شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
لهستان لهستان
لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.2579
قیمت روز
0 (0.27%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:51:18
0 (1.66%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.46%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.50%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

135
قیمت روز
1 (0.75%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:02:37
5 (3.57%)
تغییر ۳ ماهه
18 (15.38%)
تغییر ۶ ماهه
30 (28.57%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,523
قیمت روز
9 (0.35%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 17:01:57
117 (4.84%)
تغییر ۳ ماهه
14 (0.54%)
تغییر ۶ ماهه
31 (1.24%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی لهستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/PLN 1.0554 1.0557 - 1.0528 1.057 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
ARS/PLN 0.065 0.0651 - 0.0649 0.0651 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
AUD/PLN 2.64 2.6412 - 2.636 2.6436 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
BGN/PLN - 2.1768 - 2.1752 2.1768 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۴:۳۶
BRL/PLN 0.9238 0.9241 - 0.9215 0.9252 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
BTC/PLN - 32760.13 - 32760.13 32760.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۶
CAD/PLN 2.9317 2.9333 - 2.9252 2.9371 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
CHF/PLN 3.9158 3.9169 - 3.9065 3.9205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
CNY/PLN 0.5525 0.5526 - 0.5514 0.5534 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
COP/PLN - 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۸:۳۰
CZK/PLN 0.1675 0.1676 - 0.167 0.1676 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
DKK/PLN 0.5738 0.5741 - 0.5722 0.5745 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
ETH/PLN - 1596.3492 - 1585.4889 1744.4267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۵۷
EUR/PLN 4.2879 4.2891 - 4.2759 4.2926 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
GBP/PLN 5.0259 5.0273 - 4.9958 5.0308 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
HKD/PLN 0.495 0.4953 - 0.4939 0.4958 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
HRK/PLN - 0.5764 - 0.576 0.5764 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۴۵
HUF/PLN - 0.0128 - 0.0128 0.0128 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۳:۰۶
JPY/PLN 0.0356 0.0356 - 0.0355 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۵۴
LTL/PLN - 1.2332 - 1.2322 1.2332 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۶:۱۲
MXN/PLN 0.2016 0.2016 - 0.2014 0.2019 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
NOK/PLN 0.4262 0.4263 - 0.4257 0.4265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
NZD/PLN 2.4822 2.483 - 2.4753 2.4854 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/AED 0.9473 0.9474 - 0.9467 0.9503 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/ARS 15.3442 15.3999 - 15.3878 15.4453 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/AUD 0.3785 0.3788 - 0.3786 0.3796 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/BBD 0.5154 0.5262 - 0.5258 0.5278 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/BHD 0.0972 0.0973 - 0.0972 0.0976 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/BRL 1.0822 1.0825 - 1.0816 1.0857 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/CAD 0.341 0.3411 - 0.3409 0.342 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/CHF 0.2553 0.2554 - 0.2553 0.2563 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۵۴
PLN/CLP 197.32 197.59 - 194.04 200.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/CNY 1.8097 1.8099 - 1.8082 1.8142 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/COP - 834.25 - 834.25 834.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۴:۴۵
PLN/CZK 5.9657 5.9694 - 5.9662 5.9936 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/DKK 1.742 1.7428 - 1.7413 1.7504 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/EGP 4.1476 4.1657 - 4.1642 4.1844 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/EUR 0.2331 0.2332 - 0.2331 0.234 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/GBP 0.1989 0.199 - 0.1989 0.2002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/HKD 2.0194 2.0196 - 2.0177 2.0254 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/HUF 78.15 78.228 - 78.174 78.401 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/IDR 3629.19 3632.54 - 3629.69 3642.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/INR 18.52 18.52 - 18.5 18.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/ISK 31.7 31.77 - 31.74 31.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/JMD 35.69 36.48 - 36.45 36.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/JOD 0.1826 0.1832 - 0.183 0.1837 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/JPY 28.1227 28.1303 - 28.0981 28.1877 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/KES 26.25 26.3 - 26.29 26.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۵۴
PLN/KRW 300.31 300.83 - 300.56 301.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/LBP 388.33 391.68 - 391.37 392.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/LKR 46.29 46.34 - 46.32 46.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/LTL 0.8223 0.8223 - 0.8223 0.8279 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
PLN/MAD 2.4899 2.4912 - 2.489 2.4985 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/MXN 4.9592 4.9595 - 4.9572 4.9676 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/MYR 1.0712 1.072 - 1.0714 1.0749 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/NAD 3.8062 3.8101 - 3.7975 3.8142 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/NOK 2.3459 2.3463 - 2.3453 2.3506 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/NPR 29.64 29.65 - 29.61 29.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۵۴
PLN/NZD 0.4027 0.4029 - 0.4028 0.4042 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/OMR 0.0993 0.0993 - 0.0992 0.0996 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۵۴
PLN/PAB 0.2579 0.2579 - 0.2577 0.2587 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/PHP 13.08 13.08 - 13.06 13.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/PKR 40.07 40.5 - 40.13 40.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/QAR 0.9389 0.9394 - 0.9383 0.9506 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/RON 1.1123 1.1132 - 1.1132 1.1166 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۵۴
PLN/RUB 16.47 16.47 - 16.47 16.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
PLN/SAR 0.9673 0.9674 - 0.9666 0.9702 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/SEK 2.4853 2.4864 - 2.4846 2.4924 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/SGD 0.3509 0.351 - 0.3508 0.352 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/THB 7.8 7.8 - 7.8 7.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
PLN/TRY 1.4761 1.4791 - 1.4788 1.487 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/TWD 7.86 7.87 - 7.86 7.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۵۴
PLN/UAH 6.2325 6.2339 - 6.226 6.2602 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/VEF 7560.0099 7578.9572 - 7570.268 7599.9323 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/XAF 152.95 152.95 - 152.77 153.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/XCD 0.6964 0.7016 - 0.7008 0.7035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/XOF 152.63 154.44 - 151.84 154.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/ZAR 3.8087 3.8138 - 3.7972 3.8141 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
RON/PLN - 0.9018 - 0.9018 0.9021 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۳۳
RUB/PLN 0.0607 0.0607 - 0.0606 0.0609 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۱:۳۳
SAR/PLN 1.0336 1.0339 - 1.0309 1.0348 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/PLN 0.4021 0.4023 - 0.4014 0.4028 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SGD/PLN 2.849 2.85 - 2.8419 2.8529 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
TRY/PLN 0.6767 0.6769 - 0.6728 0.6769 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
TWD/PLN 0.1271 0.1272 - 0.1267 0.1273 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۵۴
UAH/PLN 0.1602 0.1606 - 0.1598 0.1609 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
VEF/PLN 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۱۵
XAU/PLN - 4569.5 - 4528.5 4569.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۴۸
ZAR/PLN 0.2624 0.2624 - 0.2623 0.2635 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
دلار / زلوتی لهستان 3.8768 3.8773 - 3.8714 3.8801 0.01 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۷:۰۰
زلوتی لهستان / دلار 0.2578 0.2579 0.2584 0.2578 0.2584 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۵۱