شاخص یاب
سنگاپور سنگاپور
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7372
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۸ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 09:42:14
0 (1.17%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.36%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

43
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 08:01:46
4 (10.26%)
تغییر ۳ ماهه
4 (10.26%)
تغییر ۶ ماهه
43 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

324
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 04:04:22
13 (4.15%)
تغییر ۳ ماهه
2 (0.55%)
تغییر ۶ ماهه
31 (8.78%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سنگاپور

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/SGD 0.3714 0.372 - 0.372 0.3722 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ARS/SGD 0.0455 0.0351 0.0352 0.0351 0.0356 0.00 1.14% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۶
AUD/SGD 1.0049 0.9682 - 0.9681 0.9682 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
BRL/SGD 0.3368 0.3661 - 0.366 0.3661 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۱۵
BTC/SGD - 4789.64 - 4789.64 4789.64 21.82 0.46% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
CAD/SGD 1.0466 1.0237 - 1.0234 1.0237 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۱۲
CHF/SGD 1.3871 1.3488 - 1.3488 1.3496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
CNY/SGD 0.1992 0.2001 - 0.2001 0.2001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۵۴
DKK/SGD 0.2117 0.2053 - 0.2052 0.2053 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
EUR/SGD 1.5807 1.5315 - 1.5315 1.5316 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
GBP/SGD 1.7608 1.7477 - 1.7477 1.7482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
HKD/SGD 0.1738 0.1727 - 0.1727 0.1727 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
IDR/SGD - 0.0096 0.0097 0.0096 0.0097 0.00 1.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۴
INR/SGD - 0.019 0.0191 0.019 0.0191 0.00 0.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۵۷
JPY/SGD 0.0124 0.0124 - 0.0124 0.0125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۳۳
KRW/SGD 0.0012 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
KWD/SGD 4.4985 4.5057 - 4.5051 4.5097 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/SGD 0.0721 0.0704 0.0703 0.07 0.0706 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۶
MYR/SGD 0.3329 0.3328 - 0.3328 0.3329 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۶
NOK/SGD 0.1624 0.1627 - 0.1626 0.1628 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
NZD/SGD 0.9151 0.9307 - 0.9307 0.9308 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۶
PLN/SGD 0.3679 0.3685 - 0.3683 0.3688 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SAR/SGD 0.3637 0.3643 - 0.3643 0.3645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/SGD 0.15 0.1503 - 0.1502 0.1504 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
SGD/AED 2.6895 2.707 - 2.707 2.707 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
SGD/ARS 21.961 28.4622 - 28.4622 28.4656 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
SGD/AUD 0.9949 1.0316 - 1.0316 1.0325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
SGD/BBD 1.4276 1.4908 - 1.4907 1.4984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/BHD 0.2743 0.2781 - 0.278 0.2783 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
SGD/BRL 2.9638 2.7257 - 2.7257 2.7265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۱۵
SGD/CAD 0.9548 0.9759 - 0.9759 0.9767 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۱۵
SGD/CHF 0.7208 0.7398 - 0.7398 0.7408 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
SGD/CLP 485.94 486.67 - 486.46 496.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/CNH - 4.992 - 4.992 4.992 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۱۵
SGD/CNY 5.0089 4.9868 - 4.9868 4.988 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
SGD/CZK 16.26 16.29 - 16.29 16.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/DKK 4.7175 4.8646 - 4.8646 4.8707 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
SGD/EGP 13.0643 13.1082 - 13.0992 13.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/EUR 0.6322 0.652 - 0.652 0.6527 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
SGD/GBP 0.5674 0.5716 - 0.5716 0.5718 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
SGD/HKD 5.7479 5.7836 - 5.7836 5.7851 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
SGD/HUF 204.6 204.82 - 204.62 205.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/IDR 10480.3 10406.6 - 10402.6 10406.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
SGD/INR 51.102 52.538 - 52.538 52.548 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
SGD/ISK 78.34 78.78 - 78.78 78.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/JMD 98.36 100.64 - 100.63 101.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/JOD 0.5178 0.5215 - 0.5212 0.5216 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SGD/JPY 80.56 81.377 - 81.377 81.397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
SGD/KES 73.2 74.67 - 74.62 75.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/KRW 818.21 829.11 - 828.99 829.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۲۱
SGD/KWD 0.2218 0.2225 - 0.2223 0.2225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
SGD/LBP 1077.71 1128.31 - 1111.57 1128.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/LKR 114.87 119.3 - 117.64 119.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/LTL 2.1954 2.1954 - 2.1946 2.2027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
SGD/MAD 6.7456 7.1252 - 6.9315 7.1269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/MXN 13.8561 14.1845 - 14.1845 14.2003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
SGD/MYR 2.9991 3.0087 - 3.0086 3.0087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۲۱
SGD/NAD 10.539 10.6489 - 10.6442 10.652 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/NOK 6.1501 6.3616 - 6.3616 6.3664 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
SGD/NPR 80.38 82.53 - 82.53 82.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/NZD 1.0919 1.0731 - 1.0731 1.074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
SGD/OMR 0.2811 0.283 - 0.2827 0.283 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SGD/PAB 0.7133 0.7449 - 0.7449 0.7487 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/PHP 39.05 39.11 - 39.09 39.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/PKR 89.507 102.377 - 102.377 102.377 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
SGD/PLN 2.7148 2.823 - 2.823 2.8289 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
SGD/QAR 2.666 2.6674 - 2.6663 2.6682 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/RON 2.9339 2.9413 - 2.9398 2.9442 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/RUB 49.27 49.27 - 49.24 49.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SGD/SAR 2.7437 2.75 - 2.747 2.7506 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/SEK 6.6572 6.8295 - 6.8295 6.8356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
SGD/THB 23.894 23.003 - 23.003 23.004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
SGD/TRY 4.4438 3.8829 - 3.8829 3.8932 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
SGD/TWD 22.372 22.686 - 22.675 22.686 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
SGD/VEF 58568.8073 58715.5963 - 58595.1805 58914.5003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
SGD/XAF 415.04 415.04 - 415.01 417.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/XCD 1.9687 1.9899 - 1.989 1.9905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/XOF 415.04 415.04 - 415.01 426.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/ZAR 10.5412 10.3652 - 10.3652 10.3801 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
THB/SGD - 0.0434 0.0435 0.0433 0.0435 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۴۵
TRY/SGD 0.2244 0.2571 - 0.2567 0.2571 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۵۴
TWD/SGD 0.0445 0.0441 0.044 0.044 0.0441 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۹
VEF/SGD 0.0118 0.0118 - 0.0118 0.0119 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۱:۵۱
ZAR/SGD 0.0947 0.0963 - 0.0963 0.0963 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۵۴
دلار / دلار سنگاپور 1.3565 1.357 - 1.3563 1.3573 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۲
دلار سنگاپور / دلار 0.7369 0.7372 - 0.7372 0.7372 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۴۲