شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایلند تایلند
تایلند
تایلند

THB/USD

0.033
قیمت روز
0 (0.3%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 18:15:28
0 (1.85%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.10%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.27%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,048
قیمت روز
8 (0.76%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 17:01:12
52 (4.73%)
تغییر ۳ ماهه
85 (8.83%)
تغییر ۶ ماهه
121 (13.05%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,853
قیمت روز
8 (0.44%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:31:34
36 (1.91%)
تغییر ۳ ماهه
62 (3.24%)
تغییر ۶ ماهه
78 (4.05%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی تایلند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/THB 8.2599 8.2627 8.2599 8.2545 8.2662 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۱۵
ARS/THB 0.5082 0.5084 0.5083 0.5072 0.5094 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۳۳
AUD/THB 20.76 20.77 20.78 20.75 20.81 0.04 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۵۴
BRL/THB 7.27 7.28 7.29 7.26 7.32 0.05 0.69% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۵۴
CAD/THB 22.94 22.95 22.96 22.89 22.97 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
CHF/THB 30.56 30.58 30.57 30.47 30.58 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۵۴
CNH/THB - 4.356 - 4.356 4.356 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۹:۰۶
CNY/THB 4.3294 4.3309 - 4.3249 4.3382 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۱۵
DKK/THB 4.4699 4.4717 4.4707 4.4699 4.4842 0.01 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۵۴
EUR/THB 33.401 33.415 33.409 33.4 33.511 0.08 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۵۴
GBP/THB 39.002 39.027 39.009 38.902 39.067 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۵۴
HKD/THB 3.8758 3.8772 3.8769 3.873 3.8799 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۵۴
HUF/THB 0.0998 0.0998 - 0.0998 0.1003 0.00 0.50% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۱۵
IDR/THB 0.2155 0.2159 0.216 0.2158 0.2162 0.00 0.51% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۵۴
INR/THB 0.4228 0.4231 0.4232 0.4231 0.4243 0.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۳۳
ISK/THB 0.2426 0.2426 0.2427 0.2426 0.2433 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
JPY/THB 0.2781 0.2786 0.2785 0.2778 0.2787 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۵۴
KRW/THB 0.026 0.0261 - 0.0261 0.0262 0.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۱۵
MXN/THB 1.5672 1.5678 1.5701 1.5678 1.5889 0.02 1.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۵۴
MYR/THB 7.3214 7.3292 7.3267 7.3243 7.3351 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۱۵
NOK/THB 3.3124 3.3135 3.3143 3.3133 3.3263 0.01 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۵۴
NZD/THB 19.19 19.21 19.22 19.21 19.33 0.12 0.62% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
PHP/THB 0.5971 0.5973 0.5972 0.5963 0.5987 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
PKR/THB 0.1953 0.1954 0.195 0.194 0.1954 0.00 0.57% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۳۳
PLN/THB 7.8 7.8 7.81 7.8 7.84 0.04 0.51% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
RUB/THB 0.4723 0.4725 0.4726 0.4723 0.4755 0.00 0.57% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۵۴
SAR/THB 8.0902 8.0929 - 8.0849 8.0956 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۱۵
SEK/THB 3.1222 3.1232 3.123 3.1215 3.1319 0.01 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۵۴
SGD/THB 22.2712 22.2867 22.29 22.2769 22.3235 0.03 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
THB/AED 0.121 0.1211 0.121 0.121 0.1212 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۸:۳۶
THB/ARS 1.9672 1.9675 1.968 1.9667 1.9746 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۳۳
THB/AUD 0.0482 0.0482 0.0481 0.0481 0.0482 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۵۴
THB/BHD 0.0124 0.0124 - 0.0124 0.0124 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۲:۵۴
THB/BRL 0.1374 0.1375 0.1373 0.1367 0.1378 0.00 0.73% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۵۴
THB/CAD - 0.0436 - 0.0436 0.0436 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۷:۰۶
THB/CHF - 0.0328 - 0.0328 0.0328 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۵:۰۶
