شاخص یاب
پاکستان پاکستان
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0071
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 05:15:17
0 (11.25%)
تغییر ۳ ماهه
0 (17.44%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,695
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ خرداد ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
3,695 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

19,275
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:31:26
530 (2.68%)
تغییر ۳ ماهه
2,108 (9.86%)
تغییر ۶ ماهه
564 (2.84%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی پاکستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/PKR 33.326 37.781 - 37.767 37.781 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۱:۱۸
ARS/PKR 4.02 4.11 4.09 4.08 4.11 0.03 0.74% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AUD/PKR 89.997 99.978 - 100.103 99.978 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۱۵
BHD/PKR 324.44 368.09 - 367.94 368.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۱:۱۸
BRL/PKR 29.76 30.44 30.25 30.25 30.44 0.02 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
CAD/PKR 93.804 103.584 - 103.584 104.131 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۱:۴۵
CHF/PKR 122.45 141.607 139.844 139.813 141.607 1.80 1.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۵:۱۵
CNY/PKR 17.6 18 18.01 18 18.01 0.11 0.61% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
DKK/PKR 18.71 21.341 21.099 21.071 21.341 0.27 1.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۵:۱۵
EGP/PKR 6.8489 7.748 - 7.747 7.748 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۴۸
EUR/PKR 139.5 157.823 - 157.434 157.823 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۱۵
GBP/PKR 157.4 174.6 - 174.5 175.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۱۵
HKD/PKR 15.594 17.763 - 17.752 17.763 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۵۴
HUF/PKR 0.4312 0.4411 0.4409 0.438 0.4411 0.00 0.59% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
INR/PKR 1.7533 1.9321 - 1.9318 1.9428 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۲۴
ISK/PKR 1.1235 1.1492 1.1491 1.141 1.1492 0.01 0.67% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/PKR 1.1079 1.2269 - 1.2269 1.2305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۴۵
KWD/PKR 403.73 456.22 - 456.17 456.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۳
MXN/PKR 6.3689 6.5148 6.5164 6.4606 6.5164 0.03 0.44% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/PKR 29.863 33.204 - 33.203 33.284 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۴۸
NOK/PKR 14.35 14.68 14.67 14.57 14.68 0.11 0.75% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
NZD/PKR 81.699 95.367 - 95.367 95.526 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۱۵
OMR/PKR 317.91 360.53 - 360.31 360.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۱۵
PHP/PKR 2.2586 2.3103 2.309 2.2934 2.3103 0.01 0.65% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/CLP 5.443 5.4512 5.5582 5.424 5.5582 0.03 0.47% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PKR/CZK 0.1822 0.1825 0.1817 0.1817 0.1825 0.00 0.44% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/EUR - 0.0062 - 0.0062 0.0062 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۵:۱۵
PKR/GBP - 0.0057 - 0.0057 0.0057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۱۵
PKR/HUF 2.2917 2.2941 2.294 2.2822 2.2948 0.01 0.51% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/IDR 119.6 119.62 119.38 119.07 119.64 0.54 0.45% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/INR 0.5726 0.5728 0.5702 0.57 0.5728 0.00 0.54% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/ISK 0.8775 0.8824 0.8825 0.8787 0.8826 0.00 0.41% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/JMD 1.1017 1.1272 - 1.1272 1.1272 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/JPY 0.9036 0.8142 - 0.8142 0.8142 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱:۴۵
PKR/KES 0.8199 0.8363 0.8422 0.8324 0.8422 0.00 0.47% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PKR/KRW 9.17 9.18 9.13 9.12 9.18 0.05 0.55% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/LBP 12.07 12.64 12.4 12.4 12.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/LKR 1.2866 1.3363 - 1.3363 1.3363 0.02 1.83% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/NPR 0.9003 0.9244 - 0.9244 0.9244 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/PHP 0.4374 0.4381 0.4391 0.436 0.4391 0.00 0.46% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/RUB 0.5518 0.5518 0.5493 0.5492 0.5518 0.00 0.49% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/THB 0.2679 0.268 0.2679 0.2666 0.268 0.00 0.41% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/USD - 0.0071 - 0.0071 0.0071 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۵:۱۵
PKR/XAF 4.6488 4.6488 - 4.6488 4.6488 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/XOF 4.6488 4.6488 - 4.6488 4.6488 0.10 2.24% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/ZAR - 0.1017 0.103 0.1017 0.1032 0.00 1.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۵:۱۵
PLN/PKR 32.5 33.25 33.24 33.01 33.25 0.22 0.67% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
QAR/PKR 33.62 38.12 - 38.08 38.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۱۸
RUB/PKR 1.7916 1.8326 1.821 1.8205 1.8326 0.01 0.58% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SAR/PKR 32.631 36.988 - 36.976 36.988 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۱:۱۸
SEK/PKR 13.26 13.56 13.47 13.47 13.56 0.10 0.74% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SGD/PKR 89.507 101.069 - 101.052 101.194 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۱۸
THB/PKR 3.7457 4.228 - 4.2247 4.228 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۴۵
TRY/PKR 19.83 20.28 20.27 20.14 20.28 0.08 0.40% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TWD/PKR 3.986 4.4958 - 4.4886 4.4958 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۱:۱۸
VEF/PKR 1.06 1.06 - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/PKR 8.4564 9.825 9.703 9.679 9.825 0.13 1.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۵:۱۵
دلار / روپیه پاکستان 139.04 141.86 - 139.5 141.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۲