کالایاب
شاخص یاب
سنگاپور سنگاپور
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.738
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 06:10:13
0 (0.30%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.61%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.88%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

41
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:01:42
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (5.13%)
تغییر ۶ ماهه
41 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

340
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 02:31:56
13 (4.10%)
تغییر ۳ ماهه
26 (8.25%)
تغییر ۶ ماهه
31 (8.38%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سنگاپور

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/SGD 0.3714 0.372 - 0.372 0.3722 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ARS/SGD 0.0455 0.0325 - 0.0325 0.0325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۵
AUD/SGD 1.0049 0.9686 - 0.9686 0.9688 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۵
BRL/SGD 0.3368 0.3449 - 0.3449 0.3452 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۱
BTC/SGD - 7113.63 - 7113.63 7113.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۴:۲۱
CAD/SGD 1.0466 1.0113 - 1.0113 1.0123 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۲۱
CHF/SGD 1.3871 1.335 - 1.335 1.3356 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
CNY/SGD 0.1992 0.202 - 0.2019 0.202 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۲۴
DKK/SGD 0.2117 0.2039 - 0.2039 0.2039 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۲۴
EUR/SGD 1.5807 1.5222 - 1.5222 1.5222 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
GBP/SGD 1.7608 1.7596 - 1.7596 1.7596 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
HKD/SGD 0.1738 0.1726 - 0.1726 0.1726 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
IDR/SGD - 0.0096 - 0.0096 0.0096 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۲
INR/SGD - 0.0195 - 0.0194 0.0195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۱۲
JPY/SGD 0.0124 0.0124 - 0.0124 0.0125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۳۳
KRW/SGD 0.0012 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
KWD/SGD 4.4985 4.5057 - 4.5051 4.5097 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/SGD 0.0721 0.0722 - 0.0722 0.0722 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۲۷
MYR/SGD 0.3329 0.3266 - 0.3266 0.3266 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
NOK/SGD 0.1624 0.1627 - 0.1626 0.1628 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
NZD/SGD 0.9151 0.9053 - 0.9053 0.9053 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
PLN/SGD 0.3679 0.3685 - 0.3683 0.3688 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SAR/SGD 0.3637 0.3643 - 0.3643 0.3645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/SGD 0.15 0.1503 - 0.1502 0.1504 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
SGD/AED 2.6895 2.706 - 2.706 2.706 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۱۲
SGD/ARS 21.961 30.6934 - 30.6834 30.6934 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۵
SGD/AUD 0.9949 1.0313 - 1.0313 1.0313 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۱۸
SGD/BBD 1.4276 1.4908 - 1.4907 1.4984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/BHD 0.2743 0.2781 - 0.278 0.2783 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
SGD/BRL 2.9638 2.8944 - 2.892 2.8944 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۱
SGD/CAD 0.9548 0.9876 - 0.9873 0.9876 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۲۱
SGD/CHF 0.7208 0.7483 - 0.7481 0.7483 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
SGD/CLP 485.94 486.67 - 486.46 496.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/CNH - 4.947 - 4.947 4.947 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۴
SGD/CNY 5.0089 4.9465 - 4.9443 4.9465 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۲۴
SGD/CZK 16.26 16.29 - 16.29 16.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/DKK 4.7175 4.8928 - 4.8928 4.8959 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۲۴
SGD/EGP 13.0643 13.1082 - 13.0992 13.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/EUR 0.6322 0.6553 - 0.6553 0.6553 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
SGD/GBP 0.5674 0.5675 - 0.5675 0.5675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
SGD/HKD 5.7479 5.7873 - 5.785 5.7873 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
SGD/HUF 204.6 204.82 - 204.62 205.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/IDR 10480.3 10219.9 - 10219.9 10219.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
SGD/INR 51.102 51.183 - 51.112 51.184 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۲:۱۲
SGD/ISK 78.34 78.78 - 78.78 78.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/JMD 98.36 100.64 - 100.63 101.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/JOD 0.5178 0.5215 - 0.5212 0.5216 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SGD/JPY 80.56 82.451 - 82.451 82.451 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
SGD/KES 73.2 74.67 - 74.62 75.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/KRW 818.21 838.4 - 837.78 838.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
SGD/KWD 0.2218 0.2225 - 0.2223 0.2225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
SGD/LBP 1077.71 1128.31 - 1111.57 1128.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/LKR 114.87 119.3 - 117.64 119.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/LTL 2.1954 2.1954 - 2.1946 2.2027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
SGD/MAD 6.7456 7.1252 - 6.9315 7.1269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/MXN 13.8561 13.8357 - 13.8316 13.8357 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
SGD/MYR 2.9991 3.0476 - 3.0476 3.0476 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
SGD/NAD 10.539 10.6489 - 10.6442 10.652 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/NOK 6.1501 6.2695 - 6.2695 6.2695 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
SGD/NPR 80.38 82.53 - 82.53 82.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/NZD 1.0919 1.1029 - 1.1029 1.1029 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
SGD/OMR 0.2811 0.283 - 0.2827 0.283 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SGD/PAB 0.7133 0.7449 - 0.7449 0.7487 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/PHP 39.05 39.11 - 39.09 39.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/PKR 89.507 104.473 - 104.42 104.473 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۲۴
SGD/PLN 2.7148 2.8094 - 2.807 2.8094 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
SGD/QAR 2.666 2.6674 - 2.6663 2.6682 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/RON 2.9339 2.9413 - 2.9398 2.9442 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/RUB 49.27 49.27 - 49.24 49.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SGD/SAR 2.7437 2.75 - 2.747 2.7506 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/SEK 6.6572 6.8615 - 6.8597 6.8615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
SGD/THB 23.894 23.473 - 23.434 23.473 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۲:۱۲
SGD/TRY 4.4438 4.287 - 4.287 4.2915 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
SGD/TWD 22.372 22.74 - 22.74 22.744 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
SGD/VEF 58568.8073 58715.5963 - 58595.1805 58914.5003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
SGD/XAF 415.04 415.04 - 415.01 417.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/XCD 1.9687 1.9899 - 1.989 1.9905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/XOF 415.04 415.04 - 415.01 426.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/ZAR 10.5412 10.3688 - 10.3676 10.3688 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
THB/SGD - 0.0425 - 0.0425 0.0425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
TRY/SGD 0.2244 0.2326 - 0.2326 0.2328 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
TWD/SGD 0.0445 0.0439 - 0.0438 0.0439 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۱۲
VEF/SGD 0.0118 0.0118 - 0.0118 0.0119 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۱:۵۱
ZAR/SGD 0.0947 0.0962 - 0.0962 0.0962 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
دلار / دلار سنگاپور 1.355 1.3555 - 1.3551 1.3557 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۱۰
دلار سنگاپور / دلار 0.7377 0.738 - 0.7379 0.7382 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۱۰