شاخص یاب
سوازیلند سوازیلند
سوازیلند
سوازیلند

SZL/USD

0.0701
قیمت روز
0 (0.29%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 05:18:15
0 (7.85%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.16%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سوازیلند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CHF/SZL - 14.069 - 14.069 14.069 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۱۸
EUR/SZL 16.4 15.886 - 15.886 15.886 0.15 0.94% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۱۸
GBP/SZL 18.284 17.722 - 17.722 17.722 0.04 0.23% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۱۸
SZL/CHF - 0.0693 - 0.0693 0.0693 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۱۸
SZL/EUR - 0.0614 - 0.0614 0.0614 0.00 0.98% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۱۸
SZL/GBP - 0.055 - 0.055 0.055 0.00 0.36% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۱۸
SZL/USD - 0.0701 - 0.0701 0.0701 0.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۱۸
SZL/ZAR - 0.994 - 0.994 0.994 0.01 0.69% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۱۸
ZAR/SZL - 0.9814 - 0.9814 0.9814 0.01 0.68% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۱۸
دلار / لیلانگنی سویس 14.16 14.18 14.423 14.18 14.423 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۴۱