شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سنگاپور سنگاپور
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7339
قیمت روز
0 (0.05%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 23:45:27
0 (1.89%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.52%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.27%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

47
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:02:32
3 (6.00%)
تغییر ۳ ماهه
5 (11.90%)
تغییر ۶ ماهه
8 (20.51%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

339
قیمت روز
2 (0.57%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 04:31:31
11 (3.23%)
تغییر ۳ ماهه
8 (2.46%)
تغییر ۶ ماهه
27 (8.66%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سنگاپور

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/SGD 0.3711 0.3712 0.3711 0.3707 0.3713 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ARS/SGD 0.0229 0.0229 - 0.0228 0.0229 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۱۵
AUD/SGD 0.9308 0.9313 0.9315 0.93 0.9339 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
BRL/SGD 0.3256 0.3257 0.3256 0.3256 0.3274 0.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
BTC/SGD - 12845.25 - 12845.25 12845.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۵:۰۶
CAD/SGD 1.0281 1.0289 1.0288 1.0274 1.0302 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
CHF/SGD 1.3774 1.378 1.3787 1.3721 1.3797 0.01 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
CNY/SGD 0.194 0.1941 - 0.194 0.1945 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۱۵
DKK/SGD 0.2006 0.2007 0.2008 0.2006 0.2009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
EUR/SGD 1.4989 1.4999 1.5004 1.499 1.5016 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
GBP/SGD 1.7496 1.7507 1.7505 1.7483 1.7527 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
HKD/SGD 0.1741 0.1741 0.174 0.1739 0.1741 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۳۳
IDR/SGD - 0.0097 - 0.0097 0.0097 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ساعت ۱۳:۰۶
INR/SGD - 0.019 - 0.019 0.019 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۳:۰۶
JPY/SGD 0.0125 0.0125 - 0.0125 0.0125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱:۳۳
KRW/SGD 0.0012 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ساعت ۲۰:۱۲
KWD/SGD 4.4862 4.4878 4.4868 4.4831 4.489 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
MXN/SGD 0.0702 0.0702 - 0.0699 0.0706 0.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۱۵
MYR/SGD 0.3281 0.3283 0.3282 0.328 0.329 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
NOK/SGD 0.1481 0.1481 0.1482 0.1478 0.1487 0.00 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
NZD/SGD 0.873 0.874 0.8741 0.8622 0.8743 0.01 1.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
PLN/SGD 0.3494 0.3496 0.3495 0.3494 0.3505 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SAR/SGD 0.3634 0.3636 0.3635 0.3631 0.3636 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SEK/SGD 0.1398 0.1399 - 0.1397 0.1403 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۱۵
SGD/AED 2.6943 2.6944 2.6947 2.6938 2.698 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/ARS 43.6769 43.8521 - 43.756 43.9601 0.09 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۱۵
SGD/AUD 1.0738 1.0743 1.074 1.0715 1.0763 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/BBD 1.4658 1.4966 1.4968 1.4754 1.4986 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/BHD 0.2765 0.2766 0.2767 0.2766 0.2769 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/BRL 3.0701 3.0715 3.0721 3.0569 3.0721 0.01 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/CAD 0.9721 0.9727 0.9724 0.9715 0.9738 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/CHF 0.7257 0.7261 0.7258 0.7255 0.7296 0.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/CLP 582.22 583.65 584.52 573.09 586.04 10.48 1.83% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/CNH - 5.13 - 5.13 5.13 0.01 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۹:۰۶
SGD/CNY 5.1513 5.1545 5.1542 5.1439 5.1572 0.01 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/CZK 17.04 17.05 17.06 17.02 17.08 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۳۳
SGD/DKK 4.9826 4.9848 4.9838 4.9779 4.9882 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/EGP 11.8035 11.8769 11.8782 11.829 11.8895 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/EUR 0.6668 0.667 - 0.6663 0.6675 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۱۵
