شاخص یاب
پاکستان پاکستان
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0071
قیمت روز
0 (1.43%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 05:09:13
0 (4.05%)
تغییر ۳ ماهه
0 (12.35%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,363
قیمت روز
12 (0.28%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 07:02:04
668 (18.08%)
تغییر ۳ ماهه
668 (18.08%)
تغییر ۶ ماهه
4,363 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

19,745
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 20:33:00
490 (2.42%)
تغییر ۳ ماهه
862 (4.18%)
تغییر ۶ ماهه
1,620 (7.58%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی پاکستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/PKR 33.326 37.883 - 37.883 37.883 0.02 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
ARS/PKR 4.02 4.11 - 4.08 4.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AUD/PKR 89.997 98.744 - 98.744 98.744 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
BHD/PKR 324.44 368.9 - 368.9 368.9 0.14 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
BRL/PKR 29.76 30.44 - 30.25 30.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
CAD/PKR 93.804 104.566 - 104.566 104.566 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۱۵
CHF/PKR 122.45 138.31 138.893 138.31 138.893 0.50 0.36% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
CNY/PKR 17.6 18 - 18 18.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
DKK/PKR 18.71 21.067 21.171 21.067 21.171 0.11 0.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
EGP/PKR 6.8489 7.936 - 7.936 7.936 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۲۱
EUR/PKR 139.5 156.949 - 156.949 156.949 0.05 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
GBP/PKR 157.4 179 - 179 179 0.10 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
HKD/PKR 15.594 17.733 - 17.733 17.733 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
HUF/PKR 0.4312 0.4411 - 0.438 0.4411 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
INR/PKR 1.7533 1.9541 - 1.9541 1.9541 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
ISK/PKR 1.1235 1.1492 - 1.141 1.1492 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/PKR 1.1079 1.2582 - 1.2582 1.2582 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
KWD/PKR 403.73 458.24 - 458.24 458.24 0.21 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
MXN/PKR 6.3689 6.5148 - 6.4606 6.5164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/PKR 29.863 34.074 - 34.074 34.074 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۲۱
NOK/PKR 14.35 14.68 - 14.57 14.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
NZD/PKR 81.699 95.04 - 95.04 95.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
OMR/PKR 317.91 361.43 - 361.43 361.43 0.16 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
PHP/PKR 2.2586 2.3103 - 2.2934 2.3103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/CLP 5.443 5.4512 - 5.424 5.5582 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PKR/CZK 0.1822 0.1825 - 0.1817 0.1825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/EUR - 0.0063 - 0.0063 0.0063 0.00 1.61% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۰۶
PKR/GBP - 0.0056 - 0.0056 0.0056 0.00 1.82% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۲۰:۱۵
PKR/HUF 2.2917 2.2941 - 2.2822 2.2948 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/IDR 119.6 119.62 - 119.07 119.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/INR 0.5726 0.5728 - 0.57 0.5728 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/ISK 0.8775 0.8824 - 0.8787 0.8826 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/JMD 1.1017 1.1272 - 1.1272 1.1272 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/JPY 0.9036 0.7897 0.7894 0.7894 0.7897 0.00 0.34% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۴۵
PKR/KES 0.8199 0.8363 - 0.8324 0.8422 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PKR/KRW 9.17 9.18 - 9.12 9.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/LBP 12.07 12.64 - 12.4 12.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/LKR 1.2866 1.3363 - 1.3363 1.3363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/NPR 0.9003 0.9244 - 0.9244 0.9244 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/PHP 0.4374 0.4381 - 0.436 0.4391 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/RUB 0.5518 0.5518 - 0.5492 0.5518 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/THB 0.2679 0.268 - 0.2666 0.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/USD - 0.0071 - 0.0071 0.0071 0.00 1.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۹
PKR/XAF 4.6488 4.6488 - 4.6488 4.6488 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/XOF 4.6488 4.6488 - 4.6488 4.6488 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/ZAR - 0.1011 0.1009 0.1009 0.1011 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
PLN/PKR 32.5 33.25 - 33.01 33.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
QAR/PKR 33.62 38.27 - 38.27 38.27 0.08 0.21% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
RUB/PKR 1.7916 1.8326 - 1.8205 1.8326 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SAR/PKR 32.631 37.113 - 37.113 37.113 0.02 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
SEK/PKR 13.26 13.56 - 13.47 13.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SGD/PKR 89.507 102.377 - 102.377 102.377 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
THB/PKR 3.7457 4.442 - 4.442 4.442 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
TRY/PKR 19.83 20.28 - 20.14 20.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TWD/PKR 3.986 4.5139 - 4.5139 4.5139 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
VEF/PKR 1.06 1.06 - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/PKR 8.4564 9.878 9.904 9.878 9.907 0.02 0.18% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
دلار / روپیه پاکستان 138.25 139.7 - 139.7 139.7 1.30 0.93% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۶