شاخص یاب
پرو پرو
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.3019
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:33:14
0 (0.60%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.31%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.39%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

19,250
قیمت روز
17 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۱ آذر ۱۳۹۷
ساعت 01:01:31
214 (1.13%)
تغییر ۳ ماهه
2,075 (9.73%)
تغییر ۶ ماهه
17 (0.09%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی پرو

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/PEN 0.1076 0.0893 - 0.0893 0.0897 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۵۴
BOB/PEN 0.4689 0.489 - 0.489 0.489 0.01 2.39% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BRL/PEN 0.7963 0.8582 0.8583 0.8582 0.8589 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۴:۲۴
CAD/PEN - 2.5107 - 2.5067 2.5133 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۱:۴۵
CLP/PEN 0.0049 0.0049 - 0.0049 0.0049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۵:۱۵
COP/PEN 0.0011 0.0011 - 0.0011 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۱۱:۴۲
EUR/PEN 3.7331 3.8091 - 3.809 3.8328 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۱:۴۵
GBP/PEN 4.2508 4.1992 4.1969 4.1939 4.2064 0.02 0.44% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۴:۲۱
MXN/PEN 0.1704 0.1659 - 0.1654 0.1665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۵۴
PEN/ARS 9.1005 11.1638 11.2378 11.1638 11.2397 0.07 0.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۵:۱۵
PEN/BOB 2.0356 2.1405 - 2.1405 2.1405 0.01 0.31% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PEN/BRL 1.2284 1.159 1.1587 1.1583 1.159 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۴:۲۴
PEN/CAD - 0.3981 0.3983 0.3978 0.3987 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۴:۲۴
PEN/CLP 201.41 197.09 - 197.09 197.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۴۵
PEN/COP 903.71 953.8774 - 934.9614 953.8774 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۵۴
PEN/EUR - 0.2624 - 0.2604 0.2624 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۵۴
PEN/GBP - 0.2381 0.2382 0.2378 0.2384 0.00 0.42% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۴:۲۱
PEN/MXN 5.7446 5.9604 5.9997 5.9604 5.9997 0.04 0.69% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۵:۱۵
PEN/PYG 1712.01 1780.19 - 1780.19 1780.19 5.65 0.32% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PEN/UYU 9.3898 9.7043 - 9.7043 9.7043 0.10 1.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PEN/VEF 24404.0429 24465.2059 - 24465.2059 24483.9248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
PYG/PEN 0.0006 0.0006 0.0007 0.0006 0.0007 0.00 3.45% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۵۴
UYU/PEN 0.1025 0.1069 - 0.1069 0.1069 0.00 2.30% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
VEF/PEN 0.0286 0.0286 - 0.0286 0.0286 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
دلار / سول پرو 3.3127 3.4536 - 3.37 3.4536 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۲
سول پرو / دلار 0.2896 0.3019 - 0.2972 0.3019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۳