کالایاب
شاخص یاب
سیشل سیشل
سیشل
سیشل

SCR/USD

0.0684
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 06:12:15
0 (0.58%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.73%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سیشل

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/SCR 14.736 14.418 - 14.418 14.447 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۱۲
GBP/SCR 16.429 16.674 - 16.674 16.713 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۱۲
SCR/GBP - 0.0527 - 0.0527 0.0527 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۱۲
SCR/USD - 0.0684 - 0.0684 0.0684 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۱۲
دلار / روپیه سیشل 13.68 13.78 - 13.78 13.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۵۱