کالایاب
شاخص یاب
رواندا رواندا
رواندا
رواندا

RWF/USD

0.00113
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Rwanda Share

136
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:05:06
4 (3.01%)
تغییر ۳ ماهه
5 (4.08%)
تغییر ۶ ماهه
5 (3.48%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی رواندا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/RWF 998.71 1011.7 - 1011.7 1011.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۶:۳۰
RWF/GBP - 0.0009 - 0.0009 0.0009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۶:۴۲
RWF/USD - 0.00113 - 0.00113 0.00113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
RWF/ZAR - 0.0161 - 0.0161 0.0161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۴:۳۶
ZAR/RWF - 60.843 - 60.843 60.843 0.20 0.33% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۳
دلار / فرانک رواندا 909.52 911.52 - 904.25 914 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۳۷