کالایاب
شاخص یاب
پاکستان پاکستان
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0063
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 06:21:13
0 (11.27%)
تغییر ۳ ماهه
0 (10.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (22.22%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

5,270
قیمت روز
688 (15.02%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:01:49
887 (20.24%)
تغییر ۳ ماهه
1,575 (42.63%)
تغییر ۶ ماهه
1,575 (42.63%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

16,067
قیمت روز
36 (0.23%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:33:07
2,361 (12.81%)
تغییر ۳ ماهه
2,529 (13.60%)
تغییر ۶ ماهه
4,314 (21.17%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی پاکستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/PKR 33.326 42.827 - 42.823 42.827 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
ARS/PKR 4.02 4.11 - 4.08 4.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AUD/PKR 89.997 112.25 - 112.25 112.25 2.76 2.52% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۲۱
BHD/PKR 324.44 420.29 417.24 417.24 420.29 3.00 0.72% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۲۱
BRL/PKR 29.76 30.44 - 30.25 30.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
CAD/PKR 93.804 119.11 - 119.11 119.11 0.19 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۲۷
CHF/PKR 122.45 164.795 161.45 160.768 164.795 4.06 2.52% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۲۷
CNY/PKR 17.6 18 - 18 18.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
DKK/PKR 18.71 23.97 23.969 23.903 23.97 0.05 0.20% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۸:۳۶
EGP/PKR 6.8489 9.419 - 9.415 9.419 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۵۷
EUR/PKR 139.5 178.668 - 178.668 178.668 0.55 0.31% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲:۲۱
GBP/PKR 157.4 199.8 - 199.8 199.8 0.30 0.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲:۲۱
HKD/PKR 15.594 20.149 - 20.149 20.149 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۳۳
HUF/PKR 0.4312 0.4411 - 0.438 0.4411 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
INR/PKR 1.7533 2.2686 - 2.2686 2.2686 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۳۳
ISK/PKR 1.1235 1.1492 - 1.141 1.1492 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/PKR 1.1079 1.4703 - 1.4647 1.4703 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۳۳
KWD/PKR 403.73 518.33 - 518.33 518.33 0.47 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۲۷
MXN/PKR 6.3689 6.5148 - 6.4606 6.5164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/PKR 29.863 38.141 38.056 38.056 38.141 0.19 0.50% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۱۵
NOK/PKR 14.35 14.68 - 14.57 14.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
NZD/PKR 81.699 104.47 - 103.635 104.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۲۴
OMR/PKR 317.91 408.36 - 408.36 408.36 0.16 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲:۲۱
PHP/PKR 2.2586 2.3103 - 2.2934 2.3103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/CLP 5.443 5.4512 - 5.424 5.5582 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PKR/CZK 0.1822 0.1825 - 0.1817 0.1825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/EUR - 0.0056 - 0.0056 0.0056 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۲۴
PKR/GBP - 0.005 - 0.005 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۲۱
PKR/HUF 2.2917 2.2941 - 2.2822 2.2948 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/IDR 119.6 119.62 - 119.07 119.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/INR 0.5726 0.5728 - 0.57 0.5728 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/ISK 0.8775 0.8824 - 0.8787 0.8826 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/JMD 1.1017 1.1272 - 1.1272 1.1272 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/JPY 0.9036 0.6801 - 0.6801 0.6827 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۳۳
PKR/KES 0.8199 0.8363 - 0.8324 0.8422 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PKR/KRW 9.17 9.18 - 9.12 9.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/LBP 12.07 12.64 - 12.4 12.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/LKR 1.2866 1.3363 - 1.3363 1.3363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/NPR 0.9003 0.9244 - 0.9244 0.9244 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/PHP 0.4374 0.4381 - 0.436 0.4391 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/RUB 0.5518 0.5518 - 0.5492 0.5518 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/THB 0.2679 0.268 - 0.2666 0.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/USD - 0.0063 - 0.0063 0.0063 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
PKR/XAF 4.6488 4.6488 - 4.6488 4.6488 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/XOF 4.6488 4.6488 - 4.6488 4.6488 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/ZAR - 0.091 0.0889 0.0889 0.0914 0.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۴۸
PLN/PKR 32.5 33.25 - 33.01 33.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
QAR/PKR 33.62 43.79 - 43.79 43.79 0.59 1.37% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۵۱
RUB/PKR 1.7916 1.8326 - 1.8205 1.8326 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SAR/PKR 32.631 41.939 - 41.939 41.939 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲:۲۱
SEK/PKR 13.26 13.56 - 13.47 13.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SGD/PKR 89.507 116.175 - 116.175 116.175 0.11 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۲۷
THB/PKR 3.7457 5.1122 - 5.1122 5.1255 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
TRY/PKR 19.83 20.28 - 20.14 20.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TWD/PKR 3.986 5.0655 - 5.0655 5.0769 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
VEF/PKR 1.06 1.06 - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/PKR 8.4564 10.987 11.237 10.929 11.237 0.05 0.42% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۴۸
دلار / روپیه پاکستان 156.25 157.55 157.4 157.4 162.02 0.45 0.29% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۵۰