شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پاکستان پاکستان
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0064
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 00:54:05
0 (3.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.88%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.51%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

5,430
قیمت روز
70 (1.31%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:01:33
189 (3.36%)
تغییر ۳ ماهه
936 (20.83%)
تغییر ۶ ماهه
1,735 (46.96%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

18,215
قیمت روز
457 (2.58%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 14:31:24
4,402 (31.87%)
تغییر ۳ ماهه
2,673 (17.20%)
تغییر ۶ ماهه
2,134 (10.49%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی پاکستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/PKR 42.29 42.75 - 42.3 42.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
ARS/PKR 2.61 2.63 - 2.61 2.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
AUD/PKR 105.79 106.93 - 105.84 107.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۵۴
BHD/PKR 411.97 416.43 - 412.14 416.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۰:۵۴
BRL/PKR 37.02 37.41 - 37.03 37.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
CAD/PKR 117.45 118.75 - 117.57 118.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
CHF/PKR 156.91 158.58 - 156.91 158.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۵۴
CNY/PKR 22.14 22.38 - 22.15 22.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
DKK/PKR 23 23.24 - 23 23.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
EGP/PKR 9.6192 9.7637 - 9.6642 9.7758 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
EUR/PKR 171.833 173.673 - 171.886 173.752 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
GBP/PKR 201.396 203.566 - 200.862 203.598 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
HKD/PKR 19.8411 20.0539 - 19.8444 20.058 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۵۴
HUF/PKR 0.5125 0.5179 - 0.5132 0.5191 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۵۴
INR/PKR 2.1632 2.1863 - 2.1659 2.1915 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
ISK/PKR 1.2627 1.2761 - 1.2646 1.2785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
JPY/PKR 1.4246 1.4398 - 1.4276 1.443 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
KWD/PKR 511.54 517.14 - 511.76 517.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
MXN/PKR 8.0779 8.1636 - 8.0957 8.1832 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
MYR/PKR 37.37 37.79 - 37.42 37.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
NOK/PKR 17.08 17.26 - 17.1 17.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
NZD/PKR 99.47 100.54 - 100.45 99.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
OMR/PKR 403.5 407.83 - 404.61 408.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۰:۵۴
PHP/PKR 3.064 3.0965 - 3.0679 3.1022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PKR/CLP 4.8982 4.9049 - 4.8206 4.9739 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PKR/CZK 0.1481 0.1482 - 0.1481 0.1492 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۵۴
PKR/EUR - 0.0058 - 0.0058 0.0058 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۱۲:۴۵
PKR/GBP - 0.005 - 0.005 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۲:۰۶
PKR/HUF 1.9402 1.9419 - 1.9374 1.9505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PKR/IDR 90.09 90.17 - 90.14 90.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
PKR/INR 0.4598 0.4598 - 0.4588 0.4618 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PKR/ISK 0.7868 0.7887 - 0.7869 0.7928 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PKR/JMD 0.8859 0.9056 - 0.9056 0.9105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
PKR/JPY 0.6982 0.6983 - 0.6968 0.7008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۵۴
PKR/KES 0.6515 0.6528 - 0.6528 0.6573 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PKR/KRW 7.45 7.47 - 7.45 7.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
PKR/LBP 9.64 9.72 - 9.72 9.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
PKR/LKR 1.149 1.1503 - 1.1503 1.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۵۴
PKR/NPR 0.736 0.7361 - 0.734 0.739 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PKR/PHP 0.3246 0.3247 - 0.3241 0.3261 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PKR/RUB 0.4089 0.4089 - 0.4082 0.4105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PKR/THB 0.1936 0.1937 - 0.1936 0.1949 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
PKR/USD - 0.0064 - 0.0064 0.0064 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۵۴
PKR/XAF 3.7968 3.7968 - 3.7968 3.8218 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۱:۵۴
PKR/XOF 3.789 3.8338 - 3.7808 3.8552 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۱:۵۴
PKR/ZAR - 0.0951 - 0.0951 0.0951 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
PLN/PKR 40.07 40.5 - 40.13 40.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
QAR/PKR 42.66 43.13 - 42.68 43.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
RUB/PKR 2.4324 2.4582 - 2.4365 2.463 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SAR/PKR 41.42 41.87 - 41.43 41.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
SEK/PKR 16.12 16.29 - 16.12 16.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SGD/PKR 114.16 115.42 - 114.19 115.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
THB/PKR 5.1355 5.1918 - 5.1396 5.1935 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
TRY/PKR 27.12 27.41 - 27.02 27.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
TWD/PKR 5.09 5.15 - 5.1 5.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۱:۵۴
VEF/PKR 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
ZAR/PKR 10.515 10.641 - 10.541 10.683 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
دلار / روپیه پاکستان 155.35 157 155.4 155.34 157 1.16 0.74% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۲۶