شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوئد سوئد
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1041
قیمت روز
0 (0.29%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:46:10
0 (0.77%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.39%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.30%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

335
قیمت روز
2 (0.6%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:01:33
9 (2.62%)
تغییر ۳ ماهه
43 (14.73%)
تغییر ۶ ماهه
78 (30.35%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,651
قیمت روز
5 (0.31%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:31:41
142 (9.39%)
تغییر ۳ ماهه
139 (9.20%)
تغییر ۶ ماهه
207 (14.32%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سوئد

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/SEK 2.6234 2.6246 - 2.6197 2.6255 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
ARS/SEK 0.1617 0.1617 - 0.1615 0.1618 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۵۴
AUD/SEK 6.5625 6.5664 - 6.5601 6.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
BRL/SEK 2.2962 2.2972 - 2.2932 2.2981 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
BTC/SEK - 90294.9 - 90294.9 90294.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۰۶
CAD/SEK 7.2872 7.293 - 7.2817 7.2965 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
CHF/SEK 9.7324 9.7384 - 9.7203 9.7473 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
CNY/SEK 1.3733 1.3739 - 1.3724 1.3754 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
CZK/SEK 0.4164 0.4167 - 0.416 0.417 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
DKK/SEK 1.4263 1.4273 - 1.4247 1.4273 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
EUR/SEK 10.6583 10.6646 - 10.6478 10.6653 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
GBP/SEK 12.492 12.4991 - 12.4398 12.4991 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
HKD/SEK 1.2307 1.2312 - 1.2293 1.2318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
INR/SEK 0.1342 0.1342 - 0.134 0.1345 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
ISK/SEK - 0.0783 - 0.0783 0.0783 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳:۰۶
JPY/SEK 0.0882 0.0886 - 0.0885 0.0888 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
KRW/SEK - 0.0083 - 0.0083 0.0083 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۶
MXN/SEK 0.501 0.5012 - 0.5008 0.5025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
NOK/SEK 1.059 1.0598 - 1.059 1.0619 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
NZD/SEK 6.1699 6.1744 - 6.1636 6.1809 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PHP/SEK 0.19 0.1901 - 0.1899 0.1906 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/SEK 2.4853 2.4864 - 2.4846 2.4924 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
RUB/SEK 0.1509 0.1509 - 0.1508 0.1512 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SAR/SEK 2.5693 2.5704 - 2.5659 2.5714 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/AED 0.3811 0.3811 - 0.381 0.3818 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/ARS 6.1726 6.195 - 6.1929 6.2055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/AUD 0.1523 0.1524 - 0.1522 0.1525 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
SEK/BBD 0.2073 0.2117 - 0.2116 0.212 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/BHD 0.0391 0.0391 - 0.0391 0.0392 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/BRL 0.4354 0.4355 - 0.4353 0.4362 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/CAD 0.1372 0.1372 - 0.1371 0.1374 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/CHF 10.2695 10.2739 - 10.2677 10.2933 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/CLP 79.38 79.48 - 78.09 80.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/CNH - 0.727 - 0.727 0.727 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۰۶
SEK/CNY 0.728 0.7281 - 0.7272 0.7288 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/CZK 2.3997 2.4013 - 2.4012 2.4063 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/DKK 0.7007 0.7011 - 0.7009 0.7021 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/EGP 1.6685 1.6758 - 1.6742 1.6817 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/EUR 0.0938 0.0938 - 0.0938 0.0939 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۵۴
SEK/GBP 0.08 0.08 - 0.08 0.0804 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/HKD 0.8124 0.8124 - 0.812 0.8137 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/HUF 31.44 31.47 - 31.4 31.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/IDR 1459.93 1461.28 - 1460.32 1463.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/INR 7.4494 7.4528 - 7.4343 7.4615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/ISK 12.748 12.782 - 12.761 12.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/JMD 14.36 14.68 - 14.67 14.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۵۴
SEK/JOD 0.0735 0.0737 - 0.0737 0.0738 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۱۵
SEK/JPY 11.3128 11.3174 - 11.2855 11.3283 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/KES 10.56 10.58 - 10.58 10.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/KRW 120.81 121.02 - 120.72 121.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۵۴
SEK/LBP 156.21 157.56 - 157.51 157.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/LKR 18.62 18.64 - 18.63 18.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/LTL 0.3315 0.3315 - 0.3314 0.3337 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
SEK/LVL - 0.0786 - 0.0786 0.0786 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۱
SEK/MAD 1.0016 1.0021 - 1.0018 1.0038 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/MXN 1.9951 1.996 - 1.9908 1.9978 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/MYR 0.431 0.4313 - 0.4311 0.4317 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/NAD 1.5314 1.533 - 1.5252 1.5354 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/NOK 0.9435 0.9443 - 0.9423 0.9448 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/NPR 11.93 11.93 - 11.89 11.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/NZD 0.162 0.1621 - 0.162 0.1623 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
SEK/OMR 0.0399 0.04 - 0.0399 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
SEK/PAB 0.1038 0.1038 - 0.1037 0.1039 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۱۵
SEK/PHP 5.2599 5.262 - 5.2492 5.2669 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/PKR 16.12 16.29 - 16.12 16.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/PLN 0.4021 0.4023 - 0.4014 0.4028 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/QAR 0.3777 0.3779 - 0.3778 0.3819 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/RON 0.4474 0.4478 - 0.4475 0.4483 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/RUB 6.627 6.627 - 6.6123 6.6315 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/SAR 0.3891 0.3891 - 0.389 0.3898 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/SGD 0.1412 0.1412 - 0.1412 0.1414 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/THB 3.1378 3.1388 - 3.1367 3.1441 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/TRY 0.5938 0.595 - 0.595 0.597 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/TWD 3.1624 3.1655 - 3.1636 3.1711 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/VEF 3041.2381 3048.8603 - 3047.8483 3054.0097 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/XAF 61.53 61.53 - 61.51 61.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/XCD 0.2801 0.2822 - 0.2821 0.2827 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/XOF 61.4 62.12 - 60.95 62.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/ZAR 1.532 1.5341 - 1.5252 1.5354 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SGD/SEK 7.0817 7.0848 - 7.0742 7.0864 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
THB/SEK 0.3186 0.3187 - 0.3181 0.3189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
TRY/SEK 1.682 1.6827 - 1.6756 1.6827 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
TWD/SEK 0.316 0.3161 - 0.3154 0.3163 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
VEF/SEK 0.0003 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۰:۳۳
ZAR/SEK 0.6522 0.6524 - 0.6514 0.656 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
دلار / کرون سوئد 9.6103 9.6133 9.6149 9.6133 9.6498 0.02 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۴۶
کرون سوئد / دلار 0.104 0.1041 0.104 0.1037 0.1041 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۴۶