کالایاب
شاخص یاب
لهستان لهستان
لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.2683
قیمت روز
0 (0.15%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۸
ساعت 09:15:06
0 (1.78%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.94%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.41%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

117
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 11:02:14
2 (1.68%)
تغییر ۳ ماهه
12 (11.43%)
تغییر ۶ ماهه
5 (4.46%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,677
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 20:02:54
21 (0.81%)
تغییر ۳ ماهه
105 (4.10%)
تغییر ۶ ماهه
192 (7.72%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی لهستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/PLN 1.0087 1.0103 - 1.0101 1.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/PLN 0.1235 0.1237 - 0.1237 0.1239 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/PLN 2.7283 2.5978 - 2.5978 2.5978 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۳۰
BGN/PLN - 2.1744 2.1739 2.1739 2.1744 0.01 0.27% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۲۱
BRL/PLN 0.9149 0.9163 - 0.9161 0.9222 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BTC/PLN - 41519.27 40935 40935 41519.27 304.70 0.74% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۳۳
CAD/PLN 2.8427 2.8261 2.8284 2.8261 2.8284 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۲۱
CHF/PLN 3.766 3.8359 3.8368 3.8359 3.8373 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۳۳
CNY/PLN 0.5411 0.5423 - 0.5423 0.5423 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۹
COP/PLN - 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۸:۳۰
CZK/PLN 0.1667 0.1662 0.1661 0.1661 0.1662 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۳۳
DKK/PLN 0.5754 0.5694 - 0.5694 0.5698 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
ETH/PLN - 1596.3492 - 1585.4889 1744.4267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۵۷
EUR/PLN 4.2899 4.2517 4.2509 4.2509 4.2517 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۳۳
GBP/PLN 4.783 4.7516 4.7494 4.7494 4.7516 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۳۳
HKD/PLN 0.4722 0.4773 0.4775 0.4773 0.4775 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۳۳
HRK/PLN - 0.5748 0.5746 0.5746 0.5748 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۳۳
HUF/PLN - 0.0131 - 0.0131 0.0132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۸:۳۳
JPY/PLN 0.0337 0.0348 - 0.0348 0.0348 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
LTL/PLN - 1.2314 1.2313 1.2311 1.2314 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۱۲
MXN/PLN 0.1957 0.1941 0.1942 0.1941 0.1945 0.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۲۱
NOK/PLN 0.4411 0.4395 0.4394 0.4394 0.4398 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۲۱
NZD/PLN 2.4856 2.4756 2.4744 2.4683 2.4756 0.01 0.39% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۳۰
PLN/AED 0.9903 0.9909 - 0.9902 0.9911 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/ARS 8.0861 8.0888 - 8.0817 8.0916 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/AUD 0.3664 0.3664 - 0.3661 0.3667 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PLN/BBD 0.5257 0.549 - 0.5489 0.5518 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
PLN/BHD 0.101 0.1024 - 0.1023 0.1025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
PLN/BRL 1.0913 1.0931 - 1.0857 1.0932 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/CAD 0.3516 0.3517 - 0.3514 0.3519 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/CHF 0.2654 0.2606 0.2605 0.2604 0.2606 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۳۳
PLN/CLP 178.93 179.2 - 179.08 182.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/CNY 1.8465 1.847 - 1.8454 1.8479 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PLN/COP - 857.88 857.91 857.88 858.04 0.01 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۵۱
PLN/CZK 5.9885 6.006 6.01 6.006 6.01 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۳۳
PLN/DKK 1.7367 1.7552 1.7553 1.7552 1.7555 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۵۱
PLN/EGP 4.8135 4.8251 - 4.8237 4.831 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/EUR 0.2329 0.2351 - 0.2348 0.2351 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
PLN/GBP 0.2089 0.2104 - 0.2104 0.2104 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۹
PLN/HKD 2.1166 2.1172 - 2.1158 2.1181 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/HUF 75.362 76.056 76.089 76.056 76.089 0.06 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۳۳
