شاخص یاب
پاپوا گینه نو پاپوا گینه نو
پاپوا گینه نو
پاپوا گینه نو

PGK/USD

0.2915
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 05:54:21
0 (1.05%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.22%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی پاپوا گینه نو

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/PGK - 2.3696 - 2.3696 2.3696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۱۵
EUR/PGK 3.7377 3.7641 - 3.7641 3.7641 0.01 0.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۱۵
GBP/PGK 4.1669 4.1878 - 4.1878 4.1878 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۵۴
PGK/AUD - 0.4048 - 0.4048 0.4048 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۱۵
PGK/GBP - 0.229 - 0.229 0.229 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۵۴
PGK/USD - 0.2915 - 0.2915 0.2915 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۵۴
دلار / پاپوا گینه نو 3.3144 3.4553 3.41 3.41 3.4553 0.04 1.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۲