کالایاب
شاخص یاب
پاکستان پاکستان
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.007
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:54:19
0 (1.41%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.67%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,287
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:01:45
41 (0.97%)
تغییر ۳ ماهه
592 (16.02%)
تغییر ۶ ماهه
4,287 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

17,924
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:01:44
1,273 (6.63%)
تغییر ۳ ماهه
1,110 (5.83%)
تغییر ۶ ماهه
4,543 (20.22%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی پاکستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/PKR 33.326 38.549 - 38.54 38.549 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۰۰
ARS/PKR 4.02 4.11 - 4.08 4.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AUD/PKR 89.997 101.26 - 101.22 101.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۱۵
BHD/PKR 324.44 375.55 - 375.49 375.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۱۵
BRL/PKR 29.76 30.44 - 30.25 30.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
CAD/PKR 93.804 105.867 - 105.867 105.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
CHF/PKR 122.45 139.58 - 139.505 139.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CNY/PKR 17.6 18 - 18 18.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
DKK/PKR 18.71 21.321 - 21.321 21.324 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۲۴
EGP/PKR 6.8489 8.238 - 8.231 8.238 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۹
EUR/PKR 139.5 159.231 - 159.231 159.231 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۱۲
GBP/PKR 157.4 184.1 - 184.1 184.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۱۲
HKD/PKR 15.594 18.052 - 18.048 18.052 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۱۲
HUF/PKR 0.4312 0.4411 - 0.438 0.4411 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
INR/PKR 1.7533 2.0409 - 2.0405 2.0409 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۱۲
ISK/PKR 1.1235 1.1492 - 1.141 1.1492 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/PKR 1.1079 1.2652 - 1.2649 1.2652 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۹
KWD/PKR 403.73 465.65 - 465.6 465.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۱۲
MXN/PKR 6.3689 6.5148 - 6.4606 6.5164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/PKR 29.863 34.178 - 34.063 34.178 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۱۲
NOK/PKR 14.35 14.68 - 14.57 14.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
NZD/PKR 81.699 94.691 - 94.563 94.691 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۱۲
OMR/PKR 317.91 367.88 - 367.81 367.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۹
PHP/PKR 2.2586 2.3103 - 2.2934 2.3103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/CLP 5.443 5.4512 - 5.424 5.5582 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PKR/CZK 0.1822 0.1825 - 0.1817 0.1825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/EUR - 0.0062 - 0.0062 0.0062 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۵:۴۵
PKR/GBP - 0.0054 - 0.0054 0.0054 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۴۲
PKR/HUF 2.2917 2.2941 - 2.2822 2.2948 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/IDR 119.6 119.62 - 119.07 119.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/INR 0.5726 0.5728 - 0.57 0.5728 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/ISK 0.8775 0.8824 - 0.8787 0.8826 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/JMD 1.1017 1.1272 - 1.1272 1.1272 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/JPY 0.9036 0.7902 - 0.79 0.7902 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۱۸
PKR/KES 0.8199 0.8363 - 0.8324 0.8422 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PKR/KRW 9.17 9.18 - 9.12 9.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/LBP 12.07 12.64 - 12.4 12.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/LKR 1.2866 1.3363 - 1.3363 1.3363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/NPR 0.9003 0.9244 - 0.9244 0.9244 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/PHP 0.4374 0.4381 - 0.436 0.4391 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/RUB 0.5518 0.5518 - 0.5492 0.5518 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/THB 0.2679 0.268 - 0.2666 0.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/USD - 0.007 - 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۴:۵۴
PKR/XAF 4.6488 4.6488 - 4.6488 4.6488 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/XOF 4.6488 4.6488 - 4.6488 4.6488 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/ZAR - 0.0991 - 0.0991 0.0991 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
PLN/PKR 32.5 33.25 - 33.01 33.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
QAR/PKR 33.62 38.89 - 38.88 38.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۱۲
RUB/PKR 1.7916 1.8326 - 1.8205 1.8326 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SAR/PKR 32.631 37.777 - 37.757 37.777 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۹
SEK/PKR 13.26 13.56 - 13.47 13.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SGD/PKR 89.507 104.473 - 104.42 104.473 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۲۴
THB/PKR 3.7457 4.4516 - 4.4465 4.4517 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۰۰
TRY/PKR 19.83 20.28 - 20.14 20.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TWD/PKR 3.986 4.593 - 4.5915 4.593 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۰۰
VEF/PKR 1.06 1.06 - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/PKR 8.4564 10.044 - 10.044 10.052 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
دلار / روپیه پاکستان 141.35 142 - 141.35 142 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۲۰