کالایاب
شاخص یاب
سوازیلند سوازیلند
سوازیلند
سوازیلند

SZL/USD

0.0701
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 06:12:15
0 (1.96%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سوازیلند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CHF/SZL - 13.758 - 13.758 13.758 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۱۲
EUR/SZL 16.4 15.657 - 15.657 15.657 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۱۲
GBP/SZL 18.284 18.104 - 18.104 18.104 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۱۲
SZL/CHF - 0.0709 - 0.0709 0.0709 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۱۲
SZL/EUR - 0.0623 - 0.0623 0.0623 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۱۲
SZL/GBP - 0.0539 - 0.0539 0.0539 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۱۲
SZL/USD - 0.0701 - 0.0701 0.0701 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۱۲
SZL/ZAR - 0.9875 - 0.9875 0.9875 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۱۲
ZAR/SZL - 0.9875 - 0.9875 0.9883 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۱۲
دلار / لیلانگنی سویس 14.0535 14.0615 14.069 14.0615 14.1121 0.03 0.24% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۳۱