کالایاب
شاخص یاب
لهستان لهستان
لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.2552
قیمت روز
0 (0.2%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 13:29:13
0 (1.51%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.56%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.28%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

140
قیمت روز
1 (0.71%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:09
23 (19.66%)
تغییر ۳ ماهه
19 (15.70%)
تغییر ۶ ماهه
33 (30.84%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,396
قیمت روز
31 (1.29%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 13:32:38
113 (4.50%)
تغییر ۳ ماهه
262 (9.86%)
تغییر ۶ ماهه
147 (5.78%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی لهستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/PLN 1.0087 1.0103 - 1.0101 1.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/PLN 0.1235 0.1237 - 0.1237 0.1239 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/PLN 2.7283 2.6554 - 2.6529 2.6562 0.01 0.28% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۱۵
BGN/PLN - 2.1768 - 2.1752 2.1768 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۴:۳۶
BRL/PLN 0.9149 0.9163 - 0.9161 0.9222 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BTC/PLN - 41904.88 40688.02 40656.38 41904.88 1034.80 2.53% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
CAD/PLN 2.8427 2.9525 2.9497 2.9497 2.9525 0.01 0.28% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
CHF/PLN 3.766 4.0069 3.9992 3.9992 4.0069 0.01 0.34% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
CNY/PLN 0.5411 0.5558 - 0.5545 0.5558 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۴:۴۵
COP/PLN - 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۸:۳۰
CZK/PLN 0.1667 0.1688 0.1687 0.1687 0.1688 0.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۹
DKK/PLN 0.5754 0.5832 0.5824 0.5824 0.5832 0.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۹
ETH/PLN - 1596.3492 - 1585.4889 1744.4267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۵۷
EUR/PLN 4.2899 4.3518 4.3432 4.3335 4.3518 0.02 0.38% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۵۴
GBP/PLN 4.783 4.7526 4.7553 4.7526 4.7553 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
HKD/PLN 0.4722 0.4992 - 0.4984 0.4992 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۰
HRK/PLN - 0.5764 - 0.576 0.5764 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۴۵
HUF/PLN - 0.0134 - 0.0134 0.0135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۳۰
JPY/PLN 0.0337 0.0368 - 0.0367 0.0368 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۰
LTL/PLN - 1.2332 - 1.2322 1.2332 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۶:۱۲
MXN/PLN 0.1957 0.1992 - 0.1992 0.1992 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۵:۲۱
NOK/PLN 0.4411 0.4344 - 0.4344 0.4344 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۵:۲۱
NZD/PLN 2.4856 2.5131 - 2.5131 2.5131 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۵:۲۱
PLN/AED 0.9903 0.9909 - 0.9902 0.9911 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/ARS 8.0861 8.0888 - 8.0817 8.0916 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/AUD 0.3664 0.3664 - 0.3661 0.3667 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PLN/BBD 0.5257 0.549 - 0.5489 0.5518 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
PLN/BHD 0.101 0.1024 - 0.1023 0.1025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
PLN/BRL 1.0913 1.0931 - 1.0857 1.0932 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/CAD 0.3516 0.3517 - 0.3514 0.3519 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/CHF 0.2654 0.2494 0.2499 0.2494 0.2499 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
PLN/CLP 178.93 179.2 - 179.08 182.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/CNY 1.8465 1.847 - 1.8454 1.8479 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PLN/COP - 834.25 - 834.25 834.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۴:۴۵
PLN/CZK 5.9885 5.914 5.919 5.914 5.919 0.01 0.19% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۹
PLN/DKK 1.7367 1.7139 1.7163 1.7139 1.7163 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۹
PLN/EGP 4.8135 4.8251 - 4.8237 4.831 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/EUR 0.2329 0.2298 0.2301 0.2298 0.2301 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
PLN/GBP 0.2089 0.2103 - 0.2103 0.2103 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
PLN/HKD 2.1166 2.1172 - 2.1158 2.1181 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/HUF 75.362 74.693 - 74.693 74.74 0.04 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۰
