شاخص یاب
پاناما پاناما
پاناما
پاناما

PAB/USD

0.9809
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:41:09
0 (0.24%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.15%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

28
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 20:01:18
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3 (9.68%)
تغییر ۶ ماهه
28 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی پاناما

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/PAB 0.2651 0.2769 - 0.2769 0.2769 0.00 0.47% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ARS/PAB 0.0325 0.0339 - 0.0339 0.0339 0.00 0.59% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AUD/PAB 0.7168 0.7486 0.7488 0.7484 0.7529 0.00 0.57% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/PAB 0.2405 0.2511 0.2523 0.2511 0.254 0.00 1.19% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
CAD/PAB 0.7469 0.78 0.7803 0.78 0.784 0.00 0.44% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/PAB 0.9895 1.0334 1.0335 1.0332 1.0381 0.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/PAB 0.1422 0.1485 0.1486 0.1485 0.1493 0.00 0.54% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
DKK/PAB 0.1512 0.1579 0.1586 0.1579 0.1586 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
EUR/PAB 1.1273 1.1158 - 1.1158 1.116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۴۵
GBP/PAB 1.2569 1.2334 - 1.2334 1.2334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۴۵
HKD/PAB 0.1241 0.1296 - 0.1296 0.1296 0.00 0.46% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
MXN/PAB 0.0515 0.0538 0.0537 0.0537 0.0542 0.00 0.56% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
NOK/PAB 0.1159 0.1211 0.121 0.121 0.1217 0.00 0.41% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
NZD/PAB 0.6531 0.6821 0.6826 0.6819 0.6861 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PAB/USD - 0.9809 - 0.9809 0.9809 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۴:۴۱
PLN/PAB 0.2626 0.2743 0.2742 0.2742 0.2757 0.00 0.47% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SAR/PAB 0.2597 0.2712 0.2725 0.2712 0.2725 0.00 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/PAB 0.1071 0.1119 0.1124 0.1119 0.1124 0.00 0.36% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SGD/PAB 0.7133 0.7449 0.745 0.7449 0.7487 0.00 0.47% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/PAB 0.1602 0.1673 0.1681 0.1673 0.1689 0.00 0.72% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/PAB 0.0318 0.0332 0.0334 0.0332 0.0334 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
VEF/PAB 0.0085 0.0089 - 0.0089 0.0089 0.01 88900.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/PAB 0.0676 0.0706 0.071 0.0706 0.0712 0.00 0.71% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
دلار / بولبوا پاناما 0.9827 1.0267 - 1.0267 1.0267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۲