شاخص یاب
رومانی رومانی
رومانی
رومانی

RON/USD

0.2422
قیمت روز
0 (0.74%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 15:57:13
0 (3.24%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.54%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Bucharest BET-XT

8,588
قیمت روز
21 (0.24%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:32:51
426 (5.22%)
تغییر ۳ ماهه
423 (5.19%)
تغییر ۶ ماهه
1,001 (13.20%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی رومانی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/RON 1.0906 1.0933 1.0927 1.0927 1.094 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/RON 0.1336 0.1339 0.134 0.1339 0.134 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AUD/RON 2.9484 2.9558 2.9548 2.9548 2.96 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/RON 0.9891 0.9916 0.991 0.991 0.9981 0.01 0.72% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/RON 3.0723 3.08 3.0789 3.0778 3.0819 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/RON 4.0703 4.1289 4.1279 4.1135 4.1289 0.01 0.34% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۵۱
CNY/RON 0.585 0.5865 0.5861 0.5861 0.5869 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/RON 0.6219 0.6234 0.6231 0.623 0.6234 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/RON 4.637 4.6509 4.6475 4.6458 4.651 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۵۷
GBP/RON 5.1728 5.176 5.1817 5.1623 5.1817 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۵۷
HKD/RON 0.5103 0.5116 0.5113 0.5113 0.5119 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/RON 0.2116 0.2122 0.212 0.2119 0.2128 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
NOK/RON 0.4769 0.4781 0.4776 0.4776 0.4785 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/RON 2.6864 2.6931 2.6918 2.687 2.6962 0.01 0.27% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/RON 1.0804 1.0831 1.0818 1.0818 1.084 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RON/CHF - 0.2415 0.2416 0.2415 0.2424 0.00 0.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۵۱
RON/GBP - 0.1929 0.1926 0.1926 0.1934 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۵۷
RON/PLN - 0.9229 0.9227 0.9227 0.9252 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۵۷
RON/RUB 1 1 - 1.0000 1.0000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
RON/USD - 0.2422 0.2425 0.2422 0.2441 0.00 0.74% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۵۷
RON/ZAR - 3.4831 3.4834 3.436 3.4983 0.02 0.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۵۷
SAR/RON 1.0681 1.0708 1.0701 1.0701 1.0716 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/RON 0.4406 0.4417 0.4415 0.4414 0.4421 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/RON 2.9339 2.9413 2.9399 2.9398 2.9442 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/RON 0.6591 0.6607 0.6603 0.6601 0.6638 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/RON 0.1307 0.131 0.1311 0.131 0.1311 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
VEF/RON 0.0345 0.0346 0.0347 0.0346 0.0347 0.03 34500.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۳:۳۶
ZAR/RON 0.2782 0.2865 0.2862 0.2853 0.2905 0.00 0.59% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۲۴
دلار / لئو رومانی 4.1189 4.1258 4.126 4.0936 4.1303 0.03 0.64% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۵۷