB 0.2679 0.268 - 0.2666 0.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/THB 8.81 8.81 - 8.8 8.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/THB 0.4854 0.4857 - 0.4854 0.4863 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/THB 8.7066 8.7122 - 8.7077 8.7237 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/THB 3.5917 3.594 - 3.5914 3.5984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/THB 23.894 22.632 22.655 22.632 22.655 0.06 0.28% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۴۲
THB/AED 0.1125 0.1125 - 0.1124 0.1125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
THB/ARS 0.9183 0.9187 - 0.9178 0.919 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/AUD 0.0416 0.0468 - 0.0468 0.0469 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۱۸
THB/BHD 0.0115 0.0116 - 0.0116 0.0116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۰۹
THB/BRL 0.1239 0.1242 - 0.1233 0.1242 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
THB/CAD - 0.043 - 0.043 0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۲۱
THB/CHF - 0.0317 - 0.0317 0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۲:۲۷
THB/CLP 20.32 20.35 - 20.34 20.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
THB/CNY 0.2094 0.2241 0.2242 0.2241 0.2242 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۲۷
THB/CZK 0.6799 0.6812 - 0.6811 0.6821 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/DKK 0.1972 0.1973 - 0.1973 0.1975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/EGP 0.5462 0.548 - 0.5477 0.5483 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/EUR - 0.0286 - 0.0286 0.0286 0.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۲۷
THB/GBP - 0.0256 - 0.0256 0.0256 0.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۲۷
THB/HKD 0.2403 0.2549 - 0.2549 0.2549 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۲۷
THB/HUF 8.5537 8.5629 - 8.5572 8.5735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/IDR 438.29 460.76 455.929 455.929 460.76 0.23 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۲۷
THB/INR 2.1375 2.2724 2.2597 2.2597 2.2724 0.01 0.61% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۲۷
THB/ISK 3.2755 3.2938 - 3.2936 3.2971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/JMD 4.1127 4.2079 - 4.2073 4.2285 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/JPY 3.3723 3.4977 3.4984 3.4977 3.4984 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۳۳
THB/KES 3.0608 3.122 - 3.1212 3.1449 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/KRW 34.215 37.602 37.631 37.591 37.631 0.02 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۱۲
THB/LBP 45.06 47.18 - 46.47 47.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/LKR 4.8015 4.9867 - 4.9178 4.989 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/MAD 0.282 0.2978 - 0.2896 0.298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/MXN 0.5792 0.5794 - 0.5782 0.5811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/MYR 0.1254 0.135 0.1351 0.1347 0.1351 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۱۲
THB/NAD 0.4405 0.4451 - 0.445 0.4455 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/NOK 0.2571 0.2572 - 0.2572 0.2576 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/NPR 3.3599 3.4499 - 3.4499 3.4688 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/NZD - 0.0492 - 0.0492 0.0492 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۲۱
THB/PHP 1.6324 1.6347 - 1.6347 1.6392 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/PKR 3.7457 5.1255 - 5.1255 5.1255 0.01 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۲۱
THB/QAR 0.1114 0.1115 - 0.1115 0.1116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
THB/RUB 2.0594 2.0594 - 2.0584 2.0606 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/SAR 0.1147 0.115 - 0.1149 0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
THB/SEK 0.2783 0.2784 - 0.2784 0.2787 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/SGD - 0.0441 - 0.0441 0.0441 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۲۷
THB/TRY 0.1857 0.1864 - 0.1857 0.1872 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/TWD 0.9095 0.9826 - 0.9826 0.9826 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۲۷
THB/USD 0.0326 0.0326 0.0327 0.0326 0.0327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۵۱
THB/XAF 17.35 17.35 - 17.35 17.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/XOF 17.35 17.35 - 17.35 17.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/ZAR 0.4406 0.4683 0.4684 0.4682 0.4684 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۵۷
TRY/THB 5.37 5.38 - 5.37 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/THB 1.0678 0.988 - 0.988 0.988 0.01 1.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۲۷
VEF/THB 0.29 0.29 - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAU/THB - 43994 43720 43462 43994 638.00 1.47% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۹:۰۰
ZAR/THB 2.2645 2.1331 2.132 2.132 2.1332 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۵۷
دلار / بات تایلند 30.64 30.65 30.64 30.63 30.74 0.02 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۵۳