THB/CLP 25.7 25.74 25.76 25.02 26.25 0.72 2.88% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۵۴
THB/CNY 0.2308 0.231 0.2311 0.2306 0.2313 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۳۳
THB/CZK 0.7643 0.7653 0.7648 0.7617 0.7653 0.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۵۴
THB/DKK 0.2237 0.2237 - 0.2231 0.2238 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۱۵
THB/EGP 0.5299 0.5332 0.5333 0.5321 0.5344 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۳۳
THB/EUR - 0.0299 - 0.0299 0.0299 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۵:۰۶
THB/GBP - 0.0257 - 0.0257 0.0257 0.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۵:۰۶
THB/HKD 0.258 0.258 - 0.2578 0.2582 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۱۵
THB/HUF 10.0096 10.0244 10.0214 10.001 9.9993 0.05 0.48% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۵۴
THB/IDR 462.932 463.415 463.567 462.834 464.137 0.11 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۳۳
THB/INR 2.3642 2.3652 2.366 2.3577 2.366 0.01 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۳۳
THB/ISK 4.1167 4.1272 4.1282 4.1153 4.1282 0.01 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۵۴
THB/JMD 4.5477 4.6795 4.6803 4.6767 4.6828 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۳۳
THB/JPY 3.5904 3.5926 3.5962 3.5926 3.6037 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۵۴
THB/KES 3.3712 3.3778 3.3784 3.3761 3.3812 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۳۳
THB/KRW 38.379 38.458 38.447 38.25 38.458 0.02 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۵۴
THB/LBP 49.62 50.05 50.04 50.01 50.09 0.02 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۵۴
THB/LKR 5.9483 5.9532 5.9542 5.9512 5.9591 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۳۳
THB/MAD 0.3191 0.3193 - 0.3187 0.3197 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۱۵
THB/MXN 0.6379 0.638 0.637 0.6294 0.638 0.01 1.32% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۵۴
THB/MYR 0.1365 0.1366 0.1365 0.1365 0.1367 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۸:۳۶
THB/NAD 0.4913 0.4915 0.4917 0.4882 0.4925 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۵۴
THB/NOK 0.3018 0.3019 0.3018 0.3007 0.3019 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۵۴
THB/NPR 3.7677 3.768 3.7686 3.7668 3.7717 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۳۳
THB/NZD - 0.052 - 0.052 0.052 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۳۶
THB/PHP 1.6741 1.6747 1.6751 1.6708 1.6777 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
THB/PKR 5.1048 5.1328 5.1467 5.1252 5.1798 0.04 0.78% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۳۳
THB/QAR 0.12 0.12 - 0.12 0.1201 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۱۵
THB/RUB 2.1167 2.1167 2.1162 2.1029 2.1178 0.01 0.57% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۵۴
THB/SAR 0.1236 0.1236 0.1235 0.1235 0.1237 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۸:۳۶
THB/SEK 0.3202 0.3203 0.32 0.3194 0.3205 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
THB/SGD - 0.0449 - 0.0449 0.0449 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
THB/TRY 0.1904 0.1904 0.1903 0.19 0.1906 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
THB/TWD 1.0033 1.0046 1.0044 1.0008 1.0047 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۵۴
THB/USD 0.0329 0.033 - 0.0329 0.033 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۸:۱۵
THB/XAF 19.62 19.62 19.63 19.59 19.63 0.04 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۳۳
THB/XOF 19.48 19.71 19.72 19.35 19.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۳۳
THB/ZAR 0.4922 0.4924 0.4928 0.4882 0.4928 0.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۵۴
TRY/THB 5.25 5.25 5.26 5.25 5.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
TWD/THB 0.9954 0.9967 0.9969 0.9962 1.0005 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۵۴
VEF/THB 0.29 0.29 - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAU/THB - 44021 - 44021 44021 363.00 0.82% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۶
ZAR/THB 2.0303 2.0319 2.0308 2.0308 2.0496 0.01 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۵۴
دلار / بات تایلند 30.34 30.35 30.36 30.31 30.37 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۵۱