کالایاب
شاخص یاب
سوازیلند سوازیلند
سوازیلند
سوازیلند

SZL/USD

0.0649
قیمت روز
0 (6.93%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 04:42:06
0 (7.15%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.42%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.42%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سوازیلند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CHF/SZL - 15.143 14.748 14.748 15.143 0.43 2.92% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۳۳
EUR/SZL 16.4 16.483 - 16.483 16.483 0.39 2.40% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۳۳
GBP/SZL 18.284 18.21 - 18.21 18.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۶:۳۶
SZL/CHF - 0.063 - 0.063 0.063 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۸:۴۲
SZL/EUR - 0.0592 - 0.0592 0.0592 0.00 2.36% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۳۳
SZL/GBP - 0.0536 - 0.0536 0.0536 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۶:۳۶
SZL/USD - 0.0649 - 0.0649 0.0649 0.00 6.93% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۴:۴۲
SZL/ZAR - 0.9926 - 0.9926 0.9926 0.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۱۲
ZAR/SZL - 0.9882 - 0.9882 0.9882 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۱۲
دلار / لیلانگنی سویس 15.355 15.375 15.349 15.248 15.396 0.05 0.35% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۶:۵۱