شاخص یاب
صربستان صربستان
صربستان
صربستان

RSD/USD

0.0096
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 10:57:19
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.03%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Belex 15

673
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 17:05:58
68 (9.23%)
تغییر ۳ ماهه
58 (7.98%)
تغییر ۶ ماهه
82 (10.82%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی صربستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRL/RSD - 27.915 27.897 27.897 27.927 0.06 0.22% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۷:۴۲
CHF/RSD - 103.81 103.79 103.79 103.9 0.10 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۸:۲۴
EUR/RSD 117.89 117.915 117.923 117.896 117.926 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۸:۲۴
GBP/RSD - 135.77 135.76 135.75 135.85 0.15 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۸:۲۴
JPY/RSD - 0.938 0.9383 0.9371 0.9405 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۸:۲۴
RSD/GBP - 0.0074 - 0.0073 0.0074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۵۷
RSD/USD - 0.0096 - 0.0095 0.0096 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۵۷
دلار / دینار صربستان 103.98 104.17 104.24 104.04 104.35 0.03 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۸:۰۳