شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پاناما پاناما
پاناما
پاناما

PAB/USD

0.9988
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 04:41:03
0 (1.73%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.10%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.07%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

35
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:02:32
1 (2.78%)
تغییر ۳ ماهه
5 (16.67%)
تغییر ۶ ماهه
7 (25.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی پاناما

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/PAB 0.2722 0.2722 - 0.2722 0.2722 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۵۴
ARS/PAB 0.0168 0.0168 - 0.0167 0.0168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۷:۳۳
AUD/PAB 0.682 0.682 0.6819 0.6814 0.683 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۵۴
BRL/PAB 0.2385 0.2385 - 0.2385 0.2385 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۵۴
CAD/PAB 0.7532 0.7532 - 0.7528 0.7535 0.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۱۵
CHF/PAB 1.0097 1.0097 1.0096 1.0093 1.0097 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۳۳
CNY/PAB 0.1422 0.1422 - 0.1422 0.1423 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۵:۱۵
DKK/PAB 0.1482 0.1482 - 0.1482 0.1482 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۵۴
EUR/PAB 1.1072 1.1076 1.1077 1.1072 1.108 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۵۴
GBP/PAB 1.2912 1.2912 1.2914 1.2907 1.2927 0.01 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۵۴
HKD/PAB 0.1277 0.1277 0.1278 0.1277 0.1278 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۵۴
MXN/PAB 0.0516 0.0516 0.0517 0.0516 0.0517 0.00 0.78% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۴:۵۴
NOK/PAB 0.1093 0.1093 - 0.1093 0.1095 0.00 0.55% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۵:۱۵
NZD/PAB 0.6419 0.6419 0.642 0.6418 0.6434 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۵۴
PAB/USD - 0.9988 - 0.9988 0.9988 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۴:۴۱
PLN/PAB 0.258 0.258 - 0.2579 0.2585 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۱۵
SAR/PAB 0.2667 0.2667 - 0.2666 0.2667 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۰:۱۵
SEK/PAB 0.1035 0.1035 0.1036 0.1035 0.1037 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۵۴
SGD/PAB 0.7345 0.7345 0.7344 0.7343 0.7347 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۵۴
TRY/PAB 0.1751 0.1751 0.1752 0.1751 0.1752 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۳۳
TWD/PAB 0.0328 0.0328 - 0.0327 0.0329 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
VEF/PAB 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
ZAR/PAB 0.0676 0.0676 - 0.0676 0.0676 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۵:۱۵
دلار / بولبوا پاناما 1 1 - 1 1.0228 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱۳:۰۲