کالایاب
شاخص یاب
سوئد سوئد
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1035
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:47:14
0 (0.19%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.72%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.31%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

346
قیمت روز
1 (0.29%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:09
54 (18.49%)
تغییر ۳ ماهه
49 (16.50%)
تغییر ۶ ماهه
87 (33.59%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,503
قیمت روز
6 (0.39%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:33:36
8 (0.55%)
تغییر ۳ ماهه
28 (1.82%)
تغییر ۶ ماهه
39 (2.54%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سوئد

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/SEK 2.4746 2.6298 - 2.6298 2.6298 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۴۲
ARS/SEK 0.3031 0.3032 - 0.3032 0.3037 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/SEK 6.6902 6.556 - 6.5546 6.5604 0.01 0.17% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۱۵
BRL/SEK 2.2444 2.4118 2.4107 2.4107 2.4118 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۴۲
BTC/SEK - 42000 - 42000 42000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۴۵
CAD/SEK 6.9709 7.2842 7.2768 7.2754 7.2853 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۴۲
CHF/SEK 9.2332 9.8886 9.8604 9.8594 9.8886 0.02 0.20% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۴۲
CNY/SEK 1.3274 1.328 - 1.328 1.3297 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CZK/SEK 0.4088 0.4169 0.4167 0.4167 0.4169 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۹
DKK/SEK 1.411 1.4393 1.4381 1.4381 1.4393 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۹
EUR/SEK 10.5233 10.7346 10.7188 10.7052 10.7346 0.03 0.26% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۵۴
GBP/SEK 11.7286 11.7299 11.7546 11.725 11.7546 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۴۲
HKD/SEK 1.1579 1.2326 - 1.2298 1.2326 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۰
INR/SEK 0.1302 0.1359 - 0.1359 0.1359 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۰
ISK/SEK - 0.0778 - 0.0776 0.0778 0.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۰
JPY/SEK 0.0823 0.0908 - 0.0905 0.0908 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۰
KRW/SEK - 0.008 0.0079 0.0079 0.008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۱۲
MXN/SEK 0.4802 0.4805 - 0.4796 0.482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/SEK 1.082 1.0727 - 1.0727 1.0727 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۵:۲۱
NZD/SEK 6.09 6.205 6.2087 6.2009 6.2087 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۵:۲۱
PHP/SEK 0.1703 0.1704 - 0.1703 0.1705 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/SEK 2.4513 2.4661 2.4684 2.4661 2.4684 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
RUB/SEK 0.1351 0.1452 - 0.1452 0.1452 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۳۳
SAR/SEK 2.4236 2.4247 - 2.424 2.4271 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/AED 0.4039 0.4041 - 0.4038 0.4042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/ARS 3.2979 3.299 - 3.2965 3.2998 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/AUD 0.1494 0.1525 - 0.1523 0.1526 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۹:۱۵
SEK/BBD 0.2144 0.2239 - 0.2239 0.225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/BHD 0.0412 0.0418 - 0.0417 0.0418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
SEK/BRL 0.4451 0.4459 - 0.4424 0.4459 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/CAD 0.1434 0.1372 0.1374 0.1372 0.1374 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۴۲
SEK/CHF 10.823 10.08 10.11 10.08 10.13 0.03 0.30% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۴۲
SEK/CLP 72.98 73.09 - 73.04 74.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/CNH - 0.736 - 0.736 0.736 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۶:۳۶
SEK/CNY 0.7531 0.7533 - 0.7527 0.7536 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/CZK 2.4436 2.3981 - 2.3981 2.3981 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۶
SEK/DKK 0.7084 0.6945 0.695 0.6945 0.695 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۹
SEK/EGP 1.9621 1.9687 - 1.967 1.9701 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/EUR 0.095 0.0931 0.0933 0.0931 0.0933 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۴۲
SEK/GBP 0.0852 0.0852 0.0851 0.0851 0.0852 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۴۲
SEK/HKD 0.8633 0.8636 - 0.8628 0.8638 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/HUF 30.73 30.76 - 30.73 30.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/IDR 1599.08 1600.62 - 1600.62 1605.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/INR 7.6786 7.3691 - 7.3691 7.3691 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۰
SEK/ISK 11.764 12.789 - 12.789 12.789 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۳۰
SEK/JMD 14.77 15.11 - 15.11 15.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/JOD 0.0778 0.0783 - 0.0779 0.0784 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۶
SEK/JPY 12.1129 10.9855 - 10.9855 11.0205 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۰
SEK/KES 10.99 11.21 - 11.21 11.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/KRW 122.88 123.1 - 122.79 123.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/LBP 161.85 169.45 - 166.9 169.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/LKR 17.25 17.92 - 17.66 17.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/LTL 0.3315 0.3315 - 0.3314 0.3337 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
SEK/LVL - 0.0786 - 0.0786 0.0786 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۱
SEK/MAD 1.0131 1.0701 - 1.0403 1.0704 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/MXN 2.0811 2.0817 - 2.0763 2.0866 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/MYR 0.4504 0.451 - 0.4507 0.4511 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/NAD 1.5828 1.5993 - 1.5982 1.5997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/NOK 0.923 0.9315 - 0.9315 0.9315 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۵:۲۱
SEK/NPR 12.07 12.4 - 12.39 12.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/NZD 0.164 0.164 - 0.1638 0.1645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/OMR 0.0422 0.0425 - 0.0423 0.0426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
SEK/PAB 0.1071 0.1119 - 0.1119 0.1124 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/PHP 5.865 5.8735 - 5.8719 5.8874 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/PKR 13.26 13.56 - 13.47 13.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/PLN 0.4077 0.4052 0.4048 0.4048 0.4052 0.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
SEK/QAR 0.4004 0.4006 - 0.4003 0.4007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/RON 0.4406 0.4417 - 0.4414 0.4421 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/RUB 7.3989 6.8895 6.8811 6.8811 6.8895 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
SEK/SAR 0.412 0.413 - 0.4125 0.4131 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/SGD 0.15 0.1503 - 0.1502 0.1504 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
SEK/THB 3.5917 3.594 - 3.5914 3.5984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/TRY 0.6674 0.6697 - 0.6669 0.672 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/TWD 3.369 3.3723 - 3.3699 3.3736 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/VEF 8993.4747 9016.0147 - 8985.0287 9059.6122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
SEK/XAF 62.33 62.33 - 62.33 62.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/XCD 0.2957 0.2989 - 0.2986 0.2989 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/XOF 62.33 62.33 - 62.33 64.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/ZAR 1.583 1.5882 1.5771 1.5771 1.5882 0.01 0.44% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۴۲
SGD/SEK 6.6572 6.9802 6.9801 6.9681 6.9802 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۴۲
THB/SEK 0.2783 0.2784 - 0.2784 0.2787 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/SEK 1.4955 1.4962 - 1.4957 1.5031 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/SEK 0.2966 0.3094 0.3089 0.3088 0.3094 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۴۲
VEF/SEK 0.076 0.0761 - 0.076 0.0761 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۲:۵۱
ZAR/SEK 0.6312 0.6293 0.6336 0.6293 0.6336 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۴۲
دلار / کرون سوئد 9.6645 9.6685 9.6669 9.6616 9.6711 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۵۹
کرون سوئد / دلار 0.1034 0.1035 0.1034 0.1034 0.1035 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۴۷