شاخص یاب
عربستان سعودی عربستان سعودی
عربستان سعودی
عربستان سعودی

ریال عربستان / دلار

0.2668
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 14:50:13
0 (0.07%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.07%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.04%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

107
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 14:01:52
4 (3.88%)
تغییر ۳ ماهه
4 (3.60%)
تغییر ۶ ماهه
107 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی عربستان سعودی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/SAR 1.0199 1.0209 1.0208 1.0207 1.021 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۹
ARS/SAR 0.1249 0.1252 0.1251 0.1251 0.1252 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
AUD/SAR 2.7573 2.7636 2.7644 2.7617 2.7659 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/SAR 0.925 0.9271 0.9272 0.9271 0.9323 0.01 0.71% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
CAD/SAR 2.8731 2.8072 2.808 2.8062 2.8095 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۹
CHF/SAR 3.8064 3.8152 3.8156 3.8057 3.816 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/SAR 0.5471 0.5483 0.5484 0.5479 0.5485 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/SAR 0.5816 0.5829 0.5828 0.582 0.5829 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
EGP/SAR 0.2097 0.2101 0.2102 0.21 0.2102 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
EUR/SAR 4.3379 4.2638 4.2676 4.2592 4.2676 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۹
GBP/SAR 4.8363 4.7446 4.7457 4.7301 4.7457 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۹
HKD/SAR 0.4773 0.4783 0.4784 0.4779 0.4784 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
JOD/SAR 5.286 5.2865 5.2861 5.2857 5.2869 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
JPY/SAR 0.034 0.033 0.0331 0.033 0.0331 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۹
KWD/SAR 12.3526 12.381 12.38 12.3736 12.3886 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
MXN/SAR 0.1979 0.1984 0.1985 0.198 0.1989 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/SAR 0.446 0.447 0.4471 0.4464 0.4472 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/SAR 2.5123 2.518 2.5199 2.5104 2.5207 0.01 0.29% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/SAR 1.0103 1.0126 1.0127 1.0117 1.013 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/SAR 0.0557 0.0559 0.0558 0.0558 0.0561 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۶
SAR/AED 0.9791 0.9796 0.9797 0.9793 0.9798 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SAR/ARS 7.9945 7.9971 7.9955 7.9952 8.0006 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/AUD 0.3622 0.3624 0.3622 0.362 0.3625 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/BBD 0.5197 0.5427 0.5428 0.5427 0.5454 0.00 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SAR/BHD 0.0998 0.1012 0.1013 0.1012 0.1013 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
SAR/BRL 1.0789 1.0807 1.0803 1.0732 1.0807 0.01 0.75% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SAR/CAD 0.3476 0.3477 0.3476 0.3476 0.3479 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/CHF 0.2624 0.2624 0.2625 0.2624 0.263 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SAR/CLP 176.91 177.17 180.66 177.16 180.66 0.02 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SAR/CNY 1.8254 1.826 1.8259 1.8257 1.8265 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SAR/CZK 5.9207 5.9317 5.9315 5.9315 5.9391 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/DKK 1.7169 1.7183 1.7182 1.7182 1.7198 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/EGP 4.756 4.772 4.7727 4.7695 4.7748 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/EUR 0.2303 0.2342 0.234 0.234 0.2342 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۹
SAR/GBP 0.2066 0.2066 0.2065 0.2065 0.2068 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SAR/HKD 2.0926 2.0933 2.0932 2.093 2.0936 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/HUF 74.48 74.56 74.57 74.51 74.66 0.04 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SAR/IDR 3876.18 3879.91 3888.49 3879.91 3890.19 7.97 0.21% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SAR/INR 18.61 18.62 18.61 18.61 18.62 0.02 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SAR/ISK 28.52 28.68 28.69 28.68 28.71 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SAR/JMD 35.81 36.64 36.81 36.64 36.82 0.17 0.46% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SAR/JOD 0.1885 0.1898 0.1899 0.1898 0.1899 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SAR/JPY 29.366 30.232 30.21 30.146 30.232 0.08 0.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۹
SAR/KES 26.65 27.18 27.38 27.18 27.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SAR/KRW 297.87 298.41 298.3 297.76 298.42 0.34 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/KWD 0.0807 0.081 0.0811 0.081 0.0811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۱:۳۶
SAR/LBP 392.34 410.76 410.79 404.81 410.79 1.98 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SAR/LKR 41.82 43.43 42.84 42.84 43.43 0.58 1.35% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SAR/LTL 0.7821 0.7821 - 0.7816 0.7823 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
SAR/MAD 2.4557 2.5939 2.594 2.5235 2.5943 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SAR/MXN 5.0447 5.0461 5.0446 5.0348 5.0583 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/MYR 1.0918 1.0932 1.0931 1.0931 1.0934 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SAR/NAD 3.8367 3.8767 3.877 3.8765 3.8775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SAR/NOK 2.2389 2.2401 2.2399 2.2399 2.243 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/NPR 29.26 30.05 30.19 30.05 30.19 0.14 0.47% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SAR/NZD 0.3975 0.3976 0.3974 0.3973 0.3986 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/OMR 0.1023 0.103 0.1029 0.1029 0.103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
SAR/PAB 0.2597 0.2712 0.2725 0.2712 0.2725 0.00 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SAR/PHP 14.22 14.24 14.27 14.23 14.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/PKR 32.631 36.596 37.049 36.596 37.049 0.47 1.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
SAR/PLN 0.9879 0.9895 0.9894 0.9891 0.9902 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/QAR 0.9705 0.9711 0.971 0.971 0.9713 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SAR/RON 1.0681 1.0708 1.0701 1.0701 1.0716 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/RUB 17.9357 17.9357 17.9372 17.9314 17.9421 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SAR/SEK 2.4236 2.4247 2.4246 2.424 2.4271 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/SGD 0.3637 0.3643 0.3644 0.3643 0.3645 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SAR/THB 8.7066 8.7122 8.7079 8.7077 8.7237 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/TRY 1.6177 1.6233 1.6241 1.6168 1.6293 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SAR/TWD 8.167 8.175 8.1753 8.1717 8.1769 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SAR/VEF 21277.4467 21330.7736 - 21323.9508 21343.0088 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
SAR/XAF 151.09 151.09 151.11 151.09 151.84 0.73 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SAR/XCD 0.7167 0.7244 0.7245 0.7244 0.7246 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SAR/XOF 151.09 151.09 151.11 151.09 155.21 4.09 2.71% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SAR/ZAR 3.8371 3.8416 3.8418 3.8309 3.8456 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/SAR 0.412 0.413 0.4129 0.4125 0.4131 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SGD/SAR 2.7437 2.75 2.7504 2.747 2.7506 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/SAR 0.1147 0.115 0.1149 0.1149 0.115 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
TRY/SAR 0.6164 0.6178 0.6176 0.6174 0.6203 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/SAR 0.1222 0.1225 0.1224 0.1224 0.1225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
VEF/SAR 0.0327 0.0327 - 0.0327 0.0327 0.03 32600.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAG/SAR - 55.33 55.42 55.27 55.48 0.04 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۹
XAU/SAR - 4669.8 4675.7 4669.2 4675.8 1.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۶
ZAR/SAR 0.2602 0.2608 0.2607 0.2607 0.2614 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
دلار / ریال عربستان 3.7482 3.7532 3.753 3.7515 3.7564 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۴:۵۴
ریال عربستان / دلار 0.2664 0.2668 0.2666 0.2666 0.2669 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۴:۵۰