شاخص یاب
فیلیپین فیلیپین
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0188
قیمت روز
0 (1.06%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 14:21:14
0 (1.62%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,514
قیمت روز
2 (0.13%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
135 (8.19%)
تغییر ۶ ماهه
1,514 (0.00%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

645
قیمت روز
4 (0.55%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:04:02
0 (0.07%)
تغییر ۳ ماهه
5 (0.79%)
تغییر ۶ ماهه
70 (9.84%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی فیلیپین

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/PHP 14.52 14.54 14.57 14.54 14.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/PHP 1.78 1.78 1.79 1.78 1.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
AUD/PHP 39.24 38.003 38.009 37.86 38.041 0.02 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۱۲
BRL/PHP 13.17 13.19 13.22 13.19 13.26 0.09 0.68% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/PHP 40.89 40.95 41.06 40.95 41.06 0.02 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/PHP 54.18 54.26 54.39 54.18 54.39 0.08 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNH/PHP - 7.6281 - 7.6281 7.6281 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۸:۲۴
CNY/PHP 7.7872 7.7984 7.8161 7.7967 7.8167 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/PHP 8.268 8.0241 8.025 7.9955 8.035 0.03 0.32% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۵۷
EUR/PHP 61.669 59.905 59.912 59.683 59.981 0.21 0.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۵۷
GBP/PHP 68.758 66.674 66.671 66.426 66.759 0.26 0.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۵۷
HKD/PHP 6.7929 6.8027 6.8182 6.8019 6.8184 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
HUF/PHP 0.1908 0.1911 0.1915 0.1911 0.1915 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/PHP 0.7638 0.7649 0.7666 0.7647 0.7666 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ISK/PHP 0.4971 0.4978 0.4989 0.4975 0.4989 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/PHP 0.4841 0.4848 0.486 0.4836 0.4862 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/PHP 2.8178 2.8219 2.829 2.8178 2.8313 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/PHP 6.3482 6.3574 6.3725 6.3545 6.3725 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/PHP 35.76 36.038 36.048 35.843 36.051 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۱۲
PHP/AUD - 0.0262 0.0263 0.0262 0.0263 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۲۱
PHP/CLP 12.43 12.45 12.69 12.44 12.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PHP/CNY 0.1283 0.1283 0.1282 0.1282 0.1283 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۷
PHP/CZK 0.4161 0.4169 0.4166 0.4166 0.4173 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/DKK 0.1207 0.1243 0.1244 0.1241 0.1245 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۲۱
PHP/EGP 0.3343 0.3355 0.3352 0.335 0.3355 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/GBP - 0.015 0.0149 0.0149 0.015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۵۷
PHP/HKD 0.1471 0.1471 0.147 0.147 0.1471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/HUF 5.2352 5.2409 5.237 5.2338 5.2427 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/IDR 273.23 273.27 272.55 272.55 273.35 0.04 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/INR 1.3082 1.3086 1.3078 1.3071 1.3086 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/ISK 2.0047 2.0159 2.0147 2.0147 2.0166 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/JMD 2.5168 2.5751 2.5736 2.5736 2.5867 0.01 0.46% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/JPY 2.0643 2.1332 2.1344 2.1315 2.1539 0.02 1.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۰
PHP/KES 1.8731 1.9106 1.9095 1.9087 1.9235 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/KRW 20.94 20.98 20.95 20.92 20.98 0.03 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/LBP 27.58 28.87 28.85 28.43 28.87 0.14 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/LKR 2.9393 3.0526 3.0509 3.0086 3.0526 0.04 1.37% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/MAD 0.1726 0.1823 0.1822 0.1772 0.1823 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/MXN 0.3546 0.3547 0.3543 0.3537 0.3553 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/MYR 0.0767 0.0768 0.0769 0.0768 0.0769 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۶
PHP/NAD 0.2697 0.2725 0.2723 0.2722 0.2725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/NOK 0.1574 0.1574 0.1573 0.1573 0.1576 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/NPR 2.0568 2.1119 2.1106 2.1106 2.1213 0.01 0.45% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/NZD - 0.0277 0.0278 0.0277 0.0278 0.00 0.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۹
PHP/PKR 2.2586 2.3103 2.309 2.2934 2.3103 0.01 0.65% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/RUB 1.2607 1.2607 1.2599 1.2594 1.2607 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/SEK 0.1703 0.1704 0.1703 0.1703 0.1705 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/THB 0.612 0.6123 0.6117 0.6115 0.613 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/TRY 0.1137 0.1141 0.114 0.1136 0.1145 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/USD 0.0188 0.0188 0.0189 0.0188 0.0191 0.00 1.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۲۱
PHP/XAF 10.62 10.62 10.6139 10.6096 10.6683 0.05 0.46% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/XOF 10.62 10.62 10.6139 10.6096 10.9046 0.29 2.69% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/ZAR 0.2698 0.2699 0.2698 0.2692 0.2702 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/PHP 0.4374 0.4381 0.4391 0.436 0.4391 0.00 0.46% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/PHP 14.38 14.4 14.44 14.4 14.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
QAR/PHP 14.6445 14.6656 14.6991 14.6632 14.6991 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/PHP 0.7927 0.7938 0.7956 0.7935 0.7956 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/PHP 14.22 14.24 14.27 14.23 14.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/PHP 5.865 5.8735 5.8874 5.8719 5.8874 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/PHP 39.05 39.11 39.2 39.09 39.2 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/PHP 1.6324 1.6347 1.6392 1.6347 1.6392 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/PHP 8.77 8.79 8.81 8.79 8.83 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/PHP 1.7399 1.7424 1.7464 1.742 1.7465 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
VEF/PHP 0.46 0.47 0.46 0.46 0.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۱:۰۶
ZAR/PHP 3.7049 3.6979 3.6941 3.6851 3.7366 0.01 0.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۵۷
دلار / پزو فیلیپین 53.09 53.205 53.179 52.632 53.304 0.57 1.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۱۶