شاخص یاب
سوئد سوئد
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1076
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 08:03:20
0 (2.09%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.56%)
تغییر ۶ ماهه
0 (12.94%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

297
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 10:02:16
40 (15.56%)
تغییر ۳ ماهه
38 (14.67%)
تغییر ۶ ماهه
297 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,534
قیمت روز
3 (0.18%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 13:06:03
116 (8.19%)
تغییر ۳ ماهه
19 (1.19%)
تغییر ۶ ماهه
35 (2.22%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سوئد

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/SEK 2.4746 2.5316 2.5317 2.5311 2.534 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۱:۴۵
ARS/SEK 0.3031 0.3032 - 0.3032 0.3037 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/SEK 6.6902 6.661 6.6686 6.6592 6.6709 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۹
BRL/SEK 2.2444 2.4969 2.496 2.4955 2.4991 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۹
BTC/SEK - 48000 - 48000 48000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۲:۳۶
CAD/SEK 6.9709 7.0552 7.0606 7.0401 7.0606 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۹
CHF/SEK 9.2332 9.2975 9.2878 9.2827 9.2975 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
CNY/SEK 1.3274 1.328 - 1.328 1.3297 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CZK/SEK 0.4088 0.4109 0.4108 0.4108 0.4114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
DKK/SEK 1.411 1.4154 1.4144 1.4133 1.4154 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
EUR/SEK 10.5233 10.5623 10.5556 10.5449 10.5623 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
GBP/SEK 11.7286 12.1273 12.1267 12.1267 12.1599 0.03 0.27% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
HKD/SEK 1.1579 1.1859 1.1853 1.1843 1.1867 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
INR/SEK 0.1302 0.1308 0.1307 0.1303 0.1308 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
ISK/SEK - 0.0776 0.0775 0.0775 0.0779 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
JPY/SEK 0.0823 0.0838 0.0837 0.0837 0.084 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
KRW/SEK - 0.0083 - 0.0083 0.0083 0.00 1.22% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۵۱
MXN/SEK 0.4802 0.4805 - 0.4796 0.482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/SEK 1.082 1.0844 1.0848 1.0844 1.0864 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۹
NZD/SEK 6.09 6.3911 6.3958 6.3838 6.4039 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۹
PHP/SEK 0.1703 0.1704 - 0.1703 0.1705 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/SEK 2.4513 2.4351 2.434 2.434 2.4369 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
RUB/SEK 0.1351 0.1413 0.1412 0.1412 0.1413 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
SAR/SEK 2.4236 2.4247 - 2.424 2.4271 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/AED 0.4039 0.4041 - 0.4038 0.4042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/ARS 3.2979 3.299 - 3.2965 3.2998 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/AUD 0.1494 0.1501 0.1499 0.1498 0.1501 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۹
SEK/BBD 0.2144 0.2239 - 0.2239 0.225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/BHD 0.0412 0.0418 - 0.0417 0.0418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
SEK/BRL 0.4451 0.4459 - 0.4424 0.4459 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/CAD 0.1434 0.1417 0.1416 0.1416 0.1419 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۹
SEK/CHF 10.823 10.74 10.75 10.72 10.77 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
SEK/CLP 72.98 73.09 - 73.04 74.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/CNH - 0.726 - 0.726 0.726 0.00 0.28% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۱۵
SEK/CNY 0.7531 0.7533 - 0.7527 0.7536 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/CZK 2.4436 2.4329 2.4336 2.4294 2.4336 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
SEK/DKK 0.7084 0.7062 0.7067 0.7061 0.7072 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
SEK/EGP 1.9621 1.9687 - 1.967 1.9701 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/EUR 0.095 0.0947 0.0948 0.0946 0.0948 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۰:۵۷
SEK/GBP 0.0852 0.0824 0.0825 0.0822 0.0825 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
SEK/HKD 0.8633 0.8636 - 0.8628 0.8638 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/HUF 30.73 30.76 - 30.73 30.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/IDR 1599.08 1600.62 - 1600.62 1605.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/INR 7.6786 7.6431 7.6519 7.6431 7.677 0.02 0.23% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
SEK/ISK 11.764 12.809 12.819 12.805 12.819 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
SEK/JMD 14.77 15.11 - 15.11 15.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/JOD 0.0778 0.0783 - 0.0779 0.0784 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۶
SEK/JPY 12.1129 11.9042 11.9218 11.8715 11.9234 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
SEK/KES 10.99 11.21 - 11.21 11.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/KRW 122.88 123.1 - 122.79 123.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/LBP 161.85 169.45 - 166.9 169.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/LKR 17.25 17.92 - 17.66 17.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/LTL 0.3315 0.3315 - 0.3314 0.3337 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
SEK/LVL - 0.0786 - 0.0786 0.0786 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۱
SEK/MAD 1.0131 1.0701 - 1.0403 1.0704 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/MXN 2.0811 2.0817 - 2.0763 2.0866 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/MYR 0.4504 0.451 - 0.4507 0.4511 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/NAD 1.5828 1.5993 - 1.5982 1.5997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/NOK 0.923 0.9219 0.9206 0.9196 0.9219 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۹
SEK/NPR 12.07 12.4 - 12.39 12.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/NZD 0.164 0.164 - 0.1638 0.1645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/OMR 0.0422 0.0425 - 0.0423 0.0426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
SEK/PAB 0.1071 0.1119 - 0.1119 0.1124 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/PHP 5.865 5.8735 - 5.8719 5.8874 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/PKR 13.26 13.56 - 13.47 13.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/PLN 0.4077 0.4103 0.4104 0.4097 0.4105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
SEK/QAR 0.4004 0.4006 - 0.4003 0.4007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/RON 0.4406 0.4417 - 0.4414 0.4421 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/RUB 7.3989 7.0691 7.0738 7.0596 7.0785 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
SEK/SAR 0.412 0.413 - 0.4125 0.4131 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/SGD 0.15 0.1503 - 0.1502 0.1504 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
SEK/THB 3.5917 3.594 - 3.5914 3.5984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/TRY 0.6674 0.6697 - 0.6669 0.672 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/TWD 3.369 3.3723 - 3.3699 3.3736 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/VEF 8993.4747 9016.0147 - 8985.0287 9059.6122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
SEK/XAF 62.33 62.33 - 62.33 62.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/XCD 0.2957 0.2989 - 0.2986 0.2989 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/XOF 62.33 62.33 - 62.33 64.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/ZAR 1.583 1.5171 1.5172 1.5064 1.5172 0.01 0.39% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
SGD/SEK 6.6572 6.8834 6.8781 6.8745 6.8857 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
THB/SEK 0.2783 0.2784 - 0.2784 0.2787 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/SEK 1.4955 1.4962 - 1.4957 1.5031 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/SEK 0.2966 0.3035 0.3033 0.303 0.3035 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
VEF/SEK 0.076 0.0761 - 0.076 0.0761 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۲:۵۱
ZAR/SEK 0.6312 0.6588 0.6589 0.6588 0.6633 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
دلار / کرون سوئد 9.2992 9.3022 9.3026 9.2964 9.3172 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۸:۰۳
کرون سوئد / دلار 0.1075 0.1076 0.1075 0.1074 0.1076 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۸:۰۳