کالایاب
شاخص یاب
صربستان صربستان
صربستان
صربستان

RSD/USD

0.0097
قیمت روز
0 (1.04%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 14:33:15
0 (1.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.02%)
نوسان سالیانه

Belex 15

720
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:03:17
10 (1.33%)
تغییر ۳ ماهه
43 (5.68%)
تغییر ۶ ماهه
9 (1.18%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی صربستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRL/RSD - 27.043 27.035 27.035 27.116 0.05 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۲۱
CHF/RSD - 106.26 106.13 105.94 106.26 0.21 0.20% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
EUR/RSD 117.89 117.77 117.76 117.75 117.77 0.04 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
GBP/RSD - 131.71 131.55 131.55 131.75 0.19 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
JPY/RSD - 0.9633 0.9627 0.9627 0.9633 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
RSD/GBP - 0.0076 - 0.0076 0.0076 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۳۶
RSD/USD - 0.0097 - 0.0097 0.0097 0.00 1.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
دلار / دینار صربستان 103.19 103.59 103.54 103.49 103.82 0.18 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۵۹