کالایاب
شاخص یاب
لهستان لهستان
لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.2626
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 08:00:53
0 (0.94%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.09%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.46%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

115
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:02:07
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
10 (9.52%)
تغییر ۶ ماهه
115 (0.00%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,718
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:02:30
10 (0.39%)
تغییر ۳ ماهه
223 (8.96%)
تغییر ۶ ماهه
33 (1.25%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی لهستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/PLN 1.0087 1.0103 - 1.0101 1.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/PLN 0.1235 0.1237 - 0.1237 0.1239 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/PLN 2.7283 2.7194 2.7191 2.7191 2.7225 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۵
BGN/PLN - 2.1864 2.1872 2.1864 2.1874 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۲۱
BRL/PLN 0.9149 0.9163 - 0.9161 0.9222 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BTC/PLN - 20023.34 19955.39 19955.39 20315.94 158.61 0.79% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
CAD/PLN 2.8427 2.8433 2.8447 2.8433 2.8471 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۲۱
CHF/PLN 3.766 3.7514 3.7497 3.7485 3.7514 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
CNY/PLN 0.5411 0.5675 0.5676 0.5675 0.5681 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۲۴
COP/PLN - 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ساعت ۱۵:۵۴
CZK/PLN 0.1667 0.1664 0.1665 0.1664 0.1665 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۲۴
DKK/PLN 0.5754 0.5729 0.573 0.5728 0.573 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
ETH/PLN - 1596.3492 - 1585.4889 1744.4267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۵۷
EUR/PLN 4.2899 4.2766 4.2781 4.2766 4.2781 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
GBP/PLN 4.783 4.9428 4.9447 4.9427 4.9466 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
HKD/PLN 0.4722 0.4848 0.485 0.4848 0.4853 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
HRK/PLN - 0.5749 0.575 0.5748 0.575 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۲۴
HUF/PLN - 0.0134 - 0.0134 0.0134 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲:۰۹
JPY/PLN 0.0337 0.034 - 0.0337 0.034 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۳:۱۲
LTL/PLN - 1.2385 1.239 1.2385 1.239 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
MXN/PLN 0.1957 0.2023 0.2024 0.2023 0.2025 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۱۲
NOK/PLN 0.4411 0.4469 0.4472 0.4468 0.4472 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۱۲
NZD/PLN 2.4856 2.5424 2.544 2.5424 2.546 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
PLN/AED 0.9903 0.9909 - 0.9902 0.9911 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/ARS 8.0861 8.0888 - 8.0817 8.0916 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/AUD 0.3664 0.3664 - 0.3661 0.3667 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PLN/BBD 0.5257 0.549 - 0.5489 0.5518 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
PLN/BHD 0.101 0.1024 - 0.1023 0.1025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
PLN/BRL 1.0913 1.0931 - 1.0857 1.0932 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/CAD 0.3516 0.3517 - 0.3514 0.3519 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/CHF 0.2654 0.2664 0.2665 0.2664 0.2666 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
PLN/CLP 178.93 179.2 - 179.08 182.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/CNY 1.8465 1.847 - 1.8454 1.8479 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PLN/COP - 830.48 830.37 830.33 830.52 0.02 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۲۴
PLN/CZK 5.9885 6.004 6.002 6.002 6.004 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۲۴
PLN/DKK 1.7367 1.7442 1.7449 1.7442 1.7449 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۲۴
PLN/EGP 4.8135 4.8251 - 4.8237 4.831 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/EUR 0.2329 0.2337 0.2336 0.2336 0.2337 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۱۲
PLN/GBP 0.2089 0.2023 0.2021 0.202 0.2023 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
PLN/HKD 2.1166 2.1172 - 2.1158 2.1181 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/HUF 75.362 74.78 74.768 74.73 74.814 0.03 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
PLN/IDR 3931.77 3932.34 - 3924.81 3935.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/INR 18.83 18.83 - 18.82 18.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/ISK 28.85 29.01 - 29 29.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
PLN/JMD 36.22 37.06 - 37.05 37.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
PLN/JOD 0.1907 0.192 - 0.1919 0.1921 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/JPY 29.695 29.418 29.396 29.374 29.418 0.05 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
PLN/KES 26.95 27.49 - 27.47 27.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/KRW 301.28 301.82 - 301.2 301.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/LBP 396.83 415.47 - 409.21 415.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/LKR 42.3 43.93 - 43.31 43.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
PLN/LTL 0.8223 0.8223 - 0.8223 0.8279 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
PLN/MAD 2.4839 2.6236 - 2.5514 2.6248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/MXN 5.1027 4.9377 4.9342 4.9329 4.9377 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۱۲
PLN/MYR 1.1043 1.1057 - 1.1052 1.1061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/NAD 3.8807 3.9211 - 3.9192 3.9227 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/NOK 2.2644 2.2343 2.2357 2.234 2.2357 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
PLN/NPR 29.6 30.39 - 30.39 30.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/NZD 0.4021 0.4022 - 0.4019 0.4032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/OMR 0.1035 0.1042 - 0.1041 0.1042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
PLN/PAB 0.2626 0.2743 - 0.2742 0.2757 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
PLN/PHP 14.38 14.4 - 14.4 14.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/PKR 32.5 33.25 - 33.01 33.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
PLN/QAR 0.9817 0.9823 - 0.9815 0.9826 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PLN/RON 1.0804 1.0831 - 1.0818 1.084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/RUB 18.14 17.811 - 17.811 17.811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
PLN/SAR 1.0103 1.0126 - 1.0117 1.013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/SEK 2.4513 2.4422 2.4428 2.4422 2.4434 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
PLN/SGD 0.3679 0.3685 - 0.3683 0.3688 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/THB 8.81 8.81 - 8.8 8.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/TRY 1.6363 1.6419 - 1.6357 1.6481 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/TWD 8.26 8.27 - 8.26 8.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
PLN/UAH 7.4269 7.439 - 7.4383 7.4806 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/VEF 25249.1694 25301.9037 - 25285.9025 25345.3422 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۲۴
PLN/XAF 152.82 152.82 - 152.82 153.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/XCD 0.7249 0.7327 - 0.7322 0.733 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/XOF 152.82 152.82 - 152.82 157.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/ZAR 3.8811 3.8855 - 3.8763 3.8904 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RON/PLN - 0.8978 0.8987 0.8978 0.8989 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
RUB/PLN 0.0551 0.0595 - 0.0595 0.0595 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۱۲
SAR/PLN 0.9879 0.9895 - 0.9891 0.9902 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/PLN 0.4077 0.4088 0.4089 0.4088 0.4091 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۱۲
SGD/PLN 2.7148 2.8062 2.8077 2.8062 2.8096 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
TRY/PLN 0.6096 0.6541 0.6539 0.6524 0.6571 0.00 0.49% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
TWD/PLN 0.1209 0.1211 - 0.121 0.1212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
UAH/PLN 0.1333 0.1415 0.1416 0.1415 0.1416 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۰
VEF/PLN 0.0323 0.0323 - 0.0323 0.0323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۳۶
XAU/PLN - 4569.5 - 4528.5 4569.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۴۸
ZAR/PLN 0.2573 0.2703 0.2706 0.2703 0.2708 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
دلار / زلوتی لهستان 3.8066 3.8091 - 3.8061 3.8115 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۰
زلوتی لهستان / دلار 0.2626 0.2626 - 0.2624 0.2628 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۰