شاخص یاب
قطر قطر
قطر
قطر

QAR/USD

0.2746
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ مهر ۱۳۹۷
ساعت 16:42:20
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE NASDAQ Qatar 10

10,456
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 19:04:45
434 (4.33%)
تغییر ۳ ماهه
1,358 (14.93%)
تغییر ۶ ماهه
2,244 (27.33%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی قطر

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/QAR 0.991 0.9915 0.9916 0.9915 0.9916 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۵۷
ARS/QAR 0.1214 0.1214 0.1215 0.1214 0.1215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/QAR 2.6791 2.6806 2.6813 2.6791 2.6831 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/QAR 0.8988 0.8993 0.8994 0.8993 0.9051 0.01 0.70% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
CAD/QAR 2.7917 2.7932 2.7939 2.7915 2.7939 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/QAR 3.6985 3.7006 3.7009 3.6949 3.7017 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/QAR 0.5316 0.5319 0.532 0.5318 0.532 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
DKK/QAR 0.5651 0.5654 0.5653 0.5649 0.5654 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
EUR/QAR 4.0453 3.993 - 3.993 3.993 0.01 0.37% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۵:۲۱
GBP/QAR 4.6841 4.5915 4.5912 4.5912 4.5998 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۱:۵۷
HKD/QAR 0.4637 0.464 0.4639 0.4639 0.464 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۰:۴۸
MXN/QAR 0.1923 0.1924 0.1925 0.1921 0.193 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/QAR 0.4334 0.4336 0.4337 0.4333 0.4337 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/QAR 2.4411 2.4424 2.4442 2.4366 2.4449 0.01 0.28% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/QAR 0.9817 0.9823 0.9822 0.9815 0.9826 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
QAR/AED - 1.0026 1.0035 1.0026 1.0069 0.00 0.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۲۴
QAR/GBP - 0.2177 0.2173 0.2173 0.2177 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۵۷
QAR/PHP 14.6445 14.6656 14.6991 14.6632 14.6991 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
QAR/PKR 33.62 38.18 - 38.18 38.18 0.20 0.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۱:۵۷
QAR/USD - 0.2746 - 0.2746 0.2746 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۶:۴۲
QAR/ZAR - 3.914 3.9188 3.8768 3.93 0.02 0.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۲۴
RUB/QAR 0.0541 0.0541 - 0.0541 0.0541 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۲
SAR/QAR 0.9705 0.9711 0.971 0.971 0.9713 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/QAR 0.4004 0.4006 0.4005 0.4003 0.4007 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SGD/QAR 2.666 2.6674 2.6678 2.6663 2.6682 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/QAR 0.1114 0.1115 0.1116 0.1115 0.1116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
TRY/QAR 0.5989 0.5992 0.5991 0.5989 0.6019 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/QAR 0.1187 0.1188 0.1189 0.1188 0.1189 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
VEF/QAR 0.0317 0.0318 - 0.0318 0.0318 0.03 31700.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/QAR 0.2528 0.2529 0.253 0.2529 0.2535 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
دلار / ریال قطر 3.64 3.642 - 3.642 3.6421 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