شاخص یاب
لهستان لهستان
لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.2636
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 01:31:09
0 (2.48%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.73%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.79%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

105
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
8 (7.08%)
تغییر ۶ ماهه
105 (0.00%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,621
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 20:05:00
80 (3.16%)
تغییر ۳ ماهه
87 (3.42%)
تغییر ۶ ماهه
155 (5.58%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی لهستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/PLN 1.0087 1.0103 1.0102 1.0101 1.011 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/PLN 0.1235 0.1237 0.1238 0.1237 0.1239 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/PLN 2.7283 2.722 2.7247 2.722 2.7247 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
BGN/PLN - 2.1934 2.1936 2.1933 2.1936 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
BRL/PLN 0.9149 0.9163 0.9162 0.9161 0.9222 0.01 0.70% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BTC/PLN - 12070.27 12070.99 12070.27 12399.94 102.28 0.85% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۱۵
CAD/PLN 2.8427 2.8327 2.8345 2.8327 2.8364 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CHF/PLN 3.766 3.8001 3.804 3.8001 3.804 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
CNY/PLN 0.5411 0.5495 0.5494 0.5494 0.5495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
COP/PLN - 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۱:۱۸
CZK/PLN 0.1667 0.1662 0.1663 0.1662 0.1663 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
DKK/PLN 0.5754 0.5744 0.5747 0.5744 0.5747 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
ETH/PLN - 1596.3492 - 1585.4889 1744.4267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۵۷
EUR/PLN 4.2899 4.2886 4.291 4.2886 4.291 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
GBP/PLN 4.783 4.7738 4.7761 4.7738 4.7761 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
HKD/PLN 0.4722 0.4855 0.486 0.4855 0.486 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
HRK/PLN - 0.5807 0.5808 0.5807 0.5808 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
HUF/PLN - 0.0133 - 0.0132 0.0133 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۴۵
JPY/PLN 0.0337 0.0335 0.0334 0.0334 0.0335 0.00 0.60% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۹
LTL/PLN - 1.2428 1.2426 1.2426 1.2428 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
MXN/PLN 0.1957 0.1874 0.1875 0.1871 0.1875 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۱
NOK/PLN 0.4411 0.4401 - 0.4401 0.4401 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۱۵
NZD/PLN 2.4856 2.577 2.5801 2.577 2.5805 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۱
PLN/AED 0.9903 0.9909 0.991 0.9902 0.9911 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/ARS 8.0861 8.0888 8.0894 8.0817 8.0916 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/AUD 0.3664 0.3664 0.3665 0.3661 0.3667 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PLN/BBD 0.5257 0.549 0.5489 0.5489 0.5518 0.00 0.47% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
PLN/BHD 0.101 0.1024 0.1023 0.1023 0.1025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
PLN/BRL 1.0913 1.0931 1.0932 1.0857 1.0932 0.01 0.74% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/CAD 0.3516 0.3517 0.3516 0.3514 0.3519 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/CHF 0.2654 0.2627 0.2626 0.2616 0.2632 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۹
PLN/CLP 178.93 179.2 179.22 179.08 182.72 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/CNY 1.8465 1.847 1.8468 1.8454 1.8479 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PLN/COP - 835.63 835.78 835.63 835.78 0.30 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
PLN/CZK 5.9885 6.003 6.004 6.003 6.004 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
PLN/DKK 1.7367 1.7386 1.7389 1.7386 1.7389 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
PLN/EGP 4.8135 4.8251 4.8277 4.8237 4.831 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/EUR 0.2329 0.2329 - 0.2329 0.2329 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۵۴
PLN/GBP 0.2089 0.2091 0.2092 0.2091 0.2092 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
PLN/HKD 2.1166 2.1172 2.1175 2.1158 2.1181 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/HUF 75.362 75.359 75.383 75.359 75.43 0.07 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
