کالایاب
شاخص یاب
سوئد سوئد
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1077
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۸
ساعت 08:39:06
0 (0.46%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.97%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.61%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

290
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:08
1 (0.35%)
تغییر ۳ ماهه
33 (12.84%)
تغییر ۶ ماهه
23 (8.61%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,544
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 20:32:51
1 (0.04%)
تغییر ۳ ماهه
154 (11.05%)
تغییر ۶ ماهه
45 (2.97%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سوئد

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/SEK 2.4746 2.5264 2.5267 2.5264 2.5267 0.01 0.46% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۴۲
ARS/SEK 0.3031 0.3032 - 0.3032 0.3037 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/SEK 6.6902 6.4616 - 6.4616 6.4616 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۳۰
BRL/SEK 2.2444 2.4218 2.4221 2.4218 2.4221 0.01 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۲۱
BTC/SEK - 42000 - 42000 42000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۴۵
CAD/SEK 6.9709 7.0336 7.0363 7.0336 7.0363 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۲۱
CHF/SEK 9.2332 9.5453 9.5462 9.5453 9.5462 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۴۲
CNY/SEK 1.3274 1.328 - 1.328 1.3297 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CZK/SEK 0.4088 0.4138 0.4137 0.4137 0.4138 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۴۲
DKK/SEK 1.411 1.4167 1.4169 1.4167 1.4169 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۳۶
EUR/SEK 10.5233 10.5778 - 10.5778 10.5778 0.03 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۴۲
GBP/SEK 11.7286 11.8263 - 11.8263 11.8263 0.06 0.48% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۴۲
HKD/SEK 1.1579 1.1876 - 1.1876 1.1876 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۳۳
INR/SEK 0.1302 0.1338 0.134 0.1338 0.134 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۳۳
ISK/SEK - 0.0746 - 0.0746 0.0748 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
JPY/SEK 0.0823 0.0864 0.0863 0.0863 0.0864 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۳۳
KRW/SEK - 0.008 - 0.008 0.008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۱۲
MXN/SEK 0.4802 0.4805 - 0.4796 0.482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/SEK 1.082 1.0934 - 1.0934 1.0934 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۲۱
NZD/SEK 6.09 6.1614 6.156 6.156 6.1614 0.02 0.27% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۳۰
PHP/SEK 0.1703 0.1704 - 0.1703 0.1705 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/SEK 2.4513 2.4869 2.4874 2.4869 2.4874 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۳۳
RUB/SEK 0.1351 0.1481 - 0.1477 0.1481 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
SAR/SEK 2.4236 2.4247 - 2.424 2.4271 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/AED 0.4039 0.4041 - 0.4038 0.4042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/ARS 3.2979 3.299 - 3.2965 3.2998 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/AUD 0.1494 0.1547 - 0.1547 0.1547 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۳۰
SEK/BBD 0.2144 0.2239 - 0.2239 0.225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/BHD 0.0412 0.0418 - 0.0417 0.0418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
SEK/BRL 0.4451 0.4459 - 0.4424 0.4459 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/CAD 0.1434 0.1421 - 0.1421 0.1421 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۲۱
SEK/CHF 10.823 10.47 - 10.47 10.47 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۴۸
SEK/CLP 72.98 73.09 - 73.04 74.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/CNH - 0.741 - 0.741 0.741 0.01 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۴۲
SEK/CNY 0.7531 0.7533 - 0.7527 0.7536 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/CZK 2.4436 2.4158 2.4159 2.4158 2.4159 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۴۲
SEK/DKK 0.7084 0.7056 0.7053 0.7053 0.7056 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۳۶
SEK/EGP 1.9621 1.9687 - 1.967 1.9701 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/EUR 0.095 0.0945 - 0.0945 0.0945 0.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۴۲
SEK/GBP 0.0852 0.0845 - 0.0845 0.0845 0.00 0.48% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۴۲
SEK/HKD 0.8633 0.8636 - 0.8628 0.8638 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/HUF 30.73 30.76 - 30.73 30.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/IDR 1599.08 1600.62 - 1600.62 1605.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/INR 7.6786 7.5065 7.4985 7.4985 7.5065 0.05 0.65% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۳۳
SEK/ISK 11.764 13.334 - 13.289 13.334 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
SEK/JMD 14.77 15.11 - 15.11 15.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/JOD 0.0778 0.0783 - 0.0779 0.0784 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۶
SEK/JPY 12.1129 11.5499 11.5533 11.5499 11.5533 0.03 0.26% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۳۳
SEK/KES 10.99 11.21 - 11.21 11.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/KRW 122.88 123.1 - 122.79 123.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/LBP 161.85 169.45 - 166.9 169.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/LKR 17.25 17.92 - 17.66 17.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/LTL 0.3315 0.3315 - 0.3314 0.3337 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
SEK/LVL - 0.0786 - 0.0786 0.0786 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۱
SEK/MAD 1.0131 1.0701 - 1.0403 1.0704 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/MXN 2.0811 2.0817 - 2.0763 2.0866 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/MYR 0.4504 0.451 - 0.4507 0.4511 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/NAD 1.5828 1.5993 - 1.5982 1.5997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/NOK 0.923 0.914 - 0.914 0.914 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۲۱
SEK/NPR 12.07 12.4 - 12.39 12.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/NZD 0.164 0.164 - 0.1638 0.1645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/OMR 0.0422 0.0425 - 0.0423 0.0426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
SEK/PAB 0.1071 0.1119 - 0.1119 0.1124 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/PHP 5.865 5.8735 - 5.8719 5.8874 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/PKR 13.26 13.56 - 13.47 13.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/PLN 0.4077 0.4018 0.4017 0.4017 0.4018 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۳۳
SEK/QAR 0.4004 0.4006 - 0.4003 0.4007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/RON 0.4406 0.4417 - 0.4414 0.4421 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/RUB 7.3989 6.7486 6.7388 6.7388 6.7486 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۳۳
SEK/SAR 0.412 0.413 - 0.4125 0.4131 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/SGD 0.15 0.1503 - 0.1502 0.1504 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
SEK/THB 3.5917 3.594 - 3.5914 3.5984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/TRY 0.6674 0.6697 - 0.6669 0.672 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/TWD 3.369 3.3723 - 3.3699 3.3736 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/VEF 8993.4747 9016.0147 - 8985.0287 9059.6122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
SEK/XAF 62.33 62.33 - 62.33 62.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/XCD 0.2957 0.2989 - 0.2986 0.2989 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/XOF 62.33 62.33 - 62.33 64.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/ZAR 1.583 1.5465 1.5471 1.5465 1.5471 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۴۲
SGD/SEK 6.6572 6.8572 - 6.8572 6.8572 0.02 0.35% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۴۲
THB/SEK 0.2783 0.2784 - 0.2784 0.2787 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/SEK 1.4955 1.4962 - 1.4957 1.5031 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/SEK 0.2966 0.2994 - 0.2994 0.2994 0.00 1.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۲۷
VEF/SEK 0.076 0.0761 - 0.076 0.0761 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۲:۵۱
ZAR/SEK 0.6312 0.6463 - 0.6463 0.6463 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۴۲
دلار / کرون سوئد 9.2814 9.2844 9.2833 9.2733 9.2881 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۳۹
کرون سوئد / دلار 0.1077 0.1077 0.1078 0.1077 0.1079 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۳۹