شاخص یاب
لهستان لهستان
لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.2619
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 07:47:12
0 (0.72%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.76%)
تغییر ۶ ماهه
0 (12.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

122
قیمت روز
1 (0.83%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 10:02:16
17 (16.19%)
تغییر ۳ ماهه
15 (14.02%)
تغییر ۶ ماهه
122 (0.00%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,674
قیمت روز
15 (0.58%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 13:35:33
215 (8.75%)
تغییر ۳ ماهه
114 (4.45%)
تغییر ۶ ماهه
103 (3.70%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی لهستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/PLN 1.0087 1.0103 - 1.0101 1.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/PLN 0.1235 0.1237 - 0.1237 0.1239 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/PLN 2.7283 2.7338 2.7352 2.7318 2.7377 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۹
BGN/PLN - 2.2172 2.2141 2.2134 2.2172 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۹
BRL/PLN 0.9149 0.9163 - 0.9161 0.9222 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BTC/PLN - 14974.57 14995.59 14829.64 15105.82 149.65 1.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۲۴
CAD/PLN 2.8427 2.8959 2.8956 2.8886 2.8959 0.01 0.22% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۹
CHF/PLN 3.766 3.8163 3.8159 3.8108 3.8163 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۲۴
CNY/PLN 0.5411 0.5685 0.568 0.5647 0.5685 0.00 0.69% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۲۴
COP/PLN - 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ساعت ۱۵:۵۴
CZK/PLN 0.1667 0.1687 0.1685 0.1685 0.1687 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۲۴
DKK/PLN 0.5754 0.581 0.5809 0.5801 0.581 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۲۴
ETH/PLN - 1596.3492 - 1585.4889 1744.4267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۵۷
EUR/PLN 4.2899 4.3353 4.335 4.3296 4.3353 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۲۴
GBP/PLN 4.783 4.9785 4.9779 4.9779 4.9874 0.01 0.21% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۲۴
HKD/PLN 0.4722 0.4864 0.4867 0.4861 0.4868 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۲۴
HRK/PLN - 0.5848 0.5846 0.5841 0.5848 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۲۴
HUF/PLN - 0.0137 0.0136 0.0136 0.0137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۵:۰۹
JPY/PLN 0.0337 0.0345 0.0344 0.0344 0.0345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
LTL/PLN - 1.2557 1.2544 1.2538 1.2557 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۵۱
MXN/PLN 0.1957 0.199 0.1991 0.199 0.1995 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۲۴
NOK/PLN 0.4411 0.4451 0.4453 0.4451 0.4457 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۰۹
NZD/PLN 2.4856 2.6233 2.6231 2.621 2.6274 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۹
PLN/AED 0.9903 0.9909 - 0.9902 0.9911 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/ARS 8.0861 8.0888 - 8.0817 8.0916 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/AUD 0.3664 0.3664 - 0.3661 0.3667 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PLN/BBD 0.5257 0.549 - 0.5489 0.5518 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
PLN/BHD 0.101 0.1024 - 0.1023 0.1025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
PLN/BRL 1.0913 1.0931 - 1.0857 1.0932 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/CAD 0.3516 0.3517 - 0.3514 0.3519 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/CHF 0.2654 0.2619 0.2621 0.2619 0.2622 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
PLN/CLP 178.93 179.2 - 179.08 182.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/CNY 1.8465 1.847 - 1.8454 1.8479 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PLN/COP - 815.22 815.53 815.22 816.3 1.06 0.13% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۲۴
PLN/CZK 5.9885 5.92 5.923 5.92 5.927 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۲۴
PLN/DKK 1.7367 1.7205 1.7204 1.7204 1.7224 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۲۴
PLN/EGP 4.8135 4.8251 - 4.8237 4.831 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/EUR 0.2329 0.2306 0.2307 0.2306 0.2308 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
PLN/GBP 0.2089 0.2008 0.2005 0.2004 0.2008 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۱:۴۵
PLN/HKD 2.1166 2.1172 - 2.1158 2.1181 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/HUF 75.362 73.203 73.259 73.172 73.301 0.03 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۲۴
