شاخص یاب
تایلند تایلند
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0322
قیمت روز
0 (0.31%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 05:21:17
0 (6.27%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.62%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

990
قیمت روز
4 (0.41%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 13:01:53
63 (6.80%)
تغییر ۳ ماهه
59 (6.34%)
تغییر ۶ ماهه
990 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,920
قیمت روز
11 (0.56%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 13:35:33
46 (2.46%)
تغییر ۳ ماهه
68 (3.42%)
تغییر ۶ ماهه
165 (7.92%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی تایلند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/THB 8.8857 8.8917 - 8.8909 8.9145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/THB 1.0884 1.0891 - 1.0888 1.092 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/THB 24.01 22.219 22.252 22.219 22.309 0.08 0.36% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۹
BRL/THB 8.06 8.06 - 8.06 8.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CAD/THB 25.018 23.537 23.551 23.53 23.557 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۹
CHF/THB 33.145 31.03 31.029 31.008 31.074 0.07 0.21% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۲۷
CNH/THB - 4.614 - 4.614 4.614 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۱۵
CNY/THB 4.7677 4.7717 - 4.7697 4.781 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/THB 5.0682 4.7279 4.7269 4.7231 4.7334 0.01 0.15% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۲۴
EUR/THB 37.799 35.249 35.223 35.223 35.286 0.04 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۴۵
GBP/THB 42.138 40.5 40.6 40.5 40.6 0.20 0.49% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۲۷
HKD/THB 4.1557 3.9554 3.9575 3.9552 3.9649 0.01 0.23% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۲۴
HUF/THB 0.1168 0.1169 - 0.1168 0.1171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
IDR/THB 0.2248 0.2215 0.2214 0.2203 0.2216 0.00 0.45% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
INR/THB 0.4671 0.4365 0.4361 0.4353 0.4365 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
ISK/THB 0.3043 0.3046 - 0.3042 0.3052 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/THB 0.2962 0.2802 0.28 0.28 0.2813 0.00 0.39% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
KRW/THB 2.9166 2.7652 2.7647 2.7629 2.7716 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
MXN/THB 1.7255 1.7263 - 1.7222 1.7319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/THB 8.0001 7.6357 7.6361 7.6298 7.6583 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
NOK/THB 3.8881 3.8898 - 3.886 3.8979 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/THB 21.8981 21.336 21.348 21.336 21.416 0.09 0.42% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۹
PHP/THB 0.612 0.6123 - 0.6115 0.613 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/THB 0.2679 0.268 - 0.2666 0.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/THB 8.81 8.81 - 8.8 8.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/THB 0.4854 0.4857 - 0.4854 0.4863 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/THB 8.7066 8.7122 - 8.7077 8.7237 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/THB 3.5917 3.594 - 3.5914 3.5984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/THB 23.894 22.973 22.972 22.966 22.991 0.02 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۲۷
THB/AED 0.1125 0.1125 - 0.1124 0.1125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
THB/ARS 0.9183 0.9187 - 0.9178 0.919 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/AUD 0.0416 0.045 0.0449 0.0449 0.045 0.00 0.45% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۹
THB/BHD 0.0115 0.0116 - 0.0116 0.0116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۰۹
THB/BRL 0.1239 0.1242 - 0.1233 0.1242 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
THB/CAD - 0.0424 0.0425 0.0424 0.0426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
THB/CHF - 0.0322 0.0321 0.0321 0.0322 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲:۳۶
THB/CLP 20.32 20.35 - 20.34 20.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
THB/CNY 0.2094 0.2161 0.2163 0.216 0.2169 0.00 0.32% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۲۴
THB/CZK 0.6799 0.6812 - 0.6811 0.6821 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/DKK 0.1972 0.1973 - 0.1973 0.1975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/EGP 0.5462 0.548 - 0.5477 0.5483 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/EUR - 0.0283 0.0284 0.0283 0.0284 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۴۵
THB/GBP - 0.0247 - 0.0247 0.0247 0.00 0.41% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۱:۲۴
THB/HKD 0.2403 0.2526 0.2524 0.2518 0.2526 0.00 0.28% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۲۴
THB/HUF 8.5537 8.5629 - 8.5572 8.5735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/IDR 438.29 444.574 444.628 444.283 453.379 8.41 1.89% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۲۴
THB/INR 2.1375 2.2885 2.289 2.2885 2.2949 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۲۴
THB/ISK 3.2755 3.2938 - 3.2936 3.2971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/JMD 4.1127 4.2079 - 4.2073 4.2285 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/JPY 3.3723 3.5658 3.5659 3.5516 3.5683 0.01 0.40% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۲۴
THB/KES 3.0608 3.122 - 3.1212 3.1449 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/KRW 34.215 36.094 36.108 36.006 36.116 0.08 0.22% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
THB/LBP 45.06 47.18 - 46.47 47.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/LKR 4.8015 4.9867 - 4.9178 4.989 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/MAD 0.282 0.2978 - 0.2896 0.298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/MXN 0.5792 0.5794 - 0.5782 0.5811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/MYR 0.1254 0.1308 0.1309 0.1307 0.131 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
THB/NAD 0.4405 0.4451 - 0.445 0.4455 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/NOK 0.2571 0.2572 - 0.2572 0.2576 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/NPR 3.3599 3.4499 - 3.4499 3.4688 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/NZD - 0.0469 0.0468 0.0466 0.0469 0.00 0.64% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۹
THB/PHP 1.6324 1.6347 - 1.6347 1.6392 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/PKR 3.7457 4.4564 4.4483 4.4483 4.4564 0.01 0.15% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۴۵
THB/QAR 0.1114 0.1115 - 0.1115 0.1116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
THB/RUB 2.0594 2.0594 - 2.0584 2.0606 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/SAR 0.1147 0.115 - 0.1149 0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
THB/SEK 0.2783 0.2784 - 0.2784 0.2787 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/SGD - 0.0435 0.0434 0.0434 0.0435 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۵:۰۹
THB/TRY 0.1857 0.1864 - 0.1857 0.1872 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/TWD 0.9095 0.9596 - 0.9596 0.9596 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۰۹
THB/USD 0.0322 0.0322 0.0321 0.0321 0.0322 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۵:۲۱
THB/XAF 17.35 17.35 - 17.35 17.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/XOF 17.35 17.35 - 17.35 17.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/ZAR 0.4406 0.454 0.4543 0.4507 0.4543 0.00 0.60% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۲۷
TRY/THB 5.37 5.38 - 5.37 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/THB 1.0678 1.0128 1.0121 1.0118 1.014 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۴۵
VEF/THB 0.29 0.29 - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAU/THB - 41728 41672 41672 41817 40.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
ZAR/THB 2.2645 2.2005 2.1995 2.1995 2.2162 0.01 0.53% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۲۷
دلار / بات تایلند 31.08 31.1 31.11 31.07 31.17 0.05 0.16% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۸:۰۲