PLN/IDR 3931.77 3932.34 - 3924.81 3935.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/INR 18.83 18.83 - 18.82 18.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/ISK 28.85 29.01 - 29 29.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
PLN/JMD 36.22 37.06 - 37.05 37.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
PLN/JOD 0.1907 0.192 - 0.1919 0.1921 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/JPY 29.695 27.128 - 27.128 27.205 0.03 0.13% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۰
PLN/KES 26.95 27.49 - 27.47 27.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/KRW 301.28 301.82 - 301.2 301.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/LBP 396.83 415.47 - 409.21 415.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/LKR 42.3 43.93 - 43.31 43.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
PLN/LTL 0.8223 0.8223 - 0.8223 0.8279 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
PLN/MAD 2.4839 2.6236 - 2.5514 2.6248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/MXN 5.1027 5.0163 - 5.0163 5.0163 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۵:۲۱
PLN/MYR 1.1043 1.1057 - 1.1052 1.1061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/NAD 3.8807 3.9211 - 3.9192 3.9227 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/NOK 2.2644 2.3004 - 2.3004 2.3004 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۵:۲۱
PLN/NPR 29.6 30.39 - 30.39 30.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/NZD 0.4021 0.4022 - 0.4019 0.4032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/OMR 0.1035 0.1042 - 0.1041 0.1042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
PLN/PAB 0.2626 0.2743 - 0.2742 0.2757 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
PLN/PHP 14.38 14.4 - 14.4 14.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/PKR 32.5 33.25 - 33.01 33.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
PLN/QAR 0.9817 0.9823 - 0.9815 0.9826 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PLN/RON 1.0804 1.0831 - 1.0818 1.084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/RUB 18.14 17.811 - 17.811 17.811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
PLN/SAR 1.0103 1.0126 - 1.0117 1.013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/SEK 2.4513 2.4661 2.4684 2.4661 2.4684 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
PLN/SGD 0.3679 0.3685 - 0.3683 0.3688 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/THB 8.81 8.81 - 8.8 8.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/TRY 1.6363 1.6419 - 1.6357 1.6481 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/TWD 8.26 8.27 - 8.26 8.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
PLN/UAH 7.4269 7.439 - 7.4383 7.4806 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/VEF 25249.1694 25301.9037 - 25285.9025 25345.3422 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۲۴
PLN/XAF 152.82 152.82 - 152.82 153.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/XCD 0.7249 0.7327 - 0.7322 0.733 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/XOF 152.82 152.82 - 152.82 157.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/ZAR 3.8811 3.8855 - 3.8763 3.8904 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RON/PLN - 0.9018 - 0.9018 0.9021 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۳۳
RUB/PLN 0.0551 0.0588 - 0.0588 0.0588 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۳۳
SAR/PLN 0.9879 0.9895 - 0.9891 0.9902 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/PLN 0.4077 0.4052 0.4048 0.4048 0.4052 0.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
SGD/PLN 2.7148 2.8291 2.8251 2.8251 2.8291 0.01 0.26% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
TRY/PLN 0.6096 0.7016 0.7006 0.7006 0.7016 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
TWD/PLN 0.1209 0.1211 - 0.121 0.1212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
UAH/PLN 0.1333 0.1485 - 0.1485 0.1485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۴:۳۳
VEF/PLN 0.0323 0.0323 - 0.0323 0.0323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۳۶
XAU/PLN - 4569.5 - 4528.5 4569.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۴۸
ZAR/PLN 0.2573 0.2553 0.2559 0.2553 0.2559 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
دلار / زلوتی لهستان 3.9194 3.9199 3.9191 3.9117 3.9242 0.01 0.21% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۳:۳۸
زلوتی لهستان / دلار 0.2551 0.2552 0.2551 0.2549 0.2557 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۳:۲۹