شاخص یاب
صربستان صربستان
صربستان
صربستان

RSD/USD

0.0095
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 12:36:13
0 (4.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Belex 15

746
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 17:03:33
22 (3.04%)
تغییر ۳ ماهه
15 (2.03%)
تغییر ۶ ماهه
2 (0.27%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی صربستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRL/RSD - 26.719 - 26.719 26.777 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CHF/RSD - 104.87 - 104.87 104.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
EUR/RSD 117.89 118.326 - 118.326 118.326 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۵۴
GBP/RSD - 131.74 - 131.68 131.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
JPY/RSD - 0.9234 - 0.9233 0.9242 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
RSD/GBP - 0.0076 - 0.0076 0.0077 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۲:۳۶
RSD/USD - 0.0095 - 0.0095 0.0095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۶
دلار / دینار صربستان 104.74 104.96 - 104.84 105.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