PLN/IDR 3931.77 3932.34 - 3924.81 3935.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/INR 18.83 18.83 - 18.82 18.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/ISK 28.85 29.01 - 29 29.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
PLN/JMD 36.22 37.06 - 37.05 37.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
PLN/JOD 0.1907 0.192 - 0.1919 0.1921 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/JPY 29.695 28.996 28.999 28.943 29.043 0.03 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۲۴
PLN/KES 26.95 27.49 - 27.47 27.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/KRW 301.28 301.82 - 301.2 301.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/LBP 396.83 415.47 - 409.21 415.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/LKR 42.3 43.93 - 43.31 43.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
PLN/LTL 0.8223 0.8223 - 0.8223 0.8279 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
PLN/MAD 2.4839 2.6236 - 2.5514 2.6248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/MXN 5.1027 5.0198 5.0177 5.0076 5.0198 0.01 0.18% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۲۴
PLN/MYR 1.1043 1.1057 - 1.1052 1.1061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/NAD 3.8807 3.9211 - 3.9192 3.9227 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/NOK 2.2644 2.2452 2.2448 2.2421 2.2452 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۹
PLN/NPR 29.6 30.39 - 30.39 30.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/NZD 0.4021 0.4022 - 0.4019 0.4032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/OMR 0.1035 0.1042 - 0.1041 0.1042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
PLN/PAB 0.2626 0.2743 - 0.2742 0.2757 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
PLN/PHP 14.38 14.4 - 14.4 14.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/PKR 32.5 33.25 - 33.01 33.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
PLN/QAR 0.9817 0.9823 - 0.9815 0.9826 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PLN/RON 1.0804 1.0831 - 1.0818 1.084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/RUB 18.14 17.811 - 17.811 17.811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
PLN/SAR 1.0103 1.0126 - 1.0117 1.013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/SEK 2.4513 2.4333 2.4351 2.4333 2.4369 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۲۴
PLN/SGD 0.3679 0.3685 - 0.3683 0.3688 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/THB 8.81 8.81 - 8.8 8.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/TRY 1.6363 1.6419 - 1.6357 1.6481 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/TWD 8.26 8.27 - 8.26 8.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
PLN/UAH 7.4269 7.439 - 7.4383 7.4806 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/VEF 25249.1694 25301.9037 - 25285.9025 25345.3422 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۲۴
PLN/XAF 152.82 152.82 - 152.82 153.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/XCD 0.7249 0.7327 - 0.7322 0.733 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/XOF 152.82 152.82 - 152.82 157.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/ZAR 3.8811 3.8855 - 3.8763 3.8904 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RON/PLN - 0.9114 0.9126 0.9114 0.9128 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۲۴
RUB/PLN 0.0551 0.0581 0.058 0.0579 0.0581 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
SAR/PLN 0.9879 0.9895 - 0.9891 0.9902 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/PLN 0.4077 0.4106 0.4103 0.4097 0.4106 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۲۴
SGD/PLN 2.7148 2.8248 2.8251 2.8209 2.8251 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۲۴
TRY/PLN 0.6096 0.7191 0.7196 0.7191 0.7224 0.00 0.45% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۲۴
TWD/PLN 0.1209 0.1211 - 0.121 0.1212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
UAH/PLN 0.1333 0.1414 0.1413 0.1412 0.1414 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
VEF/PLN 0.0323 0.0323 - 0.0323 0.0323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۳۶
XAU/PLN - 4569.5 - 4528.5 4569.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۴۸
ZAR/PLN 0.2573 0.2705 0.2703 0.2703 0.2722 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۲۴
دلار / زلوتی لهستان 3.8175 3.8194 3.8196 3.8157 3.8215 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۸:۰۳
زلوتی لهستان / دلار 0.2618 0.2619 0.262 0.2618 0.2622 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۷:۴۷