کالایاب
شاخص یاب
پاپوا گینه نو پاپوا گینه نو
پاپوا گینه نو
پاپوا گینه نو

PGK/USD

0.2896
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 06:12:16
0 (0.34%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.24%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی پاپوا گینه نو

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/PGK - 2.3704 - 2.3704 2.3704 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۵
EUR/PGK 3.7377 3.7252 - 3.7252 3.7252 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۱۲
GBP/PGK 4.1669 4.3072 - 4.3072 4.3072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۱۲
PGK/AUD - 0.4045 - 0.4045 0.4045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۵
PGK/GBP - 0.2226 - 0.2226 0.2226 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۱۲
PGK/USD - 0.2896 - 0.2896 0.2896 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۱۲
دلار / پاپوا گینه نو 3.2841 3.4783 - 3.4602 3.4783 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۴۰