شاخص یاب
سنگاپور سنگاپور
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7287
قیمت روز
0 (0.16%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 06:38:56
0 (0.34%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.75%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.55%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

39
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 18:01:21
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (4.88%)
تغییر ۶ ماهه
39 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

311
قیمت روز
4 (1.24%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:01:58
7 (2.33%)
تغییر ۳ ماهه
43 (12.15%)
تغییر ۶ ماهه
37 (10.61%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سنگاپور

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/SGD 0.3714 0.372 0.3721 0.372 0.3722 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ARS/SGD 0.0455 0.0365 - 0.0363 0.0368 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۶
AUD/SGD 1.0049 0.9888 0.9892 0.9869 0.9892 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۱
BRL/SGD 0.3368 0.3501 0.3502 0.3501 0.3504 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۳۹
BTC/SGD - 4500.1 4500.07 4500.02 4700 299.90 6.66% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
CAD/SGD 1.0466 1.0243 1.0247 1.0243 1.0256 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۳۹
CHF/SGD 1.3871 1.3882 1.388 1.3867 1.3884 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
CNY/SGD 0.1992 0.1989 0.1987 0.1986 0.1989 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۳۶
DKK/SGD 0.2117 0.2091 0.209 0.2088 0.2091 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
EUR/SGD 1.5807 1.5603 1.5601 1.5586 1.5608 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
GBP/SGD 1.7608 1.7268 1.726 1.7243 1.7268 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
HKD/SGD 0.1738 0.1757 0.1756 0.1756 0.1759 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
IDR/SGD - 0.0094 - 0.0094 0.0095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۴۵
INR/SGD - 0.019 - 0.019 0.019 0.00 0.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۳۶
JPY/SGD 0.0124 0.0124 0.0125 0.0124 0.0125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۳۳
KRW/SGD 0.0012 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
KWD/SGD 4.4985 4.5057 4.5051 4.5051 4.5097 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/SGD 0.0721 0.0676 0.0675 0.0675 0.0677 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۳۶
MYR/SGD 0.3329 0.3278 0.3277 0.3277 0.3288 0.00 0.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۱
NOK/SGD 0.1624 0.1627 0.1626 0.1626 0.1628 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
NZD/SGD 0.9151 0.9446 0.9444 0.9436 0.9448 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
PLN/SGD 0.3679 0.3685 0.3684 0.3683 0.3688 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SAR/SGD 0.3637 0.3643 0.3644 0.3643 0.3645 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/SGD 0.15 0.1503 0.1502 0.1502 0.1504 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
SGD/AED 2.6895 2.672 - 2.616 2.678 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۶
SGD/ARS 21.961 27.4277 27.4329 27.3969 27.4329 0.03 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
SGD/AUD 0.9949 1.011 1.0106 1.0106 1.0124 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۱
SGD/BBD 1.4276 1.4908 1.4911 1.4907 1.4984 0.01 0.46% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/BHD 0.2743 0.2781 0.278 0.278 0.2783 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
SGD/BRL 2.9638 2.8513 2.8506 2.8484 2.8513 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۳۹
SGD/CAD 0.9548 0.9759 0.9756 0.9747 0.9759 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۳۹
SGD/CHF 0.7208 0.7202 0.7203 0.7201 0.7208 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
SGD/CLP 485.94 486.67 486.74 486.46 496.22 0.14 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/CNH - 5.026 - 5.026 5.026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۲۴
SGD/CNY 5.0089 5.0209 5.0212 5.0105 5.0276 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
SGD/CZK 16.26 16.29 16.3 16.29 16.32 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/DKK 4.7175 4.7823 4.7828 4.7808 4.7843 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
SGD/EGP 13.0643 13.1082 13.112 13.0992 13.1154 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/EUR 0.6322 0.6407 0.6408 0.6405 0.641 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
SGD/GBP 0.5674 0.5789 0.5792 0.5789 0.5794 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
