شاخص یاب
پرو پرو
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.3026
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 00:24:12
0 (2.16%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.36%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.69%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

20,560
قیمت روز
25 (0.12%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 01:02:51
1,658 (8.77%)
تغییر ۳ ماهه
1,037 (5.31%)
تغییر ۶ ماهه
226 (1.09%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی پرو

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/PEN 0.1076 0.0844 - 0.0838 0.0844 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۱۵
BOB/PEN 0.4689 0.489 - 0.489 0.489 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BRL/PEN 0.7963 0.88 0.8801 0.88 0.8801 0.00 0.34% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲:۱۵
CAD/PEN - 2.5047 - 2.5047 2.5153 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۰
CLP/PEN 0.0049 0.005 - 0.005 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۴:۱۵
COP/PEN 0.0011 0.0011 - 0.0011 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۱۱:۴۲
EUR/PEN 3.7331 3.7472 - 3.7472 3.7624 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۱۵
GBP/PEN 4.2508 4.3161 4.3156 4.3156 4.3161 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۴۵
MXN/PEN 0.1704 0.1727 - 0.1718 0.1727 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۰
PEN/ARS 9.1005 11.844 11.8422 11.8422 11.8445 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲:۰۶
PEN/BOB 2.0356 2.1405 - 2.1405 2.1405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PEN/BRL 1.2284 1.132 1.1307 1.1307 1.132 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲:۱۵
PEN/CAD - 0.3972 0.3976 0.3972 0.3976 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲:۱۵
PEN/CLP 201.41 192.7533 - 192.7533 192.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۱۵
PEN/COP 903.71 944.7379 - 937.95 944.7601 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۱۵
PEN/EUR - 0.2667 - 0.2657 0.2667 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۱۵
PEN/GBP - 0.2316 - 0.2316 0.2316 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۴۵
PEN/MXN 5.7446 5.7833 5.7884 5.7833 5.7884 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲:۰۶
PEN/PYG 1712.01 1780.19 - 1780.19 1780.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PEN/UYU 9.3898 9.7043 - 9.7043 9.7043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PEN/VEF 24404.0429 24465.2059 - 24465.2059 24483.9248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
PYG/PEN 0.0006 0.0006 - 0.0006 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۵۴
UYU/PEN 0.1025 0.1069 - 0.1069 0.1069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
VEF/PEN 0.0286 0.0286 - 0.0286 0.0286 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
دلار / سول پرو 3.3045 3.3115 - 3.3115 3.3115 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۲۳
سول پرو / دلار 0.302 0.3026 - 0.3026 0.3026 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۲۴