کالایاب
شاخص یاب
پاپوا گینه نو پاپوا گینه نو
پاپوا گینه نو
پاپوا گینه نو

PGK/USD

0.2913
قیمت روز
0 (0.45%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 14:33:15
0 (0.38%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.59%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.28%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی پاپوا گینه نو

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/PGK - 2.3035 - 2.3035 2.3035 0.01 0.31% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۲۱
EUR/PGK 3.7377 3.7774 - 3.7774 3.7774 0.03 0.75% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
GBP/PGK 4.1669 4.2261 4.1804 4.1804 4.2261 0.01 0.23% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
PGK/AUD - 0.4211 - 0.4211 0.4211 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۱۵
PGK/GBP - 0.2315 - 0.2315 0.2315 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۶:۳۹
PGK/USD - 0.2913 - 0.2913 0.2913 0.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
دلار / پاپوا گینه نو 3.3003 3.4722 3.4843 3.4722 3.4843 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۳:۴۱