کالایاب
شاخص یاب
سوئد سوئد
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1075
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 07:04:14
0 (2.98%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.33%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.66%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

282
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:02:07
7 (2.55%)
تغییر ۳ ماهه
25 (9.73%)
تغییر ۶ ماهه
282 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,587
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:32:28
106 (7.13%)
تغییر ۳ ماهه
124 (8.51%)
تغییر ۶ ماهه
72 (4.72%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سوئد

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/SEK 2.4746 2.5331 2.5326 2.5326 2.5331 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۰۰
ARS/SEK 0.3031 0.3032 - 0.3032 0.3037 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/SEK 6.6902 6.6455 6.6544 6.6455 6.6547 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۵
BRL/SEK 2.2444 2.3669 2.3675 2.3669 2.3693 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۱
BTC/SEK - 42000 - 42000 42000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۴۵
CAD/SEK 6.9709 6.9468 6.9487 6.9468 6.9597 0.01 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۲۱
CHF/SEK 9.2332 9.165 9.1622 9.1622 9.165 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۱۲
CNY/SEK 1.3274 1.328 - 1.328 1.3297 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CZK/SEK 0.4088 0.4067 0.4068 0.4066 0.4069 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
DKK/SEK 1.411 1.3992 1.3994 1.3992 1.4003 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
EUR/SEK 10.5233 10.4534 - 10.4534 10.4534 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۱۲
GBP/SEK 11.7286 12.0852 - 12.0852 12.0852 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۱۲
HKD/SEK 1.1579 1.1846 1.1853 1.1846 1.1863 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
INR/SEK 0.1302 0.1339 0.1341 0.1339 0.1341 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
ISK/SEK - 0.0769 0.0768 0.0768 0.0769 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
JPY/SEK 0.0823 0.0829 0.083 0.0829 0.083 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
KRW/SEK - 0.0082 - 0.0081 0.0082 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۳:۱۲
MXN/SEK 0.4802 0.4805 - 0.4796 0.482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/SEK 1.082 1.0929 1.0928 1.0927 1.0931 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۱۲
NZD/SEK 6.09 6.2132 6.2169 6.2132 6.2206 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
PHP/SEK 0.1703 0.1704 - 0.1703 0.1705 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/SEK 2.4513 2.4422 2.4428 2.4422 2.4434 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
RUB/SEK 0.1351 0.1452 0.1455 0.1452 0.1455 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
SAR/SEK 2.4236 2.4247 - 2.424 2.4271 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/AED 0.4039 0.4041 - 0.4038 0.4042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/ARS 3.2979 3.299 - 3.2965 3.2998 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/AUD 0.1494 0.1503 0.1502 0.1501 0.1503 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
SEK/BBD 0.2144 0.2239 - 0.2239 0.225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/BHD 0.0412 0.0418 - 0.0417 0.0418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
SEK/BRL 0.4451 0.4459 - 0.4424 0.4459 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/CAD 0.1434 0.1438 0.1437 0.1436 0.1438 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۲۱
SEK/CHF 10.823 10.91 - 10.91 10.91 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۱۲
SEK/CLP 72.98 73.09 - 73.04 74.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/CNH - 0.721 - 0.721 0.721 0.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۴
SEK/CNY 0.7531 0.7533 - 0.7527 0.7536 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/CZK 2.4436 2.4569 2.4575 2.4561 2.4577 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
SEK/DKK 0.7084 0.7141 0.7139 0.7138 0.7141 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
SEK/EGP 1.9621 1.9687 - 1.967 1.9701 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/EUR 0.095 0.0956 - 0.0956 0.0957 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۱۲
SEK/GBP 0.0852 0.0827 - 0.0827 0.083 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۱۲
SEK/HKD 0.8633 0.8636 - 0.8628 0.8638 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/HUF 30.73 30.76 - 30.73 30.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/IDR 1599.08 1600.62 - 1600.62 1605.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/INR 7.6786 7.4621 7.4604 7.4508 7.4621 0.01 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
SEK/ISK 11.764 12.936 - 12.936 12.936 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
SEK/JMD 14.77 15.11 - 15.11 15.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/JOD 0.0778 0.0783 - 0.0779 0.0784 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۶
SEK/JPY 12.1129 12.0384 12.0202 12.0155 12.0384 0.02 0.20% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
SEK/KES 10.99 11.21 - 11.21 11.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/KRW 122.88 123.1 - 122.79 123.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/LBP 161.85 169.45 - 166.9 169.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/LKR 17.25 17.92 - 17.66 17.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/LTL 0.3315 0.3315 - 0.3314 0.3337 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
SEK/LVL - 0.0786 - 0.0786 0.0786 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۱
SEK/MAD 1.0131 1.0701 - 1.0403 1.0704 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/MXN 2.0811 2.0817 - 2.0763 2.0866 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/MYR 0.4504 0.451 - 0.4507 0.4511 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/NAD 1.5828 1.5993 - 1.5982 1.5997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/NOK 0.923 0.9142 0.914 0.914 0.9146 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۱۲
SEK/NPR 12.07 12.4 - 12.39 12.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/NZD 0.164 0.164 - 0.1638 0.1645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/OMR 0.0422 0.0425 - 0.0423 0.0426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
SEK/PAB 0.1071 0.1119 - 0.1119 0.1124 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/PHP 5.865 5.8735 - 5.8719 5.8874 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/PKR 13.26 13.56 - 13.47 13.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/PLN 0.4077 0.4088 0.4089 0.4088 0.4091 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۱۲
SEK/QAR 0.4004 0.4006 - 0.4003 0.4007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/RON 0.4406 0.4417 - 0.4414 0.4421 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/RUB 7.3989 6.8581 6.8633 6.8581 6.8672 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۲
SEK/SAR 0.412 0.413 - 0.4125 0.4131 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/SGD 0.15 0.1503 - 0.1502 0.1504 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
SEK/THB 3.5917 3.594 - 3.5914 3.5984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/TRY 0.6674 0.6697 - 0.6669 0.672 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/TWD 3.369 3.3723 - 3.3699 3.3736 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/VEF 8993.4747 9016.0147 - 8985.0287 9059.6122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
SEK/XAF 62.33 62.33 - 62.33 62.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/XCD 0.2957 0.2989 - 0.2986 0.2989 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/XOF 62.33 62.33 - 62.33 64.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/ZAR 1.583 1.5104 1.5101 1.5098 1.5104 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۱۲
SGD/SEK 6.6572 6.8643 6.8674 6.8618 6.8674 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۱۲
THB/SEK 0.2783 0.2784 - 0.2784 0.2787 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/SEK 1.4955 1.4962 - 1.4957 1.5031 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/SEK 0.2966 0.3013 0.3014 0.3013 0.3015 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۰
VEF/SEK 0.076 0.0761 - 0.076 0.0761 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۲:۵۱
ZAR/SEK 0.6312 0.6614 0.6616 0.6613 0.6616 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۱۲
دلار / کرون سوئد 9.3036 9.3093 - 9.303 9.316 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۰
کرون سوئد / دلار 0.1074 0.1075 0.1074 0.1074 0.1075 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۴