شاخص یاب
سوازیلند سوازیلند
سوازیلند
سوازیلند

SZL/USD

0.0711
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 03:45:15
0 (0.28%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سوازیلند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CHF/SZL - 13.7144 - 13.704 13.7144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۱۵
EUR/SZL 16.4 15.5778 - 15.568 15.5778 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۱۵
GBP/SZL 18.284 17.938 - 17.932 17.938 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۱۵
SZL/CHF - 0.0711 - 0.0711 0.0712 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۱۵
SZL/EUR - 0.0626 - 0.0626 0.0626 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۳:۴۵
SZL/GBP - 0.0544 - 0.0544 0.0544 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۳:۴۵
SZL/USD - 0.0711 - 0.0711 0.0711 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۳:۴۵
SZL/ZAR - 0.9873 - 0.9872 0.9873 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۱۵
ZAR/SZL - 0.9875 - 0.9875 0.9876 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۱۵
دلار / لیلانگنی سویس 13.969 14.0222 14.0229 13.9953 14.0245 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۱