SGD/GBP 0.5713 0.5716 0.5715 0.5708 0.5723 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/HKD 5.7427 5.745 5.7456 5.745 5.7512 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/HUF 222.7 222.99 222.91 222.83 223.55 0.39 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/IDR 10327.2 10334.58 - 10318.51 10344.45 11.53 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۱۵
SGD/INR 52.923 52.946 - 52.598 52.977 0.23 0.43% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۱۵
SGD/ISK 91.71 91.94 91.93 91.8 92 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/JMD 102.73 104.34 104.35 104.22 104.35 0.10 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/JOD 0.5195 0.5198 0.5199 0.5197 0.5216 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/JPY 79.79 79.84 79.81 79.75 80.14 0.19 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/KES 74.83 74.97 74.98 74.93 75.28 0.27 0.36% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/KRW 859.78 861.5 861.59 855.62 861.78 4.38 0.51% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/KWD 0.2226 0.2231 - 0.2228 0.2233 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۱۵
SGD/LBP 1104.43 1113.96 1114.09 1113.94 1115.42 0.37 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/LKR 132.19 132.34 132.36 132.11 132.68 0.27 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/LTL 2.1954 2.1954 - 2.1946 2.2027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
SGD/MAD 7.0953 7.099 7.1043 7.0946 7.1212 0.01 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/MXN 14.2394 14.2454 14.255 14.1799 14.3185 0.05 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/MYR 3.0456 3.0489 - 3.0419 3.0516 0.01 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۱۵
SGD/NAD 10.9577 10.9687 10.9668 10.9432 11.0149 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/NOK 6.7503 6.7525 6.7494 6.7245 6.7667 0.03 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/NPR 84.65 84.66 84.64 83.88 84.67 0.73 0.87% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/NZD 1.1441 1.1454 1.1447 1.1446 1.1606 0.01 1.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/OMR 0.2825 0.2826 0.2825 0.2824 0.2829 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/PAB 0.7339 0.7339 0.7337 0.7335 0.7343 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/PHP 37.4 37.41 37.4 37.29 37.41 0.09 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/PKR 113.66 114.26 - 114.11 115.31 0.46 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۱۵
SGD/PLN 2.8609 2.8621 2.863 2.8542 2.8632 0.01 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/QAR 2.6703 2.6718 2.672 2.6712 2.6743 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/RON 3.1751 3.1788 3.1781 3.175 3.1808 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/RUB 47.21 47.21 47.22 47.1 47.29 0.07 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/SAR 2.7511 2.7512 2.7515 2.7506 2.7544 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/SEK 7.1481 7.1515 7.1478 7.1276 7.1622 0.02 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/THB 22.1684 22.1888 22.1806 22.1741 22.2973 0.10 0.46% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/TRY 4.2101 4.2116 4.2108 4.2108 4.244 0.03 0.78% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/TWD 22.3876 22.409 22.4178 22.3141 22.4273 0.03 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/VEF 20461.5127 20512.7946 20515.0521 19661.246 20536.8999 852.99 4.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/XAF 437.26 437.26 437.31 436.99 437.57 0.11 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/XCD 1.9734 1.9954 1.9956 1.9884 1.9977 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/XOF 434.5 439.64 439.69 438.74 440.02 0.07 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/ZAR 10.9632 10.9709 10.9574 10.9477 11.0128 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
THB/SGD - 0.045 - 0.045 0.045 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۵:۰۶
TRY/SGD 0.2374 0.2375 0.2374 0.2357 0.2375 0.00 0.81% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۱۵
TWD/SGD 0.0446 0.0447 0.0446 0.0446 0.0448 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
VEF/SGD 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
ZAR/SGD 0.0912 0.0912 0.0913 0.0908 0.0914 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
دلار / دلار سنگاپور 1.3626 1.363 1.3629 1.3619 1.3636 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۵۱
دلار سنگاپور / دلار 0.7336 0.7339 - 0.7336 0.7345 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