شاخص یاب
سوئد سوئد
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1104
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 01:28:10
0 (0.18%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.07%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.20%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

257
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
10 (3.75%)
تغییر ۶ ماهه
257 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,456
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 20:34:03
95 (6.11%)
تغییر ۳ ماهه
84 (5.43%)
تغییر ۶ ماهه
100 (6.42%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سوئد

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/SEK 2.4746 2.4691 - 2.4691 2.4694 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
ARS/SEK 0.3031 0.3032 - 0.3032 0.3037 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/SEK 6.6902 6.4985 - 6.4985 6.508 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
BRL/SEK 2.2444 2.3121 - 2.3121 2.3201 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
BTC/SEK - 53000 - 53000 53000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۷:۳۶
CAD/SEK 6.9709 6.7648 - 6.7648 6.7774 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CHF/SEK 9.2332 9.0737 - 9.0737 9.0814 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
CNY/SEK 1.3274 1.328 - 1.328 1.3297 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CZK/SEK 0.4088 0.3971 - 0.3971 0.3971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
DKK/SEK 1.411 1.3716 - 1.3716 1.3723 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
EUR/SEK 10.5233 10.2403 - 10.2403 10.2468 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
GBP/SEK 11.7286 11.3992 - 11.3992 11.4026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
HKD/SEK 1.1579 1.1593 - 1.1593 1.1607 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
INR/SEK 0.1302 0.1259 - 0.1259 0.126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
ISK/SEK - 0.0733 - 0.0728 0.0733 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۳
JPY/SEK 0.0823 0.0798 - 0.0798 0.0798 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۵۴
KRW/SEK - 0.008 - 0.008 0.0081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۶:۵۴
MXN/SEK 0.4802 0.4805 - 0.4796 0.482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/SEK 1.082 1.051 - 1.0509 1.0511 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۱
NZD/SEK 6.09 6.153 - 6.153 6.1658 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۱
PHP/SEK 0.1703 0.1704 - 0.1703 0.1705 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/SEK 2.4513 2.3852 - 2.3851 2.3865 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۳:۲۷
RUB/SEK 0.1351 0.1359 - 0.1358 0.1371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۶
SAR/SEK 2.4236 2.4247 - 2.424 2.4271 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/AED 0.4039 0.4041 - 0.4038 0.4042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/ARS 3.2979 3.299 - 3.2965 3.2998 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/AUD 0.1494 0.1537 - 0.1536 0.1537 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
SEK/BBD 0.2144 0.2239 - 0.2239 0.225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/BHD 0.0412 0.0418 - 0.0417 0.0418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
SEK/BRL 0.4451 0.4459 - 0.4424 0.4459 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/CAD 0.1434 0.1476 - 0.1476 0.1477 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
SEK/CHF 10.823 11.02 - 11.01 11.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
SEK/CLP 72.98 73.09 - 73.04 74.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/CNH - 0.762 - 0.762 0.762 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۵۴
SEK/CNY 0.7531 0.7533 - 0.7527 0.7536 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/CZK 2.4436 2.5156 - 2.5156 2.516 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
SEK/DKK 0.7084 0.7285 - 0.7285 0.7285 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۵۴
SEK/EGP 1.9621 1.9687 - 1.967 1.9701 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/EUR 0.095 0.0976 - 0.0976 0.0976 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۵۴
SEK/GBP 0.0852 0.0876 - 0.0876 0.0877 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
SEK/HKD 0.8633 0.8636 - 0.8628 0.8638 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/HUF 30.73 30.76 - 30.73 30.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/IDR 1599.08 1600.62 - 1600.62 1605.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/INR 7.6786 7.9381 - 7.9353 7.9381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
SEK/ISK 11.764 13.556 - 13.545 13.656 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۳
SEK/JMD 14.77 15.11 - 15.11 15.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/JOD 0.0778 0.0783 - 0.0779 0.0784 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۶
SEK/JPY 12.1129 12.5068 - 12.4866 12.5068 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
SEK/KES 10.99 11.21 - 11.21 11.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/KRW 122.88 123.1 - 122.79 123.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/LBP 161.85 169.45 - 166.9 169.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/LKR 17.25 17.92 - 17.66 17.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/LTL 0.3315 0.3315 - 0.3314 0.3337 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
SEK/MAD 1.0131 1.0701 - 1.0403 1.0704 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/MXN 2.0811 2.0817 - 2.0763 2.0866 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/MYR 0.4504 0.451 - 0.4507 0.4511 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/NAD 1.5828 1.5993 - 1.5982 1.5997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/NOK 0.923 0.9504 - 0.9504 0.951 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۱
SEK/NPR 12.07 12.4 - 12.39 12.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/NZD 0.164 0.164 - 0.1638 0.1645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/OMR 0.0422 0.0425 - 0.0423 0.0426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
SEK/PAB 0.1071 0.1119 - 0.1119 0.1124 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/PHP 5.865 5.8735 - 5.8719 5.8874 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/PKR 13.26 13.56 - 13.47 13.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/PLN 0.4077 0.4185 - 0.4185 0.4187 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
SEK/QAR 0.4004 0.4006 - 0.4003 0.4007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/RON 0.4406 0.4417 - 0.4414 0.4421 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/RUB 7.3989 7.3676 - 7.3668 7.3676 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
SEK/SAR 0.412 0.413 - 0.4125 0.4131 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/SGD 0.15 0.1503 - 0.1502 0.1504 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
SEK/THB 3.5917 3.594 - 3.5914 3.5984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/TRY 0.6674 0.6697 - 0.6669 0.672 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/TWD 3.369 3.3723 - 3.3699 3.3736 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/VEF 8993.4747 9016.0147 - 8985.0287 9059.6122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
SEK/XAF 62.33 62.33 - 62.33 62.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/XCD 0.2957 0.2989 - 0.2986 0.2989 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/XOF 62.33 62.33 - 62.33 64.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/ZAR 1.583 1.5887 - 1.5863 1.5887 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
SGD/SEK 6.6572 6.5775 - 6.5775 6.5836 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
THB/SEK 0.2783 0.2784 - 0.2784 0.2787 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/SEK 1.4955 1.4962 - 1.4957 1.5031 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/SEK 0.2966 0.2938 - 0.2938 0.294 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
VEF/SEK 0.076 0.0761 - 0.076 0.0761 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۲:۵۱
ZAR/SEK 0.6312 0.6287 - 0.6287 0.6299 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
دلار / کرون سوئد 9.0572 9.0656 - 9.0653 9.0718 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
کرون سوئد / دلار 0.1103 0.1104 - 0.1103 0.1104 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۲۸