کالایاب
شاخص یاب
صربستان صربستان
صربستان
صربستان

RSD/USD

0.0095
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:09:20
0 (1.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Belex 15

743
قیمت روز
4 (0.58%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 12:31:25
44 (6.34%)
تغییر ۳ ماهه
5 (0.61%)
تغییر ۶ ماهه
4 (0.49%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی صربستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRL/RSD - 26.716 26.727 26.716 26.736 0.02 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۱
CHF/RSD - 103.38 103.4 103.38 103.4 0.06 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۱۲
EUR/RSD 117.89 117.91 117.923 117.91 117.923 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۱۲
GBP/RSD - 136.37 136.38 136.37 136.38 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۱۲
JPY/RSD - 0.9378 0.9376 0.9376 0.9379 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۱۲
RSD/GBP - 0.0073 - 0.0073 0.0074 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۶:۱۸
RSD/USD - 0.0095 - 0.0095 0.0095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۹
دلار / دینار صربستان 104.95 105.11 - 105.06 105.35 0.22 0.21% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۰