کالایاب
شاخص یاب
سنگاپور سنگاپور
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7296
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 03:21:31
0 (1.30%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.18%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.41%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

42
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 17:01:50
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3 (7.69%)
تغییر ۶ ماهه
1 (2.44%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

327
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:08:13
4 (1.31%)
تغییر ۳ ماهه
17 (5.34%)
تغییر ۶ ماهه
16 (4.78%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سنگاپور

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/SGD 0.3714 0.372 - 0.372 0.3722 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ARS/SGD 0.0455 0.0313 - 0.0313 0.0313 0.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲:۱۵
AUD/SGD 1.0049 0.9427 0.942 0.942 0.9427 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۴:۲۷
BRL/SGD 0.3368 0.3516 - 0.3516 0.3516 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۴۲
BTC/SGD - 12347.37 - 12347.37 12347.37 451.79 3.80% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲:۴۲
CAD/SGD 1.0466 1.0217 - 1.0217 1.0217 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۴۲
CHF/SGD 1.3871 1.3715 1.3732 1.3715 1.3732 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۴۵
CNY/SGD 0.1992 0.198 - 0.198 0.198 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۰:۳۹
DKK/SGD 0.2117 0.2058 0.2059 0.2058 0.2059 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۹
EUR/SGD 1.5807 1.537 - 1.537 1.537 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲:۴۲
GBP/SGD 1.7608 1.7257 - 1.7257 1.7257 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲:۴۲
HKD/SGD 0.1738 0.175 - 0.175 0.175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۴:۳۶
IDR/SGD - 0.0096 - 0.0095 0.0096 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۲۰:۳۶
INR/SGD - 0.0196 - 0.0196 0.0197 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۲۲:۳۹
JPY/SGD 0.0124 0.0124 - 0.0124 0.0125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۳۳
KRW/SGD 0.0012 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
KWD/SGD 4.4985 4.5057 - 4.5051 4.5097 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/SGD 0.0721 0.0715 - 0.0715 0.0715 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۲۱
MYR/SGD 0.3329 0.3275 0.3276 0.3275 0.3276 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۱۲
NOK/SGD 0.1624 0.1627 - 0.1626 0.1628 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
NZD/SGD 0.9151 0.8911 0.8906 0.8906 0.8911 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۲۱
PLN/SGD 0.3679 0.3685 - 0.3683 0.3688 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SAR/SGD 0.3637 0.3643 - 0.3643 0.3645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/SGD 0.15 0.1503 - 0.1502 0.1504 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
SGD/AED 2.6895 2.677 - 2.677 2.677 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۵۱
SGD/ARS 21.961 31.8176 31.819 31.8176 31.8286 0.26 0.82% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۱۸
SGD/AUD 0.9949 1.0604 1.0602 1.0602 1.0608 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۱۸
SGD/BBD 1.4276 1.4908 - 1.4907 1.4984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/BHD 0.2743 0.2781 - 0.278 0.2783 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
SGD/BRL 2.9638 2.8407 - 2.8295 2.8407 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۶:۴۰
SGD/CAD 0.9548 0.9785 0.9777 0.9777 0.9785 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۴۲
SGD/CHF 0.7208 0.729 0.728 0.728 0.729 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۴۵
SGD/CLP 485.94 486.67 - 486.46 496.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/CNH - 5.074 - 5.074 5.074 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۰:۴۵
SGD/CNY 5.0089 5.0166 5.0174 5.0166 5.0174 0.03 0.53% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۹
SGD/CZK 16.26 16.29 - 16.29 16.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/DKK 4.7175 4.8558 4.8551 4.8551 4.8558 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۹
SGD/EGP 13.0643 13.1082 - 13.0992 13.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/EUR 0.6322 0.6503 - 0.6503 0.6503 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲:۴۲
SGD/GBP 0.5674 0.5791 - 0.5791 0.5791 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲:۴۲
SGD/HKD 5.7479 5.7061 - 5.7061 5.7063 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۴:۳۶
SGD/HUF 204.6 204.82 - 204.62 205.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/IDR 10480.3 10453.1 - 10294 10453.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۴۲
SGD/INR 51.102 50.867 - 50.867 50.874 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۴:۳۶
SGD/ISK 78.34 78.78 - 78.78 78.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/JMD 98.36 100.64 - 100.63 101.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/JOD 0.5178 0.5215 - 0.5212 0.5216 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SGD/JPY 80.56 79.103 - 79.103 79.103 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲:۴۲
SGD/KES 73.2 74.67 - 74.62 75.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/KRW 818.21 865.71 864.92 863.96 865.71 0.27 0.03% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۱۲
SGD/KWD 0.2218 0.2225 - 0.2223 0.2225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
SGD/LBP 1077.71 1128.31 - 1111.57 1128.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/LKR 114.87 119.3 - 117.64 119.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/LTL 2.1954 2.1954 - 2.1946 2.2027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
SGD/MAD 6.7456 7.1252 - 6.9315 7.1269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/MXN 13.8561 13.9694 13.953 13.953 13.9694 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۲۱
SGD/MYR 2.9991 3.0371 3.0374 3.0369 3.0374 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۱۲
SGD/NAD 10.539 10.6489 - 10.6442 10.652 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/NOK 6.1501 6.3516 6.3496 6.3496 6.3516 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۲۱
SGD/NPR 80.38 82.53 - 82.53 82.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/NZD 1.0919 1.1217 1.1221 1.1217 1.1221 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۲۱
SGD/OMR 0.2811 0.283 - 0.2827 0.283 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SGD/PAB 0.7133 0.7449 - 0.7449 0.7487 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/PHP 39.05 39.11 - 39.09 39.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/PKR 89.507 113.84 - 113.84 113.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۴:۳۶
SGD/PLN 2.7148 2.767 2.7676 2.767 2.7676 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۳
SGD/QAR 2.666 2.6674 - 2.6663 2.6682 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/RON 2.9339 2.9413 - 2.9398 2.9442 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/RUB 49.27 49.27 - 49.24 49.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SGD/SAR 2.7437 2.75 - 2.747 2.7506 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/SEK 6.6572 6.9184 6.9148 6.9148 6.9184 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۴۵
SGD/THB 23.894 22.743 - 22.743 22.743 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۵۱
SGD/TRY 4.4438 4.3168 4.3107 4.3107 4.3168 0.03 0.61% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۴۵
SGD/TWD 22.372 23.064 23.069 23.064 23.069 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۴۵
SGD/VEF 58568.8073 58715.5963 - 58595.1805 58914.5003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
SGD/XAF 415.04 415.04 - 415.01 417.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/XCD 1.9687 1.9899 - 1.989 1.9905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/XOF 415.04 415.04 - 415.01 426.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/ZAR 10.5412 10.7962 10.7917 10.7917 10.7962 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۴۵
THB/SGD - 0.0438 0.0439 0.0438 0.0439 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۴۵
TRY/SGD 0.2244 0.2316 0.2319 0.2316 0.2319 0.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۴۵
TWD/SGD 0.0445 0.0434 0.0433 0.0433 0.0434 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۴۵
VEF/SGD 0.0118 0.0118 - 0.0118 0.0119 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۱:۵۱
ZAR/SGD 0.0947 0.0926 - 0.0926 0.0926 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲:۴۲
دلار / دلار سنگاپور 1.3711 1.3713 1.3715 1.3713 1.372 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۳:۲۱
دلار سنگاپور / دلار 0.7291 0.7296 0.7294 0.7293 0.7296 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۳:۲۱