شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پرو پرو
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.2974
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ آبان ۱۳۹۸
ساعت 19:01:13
0 (0.47%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.97%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.30%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

19,701
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ آبان ۱۳۹۸
ساعت 01:01:34
785 (4.15%)
تغییر ۳ ماهه
218 (1.10%)
تغییر ۶ ماهه
254 (1.31%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی پرو

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/PEN 0.0564 0.0565 - 0.0564 0.0569 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۱۵
BOB/PEN 0.4862 0.4866 - 0.4865 0.4902 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۱۵
BRL/PEN 0.8012 0.8019 - 0.8017 0.8093 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۱۵
CAD/PEN - 2.5565 - 2.5565 2.5565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۷:۰۶
CLP/PEN 0.0044 0.0044 - 0.0044 0.0045 0.00 2.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
COP/PEN 0.001 0.001 - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۴
EUR/PEN 3.7184 3.723 3.7214 3.719 3.7244 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۵۴
GBP/PEN 4.3582 4.3634 4.3607 4.3466 4.3634 0.02 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۵۴
MXN/PEN 0.1748 0.175 - 0.1748 0.1754 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PEN/ARS 17.6863 17.7506 - 17.7256 17.7506 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۵۴
PEN/BOB 2.0336 2.0782 - 2.0782 2.0782 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۳۳
PEN/BRL 1.2474 1.2477 - 1.2477 1.2477 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۳۳
PEN/CAD - 0.3909 - 0.3909 0.3909 0.00 0.51% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۷:۰۶
PEN/CLP 227.57 227.88 - 223.83 229.67 2.52 1.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PEN/COP 1017.82 1019.9 - 1019.9 1019.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۳۳
PEN/EUR - 0.2674 - 0.2674 0.2674 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۰۶
PEN/GBP - 0.2284 - 0.2284 0.2284 0.00 0.83% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۶
PEN/MXN 5.7176 5.7179 - 5.7047 5.7249 0.01 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PEN/PYG 1909.02 1919.13 - 1918.83 1919.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۵۴
PEN/UYU 11.1937 11.2086 - 11.2086 11.2086 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۳۳
PEN/VEF 8714.0717 8735.9115 - 8734.613 8735.9115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۳۳
PYG/PEN 0.0005 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۴
UYU/PEN 0.0892 0.0893 - 0.0893 0.0893 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۳۳
VEF/PEN 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۰:۰۶
دلار / سول پرو 3.362 3.365 - 3.364 3.3895 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۲
سول پرو / دلار 0.2972 0.2974 - 0.295 0.2974 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۱۹:۰۱