کالایاب
شاخص یاب
پاکستان پاکستان
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0062
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 04:41:03
0 (8.82%)
تغییر ۳ ماهه
0 (12.68%)
تغییر ۶ ماهه
0 (23.46%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

5,649
قیمت روز
89 (1.58%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 10:01:43
1,155 (25.70%)
تغییر ۳ ماهه
1,231 (27.86%)
تغییر ۶ ماهه
1,954 (52.88%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

13,812
قیمت روز
359 (2.67%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 16:02:32
1,730 (11.13%)
تغییر ۳ ماهه
5,675 (29.12%)
تغییر ۶ ماهه
7,038 (33.76%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی پاکستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/PKR 33.326 43.526 43.611 43.526 43.611 0.09 0.20% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۲۱
ARS/PKR 4.02 4.11 - 4.08 4.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AUD/PKR 89.997 108.311 - 108.249 108.311 0.03 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۱۵
BHD/PKR 324.44 423.68 - 423.68 424.08 1.23 0.29% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۱۵
BRL/PKR 29.76 30.44 - 30.25 30.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
CAD/PKR 93.804 120.544 120.676 120.544 120.676 0.17 0.14% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
CHF/PKR 122.45 162.028 161.111 161.111 162.028 1.16 0.71% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۵:۲۱
CNY/PKR 17.6 18 - 18 18.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
DKK/PKR 18.71 23.484 23.459 23.459 23.484 0.28 1.18% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۹
EGP/PKR 6.8489 9.622 - 9.622 9.622 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۴:۵۴
EUR/PKR 139.5 178.474 - 178.474 178.474 0.31 0.17% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۶:۵۴
GBP/PKR 157.4 193.4 - 193.4 193.4 0.60 0.31% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۵:۲۱
HKD/PKR 15.594 20.366 - 20.366 20.403 0.06 0.28% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۰
HUF/PKR 0.4312 0.4411 - 0.438 0.4411 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
INR/PKR 1.7533 2.2406 - 2.2406 2.2406 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۲۱
ISK/PKR 1.1235 1.1492 - 1.141 1.1492 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/PKR 1.1079 1.5203 - 1.5203 1.5203 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۳۰
KWD/PKR 403.73 526.23 - 526.23 526.23 0.58 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۶:۱۲
MXN/PKR 6.3689 6.5148 - 6.4606 6.5164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/PKR 29.863 38.255 - 38.255 38.255 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۱۵
NOK/PKR 14.35 14.68 - 14.57 14.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
NZD/PKR 81.699 102.699 - 102.699 102.699 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۲۱
OMR/PKR 317.91 414.58 - 414.58 414.58 0.32 0.08% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۵:۲۱
PHP/PKR 2.2586 2.3103 - 2.2934 2.3103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/CLP 5.443 5.4512 - 5.424 5.5582 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PKR/CZK 0.1822 0.1825 - 0.1817 0.1825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/EUR - 0.0056 - 0.0056 0.0056 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۹:۰۶
PKR/GBP - 0.0052 - 0.0051 0.0052 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۲۱
PKR/HUF 2.2917 2.2941 - 2.2822 2.2948 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/IDR 119.6 119.62 - 119.07 119.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/INR 0.5726 0.5728 - 0.57 0.5728 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/ISK 0.8775 0.8824 - 0.8787 0.8826 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/JMD 1.1017 1.1272 - 1.1272 1.1272 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/JPY 0.9036 0.6653 - 0.659 0.6653 0.01 1.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۰
PKR/KES 0.8199 0.8363 - 0.8324 0.8422 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PKR/KRW 9.17 9.18 - 9.12 9.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/LBP 12.07 12.64 - 12.4 12.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/LKR 1.2866 1.3363 - 1.3363 1.3363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/NPR 0.9003 0.9244 - 0.9244 0.9244 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/PHP 0.4374 0.4381 - 0.436 0.4391 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/RUB 0.5518 0.5518 - 0.5492 0.5518 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/THB 0.2679 0.268 - 0.2666 0.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/USD - 0.0062 - 0.0062 0.0062 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۴:۴۱
PKR/XAF 4.6488 4.6488 - 4.6488 4.6488 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/XOF 4.6488 4.6488 - 4.6488 4.6488 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/ZAR - 0.0965 0.0969 0.0965 0.0969 0.00 0.84% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۵:۲۱
PLN/PKR 32.5 33.25 - 33.01 33.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
QAR/PKR 33.62 43.74 - 43.74 43.74 0.02 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۵:۲۱
RUB/PKR 1.7916 1.8326 - 1.8205 1.8326 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SAR/PKR 32.631 42.588 42.71 42.588 42.71 0.12 0.28% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۲۱
SEK/PKR 13.26 13.56 - 13.47 13.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SGD/PKR 89.507 115.387 - 115.387 115.387 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۵:۲۱
THB/PKR 3.7457 5.1919 - 5.1919 5.1919 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۲۱
TRY/PKR 19.83 20.28 - 20.14 20.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TWD/PKR 3.986 5.1025 - 5.1025 5.1025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۲۱
VEF/PKR 1.06 1.06 - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/PKR 8.4564 10.355 10.315 10.315 10.355 0.08 0.75% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۵:۲۱
دلار / روپیه پاکستان 158.25 162 158.9 158.9 162 3.65 2.31% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۴:۴۴