کالایاب
شاخص یاب
تایلند تایلند
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0324
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 20:22:07
0 (3.18%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.93%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.28%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,106
قیمت روز
4 (0.36%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:09
141 (14.61%)
تغییر ۳ ماهه
120 (12.17%)
تغییر ۶ ماهه
169 (18.04%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,871
قیمت روز
10 (0.54%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 13:03:00
2 (0.08%)
تغییر ۳ ماهه
39 (2.03%)
تغییر ۶ ماهه
102 (5.17%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی تایلند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/THB 8.8857 8.8917 - 8.8909 8.9145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/THB 1.0884 1.0891 - 1.0888 1.092 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/THB 24.01 20.9 - 20.9 20.95 0.02 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۱۵
BRL/THB 8.06 8.06 - 8.06 8.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CAD/THB 25.018 23.227 - 23.227 23.273 0.03 0.12% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۰
CHF/THB 33.145 31.52 31.527 31.52 31.546 0.02 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۴۲
CNH/THB - 4.35 - 4.35 4.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۴۲
CNY/THB 4.7677 4.7717 - 4.7697 4.781 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/THB 5.0682 4.5932 4.5971 4.5932 4.5971 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۹
EUR/THB 37.799 34.242 34.259 34.242 34.259 0.02 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۵۴
GBP/THB 42.138 37.4 - 37.4 37.6 0.10 0.27% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۰
HKD/THB 4.1557 3.9376 - 3.9346 3.9376 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۰
HUF/THB 0.1168 0.1169 - 0.1168 0.1171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
IDR/THB 0.2248 0.2173 - 0.2173 0.2173 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۳۰
INR/THB 0.4671 0.4338 - 0.429 0.4343 0.00 0.77% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۰
ISK/THB 0.3043 0.3046 - 0.3042 0.3052 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/THB 0.2962 0.2905 - 0.29 0.2905 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۰
KRW/THB 2.9166 2.5505 - 2.5505 2.5505 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۱۲
MXN/THB 1.7255 1.7263 - 1.7222 1.7319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/THB 8.0001 7.3943 - 7.3943 7.3943 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۱۲
NOK/THB 3.8881 3.8898 - 3.886 3.8979 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/THB 21.8981 19.83 19.86 19.83 19.86 0.03 0.14% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۵:۲۱
PHP/THB 0.612 0.6123 - 0.6115 0.613 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/THB 0.2679 0.268 - 0.2666 0.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/THB 8.81 8.81 - 8.8 8.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/THB 0.4854 0.4857 - 0.4854 0.4863 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/THB 8.7066 8.7122 - 8.7077 8.7237 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/THB 3.5917 3.594 - 3.5914 3.5984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/THB 23.894 22.287 22.301 22.287 22.301 0.02 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۴۲
THB/AED 0.1125 0.1125 - 0.1124 0.1125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
THB/ARS 0.9183 0.9187 - 0.9178 0.919 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/AUD 0.0416 0.0478 - 0.0478 0.0478 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۱۵
THB/BHD 0.0115 0.0116 - 0.0116 0.0116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۰۹
THB/BRL 0.1239 0.1242 - 0.1233 0.1242 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
THB/CAD - 0.043 - 0.0429 0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۰
THB/CHF - 0.0317 - 0.0317 0.0317 0.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲:۳۹
THB/CLP 20.32 20.35 - 20.34 20.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
THB/CNY 0.2094 0.2278 - 0.2278 0.2278 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۹
THB/CZK 0.6799 0.6812 - 0.6811 0.6821 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/DKK 0.1972 0.1973 - 0.1973 0.1975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/EGP 0.5462 0.548 - 0.5477 0.5483 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/EUR - 0.0292 - 0.0292 0.0292 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
THB/GBP - 0.0267 - 0.0267 0.0267 0.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۰
THB/HKD 0.2403 0.2537 - 0.2537 0.2538 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۰
THB/HUF 8.5537 8.5629 - 8.5572 8.5735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/IDR 438.29 453.126 - 453.126 453.126 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۳۰
THB/INR 2.1375 2.3018 - 2.3018 2.3021 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۰
THB/ISK 3.2755 3.2938 - 3.2936 3.2971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/JMD 4.1127 4.2079 - 4.2073 4.2285 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/JPY 3.3723 3.4384 - 3.4384 3.4438 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۰
THB/KES 3.0608 3.122 - 3.1212 3.1449 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/KRW 34.215 39.194 39.211 39.194 39.211 0.13 0.33% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۱۲
THB/LBP 45.06 47.18 - 46.47 47.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/LKR 4.8015 4.9867 - 4.9178 4.989 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/MAD 0.282 0.2978 - 0.2896 0.298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/MXN 0.5792 0.5794 - 0.5782 0.5811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/MYR 0.1254 0.1351 0.1349 0.1349 0.1351 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۱۲
THB/NAD 0.4405 0.4451 - 0.445 0.4455 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/NOK 0.2571 0.2572 - 0.2572 0.2576 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/NPR 3.3599 3.4499 - 3.4499 3.4688 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/NZD - 0.0504 - 0.0504 0.0504 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۵:۲۱
THB/PHP 1.6324 1.6347 - 1.6347 1.6392 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/PKR 3.7457 5.1919 - 5.1919 5.1919 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۲۱
THB/QAR 0.1114 0.1115 - 0.1115 0.1116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
THB/RUB 2.0594 2.0594 - 2.0584 2.0606 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/SAR 0.1147 0.115 - 0.1149 0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
THB/SEK 0.2783 0.2784 - 0.2784 0.2787 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/SGD - 0.0449 - 0.0449 0.0449 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۴۲
THB/TRY 0.1857 0.1864 - 0.1857 0.1872 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/TWD 0.9095 0.9916 - 0.9916 0.9916 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ساعت ۱۶:۲۷
THB/USD 0.0324 0.0324 0.0323 0.0323 0.0324 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۲۲
THB/XAF 17.35 17.35 - 17.35 17.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/XOF 17.35 17.35 - 17.35 17.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/ZAR 0.4406 0.4976 0.4926 0.4926 0.4976 0.00 0.59% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۴۲
TRY/THB 5.37 5.38 - 5.37 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/THB 1.0678 0.987 - 0.987 0.987 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۰
VEF/THB 0.29 0.29 - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAU/THB - 46395 46514 46395 46618 343.00 0.74% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۵۴
ZAR/THB 2.2645 2.0126 2.0255 2.0126 2.0255 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۴۲
دلار / بات تایلند 30.86 30.87 - 30.86 30.87 0.06 0.19% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۵۰