SGD/HKD 5.7479 5.6912 5.6914 5.6834 5.6932 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
SGD/HUF 204.6 204.82 204.83 204.62 205.06 0.14 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/IDR 10480.3 10493.7 10495.7 10492.3 10602.6 103.50 0.99% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
SGD/INR 51.102 52.574 52.516 52.516 52.764 0.13 0.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
SGD/ISK 78.34 78.78 78.8 78.78 78.86 0.02 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/JMD 98.36 100.64 100.65 100.63 101.14 0.46 0.46% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/JOD 0.5178 0.5215 0.5214 0.5212 0.5216 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SGD/JPY 80.56 82.324 82.33 82.321 82.456 0.06 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
SGD/KES 73.2 74.67 74.68 74.62 75.22 0.03 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/KRW 818.21 821.61 821.29 820.26 823.43 0.34 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
SGD/KWD 0.2218 0.2225 0.2223 0.2223 0.2225 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
SGD/LBP 1077.71 1128.31 1128.48 1111.57 1128.48 5.17 0.46% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/LKR 114.87 119.3 119.32 117.64 119.32 1.63 1.39% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/LTL 2.1954 2.1954 - 2.1946 2.2027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
SGD/MAD 6.7456 7.1252 7.1262 6.9315 7.1269 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/MXN 13.8561 14.7968 14.7957 14.7604 14.7968 0.02 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۱۸
SGD/MYR 2.9991 3.043 3.0435 3.0359 3.0435 0.01 0.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۱
SGD/NAD 10.539 10.6489 10.6505 10.6442 10.652 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/NOK 6.1501 6.2275 6.2322 6.2275 6.2322 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
SGD/NPR 80.38 82.53 82.54 82.53 82.95 0.38 0.46% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/NZD 1.0919 1.0582 1.0585 1.0581 1.0592 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
SGD/OMR 0.2811 0.283 0.2829 0.2827 0.283 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SGD/PAB 0.7133 0.7449 0.745 0.7449 0.7487 0.00 0.47% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/PHP 39.05 39.11 39.2 39.09 39.2 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/PKR 89.507 101.194 - 101.194 101.194 0.05 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۲۱
SGD/PLN 2.7148 2.7507 2.751 2.749 2.7517 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
SGD/QAR 2.666 2.6674 2.6678 2.6663 2.6682 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/RON 2.9339 2.9413 2.9399 2.9398 2.9442 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/RUB 49.27 49.27 49.26 49.24 49.28 0.04 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SGD/SAR 2.7437 2.75 2.7504 2.747 2.7506 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/SEK 6.6572 6.6158 6.6167 6.6145 6.6199 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
SGD/THB 23.894 23.894 23.895 23.894 23.914 0.02 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
SGD/TRY 4.4438 3.8793 3.8802 3.8732 3.8812 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
SGD/TWD 22.372 22.586 22.591 22.582 22.595 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
SGD/VEF 58568.8073 58715.5963 - 58595.1805 58914.5003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
SGD/XAF 415.04 415.04 415.1 415.01 417.14 1.91 0.46% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/XCD 1.9687 1.9899 1.9902 1.989 1.9905 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/XOF 415.04 415.04 415.1 415.01 426.37 11.15 2.69% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/ZAR 10.5412 10.4574 10.4544 10.4535 10.4772 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
THB/SGD - 0.0418 0.0417 0.0417 0.0418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۳:۲۷
TRY/SGD 0.2244 0.2577 0.2575 0.2575 0.258 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
TWD/SGD 0.0445 0.0443 0.0442 0.0442 0.0443 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۴۵
VEF/SGD 0.0118 0.0118 0.0119 0.0118 0.0119 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۱:۵۱
ZAR/SGD 0.0947 0.0955 0.0956 0.0954 0.0956 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۱۵
دلار / دلار سنگاپور 1.3716 1.374 1.3741 1.3736 1.3761 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۵
دلار سنگاپور / دلار 0.7282 0.7287 0.7285 0.7274 0.729 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۸