شاخص یاب
پاراگوئه پاراگوئه
پاراگوئه
پاراگوئه

گورانی پاراگوئه / دلار

0.00018
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.69%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی پاراگوئه

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/PYG 188.06 195.55 195.58 195.55 196.55 0.87 0.44% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BOB/PYG 819.91 852.56 - 852.56 852.56 0.03 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BRL/PYG 1392.54 1447.99 1448.05 1447.94 1464.19 17.15 1.18% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CLP/PYG 8.4935 8.8318 8.8126 8.8126 8.8778 0.04 0.49% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
COP/PYG 1.8932 1.9685 1.9779 1.9685 1.9779 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
EUR/PYG 6528.1 6604.1 - 6604.1 6604.1 11.50 0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۵:۱۸
MXN/PYG 297.93 309.8 309.98 309.69 312.14 2.29 0.74% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PEN/PYG 1712.01 1780.19 - 1780.19 1780.19 5.65 0.32% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PYG/ARS 0.0052 0.0052 - 0.0051 0.0053 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۸
PYG/BOB 0.0012 0.0012 0.0013 0.0012 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۴:۵۳
PYG/BRL 0.0007 0.0007 - 0.0006 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۲۲:۰۵
PYG/CLP 0.1154 0.1155 0.1178 0.1149 0.1178 0.00 0.43% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PYG/COP 0.5176 0.5183 0.5158 0.5158 0.5183 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PYG/MXN 0.0033 0.0033 - 0.0033 0.0034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۴۸
PYG/PEN 0.0006 0.0006 0.0007 0.0006 0.0007 0.00 3.45% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۵۴
PYG/UYU 0.0054 0.0056 - 0.0056 0.0056 0.00 1.82% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PYG/VEF 43.1516 43.2601 - 43.2601 43.2601 0.20 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PYG/ZAR - 0.0024 - 0.0024 0.0024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۱۸
UYU/PYG 179.32 186.46 186.8 186.46 186.8 0.52 0.28% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
VEF/PYG 0.23 0.24 - 0.24 0.24 0.22 1100.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/PYG - 407.79 - 407.79 407.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۵:۵۴
دلار / گورانی پاراگوئه 5809.2 6037.9 - 6037.9 6037.9 19.70 0.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۸:۱۴
گورانی پاراگوئه / دلار 0.000200 0.00018 - 0.00017 0.000182 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