کالایاب
شاخص یاب
سیشل سیشل
سیشل
سیشل

SCR/USD

0.0686
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 14:39:19
0 (0.15%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.72%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سیشل

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/SCR 14.736 14.176 - 14.176 14.176 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۴
GBP/SCR 16.429 15.511 - 15.5 15.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
SCR/GBP - 0.0565 - 0.0564 0.0565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۴۲
SCR/USD - 0.0686 - 0.0686 0.0686 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۴:۳۹
دلار / روپیه سیشل 13.56 13.78 - 13.78 14.2204 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۳:۵۴