PLN/IDR 3931.77 3932.34 - 3924.81 3935.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/INR 18.83 18.83 - 18.82 18.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/ISK 28.85 29.01 - 29 29.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
PLN/JMD 36.22 37.06 - 37.05 37.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
PLN/JOD 0.1907 0.192 - 0.1919 0.1921 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/JPY 29.695 28.733 28.752 28.733 28.756 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۳۳
PLN/KES 26.95 27.49 - 27.47 27.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/KRW 301.28 301.82 - 301.2 301.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/LBP 396.83 415.47 - 409.21 415.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/LKR 42.3 43.93 - 43.31 43.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
PLN/LTL 0.8223 0.8223 - 0.8223 0.8279 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
PLN/MAD 2.4839 2.6236 - 2.5514 2.6248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/MXN 5.1027 5.1486 5.147 5.137 5.1486 0.02 0.40% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۳۰
PLN/MYR 1.1043 1.1057 - 1.1052 1.1061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/NAD 3.8807 3.9211 - 3.9192 3.9227 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/NOK 2.2644 2.2737 2.2738 2.2718 2.2738 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۳۰
PLN/NPR 29.6 30.39 - 30.39 30.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/NZD 0.4021 0.4022 - 0.4019 0.4032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/OMR 0.1035 0.1042 - 0.1041 0.1042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
PLN/PAB 0.2626 0.2743 - 0.2742 0.2757 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
PLN/PHP 14.38 14.4 - 14.4 14.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/PKR 32.5 33.25 - 33.01 33.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
PLN/QAR 0.9817 0.9823 - 0.9815 0.9826 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PLN/RON 1.0804 1.0831 - 1.0818 1.084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/RUB 18.14 17.811 - 17.811 17.811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
PLN/SAR 1.0103 1.0126 - 1.0117 1.013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/SEK 2.4513 2.4869 2.4874 2.4869 2.4874 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۳۳
PLN/SGD 0.3679 0.3685 - 0.3683 0.3688 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/THB 8.81 8.81 - 8.8 8.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/TRY 1.6363 1.6419 - 1.6357 1.6481 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/TWD 8.26 8.27 - 8.26 8.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
PLN/UAH 7.4269 7.439 - 7.4383 7.4806 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/VEF 25249.1694 25301.9037 - 25285.9025 25345.3422 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۲۴
PLN/XAF 152.82 152.82 - 152.82 153.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/XCD 0.7249 0.7327 - 0.7322 0.733 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/XOF 152.82 152.82 - 152.82 157.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/ZAR 3.8811 3.8855 - 3.8763 3.8904 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RON/PLN - 0.9006 0.9005 0.9005 0.9006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۳۳
RUB/PLN 0.0551 0.0596 - 0.0593 0.0596 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
SAR/PLN 0.9879 0.9895 - 0.9891 0.9902 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/PLN 0.4077 0.4018 0.4017 0.4017 0.4018 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۳۳
SGD/PLN 2.7148 2.7557 2.7558 2.7557 2.7558 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۳۳
TRY/PLN 0.6096 0.6418 0.6422 0.6403 0.6423 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۳۳
TWD/PLN 0.1209 0.1211 - 0.121 0.1212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
UAH/PLN 0.1333 0.1425 - 0.1425 0.1426 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
VEF/PLN 0.0323 0.0323 - 0.0323 0.0323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۳۶
XAU/PLN - 4569.5 - 4528.5 4569.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۴۸
ZAR/PLN 0.2573 0.2595 - 0.2595 0.2595 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۹
دلار / زلوتی لهستان 3.7266 3.7271 3.7279 3.727 3.7343 0.01 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۹:۱۷
زلوتی لهستان / دلار 0.2682 0.2683 0.2684 0.268 0.2684 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۹:۱۵