کالایاب
شاخص یاب
پرو پرو
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.3039
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 22:12:17
0 (0.80%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.13%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.06%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

20,938
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:01:50
1,362 (6.95%)
تغییر ۳ ماهه
2,043 (10.81%)
تغییر ۶ ماهه
517 (2.41%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی پرو

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/PEN 0.1076 0.0791 - 0.079 0.0791 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۲:۱۵
BOB/PEN 0.4689 0.489 - 0.489 0.489 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BRL/PEN 0.7963 0.8388 - 0.8381 0.8388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۲۱
CAD/PEN - 2.4585 - 2.4584 2.462 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۲:۲۱
CLP/PEN 0.0049 0.0049 - 0.0049 0.0049 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۵:۲۴
COP/PEN 0.0011 0.0011 - 0.0011 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۱۱:۴۲
EUR/PEN 3.7331 3.7021 - 3.7021 3.7021 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۲۷
GBP/PEN 4.2508 4.2803 4.2825 4.2803 4.2825 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
MXN/PEN 0.1704 0.1754 - 0.1751 0.1754 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۱۲
PEN/ARS 9.1005 12.698 - 12.6917 12.698 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۵
PEN/BOB 2.0356 2.1405 - 2.1405 2.1405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PEN/BRL 1.2284 1.1909 - 1.19 1.1909 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۱
PEN/CAD - 0.4064 0.4062 0.4062 0.4064 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۲۱
PEN/CLP 201.41 196.67 - 196.67 196.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۴
PEN/COP 903.71 958.3249 - 958.228 959.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۲:۲۴
PEN/EUR - 0.2697 - 0.2696 0.2697 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۱۲
PEN/GBP - 0.2336 - 0.2336 0.2336 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
PEN/MXN 5.7446 5.6893 5.6919 5.6893 5.6936 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
PEN/PYG 1712.01 1780.19 - 1780.19 1780.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PEN/UYU 9.3898 9.7043 - 9.7043 9.7043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PEN/VEF 24404.0429 24465.2059 - 24465.2059 24483.9248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
PYG/PEN 0.0006 0.0006 - 0.0006 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۵۴
UYU/PEN 0.1025 0.1069 - 0.1069 0.1069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
VEF/PEN 0.0286 0.0286 - 0.0286 0.0286 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
دلار / سول پرو 3.2905 3.2975 - 3.2975 3.2975 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۲۳
سول پرو / دلار 0.3033 0.3039 - 0.3038 0.3042 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۲:۱۲