شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوازیلند سوازیلند
سوازیلند
سوازیلند

SZL/USD

0.067
قیمت روز
0 (0.6%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:06:21
0 (3.46%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.74%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.04%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سوازیلند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CHF/SZL - 14.9684 - 14.9684 14.9684 0.13 0.86% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۶
EUR/SZL 16.4283 16.4431 - 16.3319 16.5229 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۱۵
GBP/SZL 19.1899 19.2017 - 19.012 19.2575 0.04 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۱۵
SZL/CHF - 0.0667 - 0.0667 0.0667 0.00 0.60% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۶
SZL/EUR - 0.0608 - 0.0608 0.0608 0.00 0.49% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۶
SZL/GBP - 0.0522 - 0.0522 0.0522 0.00 0.57% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۶
SZL/USD - 0.067 - 0.067 0.067 0.00 0.60% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۶
SZL/ZAR - 0.9991 - 0.9991 0.9991 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۶
ZAR/SZL - 0.9993 - 0.9993 0.9993 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۶
دلار / لیلانگنی سویس 14.9305 14.9385 - 14.8085 14.9759 0.02 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۲۵