شاخص یاب
تایلند تایلند
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0305
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 09:16:11
0 (0.33%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.33%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

927
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
64 (6.46%)
تغییر ۶ ماهه
927 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,874
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 13:33:47
137 (6.81%)
تغییر ۳ ماهه
97 (4.91%)
تغییر ۶ ماهه
143 (7.10%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی تایلند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/THB 8.8857 8.8917 - 8.8909 8.9145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/THB 1.0884 1.0891 - 1.0888 1.092 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/THB 24.01 23.54 - 23.539 23.547 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
BRL/THB 8.06 8.06 - 8.06 8.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CAD/THB 25.018 24.502 - 24.495 24.526 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CHF/THB 33.145 32.86 - 32.86 32.875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
CNH/THB - 4.755 - 4.755 4.755 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۵۴
CNY/THB 4.7677 4.7717 - 4.7697 4.781 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/THB 5.0682 4.9715 - 4.9714 4.9715 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
EUR/THB 37.799 37.078 - 37.077 37.078 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۲۴
GBP/THB 42.138 41.3 - 41.2 41.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۹
HKD/THB 4.1557 4.1999 - 4.1984 4.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
HUF/THB 0.1168 0.1169 - 0.1168 0.1171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
IDR/THB 0.2248 0.225 - 0.225 0.225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۴۵
INR/THB 0.4671 0.4562 - 0.4561 0.4562 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
ISK/THB 0.3043 0.3046 - 0.3042 0.3052 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/THB 0.2962 0.2894 - 0.2894 0.2896 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۴۵
KRW/THB 2.9166 2.8964 - 2.8952 2.8965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۴۵
MXN/THB 1.7255 1.7263 - 1.7222 1.7319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/THB 8.0001 7.8334 - 7.8327 7.8334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۴۵
NOK/THB 3.8881 3.8898 - 3.886 3.8979 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/THB 21.8981 22.291 - 22.291 22.313 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۴۵
PHP/THB 0.612 0.6123 - 0.6115 0.613 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/THB 0.2679 0.268 - 0.2666 0.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/THB 8.81 8.81 - 8.8 8.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/THB 0.4854 0.4857 - 0.4854 0.4863 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/THB 8.7066 8.7122 - 8.7077 8.7237 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/THB 3.5917 3.594 - 3.5914 3.5984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/THB 23.894 23.827 - 23.827 23.827 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۴۵
THB/AED 0.1125 0.1125 - 0.1124 0.1125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
THB/ARS 0.9183 0.9187 - 0.9178 0.919 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/AUD 0.0416 0.0424 - 0.0422 0.0426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۶
THB/BHD 0.0115 0.0116 - 0.0116 0.0116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۰۹
THB/BRL 0.1239 0.1242 - 0.1233 0.1242 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
THB/CAD - 0.0408 - 0.0407 0.0408 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۱۵
THB/CHF - 0.0303 - 0.0303 0.0303 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
THB/CLP 20.32 20.35 - 20.34 20.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
THB/CNY 0.2094 0.2101 - 0.2097 0.2104 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۴۸
THB/CZK 0.6799 0.6812 - 0.6811 0.6821 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/DKK 0.1972 0.1973 - 0.1973 0.1975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/EGP 0.5462 0.548 - 0.5477 0.5483 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/EUR - 0.0269 - 0.0268 0.027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۹
THB/GBP - 0.0242 - 0.0242 0.0243 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۶
THB/HKD 0.2403 0.2379 - 0.2378 0.2379 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
THB/HUF 8.5537 8.5629 - 8.5572 8.5735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/IDR 438.29 443.901 - 443.901 444.099 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
THB/INR 2.1375 2.1919 - 2.1903 2.1919 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
THB/ISK 3.2755 3.2938 - 3.2936 3.2971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/JMD 4.1127 4.2079 - 4.2073 4.2285 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/JPY 3.3723 3.452 - 3.4501 3.4523 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۵۴
THB/KES 3.0608 3.122 - 3.1212 3.1449 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/KRW 34.215 34.46 - 34.457 34.468 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۴۵
THB/LBP 45.06 47.18 - 46.47 47.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/LKR 4.8015 4.9867 - 4.9178 4.989 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/MAD 0.282 0.2978 - 0.2896 0.298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/MXN 0.5792 0.5794 - 0.5782 0.5811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/MYR 0.1254 0.1274 - 0.1274 0.1277 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۱۵
THB/NAD 0.4405 0.4451 - 0.445 0.4455 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/NOK 0.2571 0.2572 - 0.2572 0.2576 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/NPR 3.3599 3.4499 - 3.4499 3.4688 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/NZD - 0.0448 - 0.0447 0.0449 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۵۴
THB/PHP 1.6324 1.6347 - 1.6347 1.6392 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/PKR 3.7457 4.2396 - 4.2396 4.2436 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۹
THB/QAR 0.1114 0.1115 - 0.1115 0.1116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
THB/RUB 2.0594 2.0594 - 2.0584 2.0606 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/SAR 0.1147 0.115 - 0.1149 0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
THB/SEK 0.2783 0.2784 - 0.2784 0.2787 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/SGD - 0.0419 - 0.0419 0.042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
THB/TRY 0.1857 0.1864 - 0.1857 0.1872 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/TWD 0.9095 0.9148 - 0.9148 0.9148 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۹
THB/USD 0.0304 0.0305 - 0.0305 0.0306 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۹:۱۶
THB/XAF 17.35 17.35 - 17.35 17.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/XOF 17.35 17.35 - 17.35 17.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/ZAR 0.4406 0.4383 - 0.4381 0.4383 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
TRY/THB 5.37 5.38 - 5.37 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/THB 1.0678 1.0639 - 1.0638 1.0639 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۴۵
VEF/THB 0.29 0.29 - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAU/THB - 40620 - 40620 40628 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۳
ZAR/THB 2.2645 2.2781 - 2.2781 2.2789 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
دلار / بات تایلند 32.804 32.866 - 32.83 32.871 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۱