کالایاب
شاخص یاب
پرو پرو
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.2992
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:42:14
0 (1.42%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.07%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

20,296
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:08:13
623 (2.98%)
تغییر ۳ ماهه
1,148 (6.00%)
تغییر ۶ ماهه
437 (2.11%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی پرو

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/PEN 0.1076 0.0761 - 0.0761 0.0761 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۲۱
BOB/PEN 0.4689 0.489 - 0.489 0.489 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BRL/PEN 0.7963 0.8593 - 0.8593 0.8593 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۳
CAD/PEN - 2.4875 - 2.4875 2.4991 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۲۲:۴۲
CLP/PEN 0.0049 0.0047 - 0.0047 0.0047 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۰۰
COP/PEN 0.0011 0.0011 - 0.0011 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۱۱:۴۲
EUR/PEN 3.7331 3.7356 - 3.7356 3.7553 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۲۲:۳۶
GBP/PEN 4.2508 4.2172 4.2066 4.2066 4.2172 0.02 0.45% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۳
MXN/PEN 0.1704 0.174 - 0.174 0.174 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۴:۳۶
PEN/ARS 9.1005 13.071 - 13.071 13.071 0.12 0.90% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۱۸
PEN/BOB 2.0356 2.1405 - 2.1405 2.1405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PEN/BRL 1.2284 1.1642 - 1.1642 1.1642 0.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۳
PEN/CAD - 0.4004 0.4012 0.4004 0.4012 0.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۴۲
PEN/CLP 201.41 205.12 - 205.12 205.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۰:۳۹
PEN/COP 903.71 983.83 - 983.83 983.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۰:۳۹
PEN/EUR - 0.2672 - 0.2659 0.2672 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۲۲:۳۶
PEN/GBP - 0.2371 0.2376 0.2371 0.2376 0.00 0.42% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۳
PEN/MXN 5.7446 5.7204 5.7132 5.7132 5.7204 0.02 0.37% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۲۱
PEN/PYG 1712.01 1780.19 - 1780.19 1780.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PEN/UYU 9.3898 9.7043 - 9.7043 9.7043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PEN/VEF 24404.0429 24465.2059 - 24465.2059 24483.9248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
PYG/PEN 0.0006 0.0006 - 0.0006 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۵۴
UYU/PEN 0.1025 0.1069 - 0.1069 0.1069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
VEF/PEN 0.0286 0.0286 - 0.0286 0.0286 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
دلار / سول پرو 3.3423 3.3503 - 3.349 3.3503 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱:۲۳
سول پرو / دلار 0.2985 0.2992 - 0.2989 0.2992 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱:۴۲