شاخص یاب
پاپوا گینه نو پاپوا گینه نو
پاپوا گینه نو
پاپوا گینه نو

PGK/USD

0.2908
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 03:45:16
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.59%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی پاپوا گینه نو

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/PGK - 2.3467 - 2.3467 2.3469 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۲۷
EUR/PGK 3.7377 3.7437 - 3.7437 3.744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۱۵
GBP/PGK 4.1669 4.3106 - 4.3106 4.3124 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۱۵
PGK/AUD - 0.4087 - 0.4086 0.4087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۲۷
PGK/GBP - 0.2225 - 0.2224 0.2225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۱۵
PGK/USD - 0.2908 - 0.2908 0.2908 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۳:۴۵
دلار / پاپوا گینه نو 3.2841 3.4542 - 3.4542 3.4542 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