کالایاب
شاخص یاب
تایلند تایلند
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0315
قیمت روز
0 (0.32%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 07:49:15
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.61%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

963
قیمت روز
1 (0.1%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:02:01
3 (0.31%)
تغییر ۳ ماهه
36 (3.88%)
تغییر ۶ ماهه
963 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,950
قیمت روز
1 (0.04%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:31:24
106 (5.77%)
تغییر ۳ ماهه
11 (0.57%)
تغییر ۶ ماهه
125 (6.02%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی تایلند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/THB 8.8857 8.8917 - 8.8909 8.9145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/THB 1.0884 1.0891 - 1.0888 1.092 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/THB 24.01 22.735 22.726 22.702 22.735 0.04 0.17% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۵
BRL/THB 8.06 8.06 - 8.06 8.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CAD/THB 25.018 23.765 23.76 23.744 23.765 0.03 0.12% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۲۱
CHF/THB 33.145 31.346 31.32 31.29 31.346 0.04 0.14% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۰
CNH/THB - 4.745 - 4.745 4.745 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۴
CNY/THB 4.7677 4.7717 - 4.7697 4.781 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/THB 5.0682 4.7894 4.7879 4.7852 4.7894 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۲۴
EUR/THB 37.799 35.73 35.697 35.697 35.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۰
GBP/THB 42.138 41.3 - 41.3 41.3 0.10 0.24% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۰
HKD/THB 4.1557 4.0495 4.0493 4.0473 4.0525 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
HUF/THB 0.1168 0.1169 - 0.1168 0.1171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
IDR/THB 0.2248 0.226 0.2263 0.226 0.2263 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۰
INR/THB 0.4671 0.4579 0.4578 0.4578 0.4582 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
ISK/THB 0.3043 0.3046 - 0.3042 0.3052 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/THB 0.2962 0.2839 0.2838 0.2837 0.2841 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
KRW/THB 2.9166 2.7958 2.7954 2.7938 2.7973 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
MXN/THB 1.7255 1.7263 - 1.7222 1.7319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/THB 8.0001 7.6682 7.6655 7.6463 7.6682 0.01 0.17% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
NOK/THB 3.8881 3.8898 - 3.886 3.8979 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/THB 21.8981 21.277 21.275 21.226 21.277 0.05 0.23% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
PHP/THB 0.612 0.6123 - 0.6115 0.613 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/THB 0.2679 0.268 - 0.2666 0.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/THB 8.81 8.81 - 8.8 8.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/THB 0.4854 0.4857 - 0.4854 0.4863 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/THB 8.7066 8.7122 - 8.7077 8.7237 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/THB 3.5917 3.594 - 3.5914 3.5984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/THB 23.894 23.434 - 23.434 23.434 0.02 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۱۲
THB/AED 0.1125 0.1125 - 0.1124 0.1125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
THB/ARS 0.9183 0.9187 - 0.9178 0.919 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/AUD 0.0416 0.0439 0.044 0.0439 0.044 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۲۷
THB/BHD 0.0115 0.0116 - 0.0116 0.0116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۰۹
THB/BRL 0.1239 0.1242 - 0.1233 0.1242 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
THB/CAD - 0.042 0.0421 0.042 0.0421 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
THB/CHF - 0.0319 - 0.0317 0.0319 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۱۲
THB/CLP 20.32 20.35 - 20.34 20.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
THB/CNY 0.2094 0.2106 - 0.2106 0.2106 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۰
THB/CZK 0.6799 0.6812 - 0.6811 0.6821 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/DKK 0.1972 0.1973 - 0.1973 0.1975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/EGP 0.5462 0.548 - 0.5477 0.5483 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/EUR - 0.028 - 0.0279 0.028 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۰
THB/GBP - 0.0242 - 0.0242 0.0242 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۰
THB/HKD 0.2403 0.2467 0.2468 0.2465 0.2468 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۲۱
THB/HUF 8.5537 8.5629 - 8.5572 8.5735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/IDR 438.29 435.698 441.34 435.698 442.1 6.49 1.49% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۰
THB/INR 2.1375 2.1801 2.1803 2.18 2.1833 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
THB/ISK 3.2755 3.2938 - 3.2936 3.2971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/JMD 4.1127 4.2079 - 4.2073 4.2285 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/JPY 3.3723 3.5192 3.5197 3.5168 3.5212 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
THB/KES 3.0608 3.122 - 3.1212 3.1449 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/KRW 34.215 35.69 35.689 35.689 35.737 0.03 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
THB/LBP 45.06 47.18 - 46.47 47.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/LKR 4.8015 4.9867 - 4.9178 4.989 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/MAD 0.282 0.2978 - 0.2896 0.298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/MXN 0.5792 0.5794 - 0.5782 0.5811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/MYR 0.1254 0.1301 0.1302 0.1301 0.1306 0.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
THB/NAD 0.4405 0.4451 - 0.445 0.4455 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/NOK 0.2571 0.2572 - 0.2572 0.2576 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/NPR 3.3599 3.4499 - 3.4499 3.4688 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/NZD - 0.047 - 0.047 0.047 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۱۸
THB/PHP 1.6324 1.6347 - 1.6347 1.6392 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/PKR 3.7457 4.4486 4.4465 4.4465 4.4486 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۰
THB/QAR 0.1114 0.1115 - 0.1115 0.1116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
THB/RUB 2.0594 2.0594 - 2.0584 2.0606 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/SAR 0.1147 0.115 - 0.1149 0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
THB/SEK 0.2783 0.2784 - 0.2784 0.2787 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/SGD - 0.0426 - 0.0425 0.0426 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۲
THB/TRY 0.1857 0.1864 - 0.1857 0.1872 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/TWD 0.9095 0.9407 - 0.9407 0.9407 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۰۰
THB/USD 0.0314 0.0315 0.0314 0.0314 0.0315 0.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۴۹
THB/XAF 17.35 17.35 - 17.35 17.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/XOF 17.35 17.35 - 17.35 17.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/ZAR 0.4406 0.4421 0.442 0.4415 0.4421 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۱۲
TRY/THB 5.37 5.38 - 5.37 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/THB 1.0678 1.0298 1.0291 1.0291 1.03 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۰
VEF/THB 0.29 0.29 - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAU/THB - 40541 40508 40508 40541 43.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۰
ZAR/THB 2.2645 2.2584 2.2593 2.2584 2.261 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۰
دلار / بات تایلند 31.79 31.82 - 31.8 31.84 0.02 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۰