کالایاب
شاخص یاب
سوازیلند سوازیلند
سوازیلند
سوازیلند

SZL/USD

0.067
قیمت روز
0 (3.28%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 04:42:06
0 (2.05%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.76%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.34%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سوازیلند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CHF/SZL - 14.616 - 14.616 14.616 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
EUR/SZL 16.4 16.29 - 16.29 16.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
GBP/SZL 18.284 18.328 - 18.303 18.464 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۳۵
SZL/CHF - 0.0676 - 0.0665 0.0676 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۰۶
SZL/EUR - 0.0614 - 0.0614 0.0614 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SZL/GBP - 0.0544 - 0.0544 0.0544 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۶:۴۲
SZL/USD - 0.067 - 0.067 0.067 0.00 3.28% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۴:۴۲
SZL/ZAR - 0.994 - 0.994 0.994 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۴:۴۵
ZAR/SZL - 0.9865 - 0.9865 0.9865 0.01 1.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۴۸
دلار / لیلانگنی سویس 14.2535 14.2615 14.2603 14.2578 14.3953 0.10 0.72% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۵۴