شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فیلیپین فیلیپین
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0198
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:12:11
0 (3.66%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.21%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.21%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,755
قیمت روز
7 (0.4%)
تغییر روزانه
۲۷ آبان ۱۳۹۸
ساعت 17:01:35
123 (6.55%)
تغییر ۳ ماهه
158 (9.89%)
تغییر ۶ ماهه
241 (15.92%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

676
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ آبان ۱۳۹۸
ساعت 03:32:07
9 (1.38%)
تغییر ۳ ماهه
22 (3.41%)
تغییر ۶ ماهه
65 (10.63%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی فیلیپین

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/PHP 13.8 13.81 - 13.78 13.81 0.04 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
ARS/PHP 0.85 0.85 - 0.85 0.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۵:۵۴
AUD/PHP 34.53 34.54 - 34.46 34.56 0.03 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
BRL/PHP 12.08 12.09 - 12.06 12.09 0.03 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
CAD/PHP 38.33 38.35 - 38.25 38.37 0.08 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
CHF/PHP 51.2 51.22 - 51.09 51.25 0.10 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
CNH/PHP - 7.2243 - 7.2243 7.2243 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۰۶
CNY/PHP 7.2248 7.2276 - 7.2155 7.2312 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
DKK/PHP 7.5038 7.5084 - 7.4793 7.5084 0.03 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
EUR/PHP 56.065 56.108 - 55.901 56.117 0.20 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
GBP/PHP 65.712 65.758 - 65.344 65.758 0.42 0.65% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
HKD/PHP 6.4746 6.4771 - 6.4627 6.4782 0.01 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
HUF/PHP 0.1672 0.1673 - 0.1671 0.1675 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
INR/PHP 0.7059 0.7062 - 0.7051 0.7068 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
ISK/PHP 0.412 0.4122 - 0.4111 0.4129 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
JPY/PHP 0.4649 0.4651 - 0.4647 0.4658 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
MXN/PHP 2.6359 2.6369 - 2.6322 2.64 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
NOK/PHP 5.571 5.5732 - 5.5658 5.5816 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
NZD/PHP 32.46 32.47 - 32.38 32.49 0.08 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PHP/AUD - 0.0289 - 0.0289 0.0289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۳:۰۶
PHP/CLP 15.09 15.11 - 14.85 15.27 0.21 1.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PHP/CNY 0.1384 0.1384 - 0.1383 0.1386 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PHP/CZK 0.4563 0.4565 - 0.4564 0.4581 0.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PHP/DKK 0.1332 0.1332 - 0.1332 0.1336 0.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PHP/EGP 0.3171 0.3185 - 0.3185 0.3198 0.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PHP/GBP - 0.0153 - 0.0153 0.0153 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۶
PHP/HKD 0.1544 0.1544 - 0.1544 0.1548 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PHP/HUF 5.9763 5.9816 - 5.9712 5.9893 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PHP/IDR 277.5 277.76 - 277.76 278.21 0.57 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PHP/INR 1.4163 1.4164 - 1.4153 1.4187 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PHP/ISK 2.4236 2.4295 - 2.4242 2.436 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PHP/JMD 2.7287 2.7894 - 2.7894 2.7953 0.01 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PHP/JPY 2.1506 2.1508 - 2.1478 2.1529 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PHP/KES 2.0068 2.0108 - 2.0108 2.0194 0.01 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PHP/KRW 22.96 23 - 22.98 23.03 0.03 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PHP/LBP 29.69 29.95 - 29.95 30.02 0.08 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PHP/LKR 3.5393 3.5433 - 3.5433 3.5636 0.02 0.60% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PHP/MAD 0.1904 0.1905 - 0.1905 0.1909 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PHP/MXN 0.3793 0.3793 - 0.3789 0.3801 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PHP/MYR 0.0819 0.082 - 0.082 0.0822 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PHP/NAD 0.2912 0.2915 - 0.2905 0.2921 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PHP/NOK 0.1794 0.1795 - 0.1792 0.1797 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PHP/NPR 2.2672 2.2674 - 2.2646 2.2702 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PHP/NZD - 0.0308 - 0.0308 0.0308 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۲:۳۶
PHP/PKR 3.064 3.0965 - 3.0679 3.1022 0.02 0.50% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PHP/RUB 1.2597 1.2597 - 1.2581 1.261 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PHP/SEK 0.19 0.1901 - 0.1899 0.1906 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PHP/THB 0.5964 0.5966 - 0.5966 0.5983 0.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PHP/TRY 0.1129 0.1131 - 0.1131 0.1138 0.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PHP/USD 0.0198 0.0198 - 0.0197 0.0198 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۶:۱۲
PHP/XAF 11.6952 11.6952 - 11.6952 11.735 0.06 0.53% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PHP/XOF 11.6711 11.8092 - 11.599 11.8377 0.03 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PHP/ZAR 0.2912 0.2916 - 0.2904 0.2921 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PKR/PHP 0.3246 0.3247 - 0.3241 0.3261 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PLN/PHP 13.08 13.08 - 13.06 13.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
QAR/PHP 13.9225 13.928 - 13.8291 13.928 0.03 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
RUB/PHP 0.7937 0.794 - 0.7932 0.7949 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SAR/PHP 13.52 13.52 - 13.49 13.52 0.03 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SEK/PHP 5.2599 5.262 - 5.2492 5.2669 0.01 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SGD/PHP 37.26 37.27 - 37.18 37.28 0.09 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
THB/PHP 1.676 1.6767 - 1.6721 1.6768 0.01 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
TRY/PHP 8.85 8.85 - 8.8 8.85 0.04 0.45% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
TWD/PHP 1.6625 1.6631 - 1.6575 1.6631 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
VEF/PHP 0.46 0.47 - 0.46 0.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۱:۰۶
ZAR/PHP 3.4312 3.4372 - 3.4268 3.4471 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
دلار / پزو فیلیپین 50.57 50.59 - 50.59 50.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۳۱