PLN/IDR 3931.77 3932.34 3924.81 3924.81 3935.95 0.32 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/INR 18.83 18.83 18.82 18.82 18.84 0.02 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/ISK 28.85 29.01 29 29 29.04 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
PLN/JMD 36.22 37.06 37.05 37.05 37.25 0.17 0.46% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
PLN/JOD 0.1907 0.192 0.1919 0.1919 0.1921 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/JPY 29.695 29.851 29.85 29.847 29.851 0.03 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۴۲
PLN/KES 26.95 27.49 27.5 27.47 27.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/KRW 301.28 301.82 301.75 301.2 301.82 0.37 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/LBP 396.83 415.47 415.51 409.21 415.51 1.96 0.47% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/LKR 42.3 43.93 43.92 43.31 43.93 0.60 1.38% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
PLN/LTL 0.8223 0.8223 - 0.8223 0.8279 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
PLN/MAD 2.4839 2.6236 2.6239 2.5514 2.6248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/MXN 5.1027 5.326 5.3285 5.326 5.3423 0.01 0.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۱
PLN/MYR 1.1043 1.1057 1.1058 1.1052 1.1061 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/NAD 3.8807 3.9211 3.9216 3.9192 3.9227 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/NOK 2.2644 2.2682 2.2701 2.2682 2.271 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۱
PLN/NPR 29.6 30.39 30.52 30.39 30.55 0.14 0.46% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/NZD 0.4021 0.4022 0.402 0.4019 0.4032 0.00 0.27% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/OMR 0.1035 0.1042 0.1041 0.1041 0.1042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
PLN/PAB 0.2626 0.2743 0.2742 0.2742 0.2757 0.00 0.47% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
PLN/PHP 14.38 14.4 14.44 14.4 14.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/PKR 32.5 33.25 33.24 33.01 33.25 0.22 0.67% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
PLN/QAR 0.9817 0.9823 0.9822 0.9815 0.9826 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PLN/RON 1.0804 1.0831 1.0818 1.0818 1.084 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/RUB 18.14 17.8162 - 17.8162 17.8162 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۳:۴۵
PLN/SAR 1.0103 1.0126 1.0127 1.0117 1.013 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/SEK 2.4513 2.3852 2.3851 2.3851 2.3865 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۳:۲۷
PLN/SGD 0.3679 0.3685 0.3684 0.3683 0.3688 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/THB 8.81 8.81 8.8 8.8 8.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/TRY 1.6363 1.6419 1.6421 1.6357 1.6481 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/TWD 8.26 8.27 8.26 8.26 8.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
PLN/UAH 7.4269 7.439 7.4392 7.4383 7.4806 0.04 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/VEF 25249.1694 25301.9037 - 25285.9025 25345.3422 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۲۴
PLN/XAF 152.82 152.82 152.84 152.82 153.62 0.73 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/XCD 0.7249 0.7327 0.7328 0.7322 0.733 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/XOF 152.82 152.82 152.84 152.82 157.02 4.13 2.70% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/ZAR 3.8811 3.8855 3.8857 3.8763 3.8904 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RON/PLN - 0.9219 0.9218 0.9218 0.9219 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
RUB/PLN 0.0551 0.0568 - 0.0568 0.0568 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
SAR/PLN 0.9879 0.9895 0.9894 0.9891 0.9902 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/PLN 0.4077 0.4185 0.4187 0.4185 0.4187 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
SGD/PLN 2.7148 2.7546 2.7572 2.7546 2.7572 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
TRY/PLN 0.6096 0.7066 0.707 0.7066 0.707 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
TWD/PLN 0.1209 0.1211 0.1212 0.121 0.1212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
UAH/PLN 0.1333 0.1363 0.1362 0.1357 0.1365 0.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۹
VEF/PLN 0.0323 0.0323 - 0.0323 0.0323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۳۶
XAU/PLN - 4569.5 4569.8 4528.5 4569.8 35.70 0.79% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۴۸
ZAR/PLN 0.2573 0.2633 0.2636 0.2633 0.2636 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
دلار / زلوتی لهستان 3.7894 3.8037 3.7985 3.796 3.8037 0.01 0.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
زلوتی لهستان / دلار 0.2632 0.2636 0.2635 0.2634 0.2636 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۱